Hastalıklar ve Tedaviler

Fastjel Nedir? Fastjel Ne İşe Yarar? Fastjel Yan etkileri

FASTJEL %2.5 JEL KULLANMA TALİMATI

Cilt üzerine sürülerek uygulanır.

Etkin madde: 1 g jel’de 25 mg ketoprofen bulunmaktadır.

Yardımcı madde(ler): Karbomer 940. trietanolamin, lavanta ve neroli esansları, etil alkol, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Fastjel Prospektüs

FASTJEL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Fastjel, steroid olmayan antiinflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlar kategorisine dahildir. Cilt üzerine (topikal) kullanım için jel formundadır.

Fastjel, 50 g jel içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

Fastjel aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Burkulma, incinme, ezilme ve spor yaralanmaları,
 • Küçük eklemlerdeki artrozlar (küçük eklemlerde doku yıkımı yapan kronik eklem hastalığı),
 • Hafif şiddetteki eklem iltihapları (artritler),
 • Yüzeyel tendon iltihapları (tendinitler),
 • Şiddetli bel ağrısı (lombalji), bunlar gibi travmatik veya romatizmal kaynaklı kas ve iskelet sisteminde ağrı ve ödeme neden olan durumların belirtilerinin tedavisinde ve skleroterapi (varislerin tedavi edilmesi için kullanılan bir yöntem) sonrasındaki damar iltihaplarının tedavisinde kullanılır.

FASTJEL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Fastjel’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ( alerjiniz varsa, geçmişte bu veya benzeri maddelerden herhangi biri ile kaşıntı ve/veya kızarıklık gibi deri belirtileriniz oluştuysa), Fastjel kullanılmamalıdır.
 • Diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı alerji geçmişiniz varsa, Fastjel kullanılmamalıdır.
 • Tedavi edilecek bölgede egzema ya da akne gibi cilt bozuklukları varsa ya da enfekte deri ya da açık yaralara Fastjel uygulamayınız.
 • Ketoprofen, fenofıbrat, tioprofenik asit, asetilsalisilik asit, UV koruyucu içeren kremler ya da parfümlere karşı alerji geçmişiniz varsa, Fastjel kullanılmamalıdır.
 • Oktokrilen içeren ürünler ile (oktokrilen, foto degradasyonu (ışıkta bozulma) önlemek için, şampuan, tıraş losyonu, duş ve banyo jelleri, cilt kremleri, rujlar, yaşlanma karşıtı kremler, makyaj temizleyiciler, saç spreyleri gibi bazı hijyen ve kozmetik ürünlerinin içinde bulunan yardımcı maddelerden biridir) bu ilacı aynı zamanda kullanmanız sonrasında, kutanöz reaksiyonlar dahil herhangi bir deri reaksiyonu geçirdiyseniz Fastjel kullanmayı hemen bırakınız.

Tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki iki hafta süresince tedavi edilen bölgeyi güneş ışığına (bulutlu günlerde bile) ya da solaryum UV ışınlarına maruz bırakmayınız.

FASTJEL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Fastjel uygulanan bölgenin güneşe (bulutlu günlerde dahi) ya da UV ışınlarına maruz kalması potensiyel olarak ciddi kutanöz (deri ile ilgili) reaksiyonlara (fotosensitizasyon) sebep olabilir. Bu sebeple, tedavi edilen bölgeyi, tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki 2 hafta süresince, fotosensitizasyon riskini önlemek için kapatarak koruyunuz.
 • Fastjel’in her kullanımından sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
 • Eğer ciltte herhangi bir reaksiyon gelişirse, tedaviyi hemen bırakınız.
 • Kalp, karaciğer ya da böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.
 • Topikal (deri üzerine uygulanan) ürünlerin özellikle uzun süreli kullanımı, aşırı duyarlılık ve astım gibi sistemik yan etkilere sebep olabilir.
 • Eğer ciltte döküntü oluşursa, tedaviye ara veriniz ve doktorunuza bildiriniz.
 • Hava aldırmayan pansumanlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Şiddetli böbrek yetersizliğiniz var ise, dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FASTJEL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yolu nedeniyle, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi beklenmemektedir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE FASTJEL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Fastjel’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE FASTJEL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fastjel’i emzirme döneminde kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR FASTJEL KULLANABİLİR Mİ?

