Beslenme Bozuklukları ve Tedavileri

Ferro Sanol Duodenal Nedir? Ferro Sanol Duodenal Ne İçin Kullanılır?

FERRO SANOL DUODENAL 100 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül, 100 mg Fet2’ye eşdeğer 567.7 mg demir (Il)-glisin-sulfat-kompleksi içerir.

Yardımcı maddeler: Askorbik asit, mikrokristalin selüloz (Avisel PH 102), metilhidroksipropil selüloz (Metosel 50), hidroksipropil selüloz (Klucel LF), metakrilik asit kopolimer (Eudragit L 30 D), O-asetiltrietilsitrat (Citroflex A-2), talk, eritrosin, kinolin sarısı, titanyum dioksit, indigo karmin, jelatin (sığır jelatini) gibi yardımcı maddeler içerir.

Ferro Sanol Duodenal Prospektüs

FERRO SANOL DUODENAL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Ferro Sanol Duodenal demir yetersizliğinde kullanılan bir demir ilacıdır (antianemik).

Ferro Sanol Duodenal turuncu gövdeli, çikolata kahverenkli kapsül başlığı olan kapsüldür.

Ferro Sanol Duodenal;

 • Yetişkinlerde ve 6 yaş ve üzerinde (20 kg vücut ağırlığından itibaren) kansızlık ile birlikte olan veya olmayan gizli veya açık-belirgin demir eksikliğinde,
 • Özellikle gebelik ve emzirme döneminde beslenme yetersizliğinde görülen demir eksikliği anemisinde (kansızlık),
 • Çocuklukta, gebelik ve emzirmede, diyetle düşük demir alımı olan kişilerde,
 • Akut ve kronik kan kaybında görülen demir eksikliği anemisinde kullanılır.

FERRO SANOL DUODENAL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etkin maddeye veya ilacın içerdiği yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz varsa,
 • Yemek borusu darlığınız varsa,
 • Demir depolanması ile ilgili hastalık (hemokromatoz tip 1-4) varsa,
 • Demir birikimine neden olan uzun süreli alyuvar parçalanması (kronik hemoliz) durumunuz varsa,
 • Alyuvar yapımının etkisiz olduğu kansızlık (sideroblastik anemi), kurşun zehirlenmesi kansızlığı, Akdeniz anemisi tipi kansızlık (Talasemi) varsa,
 • Diğer demir taşıyan yapıların bozukluğuna (hemoglobinopati) bağlı gelişen kansızlık çeşitlerinde,
 • Tekrarlanan ya da kronik kan nakillerinde,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • 6 yaş ve üzerinde olup 20 kg vücut ağırlığının altında olan çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Ferro Sanol Duodenal kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

FERRO SANOL DUODENAL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Mide iltihabı, iltihabi bağırsak hastalığı, mide-bağırsak ülseri, sindirim kanalında ucu kapalı boşluk olarak tanımlanan divertikül gibi mevcut mide-bağırsak hastalığınız varsa dikkatli kullanınız. Ferro Sanol Duodenal’in yapısı sayesinde mide bağırsak kanalı ile demirin teması azaltıldığından, demire bağlı olası mide bağırsak hasarları en aza indirilmektedir.
 • Alyuvar yapımını uyarıcı hormon (eritropoietin) gerektiren kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, ağızdan alınan demir emilimi kanda üre düzeyi yüksek bireylerde kötü olduğundan demir damar içine verilmelidir.
 • Demir eksikliği yahut kansızlığı açıklanamayan yaşı ilerlemiş hastalarda demir eksikliği nedeninin veya kanama kaynağının Ferro Sanol Duodenal ile tedavi öncesinde dikkatlice araştırılması gerekmektedir.
 • Özellikle çocuklarda, demir ilaçları zehirlenmeye neden olabilir.
 • Çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması ölümcül zehirlenmeye yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
 • Ferro Sanol Duodenal ile tedavi sırasında dişlerde renk değişimi görülebilir. Bilimsel yayınlara göre tıbbi ürünün kullanımının sona ermesinin ardından, bu renk değişimi ya kendiliğinden geçer ya da diş macunu ile fırçalama veya profesyonel olarak dişlerin temizletilmesi sayesinde uzaklaştırılır.
 • Ferro Sanol Duodenal karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve alkol bağımlılığı bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FERRO SANOL DUODENAL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Kahve, çay, süt ve kola gibi içecekler gibi, demirle kompleks oluşturan bitkisel kaynaklı yiyecekler (örn. tahıl ve sebze) içinde bulunan maddeler (örn. fitatlar, okzalatlar ve fosfatlar), demirin kana emilimini inhibe eder.

