Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Fallot Tetralojisi Nedir? (Mor Bebek Hastalığı)

Fallot tetralojisi (TOF) veya mor bebek hastalığı, ortalama her 10.000 bebekten 3-6'sında rastlanan bir durum olarak karşılaşılmaktadır.

Mavi bebek hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Fallot tetralojisi (TOF) veya mor bebek hastalığı, ortalama her 10.000 bebekten 3-6’sında rastlanan bir durum olarak karşılaşılmaktadır. Doğumsal kalp hastalıklarının % 5 veya 15’ini oluşturur ve mavi hastalık olarak ta tanımlanan fallot tetralojisi, ilk olarak 1600’lü yıllarda tanımlanmış ve daha sonra Etienne Louis Arthur Fallot tarafından dört patolojik karakteri ile fallot tetralojisi olarak adlandırılmıştır. 

Fallot teralojisi aslında tek bir hastalık olmayıp, kalbin septum bölgesinin anormal gelişimine bağlı olarak kalpte delik, akciğere giden damarda darlık ve aort kapakta darlık olarak ta bilinmektedir. Tof, sağ ventrikül infundibulumun yetersiz gelişimi ve infundibüler septumun yer değiştirmesi sonucu meydana çıkan anatomik malformasyonlar (bozukluklar) kompleksidir.

Fallot teralojisi tipleri

Fallot tetralojisi, dört farklı rahatsızlığın birleşmesi (komponenti) şeklinde oluşan bir hastalıktır.

  1. Sağ ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyon (tıkanma) yani pulmoner stenoz (darlık).
  2. Ventriküler septal defekt (VSD) (kalbin karıncıkları arasında delik).
  3. Sağ ventrikül hipertrofisi genellikle konsantrik tipte.
  4. Aortanın sağ deviasyonu (ventriküler septal defekt üstünde yer değiştirmesi) şeklinde tipleri vardır.

Fallot tetralojisi belirtileri

Fallot tetralojisi, doğumdan hemen sonra bebeklik döneminde ya da daha sonra çocukluk döneminde ciltte morarma (siyanoz) 2 yaş üzeri çocuklarda ateş, kusma, baş ağrısı ile meydana çıkabilir. Bebeklerin gelişimi çoğunlukla normal olmasına rağmen, bazen ani olarak ciddi morarma nöbetleri (spell nöbetleri) gelişebilir. Bu gibi nöbetlerde çocuklarda bilinç kaybı oluşabilir. Daha büyük çocuklarda egzersiz sırasında nefes darlığı ve bayılma krizleri şeklinde kendini gösterebilir. Bu belirtiler vücudun ihtiyacı olan oksijeni sağlayan kanın akciğerlerde yeteri kadar oksijenlenmediği için ortaya çıkar.

Fallot tetralojisi teşhisi

Fallot tetralojisi tanısında bebek ilk doğduğunda genelde mor olduğu ve doktor muayenesi esnasında üfürüm duyulması sonucu ön tanı konulabilir. Bunun dışında sonradan meydana çıkan şikayetler nedeni ile doktora götürülen bebeklerde veya çocuklarda, yine öncelikle bebeğin ağlama sırasında oluşan morarma dikkat edilir ve muayene esnasında üfürüm duyulması ve bunlarında yetmediği durumlarda ekokardiyografi, telekardiyogram, sineanjiyogram ve kateter anjiyo gibi elektronik tanı cihazları kullanılır.

Fallot tetralojisi tedavisi

Mor bebek hastalığı

Mor bebek hastalığı neden olur

Fallot tetralojisi tedavisinde, rahatsızlığın ciddi olduğu çocuklarda belli süre iyileşme sağlamak amacı ile akciğerlere giden kan akımını arttıran, şant ameliyatı yapılması gerekebilir. Şant ameliyatları aort ile akciğer atardamarı arasında damar bağlantısı kurulmasıdır. Bu ameliyat sayesinde aort kan akımından alınan fazladan bir miktar kan oksijenlenmesi için akciğerlere yönlendirilmiş olur. 

Bu ameliyatta hedef, çocuğun ameliyat olma yaşı gelene kadar morarma (siyanoz) ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin azaltılmasıdır. Bu ameliyatın sayesinde çocuğun büyümesinde ve gelişmesinde etkili olan rahatsızlık yavaşlatılır.

Fallot tetralojisi olan çocukların ameliyat dönemi gelene kadar sık aralıklar ile doktor kontrolü devam etmelidir. Hastalarda, morarmanın artması, sürekli ağlama, huzursuzluk, derin nefes alma, hafif dalgınlaşma ya da şuur değişiklikleri meydana çıkar ise bu atakları önlemek amacı ile ameliyat zamanı gelene kadar koruyucu ilaç tedavisi başlanabilir. Fakat gereken durumlarda ameliyat kararının daha erken alınması gerekebilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Ventriküler septal defekt nedenleri ve tedavisi
  2. Pulmoner kapak darlığı neden olur
  3. Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları
  4. Çocukların kalbinde üfürüm neden olur
  5. Çocuklarda aort koarktasyonu neden olur
  6. Aort kapak yetmezliği nedenleri ve tedavisi

43 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git