Bağırsak Hastalıkları

Floroskopi Nasıl Çekilir? (Baryumlu Grafi Nedir?)

Floroskopi radyolojinin en eski ve en temel bölümlerinden biridir. Floroskopi günümüzde de oldukça yaygın kullanılan sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve daha vücudun birçok bölümünün incelenmesinde kullanılmaktadır.

Floroskopi görüntüleme yöntemi nedir?

Floroskopi radyolojinin en eski ve en temel bölümlerinden biridir. Floroskopi günümüzde de oldukça yaygın kullanılan sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve daha vücudun birçok bölümünün incelenmesinde kullanılmaktadır. Floroskopi X ışınları kullanılarak çekilir. Normal görüntüleme yöntemlerinde görülmeyen yapılar madde denilen ilaçlar ile boyanarak görünür hale getirilir.

Floroskopi görüntüleme yöntemi nasıl çekilir?

Kontrast maddeler baryum ve iyot gibi radyolojik maddeler içeren ilaçlardır. Kontrast maddeler, uygulanacak incelemenin türüne göre hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yolu ile veya enjeksiyon ile verilir. Kontrast madde verilmesinden sonra, incelenen organ doktor tarafından ekranda izlenerek farklı pozisyonlarda filmler çekilir.

Floroskopik görüntüleme öncesi hastalar, tüm kıyafetlerini ve metal takılarını çıkrarak bir hastane önlüğü giyerler. Çekimden sonra doktorlar filmi inceleyerek, bu tetkiki isteyen doktora verilmek üzere bir rapor hazırlarlar.

Floroskopi işlemi sırasında radyasyona maruz kalınır mı?

Floroskopi görüntüleme sırasında hasta az bir miktarda radyasyona maruz kalır. Fakat floroskopi yönteminin tanıda yardımcılığı düşünüldüğünde hastanın radyasyona maruz kalması çok önemli görülmez. Floroskopi görüntüleme yöntemi sırasında çekimi yapan doktor ya da teknisyenler, her gün radyasyona maruz kalmamak için koruyucu bir bölmenin arkasında oturarak ya da kurşun önlük giyerek kendilerini korurlar.

Floroskopi yöntemi ile hangi organlar incelenir?

Floroskopik inceleme sayesinde kolon (kalın bağırsak), üst sindirim sistemi (yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsaklar, idrar yolları (mesane ve üreter, böbrekler), kadın üreme organları gibi organlar kontrast madde verilerek incelenir. Floroskopi görüntüleme yöntemine hazırlık incelenecek organa veya organlara göre değişir.

Üst sindirim sistemi için floroskopiye hazırlık nasıl yapılır?

Floroskopiye hazırlık

Floroskopiye hazırlık

Üst sindirim sistemi floroskopik görüntüleme, özofagus (yemek borusu), mide ve on iki parmak bağırsağı (duodenum) grafisi olarak adlandırılır. Hastaya gaz yapıcı tablet ve baryumlu kontrast madde içirilerek, bu organların iç yüzeyleri görülür duruma getirilir. Tetkik öncesi hazırlık gerekir.

Üst sindirim sistemi floroskopisine hazırlık : Tetkikten önce hasta en az 8 saat yemek yememeli, su ve sigara içilmemelidir. Hasta sürekli kullandığı ilaçları çok az su ile içilebilir.

Üst sindirim sistemi floroskopi  işlemi nasıl uygulanır? : Tetkikten önce hastanın mide hareketlerini azaltacak olan ilaç damardan enjekte edilir. Daha sonra hasta gaz yapıcı tableti içer. Bu sayede mide şişer ve mide daha iyi görüntülenir. Bunu takiben, hastaya baryumlu kontrast madde içirilir. İlacın yemek borusu ve mideden ilerleyişi ekrandan doktor tarafından izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir. Floroskopik görüntüleme işlemi yaklaşık yarım saat içerisinde biter. İnceleme hastada herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz.

İnce bağırsak için floroskopiye hazırlık nasıl yapılır?

İnce bağırsak floroskopi görüntüleme işlemi öncesi ince bağırsakların kontrast madde içirilmesi (ince bağırsak pasaj grafisi) ve bazen hastaya yutturulan bir tüp aracılığı ile hava verilmesi yolu ile (enteroklizis) incelemesidir. İşlem öncesi hazırlık gerekir.

İnce bağırsak floroskopi görüntüleme yöntemine hazırlık : Tetkikten önceki 2 gün süresince hasta sulu gıdalar ile beslenir. Tetkik öncesinde, en az 12 saatlik açlık bağırsak temizliği için müshil kullanımı gereklidir.

İnce bağırsak floroskopi görüntüleme yöntemi nasıl uygulanır? : Tetkik öncesi hastaya baryumlu kontrast madde içirilerek maddenin ince bağırsaklarda ilerleyişi doktor tarafından ekranda izlenir. Konstrast madde kalın bağırsaklara kadar ilerler ve bu esnada farklı pozisyonlarda filmler çekilir. Bazen daha detaylı inceleme gerektiren durumlarda hastaya burnundan ince bir tüp yutturulur. Bu tüp, on iki parmak bağırsağına yerleştirilir. Bu tüpten kontrast madde ile hava verilir. Floroskopi yönteminin çekim süresi verilen kontrast maddenin kalın bağırsağa geçiş süresine göre değişir.

