Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Fucicort Krem Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Fucicort Kremin Yan Etkileri

Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

Fucicort krem kısaca nedir?

Fucicort nedir? Fucicort, bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır.

Fucicort ne için kullanılır? Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır. Fucicort, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.

Fucicort nasıl kullanılır? Fucicort lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır. Cilt üzerine haricen uygulanır. Uygulama sonrası eğer yara ellerde değilse, eller her kullanımdan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Fucicort kullanılmaması gereken durumlar: Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz varsa, yüzde ve burunda, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (akne rozase) varsa, burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyonlu bir durum varsa, akne (ergenlik sivilcesi) veya akneli alanlar varsa, mantarlara veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin verem, frengi, uçuk, zona veya su çiçeği gibienfeksiyöz durumlar) varsa, deride yara varsa, bunlar gibi durumlarda Fucicort kullanılmamalıdır. Hamile veya emzikli kadınların Fucicort kullanması önerilmez.

Fucicort’un sık görülen yan etkileri: Tüm ilaçlar gibi, Fucicort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi Fucicort’un aşırı duyarlılık yan etkileri olabilir. Yaralanma, ameliyat ya da enfeksiyon varlığında (örn, zatürre gibi) şoka sebep olabilir. Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma durumları görülebilir. Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm oluşabilir. Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması gibi bir yan etkisi söz konusu olabilir. Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı görülebilir. Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psoriazis (sedef) gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Üstteki bilgiler Fucicort krem’in kısa bilgileridir. Fucicort hakkında daha fazla bilgi edinmek için alttaki KULLANMA TALİMATINA bakınız.

Fucicort krem kullanma talimatı nedir?

Fucicort krem’in etkin maddesi nedir? 1 gram Fucicort etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazon valerat içermektedir.

Fucicort krem’in Yardımcı maddeleri: Klorokrezol, setostaaril alkol, setomakrogol 1000, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin, sodyum hidroksit, saf su içerir.

Fucicort krem cilt üzerine haricen uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Fucicort hangi hastalıklarda kullanılır? (Fucicort krem’in endikasyonları)

Fucicort 30 g’lık tüplerde sunulur.

Fucicort, bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır.

Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

Fucicort, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.

Fucicort ne için kullanılır

Fucicort kullanılmaması gereken durumlar (fucicort’un kontrendikasyonları)

 • Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz varsa Fucicort’u kullanmayınız.
 • Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (akne rozase) varsa Fucicort’u kullanmayınız.
 • Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyonlu durumlarda Fucicort’u kullanmayınız.
 • Akne (ergenlik sivilcesi) veya akneli alanlar varsa Fucicort’u kullanmayınız.
 • Mantarlara, veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin verem, frengi, uçuk, zona veya su çiçeği) varsa Fucicort’u kullanmayınız.
 • Deride yara varsa Fucicort’u kullanmayınız.

Fucicort kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Çocuklarda, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.
 • Fucicort’u doktorunuza danışmadan gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
 • Fucicort’un gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.
 • Hasarlı cilde, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.
 • Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.
 • Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.
 • Fucicort uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde hormon oluşumunu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, Fucicort tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.
 • Fucicort var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebilir.

”Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.” 

Fucicort’un özel kullanım durumları

Hamilelikte Fucicort kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebe kadınlarda Fucicort kullanılması önerilmez. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Fucicort kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziren annelerin Fucicort kullanması önerilmez.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Fucicort kullanımı: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Fucicort kullanabilir mi? Fucicort’un araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

Fucicort’un yiyecek ve içecek ile kullanımı: Fucicort, cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Fucicort’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Fucicort’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Fucicort kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteIi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fucicort nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Krem, lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu: 

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıdır.

Çocuklarda Fucicort kullanımı: Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda Fucicort kullanımı: Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

Böbrek yetmezliği durumunda Fucicort kullanımı: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği durumunda Fucicort kullanımı: Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fucicort kullandıysanız: Fucicort’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fucicort’u kullanmayı unutursanız: İlacı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz kullanın ve daha sonra düzenli uygulama biçimiyle devam edin. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Fucicort ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: Fucicort tedavisi bitirildiğinde, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Uzun süreli kullanıma takiben ilaç kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma şeklindeki alevlenmelerini önlemek açısından ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.

Eğer Fucicort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Fucicort’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Fucicort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fucicort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi Fucicort’un aşırı duyarlılık yan etkileri olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fucicort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli enfeksiyonda (örneğin zatürre) gibi durumlarda ciddi şok durumları
 • Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma durumları
 • Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm
 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması
 • Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı
 • Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef) gibi ciddi yan etkiler görülebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Fucicort’un yaygın olmayan yan etkileri 

 • Deri hastalığının alevlenmesi
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kontakt dermatit ve deride kızarıklık şeklinde deri döküntüleri
 • Deri iritasyonu
 • Deride kaşıntı
 • Deri kuruluğu, deride yanma ve batma hissi gibi yan etkiler Fucicort’un yaygın olmayan yan etkileridir.

Fucicort’un çok seyrek yan etkileri 

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Deride incelme
 • Derideki kılcal damarlarda genişleme gibi yan etkiler Fucicort’un çok seyrek görülen yan etkileridir.

Fucicort’un sıklığı bilinmeyen yan etkileri

 • Deride çatlaklar
 • Kıl kökü iltihabı (folikülit)
 • Aşırı kıllanma (hipertrikoz)
 • Ağız çevresinde iltihabi durum (perioral dermatit)
 • Alerjik kontakt dermatit
 • Deride renk kaybı (depigmentasyon)
 • Göz içi basıncı artışı (glokom)
 • Böbrek üstü bezlerinin fonksiyonlarının baskılanması (adrenokortikal süpresyon) gibi yan etkiler Fucicort’un sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

Bunlar Fucicort’un ciddi olmayan veya ciddi sayılmayabilecek yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.aov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Fucicort nasıl saklanır?

 • Fucicort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Fucicort’u 30°C’nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız.
 • Fucicort’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fucicort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fucicort’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 11/02/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Kaşıntı neden olur
 2. Döküntüler neden olur
 3. Seboreik dermatit neden olur
 4. Eritema multiforme neden olur
 5. Atopik dermatit neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git