F

Factive Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Factive’in Yan Etkileri Nelerdir?

Factive, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

FACTIVE 320 mg film tablet kullanma talimatı

Factive’in etkin Maddesi: Her bir film tablet 320 mg Gemifloksasin serbest bazına eşdeğer 426.39 mg Gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

Factive’in yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz (PH 101), povidon (K-30), krospovidon (Kollidon Cl), magnezyum stearat, Opadry OY-S-28924 (titanyum dioksit, polietilen glikol 4000 (makrogol), polietilen glikol 6000 (makrogol), hidroksipropilmetil selüloz 2910 E5, hidroksipropilmetil selüloz 2910 E15) gibi yardımcı maddeler içerir.

Factive ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatla yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

FACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

Factive Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Factive, 5 ve 7 film tablet içeren blister ambalajlarda sunulur ve her bir film tablet 320 mg Gemifloksasin serbest bazına eşdeğer 426.39 mg Gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

Factive, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

 

 

Factive duyarlı bakterilerin neden olduğu, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (kısa süreli ve ani olarak şiddetlenmesi),
 • Toplumdan kazanılmış pnömoni (zatürre),
 • Sinüzit (sinüs iltihabı).

FACTIVE kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Gemifloksasin bazı hastalarda çeşitli derecelerde kalp ritm bozukluğuna yol açabilir ve söz konusu ritm değişiklikleri çekilen elektrokardiyogramda (EKG) görülebilir. Eğer; herhangi bir nedene bağlı bir kalp ritm bozukluğunuz (çarpıntı dahil) varsa Factive kullanmayınız.
 • Eğer, kalp ritmini düzenleyen ilaç (kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol) kullanıyorsanız beraberinde Factive kullanmayınız.
 • Eğer myasthenia gravis (istemli kaslardaki zaaf ve çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan sinir-kas sistemlerine ait bir hastalıktır.) hastasıysanız, Factive kullanımı hastalığınızın şiddetlenmesine neden olabileceğinden Factive kullanımından kaçınınız.
 • Eğer, fluorokinolon sınıfı antibiyotikler ya da ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Factive’i kullanmayınız.

