Ağrılar ve Tedavileri

Fizik Tedavide Uygulanan Yöntemler

Fizik tedavide sıcak uygulama tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Sıcak uygulama tedavisi nedir? Yüzeysel ısıtıcılar olarak hotpackler, ısıtıcı yastıklar, sıcak su torbaları, oturma banyoları, ısı lambaları, ultrasonik uygulama ve parafin banyosu, daldırma banyosu gibi sıcak tedaviler uygulanır. Sıcak uygulama, tedavi etmek ve tedaviye yardımcı olmak için uygulanan bir yöntemdir.

Sıcak uygulama tedavisi ne işe yarar? Sıcak tedavisi kan akımını arttırır, sinir iletim hızını arttırır, tendon ve kollajenin uzama kabiliyetini arttırır, eklem sertliğini hafifletir, metabolik atık ürünlerin atımını hızlandırır, venöz kan birikimini azaltır, genel reaksiyonu sağlar ve ağrıyı hafifletir.

Sıcak uygulama tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları): Damar genişlemesinin zararlı hallerinde sıcak uygulama yapılmaz, enfeksiyonun tedavisi yapılmadan (akut enfeksiyon döneminde) sıcak uygulama yapılmaz, kötü huylu tümöral hastalıklarda sıcak uygulama yapılmaz, akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve böbrek hastalıkları olan kişilerde sıcak uygulama yapılmaz.

Fizik tedavide sıcak uygulama tedavisi nedir

Fizik tedavide sıcak uygulama tedavisi nedir

Fizik tedavide soğuk uygulama tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Soğuk uygulama tedavisi nedir? Bazı romatizmal hastalıklar ve kireçlenmelerde soğuk uygulamalarının fayda sağladığı bilinmektedir. Soğuk paketler (cold pack) tedavisi genellikle 5-15 dakika arasında uygulanır. Soğuk suya batırılmış havlular, soğutulmuş torbalar, havluya sarılmış buz torbaları, serin sünger banyosu ve soğukluğunu uzun süre koruyan torbalar, kriyoterapi gibi soğuk uygulama yöntemleri mevcuttur.

Soğuk uygulama tedavisi ne işe yarar? Soğuk uygulama tedavisi ağrıyı azaltmak, vücut ısısını düşürmek için uygulanır. Bademcik ameliyatlarında , mide ve beyin kanamalarında, bazı travmalarda (kırıklar, çıkıklar, burkulmalar, künt travmalar, delinme şeklinde olan travmalar gibi) yaralanmalarda ağrıyı ve kanamayı azaltmak için soğuk uygulama yapılır. Akut apandisit krizlerinde de uygulanır.

Soğuk uygulama tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Soğuk uygulama periferik vasküler hastalığı olanlarda, şeker hastalarında, aterosklerozlu hastalarda, bazı nörolojik hastalığı olanlarda, yaşlılarda, küçük çocuklarda soğuk uygulama tedavisi riskli olabilir.

Soğuk uygulama tedavisi nedir

Soğuk uygulama tedavisi nedir

Fizik tedavide kriyoterapi tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Kriyoterapi tedavisi nedir? Kriyoterapi, teknolojik araçlar ile yapılan soğuk uygulama tedavisidir. Bu tedavide amaç 15 derecelere kadar inen soğuğu hasta hissetmediği halde buz uygulamalarında sağlanamayan daha derin dokuları soğutma işlemi kriyoterapi ile yapılmaktadır.

Kriyoterapi tedavisi ne işe yarar? Kriyoterapi tedavisinde amaç hücresel metabolizmayı düşürmek, hücre dayanıklılığını arttırmak, enflamasyonu azaltmak, ağrı ve spazmı önlemektir. Kriyoterapi eklemlerde şişlik ve sıcaklık olan romatizma, artrit, gut atakları, tendinit,  miyofasiyal ağrı sendromu ve kireçlenme vakalarında iyi bir tedavi seçeneğidir. Özellikle sporcu yaralanmalarından sonra meydana gelen şişlik ve ağrılarda uygulanan bir yöntemdir.

Kriyoterapi tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Kalp damar hastalıklarında (koroner yetmezlik, bradikardi, hipotansiyon, dekompanse kalp yetmezliği gibi), Buerger hastalığında, Raynaud fenomeninde, soğuk ürtikerinde, soğuk aglütinasyonunda, paroksismal hemoglobinüri durumunda, aktif peptik ülseri olanlarda (karın bölgesi uygulaması), açık veya iyileşmemiş yara varlığında kriyoterapi tedavisi uygulanmaz.

Kriyoterapi tedavisi nedir

Kriyoterapi tedavisi nedir

Fizik tedavide hidroterapi tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Hidroterapi tedavisi nedir? Bir motor ile sağlanan su hareketi ile hidrostetik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden yararlanırken aynı zamanda sıcak suyun ısıtıcı etkisi ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur.

