Ağrılar ve Tedavileri

Flubi SR Kapsül Nedir? Flubi SR Ne İşe Yarar? Flubi SR Yan Etkileri Nelerdir?

FLUBİ 200 MG SR KAPSUL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir uzatılmış salimli (SR) kapsül 200 mg Flurbiprofen içerir.

Yardımcı madde(ler): Şeker küreler, hidroksipropil metil selüloz, etil selüloz, sukroz, susuz koloidal silika, polietilen glikol, indigotin – FD&C Mavi 2 (El 32), jelatin (E441), titanyum dioksit (El 71) gibi yardımcı maddeler içerir.

Flubi Prospektüs

FLUBİ SR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR

Flubi SR, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte küresel pelletler içeren opak açık mavi/opak beyaz “0” numara sert jelatin kapsüllerdir. Her kapsül, kontrollü salımlı küresel pelletler halinde 200 mg flurbiprofen içerir ve 15 kapsüllük blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Flubi SR, çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAÎÎ) olarak bilinen grupta yer alır.

Flubi SR;

 • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (romatoid artrit),
 • Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak da bilinen bir hastalık (osteoartrit),
 • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (Ankilozan spondilit),
 • Akut kas iskelet sistemi ağrıları,
 • Akut gut artriti,
 • Adet ağrısı (dismenore) tedavisinde kullanılır.

FLUBİ SR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Flubi SR, içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,

Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,
• Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
• Daha önceden NSAÎÎ kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan mide ya da barsaklarınızda kanama ya da delinme öykünüz varsa,
• Mide ya da barsaklarınızda kanamanız, beyin kanamanız ve diğer herhangi bir kanamanız varsa,
• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

FLUBİ SR’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. Flubi SR tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir.
 • Sıvı tutulması veya ödem olursa.
 • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa.
 • Mide ve bağırsaklarda iltihap, kanama ve delinme olursa.
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız.
 • Önceden var olan astım hastalığınız söz konusu ise.
 • Kansızlık (anemi) oluşursa ya da kan pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa.
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız.
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da diğer bağ dokusu hastalıklarınız varsa.
 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve ileri böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarında bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir.
 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.
 • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.

Diğer benzeri ağrı kesiciler ile birlikte kullanmayınız.

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik vie kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE FLUBİ SR KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Flubi SR, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) Flubi SR kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Bu ilacı kullanırken emzirmeyiniz. Çünkü, sütünüze geçer ve bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FLUBİ SR KULLANABİLİR Mİ?

Flubi SR baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

FLUBİ SR’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FLUBİ SR KULLANIMI

Flubi SR ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar;

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç),
 • Antikoagulanlar (kan sulandırıcı ilaçlar),
 • Beta blokörler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Kortikosteroidler (alerji ve hormon yerine koyma tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin, tiklopidin, takrolimus ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları),
 • Kinolon grubu antibiyotikler (bazı enfeksiyonlara karşı kullanılırlar),
 • Antiplatelet ajanlar (tromboz tedavisinde kullanılırlar),
 • Simetidin, ranitidin, antiasitler (bazı mide rahatsızlıklarında kullanılırlar) kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar Flubi SR ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FLUBİ SR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 1 adet yemekten sonra, akşamları alınır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Kapsülleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden hemen sonra alınız.

Çocuklarda Flubi SR Kullanımı: 

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Flubi SR Kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Flubi SR Kullanımı:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açabileceğinden özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliğine dair bir işaret varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Flubi SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Flubi SR Kullandıysanız:

Flubi SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flubi SR’dan aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda hastanenin acil bölümünde uygun tedavi uygulanmalıdır. Flubi SR’ın alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

Flubi SR’ı Kullanmayı Unutursanız:

Kapsüllerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki kapsüllerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz.

İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

FLUBİ SR’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Flubi SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Flubi SR’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun iltihabı (rinit),
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Vücut ağırlığında değişiklikler,
 • İç huzursuzluk (anksiyete),
 • Depresyon,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Unutkanlık (amnezi),
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Reflekslerde artma,
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Titreme,
 • Görmede değişiklikler,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • Gaz,
 • Mide ve bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Ciltte döküntü,
 • Bitkinlik (asteni),
 • Vücutta sıvı birikimi, örneğin ayak bileklerinde şişlik (ödem),
 • Halsizlik, hasta hissetme,
 • Yükselmiş karaciğer enzimleri.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık (demir eksikliği anemisi),
 • Kanda ürik asit seviyesinin artması (hiperürisemi),
 • Sıvı tutulumu (sıvı retansiyonu),
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Kas koordinasyon bozukluğu (ataksi),
 • Beyne giden kan akımında azalma (serebrovasküler iskemi),
 • Uyuşma (parestezi),
 • Koku almada bozukluk (parosmi),
 • Göz iltihabı (konjonktivit),
 • Kalp yetmezliği,
 • Damar hastalıkları,
 • Kan damarlarının genişlemesi (vazodilatasyon),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Astım,
 • Burun kanaması (epistaksis),
 • Bronşların daralması (bronkospazm),
 • Kanlı ishal,
 • Yemek borusu hastalığı,
 • Mide iltihabı (gastrit),
 • Kan kusma (hematemez),
 • Mide ya da onikiparmak bağırsağında yara (peptik ülser),
 • Ağız iltihabı (stomatit),
 • Mide-bağırsak kanalında yara (gastrointestinal ülser),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Bir çeşit alerjik rahatsızlık (anjiyoödem),
 • Egzema,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Seğirme,
 • İdrarda kan görülmesi (hematüri),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ürperme,
 • Ateş,
 • Bazı test sonuçlarında değişiklikler (hemoglobin ve hemokratit düzeylerinde azalma).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar),
 • Kalp krizi (miyokard infraktüsü),
 • Mide-bağırsak kanalında delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Böbrekte iltihap (glomerulonefrit),
 • Böbrekte doku ölümü (renal papiller nekroz),
 • Böbreğin en küçük yapı birimi nefronlarda yapı bozukluğu (nefrotik sendrom).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi (trombosit agregasyonu inhibisyonu).

Aşağıdaki yan etkiler temel olarak dünya genelindeki pazarlama sonrası deneyimlerden ve literatürlerden elde edilmiştir. Kesin sıklık tahmini genellikle mümkün değildir.

 • Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi),
 • Kandaki platelet seviyesinin azalması (trombositopeni),
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),
 • Alerjik şok,
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit),
 • İltihabi barsak hastalığı şiddetlenmesi,
 • Kan ve protein kaybı ile birlikte ince barsak inflamasyonu,
 • Sarılık,
 • Bir çeşit cilt iltihabı (eksfoliyatif dermatit),
 • Işığa karşı duyarlılık (fotosensitivite),
 • Deri hastalıkları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz),
 • Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit),
 • Kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FLUBİ SR’IN SAKLANMASI

 • Flubi SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Flubi SR’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Flubi SR’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Flubi SR’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Flubi SR’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git