FACTIVE’nin dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Eğer eritromisin (antibiyotik), antipsikotikler (şizofreni, paranoya gibi ağır ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar kullanıyorsanız beraberinde Factive’i dikkatli kullanınız.
 • Fluorokinolon grubu antibiyotikleri kullanan hastalarda ciddi ve bazen öldürücü olabilen aşırı duyarlık reaksiyonları meydana geldiği bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar ilk dozu takiben meydana gelebilir Eğer Factive kullanımından sonra, derinizde yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler, dilinizde ve yüzünüzde şişlik veya nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkarsa Factive tedavisini kesip doktorunuza danışınız.
 • Fluorokinolon grubu antibiyotikleri alan hastalarda tendon iltihabı (tendinit) ve cerrahi onarım gerektiren ya da uzun süreli iş göremezliğe neden olan omuz, el ve aşil tendonu yırtılması (rüptürü) meydana geldiği bildirilmiştir. Eğer sizde tendon ağrısı, iltihabı veya yırtılması varsa Factive tedavisini bırakıp doktorunuza danışınız.
 • Sara (epilepsi) gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan hastalarda ya da kasılma nöbeti gelişebilecek olan hastalarda Factivec dikkatli kullanılmalıdır.
 • Gemifloksasin de dahil olmak üzere, fluorokinolon grubu antibiyotikleri kullanma durumunda ağrı, yanma, batma hissi, uyuşukluk ve karıncalanma gibi anormal his, güçsüzlük gibi sinirleri etkileyen hastalık süreçleri bildirilmiştir. Bulgular gemifloksasin kullanmaya başlandıktan hemen sonra başlayabilir ve geri dönüşümsüz olabilir. Factive tedavisi sırasında ağrı, yanma veya batma hissi, uyuşukluk veya güçsüzlük gibi bulguların ortaya çıkması durumunda gemifloksasin kullanımına acilen son verilmelidir.
 • Factive dahil hemen tüm antibiyotikleri kullanan hastalarda psödomembranöz kolit adı verilen ve kendini ciddi ishal ile gösteren özel bir kalın bağırsak rahatsızlığı ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, eğer sizde ciddi ishal durumu ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.
 • Deride kızarıklık, Factive kullanan genç yaştaki (özellikle 40 yaş altı,) kadınlarda ve hormon yerine koyma tedavisi gören kadınlarda ve uzun süreli tedavide daha yaygın olarak görülmüştür. Tedavi sırasında derinizde kızarıklık gelişirse Factive kullanımına son verip doktorunuza danışınız.
 • Factive kullanımı sırasında kuvvetli güneş ışığına veya yapay UV ışınlarına (örn., güneş lambaları, solaryumlar gibi) maruz kalınmamalı ve parlak güneş ışığı altında geniş spektrumlu güneş koruyucuları kullanılmalıdır.
 • Factive kullanımı sırasında karaciğer enzimlerinde (AST ve/veya ALT) yükselme görülmüştür. Enzimlerin yükselmesiyle birlikte herhangi bir belirti meydana gelmemiştir. Tedavinin kesilmesiyle birlikte karaciğer enzim artışları gerilemiştir. Factive tedavisinin önerilen günlük dozları aşılmamalıdır ve Factive tedavisi önerilen süreden fazla uzatılmamalıdır.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozajın değiştirilmesi gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda FACTIVE kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Factive kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Germifloksasin’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, faydalarının risklerine kıyasla çok daha fazla olduğundan emin olunmadığı sürece, hamilelik döneminde Factive kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Factive kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gemifloksasin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde Factive kullanılıp kullanılamayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullananlar Factive kullanabilir mi? Factive baş dönmesine neden olabilir, bu durumda araç ve makine kullanılmamalı ya da zihinsel uyanıklık veya koordinasyon gerektiren işler yapılmamalıdır.

Factive’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Factive tabletler, yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir.

FACTIVE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Factive’in içeriğinde uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte FACTIVE kullanımı nasıl olmalı?

 • Factive’in varfarin (kanı sulandırıcı bir ilaç tedavisi gören sağlıklı gönüllülerde, varfarinin antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) etkisi üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Ancak, bazı kinolon grubu antibiyotiklerin varfarinin veya hastalardaki türevlerinin antikoagülan etkilerini arttırdığı bildirilmiş olduğundan, varfarin ya da türevleri ile aynı zamanda bir kinolon grubu antibiyotik verildiğinde, kanama ve pıhtılaşma zamanı gibi uygun testler yapılmalıdır.
 • Gemifloksasinin vücuttaki emilimi, aynı zamanda alüminyum ve magnezyum içeren antiasitlerin (mide asidini azaltan ilaç) alınmasıyla önemli ölçüde azalır. Factive tablet almadan önceki 3 saat ve aldıktan sonraki 2 saat içinde magnezyum ve/veya alüminyum içeren antasidler, demir sülfat içeren ürünler, çinko veya başka metalleri içeren multivitamin preparatları ya da oral çözelti için pediyatrik toz alınmamalıdır. Factive sükralfattan (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) en az 2 saat önce alınmalıdır.
 • Factive ile birlikte probenesid (kronik gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız bu ilaç Factive’in etkisini % 45 oranında artırır. Bu nedenle gut hastasıysanız (kanda ürik asit düzeyinin yükselmesiyle karakterize bir hastalık) veya başka bir nedenle probenesid kullanıyorsanız Factive kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FACTIVE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde önerilen Factive dozu aşağıdaki tabloya göre günde bir tablettir (320 mg).