Hidroterapi tedavisi ne işe yarar? Hidroterapi tedavisi azalmış eklem hareketlerinin tedavisinde, su dışında fonksiyonel aktivite ya da hareket ile ağrı çeken hastalarda, denge ve koordinasyon yetmezliği durumunda, kuvvet kaybı durumunda, yürüme problemlerinde, zayıf hareket etme problemlerinde, su dışı yapılan egzersizlerde ağrının artması durumunda hidroterapi tedavisi uygulanır.

Hidroterapi tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Sudan aşırı korkan kişilerde, hastanın ateşi varsa, enfeksiyon hastalıklarında, açık yara varlığında, bazı deri hastalıklarında hidroterapi tedavisi uygulanmaz.

Hidroterapi tedavisi nedir

Hidroterapi tedavisi nedir

Fizik tedavide ultrason tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Ultrason tedavisi nedir? Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok derin dokularda (kas, tendon, ligament ve kemikte) ısınma işlemi yapan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı bir ses dalgasıdır. Dokular tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas, tendon ve kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılan bir yöntemdir.

Ultrason tedavisi ne işe yarar? Ultrason tedavisinin dokulardaki sıvıda hareketlenme oluşmasını sağlayan mikromasaj etkisi de vardır. Ödem yapmış dokular bu etkiden faydalanır ve açık olmayan yaraların iyileşmesini sağlar.

Ultrason tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Bacaklardaki dolaşım bozukluklarında, romatizma ve kireçlenmelerin akut ve iltihaplı dönemlerinde, açık ve enfekte yaralarda ve kanserli dokular üzerinde ultrason tedavisi uygulanmaz. Bazı iç organların civarında ultrason uygulanması sakıncalıdır.

Ultrason tedavisi nedir

Ultrason tedavisi nedir

Fizik tedavide lazer uygulaması nedir ve nasıl yapılır?

Lazer tedavisi nedir? Fizik tedavide düşük yoğunluklu ısıtıcı etkisi olmayan lazer tedavisi de uygulanır. Lazer tedavisi dolaşımı arttırır, biyolojik aktiviteyi arttırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kollejen sentezini arttırır ve dokuların iyileşme sürecini hızlandırır.

Lazer tedavisi ne işe yarar? FTR düşük yoğunluklu lazer tedavisi iki amaçta kullanılır. Stimülasyon tedavisidir ve akupunktur benzeri etki gösterir. İkincisi ise bölgesel ağrılı sendromlarda bölgesel ışınlama uygulanır. Örneğin tenisçi dirseği ve topuk dikeni gibi rahatsızlıklarda ağrıyı gidermede ya da hafifletmede fayda sağlar.

Lazer tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Lazer tedavisinin açık ve enfekte yara varlığında, iltihaplı romatizmal hastalıklarda ve travmaların başlangıç dönemlerinde uygulanması doğru değildir. Fizik tedavide kullanılan lazerler daha düşük güçte olsalar bile bu ışınları uygularken gözün zarar görmemesi için hem doktorun hem de hastanın özel gözlükler kullanması gerekir.

Fizik tedavide uygulanan lazer tedavisi nedir

Fizik tedavide uygulanan lazer tedavisi nedir

Fizik tedavide aralıklı ponömatik kompresyon (lenf direnajı) tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Pnömotik kompresyon tedavisi nedir? Aralıklı basınç uygulayarak toplardamarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol ya da bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar.

Pnömotik kompresyon tedavisi ne işe yarar? Kan dolaşımının düzenlenmesinde faydalıdır. Aralıklı ponömatik kompresyon tedavisi ödem, lenf ödem ve varis tedavilerinde uygulanır.

Pnömotik kompresyon tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Pnömotik kompresyon tedavisinin damarların akut iltihaplı durumlarında, deride açık yaralar ve enfeksiyonlar varlığında, şiddetli ağrılı dönemlerde ve çok ileri derecedeki hastalıklarda uygulanması doğru olmaz.

Pnömotik kompresyon nedir

Pnömotik kompresyon nedir

Fizik tedavide elektrik stimülasyon tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Elektrik stimülasyon tedavisi nedir? Kısa adıyla TENS, deri üzerine yerleştirilen yüzeysel elektrotlar aracılığıyla ağrı kesici ve sinirlerin uyarılmasını sağlayan elektrik akımıdır. Bu işlem genellikle 30-60 dakika 10-15 seans şeklinde uygulanır. Elektrik akımları ile ağrının omurilik seviyesinde iletimi baskılanır.

Elektrik stimülasyon tedavisi ne işe yarar? Elektrik stimülasyon tedavisinde amaç ağrıyı azaltmak, sağlıklı kasın güçlenmesini sağlamak, zayıflamış kasın güçlenmesini sağlamak, kas spazmının çözülmesini sağlamak ve ödem için uygulanan bir yöntemdir. Romatizmal hastalıkların ağrılarında, kireçlenmelerde, travmalar sonrası sinir hasarlarında, bel fıtıkları, boyun fıtıkları ve benzeri hastalıkların ağrı verdiği durumlarda TENS tedavisi uygulanabilir. Bu uygulama vücutta endorfin adı verilen morfin benzeri bir hormonu salgılatarak etkisini göstermektedir.