Kalsiyum içeren yiyecekler ve içeceklerle birlikte eş zamanlı kullanımı demirin emilimini azaltacağından, Ferro Sanol Duodenal kalsiyum içeren yiyecek ve içeceklerden ayrı alınmalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FERRO SANOL DUODENAL KULLANILIR MI?

Ferro Sanol Duodenal gebelik döneminde kullanım içindir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FERRO SANOL DUODENAL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ferro Sanol Duodenal emzirme döneminde kullanım için içindir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FERRO SANOL DUODENAL KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

FERRO SANOL DUODENAL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ferro Sanol Duodenal uyan gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FERRO SANOL DUODENAL KULLANIMI

Damar yoluyla demir kullanımı

Damar yoluyla demir kullanımı, ağızdan demir kullanımı ile eş zamanlı olursa tansiyon düşüklüğüne (hipotansiyona), hatta bayılmaya neden olabilir. Bu nedenle kombinasyon önerilmez.

AŞAĞIDAKİ İLAÇLARI DEMİR İLE BİRLİKTE KULLANIMI DOZ AYARLAMASI GEREKTİREBİLİR:

Demir, bağlama ile pek çok ilacın emilimini inhibe eder. Bu nedenle aşağıda bahsedilen ilaçlarla Ferro Sanol Duodenal alımı arasında mümkün olduğunca uzun bir aralık bırakılmalıdır. Uygulamalar arasındaki minimum aralık en az 2 saattir.

Antiinflamatuar (ağrı kesici(iltihap giderici) ilaçlar:

Mide-bağırsak kanalının tahrişi ağrı kesici/iltihap giderici ilaçların ağızdan alınması ile şiddetlenebilir (örn. salisilatlar ve fenilbutazon).

Bifosfonatlar (kemik erimesi tedavisinde kullanılan ‘bifosfanat’ içeren ilaçlar):

Demir, kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar olan bifosfonatlarla birlikte uygulandığında, demirin ve bifosfonatın emilimi engellenir.

Kolestramin.Ca”, Mg2’’, Al” içeren ilaçlar:

Demir, kolestramin veya Ca”, Mg”, Ar içeren ilaçlarla (örn. mide asit salgısını azaltmak için kullanılan antiasitler, idame için kalsiyum ve magnezyum tuzları) birlikte uygulandığında demirin emilimi inhibe edilir,

Penisilamin, oral altın bileşikleri L-metildopa, levodopa L-tiroksin:

Demirle birlikte alındığında penisilamin (romatoid artriti tedavi için kullanılan antiromatizmal ilaç), oral altın bileşikleri (romatoid artriti tedavi için kullanılan antiromatizmal ilaçlar), L-metildopa (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), levodopa (titreme ile seyreden bir hastalık olan Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaç), L-tiroksin (tiroid hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) emilimi azalır. Levotiroksin (tiroid hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) içeren ilaçları demir ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Proton pompa inhibitörleri:

Proton pompa inhibitörleri oral demir emilimini azaltabilir ve bu yüzden doz ayarlaması ya da intravenöz demir ürünü ile değişimi gerekebilir. Bu konuda klinik çalışma bulunmamaktadır.

Florokinolonlar:

Mmh Florokinolon grubu antibiyotiklerin emilimi (örn. siprofloksasin, levofloksasin, norfloksasin, gatifloksasin ve ofloksasin) demirle yüksek oranda azalır. Florokinolon türü antibiyotikler, siprofloksasinden en az 2 saat önce veya en az 4 saat sonra alınmalıdır.

Tetrasiklinler:

Demir tetrasiklinlerle (örn. doksisiklin) birlikte ağız yoluyla uygulandığında demirin ve tetrasiklinlerin emilimleri inhibe edilir. Doksisiklin ve Ferro Sanol Duodenal’in birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır. Doksisiklin hariç diğer tetrasiklinler Ferro Sanol Duodenal diğer tetrasiklinler ile en az 3 saat ara ile alınmalıdır.

Not:

Ağız yoluyla demir alımında gaita renginde koyulaşma görülebilir, ancak bu gizli bir mide-bağırsak-kanamasına dayanmamaktadır. Ferro Sanol Duodenal ile tedavi sırasında gaitada gizli kan testi (guaiac testi) hatalı olarak negatif sonuç verebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FERRO SANOL DUODENAL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ferro Sanol Duodenal’i daima doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde alınız.

