Enflamatuar Hastalıklar

Foster Aerosol İnhalasyon Çözeltisi Nedir? Foster Kortizon İçerir mi? Foster İnhalasyon Yan Etkileri

FOSTER ıoo MİKROGRAM/6 MİKROGRAM AEROSOL İNHALASYON ÇÖZELTİSİ KULLANMA TALİMATI

Ağız yolundan nefes ile alınarak kullanılır.

Etken maddeler: ıoo mikrogram beklometazon dipropiyonat, 6 mikrogram formoterol fumarat dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Norfluran (kloroflorokarbon CFC içermeyen bir itici gaz olan HFA-134a), etanol, hidroklorik asit gibi yardımcı maddeler içerir.

Foster Prospektüs

FOSTER NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Foster, 1 adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulan inhalatördür. Her bir inhaler 120 aerosol puf’u ihtiva etmektedir.

Foster, iki farklı ilaç olan beklometazon dipropiyonat ve formoterol fumarat içerir; beklometazon dipropiyonat, “kortikosteroidler” olarak adlandırılan ve solunum yollarının şişmesini ve iltihaplanmasını önleyen ilaçlar grubuna, formoterol fumarat ise uzun etkili beta-agonistler veya bronş gevşeticiler (bronkodilatör) olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Formoterol fumarat, solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir ki bu, sizin daha rahat nefes almanızı sağlar.

Doktorunuz size bu ilacı, astım veya KOAH (kronik, tıkayıcı akciğer hastalığı) hastalığınızın tedavisi için reçete etmiştir.

Foster, aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır:

– KOAH’lı hastalarda nefes alma sorunlarını önlemek ve bronkodilatasyonu (bronşların genişlemesini) sağlamak için kullanılır.

– Astım hastalarında, astım belirtilerini düzeltmek ve kontrol altına almak. Bu amaçla Foster astım tedavisinde iki şekilde kullanılabilir;

 1.  Nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük gibi astım belirtilerinin kontrol altına alınmasını amaçlayan düzenli tedavide veya
 2. Nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük gibi astım belirtilerinin kötüleşmesinde rahatlatıcı amaçla.

FOSTER KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Foster’in içerdiği aktif maddelere veya içerdiği diğer maddelere alerjiniz varsa ya da alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız ya da astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara veya inhalelere alerjiniz varsa,
 • 18 yaşın altında iseniz, bunlar gibi durumlarda Foster kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

FOSTER’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Anjina (kalpte ağrı, göğüste ağrı), özellikle son dönemde yaşanmış bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü), kalp yetmezliği, kalbinizin etrafındaki atardamarlarda daralma (koroner kalp hastalığı), kalp kapakçığı hastalığı veya kalbinizdeki bilinen diğer anormallikler veya hipertofik obstrüktif kardiyomiyopati (HOCM olarak bilinen, kalp kasının anormal olduğu bir durum) gibi herhangi bir kalp probleminiz varsa,
 • Atardamarlarınızda daralma (arteriyoskleroz olarak bilinen durum), yüksek kan basıncınız varsa veya kan damarı duvarlarında anormal genişleme (anevrizma) varsa,
 • Kalp atış hızında bir artış veya düzensizlik gibi kalp ritmi ile ilgili rahatsızlıklar, kalp kapağı bozukluğu veya belli elektrokardiyogram anormallikleri veya diğer bir kalp hastalıklarınız varsa,
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa,
 • Kan potasyum seviyeniz düşükse,
 • Karaciğer veya böbreğinizde herhangi bir hastalığınız varsa,
 • Tüberküloz tedavisi alıyorsanız ya da almışsanız veya göğsünüzde bilinen viral ya da mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Böbrek üstü bezinizde tümör (feokromositoma olarak bilinir) varsa,
 • Herhangi bir nedenle alkol almanız durumunda.

Şeker hastalığınız varsa (yüksek dozlarda formoterol inhale edilmesi kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olabilir ve bu nedenle tedaviye başladığınızda ve tedavi süresince ara sıra kan şekerinizi kontrol etmek için ilave kan testleri yaptırmanız gerekebilir).

Size anestezi uygulanacak ise, lütfen doktorunuza Foster kullandığınızı söyleyiniz. Planlanan anestezi türüne bağlı olarak, anesteziden en az 12 saat öncesinden Foster kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, Foster kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

Foster’in ihtiva ettiği formoterol tedavisi, serum potasyum seviyenizde keskin bir düşmeye (hipokalemi) yol açabilir.

