Ağrılar ve Tedavileri

Fibromiyalji Sendromu Nedenleri Ve Belirtileri (Kas Romatizması)

Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın vücut ağrısı ve belirli anatomik bölgelerde hassas noktaların varlığı ile karaktarize, nedeni tam olarak bilinmeyen kronik bir kas - iskelet sistemi hastalığıdır. Fibromiyalji genellikle 25-55 yaşları arasında görülür. Yıllık görülme oranı % 2-4 arasındadır. Fibromiyalji dünya genelinde oldukça sık karşılaşılan ağrı türlerinden biridir. Hastalık sürekli devam eden bir hastalık olup zaman zaman şikayetlerde azalma olur.

Firomiyalji sendromu nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın vücut ağrısı ve belirli anatomik bölgelerde hassas noktaların varlığı ile karaktarize, nedeni tam olarak bilinmeyen kronik bir kas – iskelet sistemi hastalığıdır. Fibromiyalji genellikle 25-55 yaşları arasında görülür. Yıllık görülme oranı % 2-4 arasındadır. Fibromiyalji dünya genelinde oldukça sık karşılaşılan ağrı türlerinden biridir. Hastalık sürekli devam eden bir hastalık olup zaman zaman şikayetlerde azalma olur.

Fibromiyalji sendromunun nedenlerinde rol oynayabileceği düşünülen, yapısal bozukluklar, kassal bozukluklar, biyokimyasal nedenler, nörohormonal bozukluklar, santral sinir sistemi anomalileri, bağışıklık sistemi yetersizliği, psikolojik nedenler ve çevresel faktörlere ait kanıtlar bulunmuştur. Ailede bu sorun var ise görülme oranının arttığı bilinmektedir.

Fibromiyalji sendromu belirtileri

Fibromiyalji sendromunda kronik yaygın kas- iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, sabahları yorgun uyanma, dinlenememe, sabah tutukluluğu, yumuşak dokularda hastanın hissettiği şişkinlik hissi, uyuşma, karıncalanma, istem dışı titreme, aşırı terleme, bacaklarda, kollarda, ellerde ve ayaklarda soğukluk, kronik baş ağrısı (migren), yalnızlık hissi, çene eklemi ağrısı, ağrılı adet dönemi, adet dönemi öncesi gerginlik, irritabl bağırsak sendromu, kadın üretal sendromu, fonksiyonel solunum sistemi şikayetleri, fonksiyonel kardiyak şikayetler, bu şikayetlerin hava şartlarına göre değişmesi, şikayetlerin stres ve kaygı durumuna bağlı artması, uzuvlarda meydana gelen kan dolaşım bozukluğu (raynaud fenomeni), sjögren sendromları gibi birçok farklı şikayetler görülür.

Fakat hastalığın en önemli belirtisi kas iskelet sistemi ağrılarıdır. Ağrının yaygınlığı, vücudun hem solunda hem sağında hissedilebileceği gibi, tek tarafta daha fazla hissedilebilir. Ağrının kronik olduğu 3 aydan daha fazla sürmesi ve alt ve üst ekstremitelerde de hissedilmesi durumunda anlaşılır. Ağrının en sık hissedilen bölgeleri, boyun, bel, bacaklar, sırt, dirsek, göğsün ön tarafı ve çene bölgeleridir. Ağrı yaygın bir alanda olduğu için hasta tam olarak yerini bilemez.

Fibromiyalji sendromu teşhisi

Fibromiyalji sendromu tanısında öncelikle fizik muayene sırasında hastanın öyküsü alınır. Ağrı, doktora baş vurma sebeplerinin en önemlisidir. Ağrı geniş bir alanı tuttuğu için hasta yerini tam olarak tarif edemez. Hastalar genellikle ağrıyı, yanıcı, kemirici ve sızlayıcı olarak tarif ederler. Ağrı bir bölgeden ve genelliklede boyun ve omuzlardan başlar. Fibromiyalji sendromu % 80-90 oranında birincil fibromiyalji sendromu denilen yanında başka bir hastalık olmadan meydana çıkar. Daha az sıklıkta başka bir hastalık ile (örneğin : Osteoartrit, hipertiroidi gibi) birlikte ortaya çıkabilir. Fakat bu hastalıklar fibromiyaljiye neden olmaz ve biri diğerinin sebebi değildir. Sadece birlikte görülür. Az görülen bir durum olarak ta Lyme hastalığı ve viral enfeksiyonlar sonrası ortaya çıkabilir.