Tüm yaş grupları, vücut ağırlığı ve dozlama gruplarında kullanım dozu hastanın ihtiyacına ve klinik değişkenlerine (örn. hemoglobin, ferritin ve transferlin) göre ayarlanmalı ve takip edilmelidir.

Günlük demir dozu kilogram başına 5 mg’ı aşmamalıdır.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece, olağan doz,

Yetişkinler ve 6 yaş ve üzerindeki çocuklar (20 kg veya daha yüksek vücut ağırlığından itibaren).

Ferro Sanol Duodenal Doz Tablosu

Uygulama Yolu ve Metodu:

Kapsüller çiğnenmeden ve yeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır.

Kapsüller, sabahları boş mide ile (kahvaltıdan yaklaşık 1 saat önce) veya bir öğünden 2 saat önce veya sonra yeterince uzun bir süre aralıkla alınmalıdır. Hemoglobin değerleri normale döndükten sonra (aneminin şiddetine göre genellikle ilk 10 hafta içerisinde) serumdaki ferritin değerlerinin takibi ile oral demir tedavisine vücudun demir depoları tekrar dolana kadar devam edilmelidir. Bu süre genellikle 3 ve 6 ay arasındadır.

Not:

Kapsülün yutulmasında güçlük çekiyor veya kapsülü yutmak istemiyor iseniz, kapsülün gövdesini yutmadan, kapsül içeriğini bir kaşığa boşaltarak yutabilirsiniz. Kapsül içeriğinin kaşıktan alınmasının ardından, yeterli miktarda su içmelisiniz.

Çocuklarda Ferro Sanol Duodenal Kullanımı:

Ferro Sanol Duodenal 6 yaş altındaki çocuklarda (20 kg’ın altındaki vücut ağırlıklarında) kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Ferro Sanol Duodenal Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz değişikliğini gerektiren herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Ferro Sanol Duodenal Kullanımı:

Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, Ferro Sanol Duodenal eritropoietin ile birlikte verilmelidir. Eritropoetin gerektiren şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda, demir damar yoluyla verilmelidir.

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz değişikliğini gerektiren herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır. Ferro Sanol Duodenal karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve alkol bağımlılığı bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Ferro Sanol Duodenal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ferro Sanol Duodenal Kullandıysanız:

Ferro Sanol Duodenal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Demir zehirlenmesi aşamalar halinde gerçekleşebilir. İlk aşamada, yani ilacın ağız yoluyla alınmasından sonra ilk 30 dakika ile 5 saat arasında huzursuzluk, mide ağrıları, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir. Gaita (dışkı) çaysı bir şekilde siyah bir renkte olabilir ve kusmuk kan içerebilir. Bayılma, nöbet, soluk alışverişte kısa süre durma ve devam etme şeklinde değişiklik, koma görülebilir.

Ferro Sanol Duodenal’i Kullanmayı Unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ferro Sanol Duodenal İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

FERRO SANOL DUODENAL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Ferro Sanol Duodenal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ferro Sanol Duodenal’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Soluk almada zorluk,
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme,
 • Kan basıncında düşme,
 • Deride aşırı hassasiyet,
 • Cilt kızarıklığı, döküntü,
 • Kurdeşen (ürtiker).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ferro Sanol Duodenal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

DİĞER YAN ETKİLER

Yaygın (100 hastada 1 ila 10’unda görülebilen) yan etkiler;

 • Karın bölgesinde rahatsızlık,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Midede yanma,
 • Bulantı.
 • Kusma.

Bu istenmeyen etkilerin sıklığı dozla birlikte artar.

Tedavi sırasında demirden kaynaklanan dışkı renginde koyulaşma görülebilir, bu durum zararsızdır.

Seyrek (10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilen) yan etkiler;

Diş renginde değişim (tedavi bittikten sonra bu renk değişimi ya kendiliğinden ya da diş macunu ile fırçalama veya profesyonel olarak dişlerin temizletilmesi ile geçer).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • Gastrointestinal (mide bağırsak kanalında) kanama,
 • Dilde geri dönüşümlü renk değişikliği,
 • Oral mukozada (ağız içinde) geri dönüşümlü renk değişikliği.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

FERRO SANOL DUODENAL’İN SAKLANMASI

 • Ferro Sanol Duodenal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Bu ilacı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında, kuru bir yerde ve ışıktan uzakta saklayınız.
 • Ferro Sanol Duodenal’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ferro Sanol Duodenal’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 17.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Mikrositik anemi nedir, neden olur
 2. Anemi (kansızlık) nedir, neden olur
 3. Demir oranı yüksek besinler
 4. Bebeklerde demir eksikliği nasıl giderilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git