Araç veya makine kullanımı üzerine bilinen hiçbir etkisi yoktur.

FASTJEL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Fastjel uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE FASTJEL KULLANIMI

Deri üzerine uygulama sonrasında ilacın kandaki konsantrasyonu düşük olduğundan Fastjel’in diğer ilaçlarla etkileşim ihtimali zayıftır. Ancak, kumarin tedavisi alıyorsanız, aynı zamanda Fastjel’de kullanıyorsanız, yakın takip gerekebilir, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FASTJEL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuza danışmadan tavsiye edilen dozu aşmayınız.

Ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde ve emilimine yardım etmek için hafifçe sürünüz.

Günde 1 -3 kez kullanınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Cilt üzerine sürülerek uygulanır, yutmayınız.

Çocuklarda Fastjel Kullanımı:

Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Fastjel Kullanımı:

Fastjel için yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Fastjel Kullanımı:

Böbrek / Karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer Fastjel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Fastjel Kullandıysanız: Deri üzerine uygulama sebebiyle doz aşımı ihtimali zayıftır. Kazayla yutulması halinde, yutulan miktara bağlı olarak sistemik yan etkilere yol açabilir. Böyle bir durumda doktorunuz ile konuşunuz. Fastjel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fastjel’i Kullanmayı Unutursanız: Hatırladığınız anda Fastjel’i uygulayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Fastjel İle Tedavi Sonlandığında Oluşabilecek Etkiler: Fastjel’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

FASTJEL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Fastjel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Büllöz ya da ciltte yayılan ya da yaygın olabilen fliktenül egzama (içi su dolu kabarcıklarla seyreden bir çeşit deri lezyonu (yara)) gibi daha ciddi reaksiyon vakaları seyrek olarak görülmüştür.

Yan etkiler organ ve sistem sınıflarına göre ve görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın olmayan (%0.1 ila %1 arasında) görülebilen yan etkiler;

 • Eritem (kızarıklık),
 • Kaşıntı,
 • Egzema (bir çeşit deri lezyonu).

Seyrek (%0.01 ila %0.1 arasında) görülebilen yan etkiler;

 • Güneş ışığına maruz kalma durumunda şiddetli cilt reaksiyonları,
 • Alerjik cilt reaksiyonları,
 • Büllöz dermatit (ciltte sıvı dolu kabarık oluşumların gözlendiği cilt reaksiyonları),
 • Ürtiker (kurdeşen).

Çok seyrek (%0.01’in altında) görülebilen yan etkiler;

 • Anafılaktik reaksiyonlar (olası solunum güçlüğü, ağız, yüz, dil ve boğazda şişme, hırıltı ya da kısa nefes alma ya da vücudun göğüs bölgesinde sıkışma hissi (astım)),
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (genel cilt döküntüsü),
 • Peptik ülser,
 • Gastrointestinal kanama (mide ya da bağırsakta yara, kanama),
 • İshal,
 • Kontakt dermatit (temasa bağlı cilt reaksiyonu),
 • Yanma hissi,
 • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
 • Şiddetli böbrek bozukluğu ya da yetmezliği.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

FASTJEL’İN SAKLANMASI

 • Fastjel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Fastjel 25 ”C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Fastjel’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fastjel’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Fastjel’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Menarini İlaç San. ve Tic. A.Ş. Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Offıce Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul.

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3 Esenyurt – İstanbul.

Bu kullanma talimatı 10.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Ayak bileği burkulması nasıl anlaşılır
 2. Tendon iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Romatizma nedir, neden olur
 4. Osteoartrit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git