Elektrik stimülasyon tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Kalp pili olan hastalarda, epilepsi ataklarının kontrol edilemediği durumlarda, hamilelerde, aktif dönem kanser hastalarında, elektrot bölgesinde deri hastalığı veya yara olan hastalarda elektrik stimülasyon cihazı kullanılmaz.

Elektrik stimülasyon tedavisi nedir

Elektrik stimülasyon tedavisi nedir

Fizik tedavi ve devamlı pasif hareket cihazı (continuous passive motion – CPM) tedavisi nedir?

Pasif hareket cihazı nedir? Kısaca CPM cihazı genellikle diz operasyonları sonrası ortopedik rehabilitasyon programında eklem kıkırdağının beslenmesini arttırmak, eklem hareketini sağlamak ve doku içerisinde sıvı birikmesini önlemek amacı ile uygulanan bir yöntemdir.

Pasif devamlı hareket tedavisi nedir

Pasif devamlı hareket tedavisi nedir

Fizik tedavide traksiyon tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Traksiyon tedavisi nedir? Traksiyon, çekme kuvveti ile yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik, motorize veya hidrolik şeklinde yöntemleri mevcuttur.

Traksiyon tedavisi ne işe yarar? Traksiyon tedavisi omurlar arasındaki aralığın genişletilmesi, omurga çevresindeki kasların gerilmesi ve kas spazmının çözülmesi, omurgadaki arka eklem aralıklarında genişleme de ve disk basıncını azaltmada, bel kaymasında uygulanır. Ayrıca disk hernileri (boyun fıtığı, bel fıtığı) tedavisinde de traksiyon tedavisi uygulanabilir.

Traksiyon tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Ciddi derecedeki kemik erimesi (osteoporoz), ciddi derecedeki kireçlenmeye bağlı bel fıtığı, omurga stabilite kaybı, omurga kırıkları, ciddi omurilik basısı, bazı kalp ve akciğer hastalıklarında, hamilelerde, enfeksiyon ve omurilik tümörleri varlığında traksiyon tedavisi uygulanmaz.

Traksiyon tedavisi nedir

Traksiyon tedavisi nedir

Fizik tedavide kullanılan ortezler

Ortez tedavisi nedir? Ortezler vücudu desteklemek, düzeltmek, istemsiz hareketleri engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacı ile kullanılan cihazlara veya kullanılan atellere verilen addır. Ortez ekibini, FTR uzmanı, ortez – protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur.

Ortez çeşitleri: FTR alanında boyun ve bel korseleri, el ve bilek atelleri ve yürüme ortezleri genellikle reçete edilen ortezlerdir. Yürüme ortezlerinin kullanılma sebebi hastanın ayağa kaldırılması ve en yakın zamanda yürümesinin sağlanmasıdır.

Ortez tedavisi nedir

Ortez tedavisi nedir

Fizik tedavide uygulanan biofeedback yöntemi nedir?

Biofeedback nedir? Biofeedback, vücudun fizyolojik fonksiyonlarını öğrenerek kontrol edilmesidir. Elektronik cihazlar ile işitsel ve görsel sinyaller göndererek hastaya fiziksel fonksiyonlar ile ilgili bilgi veren ve hastanın bu bilgileri kullanarak fonksiyonlarının farkında olmasını ve değiştirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Biofeedback ne işe yarar? Biofeedback egzersiz tedavisine yardımcı bir uygulamadır. Rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılan denge biofeedback cihazı ile hastalar denge ve duruşu düzeltmeye ve iyileştirmeye yönelik çalıştırılırlar.

Biofeedback yöntemi nedir

Biofeedback yöntemi nedir

Fizik tedavide uygulanan masaj tedavisi nedir?

Masaj tedavisi nedir? Ağrıyan eklemler ve spazmlı kaslar için çok yararlı bir tedavi yöntemidir. Bazı hastalarda veya hastalıklarda fizik tedavi yöntemlerinin yanı sıra doktor masaj tedavisi önerebilir. Masaj tedavisi yapılması durumunda hastanın doktoru bunu bilmelidir.

Masaj tedavisinin sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar): Bazı durumlarda masaj tedavisi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Masaj tedavisinde masajı yapan kişinin bu konuda yeterli eğitime sahip olmaması gibi durumlar ve bazı hastalıklarda masaj ters etki yapabilir.

Masaj tedavisi nedir

Masaj tedavisi nedir

Benzer sağlı yazıları

  1. Fizik tedavi uygulanan hastalıklar
  2. Fizik tedavi nedir
  3. Fizik tedavi ve kaplıca tedavisi nedir
  4. Fizik tedavi ve kineziterapi tedavisi nedir
  5. Fizik tedavi ve ağrı bandı tedavisi nedir
  6. Akupunktur ve kuru iğne tedavileri 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git