Eğer şiddetli astımınız varsa, özel bakım almanız gerekir.

Kandaki oksijen yokluğu ve Foster ile birlikte kalp hastalığınızı ya da yüksek kan basıncı tedavi etmek için alınan diüretikler veya “idrar söktürücü” olarak bilinen ilaçlar veya astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar potasyum seviyelerini düşürerek kötüleştirebilir. Bu nedenle doktorunuz zaman zaman kanınızdaki postasyum seviyelerini ölçmek isteyebilir.

Eğer inhale kortikosteroidleri uzun sürelerle alıyorsanız, stresli durumlarda kortikosteroidlere daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunlar arasında bir kaza sonrasında hastaneye götürülme, ağır yaralanma veya bir ameliyat öncesi durum sayılabilir. Bu durumda sizi tedavi eden doktorunuz, dozunuzun artırılmasına gerek olup olmadığına karar verecektir. Bu nedenle sizi tedavi eden doktorunuz, kortikosteroid dozunuzun artırılıp artırılmayacağına karar verecek ve size bazı steroid tabletleri veya steroid enjeksiyonu reçeteleyecektir.

Hastaneye gitmeniz gerektiğinde mümkünse Foster dahil almakta olduğunuz tüm ilaçları ve inhalerleri ve reçetesiz almakta olduğunuz ilaçları ve tabletleri orijinal kutularıyla birlikte yanınızda götürmeniz gerektiğini unutmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FOSTER’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Foster’in yiyecek ve içecekler ile bilinen herhangi etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FOSTER KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte Foster kullanımına ilişkin klinik bilgiler bulunmamaktadır. Doktorunuz aksini söylemedikçe hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız Foster kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FOSTER KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe Foster’i emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FOSTER KULLANABİLİR Mİ?

Foster’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi beklenmez.

FOSTER’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Foster eser miktarda susuz/anhidröz etanol ihtiva eder. İnhalerinizden çıkan her aerosol puf’unda bu miktar 6,96 mg’dır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FOSTER KULLANIMI

Tedaviye başlamadan önce, reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda aldığınız veya son dönemde almış olduğunuz diğer ilaçları lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

 • Foster ile birlikte beta blokerleri (örn. karvedilol, labetolol, nebivolol, metoprolol vb. (göz damlaları dahil)) kullanmanız gerekiyorsa, formoterolün etkileri zayıflayabilir veya hiç etki etmeyebilir. Diğer yandan, diğer beta-adrenerjik ilaçların kullanılması da formoterolün etkilerini artırabilir.
 • Anormal kalp ritmini tedavi eden ilaçlar (kinidin, disopiramid, prokainamid), alerji etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlar (antihistaminikler), depresyon semptomlarında veya mental bozuklukların tedavisinde kullanılan monoaminoksidaz inhibitörleri (örn. fenelzin ve izokarboksazit), trisiklik antidepresanlar (örn., amitriplin ve imipramin) ve fenotiyazinler elektrokardiyogramda (EKG, kalbin izlenmesi) bazı değişikliklere neden olabilir. Bunlar ayrıca kalp ritminde bozulma (ventriküler aritmiler) riskini de artırabilir.
 • Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar (L-dopa), yetersiz tiroid bezini tedavi eden ilaçlar (L-tiroksin), oksitosin içeren ilaçlar (rahim kasılmasına neden olan) ve alkol gibi maddeler kalbinizin formoterol gibi beta-2 agonistlerine olan tahammülünü azaltabilir.
 • Bağırsak enfeksiyonları ve ishal tedavisinde kullanılan furazolidon ve tümör tedavisinde kullanılan prokarbazin gibi ilaçlar dahil monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOl’ler) kan basıncında artışa yol açabilir.
 • Kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (digoksin) kanınızdaki potasyum seviyesinde düşmeye yol açabilir. Bu da kalpte ritim problemlerinin artma ihtimaline sebep olur.
 • Astımı tedavi eden diğer ilaçlar (teofilin, aminofilin veya steroidler) ve diüretikler (idrar söktürücü) kanınızdaki potasyum seviyelerinde bir düşmeye neden olabilir.
 • Bazı anestetikler (anestezi yapan ajanlar) kalpte ritim problemleri yaşama riskini arttırabilir.
 • Alkolizm tedavisinde kullanılan disulfiram ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan metronidazol ile içerdiği eser miktar susuz alkol nedeniyle etkileşebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FOSTER NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Foster’i her zaman için doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz Foster’i ideal dozda alıp almadığınızdan emin olmak için sizi düzenli olarak kontrolden geçirecektir. Doktorunuz tedaviyi hastalığınızın belirtilerini en iyi biçimde kontrol eden en düşük doza ayarlayacaktır. Hiçbir şekilde doktorunuzla konuşmadan kullandığınız dozu değiştirmeyiniz.

