Ağrılar ve Tedavileri

Felden Nedir? Felden Jel Ne İşe Yarar? Felden Jel Yan Etkileri Nelerdir?

FELDEN %0 5 JEL KULLANMA TALİMATI

Topikal olarak haricen kullanılır.

Etkin madde: 5 mg Piroksikam.

Yardımcı maddeler: Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer), propilen glikol (E1520), etil alkol, benzil alkol (E1519), diizopropanol amin, hidroksietil selüloz (E1525), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Felden Prospektüs

FELDEN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Felden berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır. Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. Felden %0,5 JEL 50 g’lık tüplerde sunulur.

Felden’in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir.

Felden etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur.

Felden;

 • Romatizma,
 • Burkulma,
 • İncinme,
 • Eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

FELDEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Piroksikam ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine, piroksikamın herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjiniz varsa,
 • Kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi, burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa,
 • Lokal tahriş gelişirse,
 • Göz, mukoza, açık yara ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa, bunlar gibi durumlarda kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi, deride kabarcıklar ve deri katmanlarının birbirinden ayrılmasıyla ilerleyen, hayatı tehdit eden cilt hastalıkları ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Ek işaretler arasında ağızda, boğazda, burunda, cinsel organlarda ülserler ve konjunktivit (kırmızı ve şişmiş gözler) bulunur. Yaşamı tehdit eden bu deri döküntüleri genellikle gribe benzer semptomlarla birlikte görülür. Döküntü yaygın kabarcıklanma veya cildin soyulmasına kadar ilerleyebilir. Piroksikam kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz yaşadıysanız, herhangi bir zamanda piroksikam tekrar kullanmamalısınız.

FELDEN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

İlaçlar her zaman herkes için uygun değildir. Doktorunuz Felden kullanmadan önce geçmişte ya da şimdi aşağıdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:

Eğer;

 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa, (Felden dahil olmak üzere non-stroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler) böbrek hasarına ya da böbrek yetmezliğine neden olabilir).

Ciddi cilt reaksiyonlarının ortaya çıkması için en yüksek risk, tedavinin ilk haftalarındadır.

Felden’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FELDEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kalmayı planlayan veya kısırlık problemi olup olmadığı araştırılan kadınlarda Felden’in bırakılması düşünülmelidir. Felden gebeliğin erken döneminde düşük riskini artırabilir. Felden’in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FELDEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Felden’in emziren annelerde kullanımı önerilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FELDEN KULLANABİLİR Mİ?

Felden’in araç ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

FELDEN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Felden propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FELDEN KULLANIMI

Felden’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FELDEN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Felden’i her zaman, aynen doktorunuzun veya eczacınızın söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Felden’i deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız.

Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.

Uygulama konusunda dikkat edilmesi gerekenler;

 • Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan Felden’i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
 • Felden’i zarar görmüş deriye (örn. yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye) sürmeyiniz.
 • Felden’i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
 • Felden uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

Uygulama Yolu ve Tetodu:

Felden sadece haricen, deriye uygulanır.

Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız.

Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.

Felden Uygulama

Felden’i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

Çocuklarda Felden Kullanımı:

Felden’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Felden Kullanımı:

Yaşlılarda kullanım için özel bir kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Felden Kullanımı:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Felden’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Felden Kullandıysanız ya da Yanlışlıkla Felden Yuttuysanız:

Eğer yanlışlıkla çok fazla Felden kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir.

Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

Kullanmanız gerekenden fazla Felden kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Felden Kullanmayı Unutursanız:

Felden’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Felden İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Felden kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FELDEN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Felden’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Felden’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak,
 • Nefes almada güçlük,
 • Ateş,
 • Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme,
 • Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı.

Hayatı tehdit etme potansiyeli olan deri döküntüsü (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz) çok seyrek olarak rapor edilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Felden’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • Hazımsızlık,
 • Midede rahatsızlık.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Karın ağrısı,
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. Egzema, temas iltihabı),
 • Güneşe karşı deri hassasiyeti,
 • Akciğerdeki hava yollarında daralma (bronkospazm),
 • Nefes darlığı (dispne).

Bu yan etkiler, Felden’i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FELDEN’İN SAKLANMASI

 • Felden’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Felden’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Felden’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Felden’i kullanmayınız.

İlaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler, çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 03.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Ayak bileği burkulması neden olur
 2. Romatizma nedir, neden olur
 3. Osteoartrit nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git