Hastalıklar ve Tedaviler

Favipiravir Nedir? Favipiravir Ne İçin Kullanılır? Favipiravir Yan Etkileri

Favipiravir yeni bir RNA’ya bağlı RNA polimeraz (RdRp) inhibitörü türüdür. Favipiravir, japonya’da influenza tedavisinde kullanılan antiviral bir ilaçtır. Favipiravir aynı zamanda başka viral enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmak için çalışılmaktadır. Örneğin, Favipiravir Çin’de yeni grip tedavisi için 2020’nin ilk aylarında onaylanmış olmakla birlikte COVID-19 tedavisinde kullanılmasına yönelik klinik denemeler sürmektedir.

FAVIPIRAVIR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR) ve DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır, teratojeniktir (ilacın anne karnındaki bebeğin dolaşımına plasenta yoluyla geçmesi sonucu bebekte biçim bozuklukları ve kusurlu gelişime neden olabilen durum).
 • Anne sütünde Favipiravir veya metabolitleri tespit edilmiştir.
 • Favipiravir esas olarak böbreklerden atılır, ancak üretici tarafından herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir. Eğer doz ayarlaması yapılması gerekiyorsa, yükleme dozu da aynı şekilde uygulanır, idame dozu azaltılabilir.
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda kan konsantrasonunun takip edilmesi ve doz ayarlaması yapılması gerekmektedir.

FAVIPIRAVIR YAN ETKİLERİ

En sık gözlenen yan etkiler; ishal, serum ürik asit düzeyinde artış, serum transminaz ve total bilirubin düzeylerinde artış ve nötrofil düzeyinde azalmadır. Sindirim sistemi rahatsızlıkları (bulantı, gaz artışı) ve psikiyatrik yan etkiler de görülebilir.

FAVIPIRAVIR İLE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 • Analjezik grubundan bir ilaç olan parasetamol (asetaminofen): Yakın monitorizasyon, doz ayarlaması veya uygulama zamanı değişimi gerekebilir.
 • Antibakteriyel ilaçlar grubundan penisilinler, piperasilin ve tazobaktam: Düşük oranda etkileşim olabilir. Ek bir izlem, yakın monitorizasyon veya doz değişikliği gerekmeyebilir.
 • Antibakteriyel ilaçlar grubundan pirazinamid: Yakın monitorizasyon, doz ayarlaması veya uygulama zamanı değişimi gerekebilir.
 • Antidiyabetik ilaçlar grubundan pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon: Yakın monitorizasyon, doz ayarlaması veya uygulama zamanı değişimi gerekebilir.
 • Bronkodilatörler grubundan bir ilaç olan montelukast: Düşük oranda etkileşim olabilir. Ek bir izlem, monitorizasyon, doz ayarlaması veya doz değişikliği gerekmeyebilir.
 • Hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan moksinidin ve treprostinil: Yakın monitorizasyon, doz ayarlaması veya uygulama zamanı değişimi gerekebilir.
 • Kronik obstrüktüf akciğer hastalığı (KOAH) ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan teofilin: Favipiravir teofilin ile birlikte kullanıldığında ilacın kan konsantrasyonu artacağından yan etki görülme olasılığı da artmaktadır. Bu nedenle birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

FAVİPİRAVİR İÇEREN İLAÇLAR

Favicovir (Favipiravir) 200 mg 40 Film Kaplı Tablet.

FAVIRA Favipiravir 200 mg 40 Film Kaplı Tablet.

Fabi-flu Favipiravir 200 mg 1 x 34 Tablets.

AVIGAN Favipiravir 200 mg 122 Tablets.

Benzer Konularımız

 1. Virüs Nedir, Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar
 2. Antiviral İlaçlar
 3. SARS virüsü Nedir
 4. Mers-CoV Nedir
 5. Covid-19 Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git