Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Febril Konvülsiyon – Nöbet Nedir ve Neden Olur?

Konvülsiyon febril, beden ısısında hızlı bir artış (38 derece'nin üzerinde) olduktan sonra ortaya çıkan ve ekstremitelerin seyirme ve atması ile birlikte görülen bilinç kaybıdır.

Febril konvülsiyon – nöbet nedir?

Konvülsiyon febril, beden ısısında hızlı bir artış olduktan sonra ortaya çıkan ve ekstremitelerin seyirme ve atması ile birlikte görülen bilinç kaybıdır. Febril konvülsiyonlar sıktır ve genellikle 6 ay-5 yaş arası çocukları etkiler.

Febril konvülsiyonlar (nöbetler), genellikle benign (iyi huylu) karakterde olup bazı olgularda nöbetlerin tekrarlama özelliği göstermesi ve nadirde olsa epilepsi nöbetlerine dönüşmesi söz konusu olabildiğinden önem ve güncelliğini korumaktadır.

Febril konvülsiyon – nöbet nedenleri

Bu tip konvülsiyonlar beyindeki ısıyı düşüren mekanizmaların olgunlaşmamasına bağlıdır; mekanizma çocuğun beden ısısının kızamık ve grip gibi enfeksiyonlara yanıt olarak çok hızlı yükselmesine olanak sağlar. Febril konvülsiyonların (nöbetlerin) nedeni günümüzde de tam olarak bilinmemektedir.

Febril konvülsiyon nedenleri açısından en sık üzerinde durulan faktörler; 

  • Enfeksiyonlar
  • İmmünizasyon (difteri, tetanoz, boğmaca (DTP) ve kızamık, kızamıkçık kabakulak (MMR) aşıları yapıldıktan 8-14 gün sonra konvülsiyon riskinde artış olduğu bilinmektedir)
  • Predispozan (yatkınlaştırıcı) faktörler
  • Genetik yatkınlık
  • Hipokampal lezyonlar.

Febril konvülsiyon – nöbet belirtileri

Nöbet sıklıkla ateşin hızla yükseldiği dönemde olur ve genellikle ateşli hastalığın ilk gününde ortaya çıkmaktadır. Nöbetler çoğu kez 5 dakika kadar sürmekte ve %5 olguda 30 dakikayı geçmektedir. % 30-50 oranında ikinci bir nöbet görülebilir, bunların da %50’sinde üçüncü nöbet görülmektedir.

Febrik konvülsiyonların basit ve komplike şeklinde iki tipi vardır:

Basit febril konvülsiyonlar; genarilize nöbet şeklindedir, postiktal bulgu yoktur, ateş 38 derece’nin üzerindedir, 15 dakikadan kısa sürer, aynı hastalık sırasında tekrar etmez.

Komplike febril konvülsiyonlar; fokal nöbet şeklindedir, 15 dakikadan uzun sürer, aynı gün içerisinde birden fazla kez tekrarlayabilir, 6 aydan küçük, 5 yaşından büyük çocuklarda görülür.

Febril konvülsiyon – nöbet tedavisi

Tedavi çocuğu koruyucu yastıklar (minder, havlu ve benzeri) ile koruyarak konvülsiyon esnasında kendisini yaralamasını önleme amaçlıdır, ancak çocuğun konvülsiyonunu tutarak durdurmaya çalışmamalısınız. Çocuğun boynundaki sıkan giysiler gevşetilir ve solunumu zorlaştıracak ağzında bulunan (besin veya kusmuk) dışarı çıkarılır ve ağzına bir şey konmaz. Konvülsiyon sırasında çocuğun yanında durulur ve nöbet sakinleştiğinde çocuk, solunum yolunun açık kaldığı ve kusmuğun akciğerlere kaçmasının önlendiği iyileşme pozisyonuna getirilir. Hemen tıbbi yardım da istenir.

Daha sonraki konvülsiyonları önlemek için ateş bulgusu ilk görüldüğünde doktorunuzun önerdiği bir ateş düşürücü ilaç verilmesi yatkın çocuklarda faydalı olabilir (konvülsiyonu önleyebilir).

Febril konvülsiyon epilepsiye dönüşür mü?

Bir veya daha fazla febril konvülsiyon (nöbet) geçiren çocukların çoğunda uzun dönemli etkiler ortaya çıkmaz. Ancak çok küçük bir epilepsi gelişme riski vardır ve bu risk daha çok beyninde veya sinir sisteminde daha önce anormallik bulunan veya ailesinde epilepsi öyküsü bulunan çocuklarda geçerlidir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Konvülsiyon nedir 
  2. Epilepsi nöbetlerinde ilk yardım nasıl yapılır
  3. Koma pozisyonu nedir
  4. Bayılmalarda ilk yardım nasıl yapılır
  5. Epilepsi hastalığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git