Ağrılar ve Tedavileri

Flurflex Tablet Nedir? Flurflex Tablet Ne İşe Yarar? Flurflex Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

FLURFLEX 100 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin Madde: Her bir tablet 100 mg Flurbiprofen içerir.

Yardımcı Maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, povidon, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, stearik asit, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol,hipromelloz, alüminyum siyahı, sarı demir oksit (E 172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Flurflex Prospektüs

FLURFLEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANIR?

Bir kutu Flurflex 100 mg Film Kaplı Tablet içerisinde, 15 ya da 30 film tablet bulunmaktadır.

Flurflex, flurbiprofen adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Flurbiprofen çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD) olarak adlandırılan grupta yer alır.

Flurflex;

 • Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit),
 • Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit),
 • Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit),
 • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit),
 • Yumuşak doku yaralanmaları,
 • Adet ağrısı (dismenore) kullanılır.

FLURFLEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Flurflex içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız var ise,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaşmış iseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz, bunlar gibi durumlarda Flurflex kullanılmamalıdır.

Flurbiprofen, koroner arter bypass ameliyatı sürecinde ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır.

FLURFLEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kalp damar sisteminde pıhtılaşma sorunlarınız varsa,
 • Kan basıncının yüksek olma durumunuz (hipertansiyon) sorununuz varsa,
 • Kalp yetmezliği ve ödem hastalığınız varsa,
 • Karaciğer-Böbrek hastalığınız var ise,
 • Astımınız var ise veya alkol bağımlısı iseniz,
 • Yaşınız 65 üzerinde ise, yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE FLURFLEX KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flurflex gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flurflex kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FLURFLEX KULLANABİLİR Mİ?

Flurflex’in araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak uyuklama, reflekslerde artış, düşüncede dağınıklık gibi yan etkiler nedeniyle makine ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

FLURFLEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Flurflex 100 mg laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Flurflex 20 mg kroskarmelloz sodyum içerir, bunun yaklaşık %10’u sodyum dur. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FLURFLEX KULLANIMI

Eğer;

 • ADE-inhibitörleri ve Anjiotensin II reseptör blokerleri (yüksek tansiyonda kullanılır).
 • Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar),
 • Aspirin (ağrı kesici, kanı sulandırıcı olarak kullanılır),
 • Betaadrenerjik-blokerler (yüksek tansiyonda kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Lityum (psikiyatride kullanılır),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Kinolon grubu antibiyotikler (solunum yolları, deri ve yumuşak doku, idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır),
 • Diğer nonsteroid antiinflamatuar grubuna ait ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz. Bu ilaçlar Flurflex ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FLURFLEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinlerde önerilen günlük uygulama bölünmüş dozlar halinde 150 mg – 200 mg’dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir.

Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için flurbiprofenin tavsiye edilen dozu, günde iki veya üç defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır. Adet sancılarında, belirtilerin başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 gsaatte bir 100 m uygulanır.

Günlük maksimum doz 300 mg’dır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Flurflex bir miktar su ile yutularak alınır.

Çocuklarda Flurflex Kullanımı:   

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Flurflex Kullanımı:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Flurflex Kullanımı:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer Flurflex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Flurflex Kullandıysanız:

Flurflex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flurflex’i aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifık bir antidotu yoktur. Flurflex’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur.

Bu konuda doktorunuz veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

Flurflex Kullanmayı Unutursanız:

Tabletinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın, eğer bir sonraki tabletinizi alma saatiniz yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz.

İlacınızı alıp almadığınızı hatırlayamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız, böyle bir durum aşırı doz almanıza sebep olabilir.

Birden fazla dozu almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Flurflex İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Flurflex ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

FLURFLEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Flurflex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Flurflex’i kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Solunum güçlüğü (bronkospazm),
 • Mide ve bağırsak kanaması,
 • Göz ve deri renginin sarıya dönmesi,
 • Halüsinasyon,
 • Bulanık veya çift görme,
 • Vücutta sıvı birikimi (örn. ayak bileklerinde şişlik).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Flurflex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte döküntü (ürtiker),
 • Hipotansiyon (düşük tansiyon) veya hipertansiyon (yüksek tansiyon),
 • İnterstisyel nefrit,
 • Böbrek yetmezliği.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı,
 • İştahta değişiklikler,
 • Ağızda kuruluk,
 • Ürperme,
 • Ateş,
 • Tat almada değişiklikler,
 • Terleme.

Bunlar Flurflex’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FLURFLEX’İN SAKLANMASI

 • Flurflex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Flurflex’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.
 • Flurflex’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Flurflex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bir bozukluklar fark ederseniz Flurflex’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 15.04.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git