Astım Tedavisinde Foster, Doktorunuz Tarafından İki Şekilde Uygulanabilir:

18 yaştan itibaren yetişkin ve yaşlılarda;

 • 1) Astım belirtilerini düzeltmek ve kontrol altına almak amacı ile “olağan doz” uygulaması; astım semptomlarının şiddetine göre olağan doz günde iki kez bir puftur. Maksimum günlük doz 4 puftur.
 • 2) Astım belirtilerinin aniden kötüleşmesinde “rahatlatıcı” amaçla ve astım kontrolünü amaçlayan düzenli tedavide; astım belirtileriniz kötüleşirse 1 puf soluyunuz ve birkaç dakika bekleyiniz. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz 1 puf daha soluyunuz. “Rahatlatıcı” amaçla günde 6 puftan fazla kullanmayınız.

Astımınızın kontrol altında bulunmasını sağlayan “olağan” Foster dozunuzu doktorunuzun reçetelediği şekilde düzenli olarak kullanınız.

Astım beliritlerinizin kontrolü için daha fazla Foster ihtiyaç duyuyorsanız doktorunuzla konuşunuz, tedavinizin değiştirilmesi gerekebilir.

Astım hastalığınız esnasında inhaler tedavisi altında olsanız dahi, herhangi bir düzensiz solunum riskine karşı “kısa etkili rahatlatıcı” inhalerinizi daima yanınızda bulundurunuz.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Tedavisinde Foster Uygulması:

18 yaştan itibaren yetişkin ve yaşlılarda;

Foster günde iki kez 2’şer puf, toplam 4 puf uygulanır. Maksimum günlük doz, 8 puf’tur.

Çocuklarda Foster Kullanımı:

18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlı Hastalarda Foster Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Risk Altındaki Hastalar:

Foster beklometazon dipropiyonat içeren diğer bazı inhalerlerden daha düşük dozda beklometazon dipropiyonat içeren bir ilaçtır, öncesinde beklometazon dipropiyonat içeren farklı bir inhaler kullanıyorsanız, doktorunuz size astımınız için almanız gereken Foster dozunu söyleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

İnhalerinizi ilk kez kullanacaksanız veya 14 gün veya daha uzun süre kullanmadıysanız, inhalerin düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmak için bir puf aerosolü havaya sıkınız. Mümkün olduğu ölçüde, ilacı inhale ederken (solurken) ayakta durunuz veya sırtınız dik pozisyonda oturunuz.

 1. Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkarınız.
 2. Ağzınızdan mümkün olduğunca yavaş ve derin nefes veriniz.
 3. Vücut duruşunuz nasıl olursa olsun, tüpü alt kısmı yukarı bakacak biçimde dikey halde tutunuz ve ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.
 4. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alırken ve aynı anda bir puf aerosol boşaltmak için inhalerin üst kısmına basınız.
 5. Nefesinizi mümkün olduğunca ve çaba harcamadan tutunuz ve nihayet inhaleri ağzınızdan çıkarıp burnunuzdan nefes veriniz.
 6. Kullandıktan sonra, koruyucu kapağı kapatınız.

Bir puf aerosol daha gerekiyorsa, inhaleri yarım dakika kadar dikey halde tutunuz ve sonra 2 – 5 arasındaki işlemleri tekrarlayınız.

Önemli: 2 – 4 arası işlemleri çok çabuk yapmayınız.

Foster Kullanma Şekli

Eğer inhalerin üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “Duğu” geldiğini görürseniz, işlemlere yeniden 2.adımdan başlamalısınız.

Eğer elleriniz güçsüz ise, inhaleri her iki elle tutmak daha kolay olabilir; bu durumda inhalerin üst kısmını her iki işaret parmağıyla tutunuz ve alt kısmını da her iki başparmağınızla tutunuz.

Ağızda ve boğazda mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için her puf sonrasında ağzınızı su ile çalkalayınız.

Bu Kullanma Talimatında belirtilen doz Foster’in standart bir inhaler kullanılarak inhale edilmesi (solunması) ile ilgilidir. Foster’in farklı bir hazne (spacer) ile kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Eğer farklı bir hazne (spacer) ile kullanılacaksa, dozun ayarlanması gerekebilir.

