F

Femara Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Femara Yan Etkileri

FEMARA 2.5 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Femara etkin maddesi: Her bir film kaplı tablet 2,5 mg letrozol içerir.

Femara yardımcı maddeleri: Koloidal susuz silika, mikrokristalize selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), magnezyum stearat, mısır nişastası, sodyum karboksimetil nişastası, hidroksipropil metilselüloz, polietilen glikol 8000, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), etanol, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Proses esnasında uzaklaştırılmaktadır.

Femara Prospektüs

FEMARA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Femara tabletler, koyu sarı renkli, yuvarlak, hafif bombeli, kenarları eğimli, bir yüzünde “FV”, diğer yüzünde “CG” basılı film tabletlerdir.

Femara 30 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Her bir Femara film kaplı tablet 2,5 mg letrozol içerir.

Letrozol, aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Femara ile yapılan tedavi hormonal (ya da endokrin) bir meme kanseri tedavisidir.

Meme kanserinin gelişimi sıklıkla, dişi cinsiyet hormonları olan östrojenler tarafından uyarılır. Femara östrojen üretiminde rol oynayan bir enzimi (aromataz) bloke etmek suretiyle östrojen miktarını azaltır ve böylece büyüyebilmek için östrojene ihtiyaç duyan meme kanserlerinin büyümesini önleyebilir.

Sonuç olarak da, tümör hücrelerinin büyümesi yavaşlar veya durur ve vücudun diğer kısımlarına yayılması yavaşlar veya durur. Ayrıca Femara, hem meme cerrahisinden önce tümör boyutunun küçültülmesinde kullanılabilir hem de meme cerrahisinden sonra tümörün tekrar oluşmasını önlemede yardımcı olur.

Femara menopozdaki yani menstrüasyonları kesilen kadınlarda meme kanserinin tedavisi için kullanılır. Kanserin yeniden ortaya çıkmasını önlemede kullanılır. Meme kanseri ameliyatından sonra veya tamiksofen ile beş yıllık tedaviyi takiben birinci tedavi olarak kullanılabilir. Femara aynı zamanda meme tümörünün ileri evre meme kanseri olan hastalarda vücudun diğer kısımlarına yayılmasını önlemede de kullanılır.

Femara tedavisinin izlenmesi:

Femara yalnızca sıkı tıbbi denetim altında alınmalıdır.

Doktorunuz tedavinin istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak kontrol edecektir.

Doktorunuz ayrıca kemik sağlığınızı izlemeye karar verebilir çünkü bu ilaç kemiklerde incelme ya da hasara yol açabilir (osteoporoz, kemik erimesi). Femara’nın nasıl etkili olduğu ya da bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında sorularınız varsa doktorunuza sorun.

FEMARA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Letrozole ya da Femara’nın içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (eğer alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız),
 • Hala adet görüyorsanız (henüz menopoza girmediyseniz),
 • Hamileyseniz,
 • Emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Femara’yı kullanmayınız.

FEMARA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Şiddetli bir böbrek hastalığınız varsa,
 • Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa,
 • Eğer osteoporoz ya da kemik kırıkları öykünüz varsa, bunlar gibi durumlarda Femara dikkatli kullanılmalıdır.

Menopoza girdiğinizden (adetlerin kesilmesi) emin olmak için FEMARA almadan önce doktorunuz hormon düzeylerinizi kontrol etmek isteyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FEMARA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE BİRLİKTE ALINMASI

Femara yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FEMARA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz Femara kullanmayınız, çünkü bu doğmamış bebeğinize zarar verebilir.

Femara yalnızca menopoz sonrası durumundaki kadınlarda önerildiği için, hamilelikle ilgili kısıtlamalar büyük olasılıkla sizin için geçerli olmayacaktır. Bununla birlikte, yakın bir zamanda menopoz sonrası duruma geçtiyseniz ya da menopoz öncesi durumdaysanız, hamile kalma potansiyeliniz olabileceği için, etkili bir doğum kontrolü uygulama ihtiyacınızı doktorunuzla konuşmalısınız.

