F

Ferplex Fol Nedir? Ferplex Fol Ne İşe Yarar? Ferplex Nasıl Kullanılır? Ferplex Yan Etkileri

FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/15 ML ORAL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

Etkin madde: 15 ml’lik her bir flakon 40 mg Fe+3 (üç değerli demir)’e eşdeğer miktarda demir proteinsüksinilat ve rezervuarlı kapak içerisinde, bastırmakla çözelti içerisine giren (0.185 mg. folinik asit’e eşdeğer) 0.235 mg. kalsiyum folinat pentahidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420), sodyum sakkarin, Sodyum metil hidroksibenzoat (E219), Sodyum propil hidroksibenzoat (E217), mannitol (E421), propilen glikol, vişne esansı, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Ferplex Prospektüs

FERPLEX FOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (FERPLEX FOL ENDİKASYONLARI)

Ferplex Fol, kutuda 10 adet 15 ml’lik flakon olarak sunulan bir çözeltidir.

Ferplex Fol, etkin madde olarak üç değerlikli demir’e eşdeğer demir proteinsüksinilat ve rezervuarlı kapak içerisinde bastırmakla çözelti içerisine giren kalsiyum folinat pentahidrat içerir.

 • Demir protein süksinilat bir demir formudur. İnsanlarda demir kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin adlı proteinin üretimi ve görevi için çok önemlidir
 • Folinik asit yeni hücrelerin üretilmesi ve korunması için gerekli bir vitamindir. Bu durum özellikle hücre bölünmesinin hızlı olduğu gebelik ve anne karnındaki bebek için önemlidir.

Ferplex Fol vücutta demir (demir eksikliği anemisi) veya folat’ın (megaloblastik anemi) az bulunması sonucu ortaya çıkan kansızlığın önlenmesi veya tedavi edilmesinde kullanılır. Bu durum çocuklarda veya gebelikte, doğum sonrasında veya emzirme sırasında ortaya çıkabilecek kansızlıkların tedavisini de içerir.

FERPLEX FOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (FERPLEX FOL’ÜN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Demir yüklenmesi durumunuz (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa, (bu durum kronik karaciğer ve pankreas hastalığına yol açabilir.),
 • Demir kullanım bozukluğunuz (aplastik anemi, kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) veya talasemi hastalığınız varsa,
 • Demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık durumunuz (aneminiz) varsa,
 • Kronik pankreatit ve karaciğer sirozu hastalığınız varsa kullanmayınız.

Folat yetersizliğine bağlı olmayan ancak başka bir vitamin olan B12 vitamini yetmezliğine bağlı megaloblastik aneminiz varsa, bu durumda B12 vitamini Ferplex Fol ile birlikte kullanılmalıdır.

FERPLEX FOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Demir eksikliği yada demir eksikliği anemisine neden olan ve tedavi edilmiş bir hastalığınız olup olmadığını öğreniniz.

Eğer;

 • Düzenli alkol kullanıyorsanız.
 • Hepatit (sarılık), mide ülseri, bağırsağın iltihaplı hastalıkları ve pankreas hastalığınız varsa.
 • Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda kan aranması için yapılan testler Ferplex Fol kullanımı sırasında yapıldığında yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavi kesilmelidir.
 • Süte dayanıksızlığınız varsa, bu üründe sütten elde edilen protein içerdiğinden alerjiye neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FERPLEX FOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Süt, yumurta, kahve, çay ve diyetsel lifler içeren yiyecekler demir emilimini azaltabilirler. Bu nedenle Ferplex Fol bu gibi gıdaların alımından bir saat önce veya iki saat sonra alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE FERPLEX FOL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ferplex Fol hamilelikte demir ve folat takviyesi olarak kullanılır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ferplex Fol emzirme döneminde demir ve folat desteği olarak kullanılır

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FERPLEX FOL KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FERPLEX FOL İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Ferplex Fol içeriğinde bulunan sorbitol E420 nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Ferplex Fol sodyum metil-4-hidroksibenzoat E219 ve Sodyum propil-4-hidroksibenzoat E217 içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FERPLEX FOL KULLANIMI

 • Ferplex Fol tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik), bifosfonat grubu ilaçlar, kinolon grubu antibakteriyeller, penisilamin, levodopa, karbidopa, alfa-metildopa ile eş zamanlı kullanımı bu ilaçların emilimini azaltabilir. Ferplex Flu ile bu ilaçların alınışları arasında en az 2 saatlik bir zaman aralığı olmalıdır.
 • Ferplex Fol antiasitler ile birlikte kullanımında demir emilimi azalır.
 • Ferplex Fol ile birlikte kullanımında, kloramfenikol demir emilimini geciktirebilir.
 • Eş zamanlı olarak 200 mg’ın üzerinde C vitamini ile birlikte alınması demirin etkinliğini arttırır.
 • Bazı kanser ilaçları (aminopterin, metotreksat ve diğer pterinik türevleri) folik asidin etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden Ferplex Fol bu ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) Ferplex Fol ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FERPLEX FOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ferplex Fol yetişkinlerde 1 ya da 2 flakon iki eşit doza bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır.

Hekiminizin önereceği süre kadar kullanılmalıdır (ortalama 2-3 ay). Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Genelde, aşırı mensturel kanaması, gebelik gibi özel gereksinimi olan haller dışında 6 aydan fazla kullanımı uygun değildir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan kullanım içindir.

Flakon üzerindeki koruyucu kapak kuvvetlice ileriye itilip kaldırıldıktan sonra kapağın tam ortasındaki hazneli kısım kuvvetlice aşağıya bastırılır ve flakon iyice çalkalanır. Daha sonra kapak açılıp su ile ya da direkt olarak flakondan içilir.

Ferplex Uygulama Yolu ve Metodu

Çocuklarda Ferplex Fol Kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre tercihen yemeklerden önce 1.5 ml/kg şeklindeki dozaj 2 veya 3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda Ferplex Fol Kullanımı:

Yaşlılardaki kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Ferlepx Fol Kullanımı:

Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Eğer Ferlepx Fol etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ferlepx Fol Kullandıysanız:

Ferlepx Fol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla fazla miktarda alınması/yutulması ciddi zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

Ferlepx’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ferlepx Fol Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ferlepx Fol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Ferlepx Fol tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

FERPLEX OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Ferlepx içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ferlepx kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ferlepx’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü,
 • Baygınlık,
 • Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Karın ağrısı, mide ağrısı ve kramp.

Demir ürünleri dışkı renginin siyah veya koyu griye dönüşmesine neden olabilir.

Bunlar Ferlepx’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FERPLEX’İN SAKLANMASI

 • Ferlepx’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ferlepx’i 30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Ferlepx’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ferlepx’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ferlepx’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Benzer Sağlık Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git