Kalın bağırsak için floroskopiye hazırlık nasıl yapılır?

Floroskopi görüntüleme

Floroskopi görüntüleme

Lavman opak, çift kontrastlı kolon grafisi ya da baryumlu kolon grafisi olarak adlandırılır. Makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek kalın bağırsakların incelenmesidir. Tetkikin öncesinde hastanın üç günlük hazırlığı gereklidir.

Kalın bağırsak floroskopisine hazırlık : Hasta randevu tarihinden üç gün öncesinden başlayarak katı ve gaz yapıcı gıdalar yememesi gerekir. Tetkikten önceki akşamdan itibaren yemek yenmemesi gerekir. Ayrıca floroskopi incelemesinden önce bağırsakların temizlenmesi için doktor tarafından yazılan müshil ve lavman uygulanır. Bu sayede, bağırsaklarda dışkı artığı kalmaması sağlanır. Tam temizliğin yapılamadığı durumlarda floroskopi filmi çekilemez. Çünkü bağırsak duvarına yapışan dışkı artıkları, yapılan incelemenin yetersiz olmasına veya yanıltıcı görüntü elde edilmesine neden olur.

Kalın bağırsak floroskopi görüntüleme filmi nasıl çekilir? : İnceleme hastanın makatına yerleştirilen bir tüp ya da sonda yolu ile önce kontrast madde sonra hava verilir. Daha sonra hasta kendi etrafında döner, böylece verilen ilaç ve havanın daha iyi karışması ve bağırsak duvarını sıvaması sağlanır. Daha sonra, kalın bağırsak ekranda izlenerek farklı pozisyonlarda filmler çekilir. Çekim esnasında bazı kalın bağırsak kısımlarının daha iyi görüntülenmesi için hastaya belli pozisyonlar verilir. Verilen hava ve ilaç nedeni ile bazı hastalarda hafif karın ağrısı veya tuvalet ihtiyacı oluşabilir. Hastanın verilen ilaç ve havayı çekim sonuna kadar (yaklaşık 15 dakika) tutması gerekir. Kalın bağırsak floroskopisi sırasında tüm işlemler ortalama yarım içinde tamamlanır. Çekim bittikten sonra sonda çekilerek hasta tuvalete gönderilir.

Mesane ve idrar yolları için floroskopiye hazırlık nasıl yapılır?

İdrar yolları floroskopi görüntüleme yöntemine hazırlık : Mesaneye sonda aracılığı ile verilen kontrast madde sayesinde işeme sırasında idrar yollarının görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem ”miksiyon sistografisi” olarak adlandırılır. İdrar yolu floroskopi işlemi öncesinde idrar yollarına olası bir enfeksiyonun böbreklere taşınmaması için idrar kültürü yapılır. İdrar kültüründe mikrobik üreme olduğunda, enfeksiyon tedavi edildikten sonra floroskopik görüntüleme işlemi yapılır. İdrar kültürü temiz çıkar ise işlemin yapılması ertelemez.

İdrar yolları floroskopi görüntüleme filmi nasıl çekilir? : Mesaneye bir sonda takılır ve sondadan verilen kontrast madde ile mesane doldurularak floroskopi filmi çekilir. Film çekildikten sonra sonda çıkarılır. Daha sonra hasta işemeye başlar ve işeme esnasında mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığına bakılarak farklı filmler çekilir. İdrar yolları floroskopi işlemi sırasında şıkışma hissi dışında başka bir rahatsızlık hissedilmez. İdrar yolları floroskopi işlemi yaklaşık 15 dakika içinde bitirilir.

Kadın üreme organları için floroskopiye hazırlık nasıl yapılır?

Kadın üreme organlarının floroskopik incelenmesi işlemine hazırlık : Rahim ve tüplerin, rahim içine kontrast madde verilerek incelenmesi işlemidir. Yöntem ”histerosalpingografi” olarak adlandırılır. İşlem hastanın son adet başlangıcından 7-10 gün sonra yapılır. İnceleme öncesinde hastanın doktor tarafından ağrı kesici tablet alması gerekir. Başka bir hazırlık gerekmez.

Kadın üreme organlarının floroskopik incelenmesi işlemi nasıl yapılır? : Öncelikle rahim içine ince bir tüp yerleştirilir. Daha sonra tüpten verilen iyotlu kontrast maddenin rahimde tüplere ve karın boşluğuna geçişi izlenir. Bu geçit sırasında farklı filmler çekilir. Kadın üreme organlarının floroskopik olarak incelenmesi işlemi yaklaşık 10 dakika kadar sürer. Kadın üreme organlarının floroskopik yöntem ile incelenmesi işlemi sonrası hafif ağrı ve vajinal akıntı olabilir. Ağrı çok olur ise ağrı kesici kullanmak faydalı olur.

Görüntüleme yöntemleri ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Endoskopik gastroskopi neden ve nasıl yapılır
  2. Perkütan endoskopik gastrostomi nedir
  3. Kolonoskopiye hazırlık nasıl yapılır
  4. Aortografi neden ve nasıl yapılır
  5. Retroskopi neden ve nasıl yapılır
  6. Gastroskopi ve polipektomi işlemine hazırlık

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git