Eğer yakın zamana kadar adetleriniz devam etmişse, hamile kalma potansiyeliniz olabileceği için, doğum kontrolü uygulama ihtiyacınızı doktorunuzla konuşmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FEMARA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Femara kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz. Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FEMARA KULLANABİLİR Mİ?

Femara kullanımıyla birlikte, baş dönmesi ya da sersemlik hissediyorsanız ya da görüş bozuklukları yaşıyorsanız, kendinizi yeniden normal hissedene kadar araç ya da makine kullanmayınız.

FEMARA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Femara film kaplı tabletler süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FEMARA KULLANIMI

Özellikle aşağıdaki ilaçları şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

 • Tamoksifen,
 • Diğer anti-östrojenler ya da östrojen içeren tedaviler, bu maddeler Femara’nın etkisini azaltabilir. Letrozolün tamoksifen, diğer anti-östrojenler veya östrojenler ile bir arada uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Letrozol, fenitoin ve klopidrogel gibi terapötik indeksi dar olan tıbbi ürünlerle bir arada verilirken dikkatli olmak gerekir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FEMARA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

 • Femara’nın genellikle kullanılan dozu, günde 1 defa 1 tablettir.
 • Femara her gün aynı saatte almanız ilacınızı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Femara’yı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz belirttiği sürece Femara kullanmaya devam ediniz. Femara’yı aylar ya da yıllar boyunca kullanmanız gerekebilir.
 • Femara’yı ne kadar süre kullanmaya devam edeceğiniz konusunda sorunuz varsa, doktorunuz ile konuşunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Femara sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tableti aç ya da tok karnına alabilirsiniz.
 • Tabletleri tercihen her gün aynı saatte bir bardak su ile yutunuz.
 • Tableti çiğnemeyiniz, bölmeyiniz ya da ezmeyiniz.

Çocuklarda Femara Kullanımı:

Femara, çocuklarda ya da ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.

Yaşlılarda Femara Kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Femara Kullanımı:

Hafif karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Doktorunuz Femara ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız. Tedavi boyunca sıkı bir tıbbi denetim altında olmanız gerekmektedir.

Femara, vücudunuzdaki östrojenlerde azalmaya bağlı olarak kemiklerinizde incelmeye ve aşınmaya (osteoporoz) yol açabilir. Doktorunuz, tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında kemik yoğunluğunuzu ölçmeye (osteoporozu takip etmenin bir yolu) karar verebilir.

Eğer Femara’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Femara Kullandıysanız: Femara’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Tablet kutusunu yanınızda götürünüz ve doktorunuza gösteriniz.

Femara Kullanmayı Unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte (örn. 2 ya da 3 saat) anımsarsanız, atladığınız dozdan vazgeçin ve bir sonraki dozu, her zamanki saatinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Femara İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Femara tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Femara kullanmayı bırakmayınız. Femara’nın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

FEMARA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Femara’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çoğu yan etki hafif-orta şiddette görülür ve genellikle tedavi başladıktan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortadan kalkar.

Sıcak basması, saç dökülmesi veya vajinada kanama gibi bazı yan etkiler, vücudunuzdaki östrojen yokluğuna bağlı olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Femara’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan yan etkiler;

 • Güçsüzlük, vücudun herhangi bir yerinde felç veya his kaybı (özellikle kol ve bacakta), koordinasyon kaybı, bulantı veya konuşma ya da nefes alıp vermede güçlük (bir beyin bozukluğunun belirtileri, örn. inme),
 • Ani ve baskı şeklinde göğüs ağrısı (bir kalp bozukluğunun işareti),
 • Aşırı derecede hassas olan ve olasılıkla dokunulduğunda ağrı yapan bir damar boyunca şişlik ve kızarıklık,
 • Enfeksiyonlara bağlı şiddetli ateş, üşüme veya ağız ülserleri (beyaz kan hücresi eksikliği),
 • Şiddetli ve kalıcı bulanık görme.