Factive Kullanım Şekli

Factive için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Factive ağızdan yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Çocuklarda Factive kullanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Factive kullanımı:

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Böbrek yetmezliği durumunda Factive kullanımı:

Kreatinin klerensi >40 ml/dak olan hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır. Kreatinin klerensi <40 ml/dak olan hastalarda dozaj değişikliği önerilir. Aşağıdaki tabloda, böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmak üzere dozaj önerileri yer almaktadır:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda önerilen dozlar: 

Böbrek Bozukluğu Olan Hastalarda Factive Kullanımı

Karaciğer yetmezliğinde Factive kullanımı:

Hafif, orta ve ciddi düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması önerilmez.

Eğer Factive’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Factive kullandıysanız: Factive’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Factive’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Factive ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Factive tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

FACTIVE’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Factive’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Factive’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dil ve dudaklarda şişme,
 • Nefes almada güçlük,
 • Deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler,
 • Boğazda boğuk ses, darlık,
 • Baygınlık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Factive’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Factive’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Mide ağrısı,
 • Ciltte döküntü.

Factive’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Mantar enfeksiyonu,
 • Vajinal mantar enfeksiyonu,
 • Vajinada iltihap,
 • Genital bölgede kaşıntı,
 • Kanda lökosit (beyaz küre) azalması,
 • Kanda trombosit (kan pulcukları) azalması,
 • Kanda şeker artışı,
 • Ağız kuruluğu,
 • İştahsızlık,
 • Hazımsızlık,
 • Şişkinlik,
 • Kabızlık
 • Uykusuzluk,
 • Sersemlik hali,
 • Yorgunluk,
 • Gastrit (midenin iç yüzeyinin iltihaplanması),
 • Dermatit (cildin iltihaplanması),
 • Ciltte kaşıntı,
 • Egzama,
 • Ciltte kızarma,
 • Ürtiker (kurdeşen).

Factive’in seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Moniliyaz (mantar hastalığı),
 • Farenjit (boğaz iltihabı),
 • Anemi (kansızlık),
 • Eozinofili (kanda eozinofillerin azalması),
 • Granülositopeni (kanda granülositlerin azalması),
 • Trombositopeni (kanda kan pulcuklarının azalması),
 • Sinirlilik,
 • Titreme,
 • Anormal görüş,
 • Vertigo (baş dönmesi),
 • Dispne (nefes alıp vermede zorluk),
 • Pnömoni (akciğer iltihabı),
 • Tat kaybı,
 • Gastroenterit (mide ve bağırsak iç yüzeylerinin iltihabı),
 • Mide, bağırsak rahatsızlığı,
 • Güneş ışınına karşı hassasiyet ve güneş ışınına toksik reaksiyonlar,
 • Anormal idrar,
 • Yorgunluk
 • Sırt ağrısı,
 • Yüz ödemi,
 • Sıcak basması,
 • Ağrı.

Factive’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Kas zafiyetinin (myastenia gravis) şiddetlenmesi,
 • Nöbet,
 • Sesler duymak, bir şeyler görmek veya orada olmayan bir şeyler hissetmek (halüsinasyon),
 • Huzursuzluk,
 • Gergin veya sinirli hissetmek,
 • Bilinç bulanıklığı,
 • Depresyon,
 • Uyku bozukluğu,
 • Şüphecilik,
 • İntihar düşüncesi veya teşebbüsü,
 • Kabus görme,
 • Derinin veya gözlerin sararması ve koyu renkli idrar çıkarma,
 • Kalp atım hızında artış veya düzensizlik,
 • Sulu ishal veya kanlı dışkı (mide krampları ve ateş eşlik edebilir.),
 • El, kol, bacak ve ayaklardaki sinirlerde ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve zayıflık,
 • Hemoraji (kanama),
 • INR artışı (kanın uygun şekilde pıhtılaşma kabiliyetini ölçen bir kan testi),
 • Gözün retinasında kanama,
 • El ve ayaklarda ödem,
 • Böbrek yetersizliği,
 • Tendon yırtılması.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

FACTIVE nasıl saklanmalı?

 • Factive’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Factive’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Factive’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Factive’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Factive’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 08/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 2. Pnömoni (zatürre) nedenleri ve tedavisi
 3. Sinüzit (sinüs iltihabı) nedenleri ve tedavisi 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git