Temizlik

Ağızlığın dışını kuru bir bezle düzenli olarak (haftada bir) siliniz. Ağızlığı temizlemek için su veya başka bir sıvı kullanmayınız.

Çocuklarda Foster Kullanımı:

18 yaş altındaki ergen ve çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yaşlılarda Foster Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Foster Kullanımı:

Foster’in karaciğer veya böbrek problemleri görülen kişilerlerdeki kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Eğer Foster’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Foster Kullandıysanız:

Foster’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Almanız gereken formoterol’den fazlasını alırsanız şu etkilerle karşılaşabilirsiniz:

 • Kendini hasta hissetme,
 • Hasta olma,
 • Kalp atışında hızlanma,
 • Çarpıntı,
 • Kalp ritminde bozukluk,
 • Elektrokardiyogramda belirgin değişimler,
 • Baş ağrısı,
 • Titreme,
 • Uykulu hissetme,
 • Kanda çok fazla asit varlığı,
 • Kanda düşük potasyum seviyeleri,
 • Kanda yüksek şeker seviyeleri.

Çok fazla beklometazon dipropiyonat alırsanız adrenal bezlerin baskılanmasına bağlı olarak vücutta şişkinlik, kilo artışı gibi geçici sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum, birkaç gün içerisinde düzelir.

Foster’i Kullanmayı Unutursanız:

Hatırladığınız anda alınız. Eğer bir sonraki doz zamanı yaklaştıysa, atladığınız dozu almayınız, sadece zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Foster İle Tedaviyi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendi başınıza dozu azaltma veya ilacı kesme yoluna gitmeyiniz, mutlaka doktorunuza danışınız.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, Foster’i almaya son vermeyiniz veya dozu azaltmayınız. Eğer bunu yapmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. Herhangi bir belirti olmasa dahi Foster’i düzenli olarak kullanmanız çok önemlidir.

Eğer nefes almanız kötüleşiyorsa

Eğer nefes darlığınız varsa ve durumunuz ilacınızı inhale ettikten (soluduktan) hemen sonra daha da kötüleşmiş veya hışıltılı (işitilebilir bir ıslık sesiyle nefes alma) bir hal almışsa hemen Foster’i kullanmayı bırakın ve kısa etkili bir “rahatlatıcı” bir inhaler kullanın. Hemen doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz belirtilerinizi değerlendirecek ve gerektiğinde farklı bir tedavi kürü uygulayacaktır.

Eğer belirtileriniz kötüleşirse

Eğer semptomlarınız/hastalık belirtileriniz kötüleşirse veya kontrol altına alınması zorlaşırsa (örn.“rahatlatıcı” inhalerinizi olduğundan daha sık kullanıyorsanız), “rahatlatıcı” inhalerinizin semptomlarınızı geçirip geçirmediğini anlamak için hemen doktorunuza muayene olmalısınız. Hastalığınız ağırlaşmış olabilir ve doktorunuz dozunuzu değiştirmek veya size bir başka ilaç yazmak zorunda kalabilir.

Eğer bu ürünün kullanımı konusunda sormak istediğiniz başka sorular olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FOSTER’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Foster’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Foster’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çarpıntı,
 • Elektrokardiyogramda (EKG) değişmeler ve kalp hızına göre düzeltilmiş QTc aralığında uzama (elektrokardiyogramda hastalık belirtisi olarak görülen bir dalga),
 • Kan toplanmasında artış,
 • Titreme,
 • Astım nöbeti.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan astım nöbeti gelişirse, sizin Foster’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Alerjik yan etkiler hariç acil müdahele gereken durumlar için ise: Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Yaygın (10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın ı’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Ses kısıklığı
 • Boğazda ağrı, yanma ve kuruluk hissi (farenjit),
 • KOAH’lı hastalarda pnömoni (akciğerlerde enfeksiyon).