Seyrek yan etkiler;

 • Nefes alıp vermede güçlük, göğüs ağrısı, bayılma, hızlı kalp atışı, derinin mavi renk alması veya ani kol, bacak veya ayak ağrısı (bir kan pıhtısının oluşmuş olabileceğinin işareti),
 • Özellikle yüz ve boğazda olmak üzere şişlik (alerjik reaksiyon işareti),
 • Sarı deri ve gözler, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (hepatit işaretleri),
 • Döküntü, kırmızı deri, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar, deride soyulma, ateş (deri bozukluğu işaretleri).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Femara’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

DİĞER YAN ETKİLER AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE SIRALANMIŞTIR:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkiler;

 • Kolesterol seviyelerinin yükselmesi (hiperkolesterolemi),
 • Sıcak basması,
 • Terlemede artış,
 • Yorgunluk, güçsüzlük ve huzursuzluk (genellikle kendini kötü hissetme),
 • Kemik ve eklemlerde ağrı (artralji).

Yaygın (10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Deri döküntüsü,
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hali,
 • Kırıklık (genel iyi hissetmeme hali),
 • Gastrointestinal bozukluklar; bulantı, kusma, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi,
 • Cilt kuruluğu, döküntü,
 • İştah artışı veya kaybı,
 • Kaslarda ağrı, kemik ağrısı,
 • Kemiklerde, bazı durumlarda kemik kırıklarına yol açan incelme ve aşınma (osteoporoz),
 • Kollarda, ellerde, ayaklarda, ayak bileklerinde şişme (ödem),
 • Depresyon,
 • Ağırlık artışı,
 • Saç kaybı,
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Karın ağrısı,
 • Kuru deri,
 • Vajinal kanama,
 • Çarpıntılar, hızlı kalp atışı,
 • Eklem sertliği (artrit),
 • Göğüs ağrısı.

Yaygın olmayan (100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Endişe, asabiyet, kolay sinirlenme, uyuşukluk, hafıza sorunları, uyku hali, uykusuzluk gibi sinir bozuklukları,
 • Ellerde veya el bileklerinde ağrı veya yanma hissi (karpal tünel sendromu),
 • His bozukluğu, özellikle dokunma hissinde,
 • Bulanık görme, katarakt, göz tahrişi gibi göz bozuklukları,
 • Kaşıntı (ürtiker) gibi deri bozuklukları,
 • Vajinal akıntı veya kuruluk,
 • Meme ağrısı,
 • Ateş,
 • Susuzluk, tat bozukluğu, ağız kuruluğu,
 • Mukoz membranlarda kuruluk,
 • Ağırlık azalması,
 • İdrar yolu enfeksiyonu, idrara çıkma sıklığında artış,
 • Öksürük,
 • Enzim düzeylerinde artış,
 • Derinin ve gözlerin sararması,
 • Kanda yüksek bilirubin düzeyleri (alyuvarların bir parçalanma ürünü),
 • Sarılık,
 • Ödem.

Seyrek (1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastada birden fazla görülebilen) yan etkiler;

Akciğer embolisi (kan pıhtısının akciğerde bir damarı tıkaması), arter trombozu (atar damarda pıhtı oluşması), serebrovasküler infarkt (beyin damarlarında tıkanıklığa bağlı doku dökümü) gibi damarsal sorunlar.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilen) yan etkiler;

 • Tetik parmak (parmağınızın ya da başparmağınızın bükülü pozisyonda kaldığı bir tıbbi durum),
 • Anafilaktik reaksiyon (yaşamı tehdit eden ciddi alerjik reaksiyon),
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Anjiyoödem (derinin veya mukozanın altındaki bölgenin hızlı şişmesi), toksik epidermal nekroliz (deri ve mukozada hızlı ilerleyen yaygın doku harabiyeti), eritema multiforme (deri ve mukozalarda ani olarak gelişen ve tekrar etme eğilimi gösteren bir deri hastalığı).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha (fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FEMARA NASIL SAKLANMALI?

 • Femara’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Femara’yı 30° C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz. Orijinal ambalajında saklayınız.
 • Femara’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Femara’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Femara’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tiç. A.Ş. Kavacık/Beykoz/İstanbul.

Üretim yeri:

Novartis Pharma Stein AG.

Şchaffhauserstrasse / Stein / İsviçre.

Bu kullanma talimatı 25/12/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Meme kanseri nedir, neden olur
 2. Meme kanseri tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri
 3. Meme kanseri ameliyatı nasıl yapılır
 4. Memenin iyi huylu tümörleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git