Fizik muayene esnasında hastada yaygın ağrı öyküsünün olması, elle muayene sırasında 18 hassas bölgeden 11’inde ağrıyı hissetmesi gibi fizik muayene bulguları vardır. Tanıda hastanın öyküsü, klinik bulgular ve hastada bu ağrıların 3 aydan fazla sürmesi ve bazı tetkikler yapılır. Fibromiyalji tanısında muayene doğru yapılır ise başka tetkiklere çok fazla gerek duyulmaz. Fibromiyalji şüphesi olan hastaların öncelikle romatoloji uzmanına baş vurmaları doktor doktor gezmemeleri açısından önemlidir. Tedavi başarısı içinde, fizik tedavi uzmanlığı, romatoloji uzmanlığı, nöroloji uzmanlığı ve psikiyatri uzmanlığı ekip çalışması içinde olmalıdır.

Fibromiyalji hangi hastalıklar ile karışır?

Fibromiyalji birçok hastalık ile karışabilir ve bu nedenle ayırıcı tanı önemlidir. Ayırıcı tanıda, miyofasiyal ağrı sendromu, kronik yorgunluk sendromu, psikojenik ağrı, depresyon, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus, polimiyaljiya romatika, miyotizis, hipertiroidi ve nöropatiler gibi hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Romatizmal hastalıklar, hipertiroidi ve nöropatilerin ayırıcı tanısında klinik muayene ve laboratuvar incelemeleri oldukça faydalıdır.

Fibromiyalji sendromu tedavisi

Fibromiyalji sendromu tedavisi

Fibromiyalji sendromu tedavisi

Fibromiyalji sendromu tedavisi hem hasta hemde doktor açısından zordur. Hastalıkta patofizyolojik temeller anlaşılamadığı için tedavi hastalıktan çok, hastaya yöneliktir. Tedavide hasta eğitimi, psikoterapi, kognitif davranış terapileri, fiziksel tıp uygulamaları, egzersiz, hidroterapi ve medikal tedavi yöntemleri uygulanır. Hastaların geneli kendilerinde önemli bir hastalık olduğu, hastalığının nedeninin bulunamadığı korkusu ya da doktor tarafından kötü davranış gördükleri düşüncesi ile olumsuzluk içerisine girerler. Bu nedenle doktorların anlayışlı davranması ve hastaya destek olması tedavinin başarısı için önemlidir.

Tedavide hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi, psikolojik faktörlerin tedavisi ve hastalığı arttıran nedenlerin azaltılması, hastanın davranış sorunlarının düzeltilmesi ve aktivitelerinin hızının ayarlanması, fiziksel egzersiz ve hafif hafif uğraşı tedavisi, uykunun düzenlenmesi ve düzenli bir yaşam biçiminin önemsenmesi (8 saat düzenli uyku, sigara, alkol ve benzeri içeceklerden uzak durma, rahat yatak ve düzenli egzersiz programı gibi), ilaç tedavisi (antiinflamatuar ilaçlar, aneljezikler, antidepresanlar, kas gevşeticiler gibi ilaçlar), HT3 reseptör blokerleri, büyüme hormonu, superoksid dismutaz, biofeedback ve EMG biofeedback, stafilokokus toksidi, hassas nokta enjeksiyonu, akupunktur tedavisi, stellar ganglion blokajı, psikoterapi, egzersiz tedavisi,fizik tedavi yöntemleri gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Fibromiyaljiden korunmanın yolları düzenli egzersiz, düzenli uyku, dengeli beslenme ve stresten kaçınmadır.

Miyofasiyal ağrı sendromuNöropatik ağrı nedenleriDiz ağrısı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git