Ağız Hastalıkları

Flurend Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Flurend İlacın Yan Etkileri

Flurend sprey pompası ile 30 ml’lik plastik beyaz opak şişede ve karton kutu ambalajda takdim edilmektedir.

Flurend % 0,25 oral sprey kullanma talimatı nedir?

Flurend’in etkin maddesi: 30 ml oral sprey 0,075 g flurbiprofen içerir.

Flurend’in yardımcı maddeleri: Gliserin, etil alkol (% 96), sorbitol (E420), kremofor RH40, sodyum sakkarin, sodyum hidroksit, sodyum benzoat (E211), nane esansı, deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Flurend ağız içine püskürtülerek uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Flurend nedir ve ne için kullanılır?

Flurend sprey pompası ile 30 ml’lik plastik beyaz opak şişede ve karton kutu ambalajda takdim edilmektedir.

Orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır.

Diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullanılır.

Flurend Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Flurend kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Flurend spreyin konrendikasyonları)

Eğer,

 • Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa
 • Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa
 • Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyseniz
 • Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz. Bunlar gibi durumlarda Flurend’i kullanmayınız.

Flurend kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer,

Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa Fluren kullanırken dikkatli olunuz veya hastalığınızın takibini yapan doktorunuza size bu ilacın reçete edildiğini bildiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Flurend kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Flurend kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Flurend kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Flurend kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda Flurend kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Flurend kullanabilir mi? Flurend’in araç ve makine kullanımına etkisi çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.

Flurend’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Flurend’in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Flurend’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Flurend, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Flurend, her dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Bu dozda gliserine karşı herhangi bir etki beklenmemektedir.
 • Flurend, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 • Flurend, 30 ml’sinde 0,6 g sodyum benzoat (E211) içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede iritandır.
 • Bu tıbbi ürün, az miktarda (her dozda 100 mg’dan daha az) etanol (alkol) içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Flurend kullanımı nasıl olmalı?

Flurend, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Flurend nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 2 püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Flurend oral sprey ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.

Çocuklarda Flurend kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Flurend kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği olanlarda Flurend kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olanlarda Flurend kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Flurend’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Flurend kullandıysanız: Flurend’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flurend’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Flurend ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Flurend ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Flurend’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Flurend’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Hassasiyet bulguları
 • Lokal irritasyonlar.

Bunlar Flurend’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Flurend nasıl saklanır?

 • Flurend’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Flurend’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Flurend’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra Flurend’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 25.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git