Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Fucidin Krem Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Fucidin Krem Prospektüs

FUCIDIN %2 KREM KULLANMA TALİMATI

Fucidin krem haricen kullanılır.

Fucidin etkin maddesi: Bir gram krem, 20 mg Fusidik asit içerir.

Fucidin yardımcı maddeleri: Bütilhidroksianisol, setil alkol, gliserol, sıvı parafin, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafin ve saf su içerir.

Fucidin Krem Kullanma Talimatı

FUCIDIN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Fucidin 20g’lık alüminyum tüplerde sunulur.

Fucidin’in etkin maddesi olan Fusidik asit; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

Fucidin’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

FUCIDIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz Fucidin’i kullanmayınız.

Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda Fucidin kullanılmamalıdır.

Fucidin açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

FUCIDIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza Fucidin kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir:

 • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında,
 • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUCIDIN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Fucidin’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

HAMİLELİKTE FUCIDIN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fucidin’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FUCIDIN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fucidin’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FUCIDIN KULLANABİLİR Mİ?

Fucidin merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

FUCIDIN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Butilhidroksianisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FUCIDIN KULLANIMI

Fucidin için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, bitkisel ürünü, vitamin ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FUCIDIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Fucidin, lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Fucidin cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Çocuklarda Fucidin Kullanımı:

Fucidin’in çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda Fucidin Kullanımı:

Fucidin’in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Fucidin Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

Eğer Fucidin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Fucidin’i Kullandıysanız: Fucidin’i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fucidin’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Fucidin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Herhangi bir etki beklenmemektedir.

FUCİDİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Fucidin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fucidin kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi,
 • Ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fucidin’ne karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Cilt döküntüleri,
 • Ciltte yanma,
 • Ciltte irritasyon,
 • Ciltte kuruma.

Bunlar Fucidin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FUCIDIN NASIL SAKLANMALI?

 • Fucidin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Fucidin’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.
 • Fucidin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fucidin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 11.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git