Yaygın olmayan (100 hastanın ı’inden az, fakat 1.000 hastanın ı’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kalp çarpıntısı,
 • Düzensiz kalp atışı,
 • Hızlı kalp atışı,
 • Kalpte normal olmayan elektriksel sinyal üretimi (QTc aralığının uzaması),
 • Dokuda aşırı kanlanma (hiperemi),
 • Titreme,
 • Grip belirtileri,
 • Ağız ve boğazda pamukçuk,
 • Vajinal mantar,
 • Sinüs iltihaplanması,
 • Alerjik nezle,
 • Kaşıntı, döküntü, deride su toplanması,
 • Boğaz tahrişi,
 • Öksürük, balgamlı öksürük,
 • Astım atağı,
 • Bulantı,
 • Tat almada bozukluk,
 • Dudak yanması,
 • Ağız kuruluğu,
 • Yutma güçlüğü,
 • Hazımsızlık,
 • İshal,
 • Kas ağrısı ve kramp,
 • Sıcak basması,
 • Huzursuzluk,
 • Sersemlik, baş dönmesi,
 • Kan değerlerinde değişimler,
 • Beyaz kan hücrelerinde azalması,
 • Kanda potasyum seviyesinin azalması,
 • Kan şekerinde yükselme,
 • Kanda insülin, keton cisimleri ve serbest yağ asitlerinde artma,
 • Alerjik egzema (dermatit),
 • Kulakta östaki tüpü iltihaplanması.

Seyrek (1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Angina pektoris (göğüste ağrı),
 • Göğüste daralma hissi,
 • Kalp atımında sekme (kalpte ventriküllerin çok erken kasılması),
 • Kan basıncı artışı veya azalması,
 • Böbrekte iltihaplanma,
 • Ciltte su toplanması,
 • Kurdeşen,
 • Düzensiz solunum.

Çok seyrek (10.000 hastanın 1’inden az görülebilen (izole vakalar da dahil) yan etkiler;

 • Düzensiz kalp atışı,
 • Nefes darlığı,
 • Astımın kötüleşmesi,
 • Anormal davranışlar,
 • Uyku bozukluğu ve halüsinasyon,
 • Kan pulcukları sayısında azalma,
 • El ve ayakta şişmeler,
 • Deride kızarıklık (eritem),
 • Göz tansiyonu,
 • Katarakt,
 • Alerjiye bağlı olarak ağız, boğaz ve yutakta ani şişme ve daralmada dahil aşırı duyarlılık,
 • Böbrek üstü bezi yetmezliği,
 • Çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği,
 • Vücutta genel su toplanması,
 • Kemik yoğunluğunda azalma (kemik incelmesi).

Beklometazon dipropiyonat kullanırken aşağıdaki belirtilerden birisini yaşarsanız hekiminize bildiriniz. Bu belirtiler akciğer enfeksiyonu belirtileri olabilir:

 • Ateş veya titreme,
 • Mukus üretiminde artış, mukus renginde değişiklik,
 • Artmış öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’e bildirebileceğiniz gibi, o 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FOSTER’İN SAKLANMASI

 • Foster’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Foster eczaneden alındıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında en fazla 5 ay süre ile saklanmalıdır.
 • Eczacınızın kutu üzerinde belirttiği tarihten sonraki 5 ay içerisinde Foster tüketilmelidir.
 • Oda sıcaklığı koşullarında bulundurduğunuz kullandığınız Foster’i 5. aydan sonra kullanmayınız.
 • Foster’i donma ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
 • Foster’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Foster’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Foster’i kullanmayınız.

Eğer inhaler şiddetli soğuğa maruz bırakılmış ise, tüpü ağızlıktan tutup kullanmadan önce birkaç dakika süreyle ellerinizle ısıtınız. Hiçbir zaman başka araçlarla ısıtmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Uyarı: Kanister/kap, yüksek basınç altında bir sıvı ihtiva eder. Kabı 50°C üzerinde sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kabı açmaya/delmeye kalkışmayınız. İlaçlar atık su veya evsel atık vasıtasıyla bertaraf edilmemelidir. Artık gerek duyulmayan ilaçları ne şekilde imha edeceğinizi eczacınıza sorunuz. Bu önlemleri alarak çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

Foster çevreyi korumak için, yeni bir CFC’siz itici gaz olan HFA-134a ihtiva etmektedir. Bu itici gaz klorofluorokarbon (CFC) ihtiva eden gazın yerini bütünü ile almaktadır ve ozon tabakası üzerinde zararlı bir etkisi yoktur.

Ruhsat sahibi:

Chiesi İlaçTic. A.Ş. Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3 Esentepe Şişli 34394 İstanbul.

Üretim yeri:

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via San Leonardo 96 Parma/İtalya.

Bu kullanma talimatı 20.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Astım hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır
 2. Alerjik astım nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 3. Astım ilaçları nasıl kullanılır
 4. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedir
 5. KOAH hastaları nasıl beslenmeli

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git