Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Exoderil Sprey Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Exoderil İlacın Yan Etkileri

Exoderil naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır. Exoderil deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkinlik gösterir. Bu ilaç aynı zamanda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir.

Exoderıl %1 spray kullanma talimatı nedir?

Exoderil’in etkin maddesi nedir? Her 1 ml spray 10 mg naftifin hidroklorür içerir.

Exoderil’in yardımcı maddeleri: Propilen glikol, etanol, saf su gibi yardımcı maddeleri içerir.

Exoderil cilt üzerine uygulanır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Exoderıl nedir ve ne için kullanılır?

Exoderil spray şeklinde 20 ml’lik ambalajlarda sunulmaktadır.

Exoderil naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır.

Exoderil deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkinlik gösterir. Bu ilaç aynı zamanda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir.

Ayaklar, özellikle ayak parmak araları, ayak tabanı (kızarıklık, pullanma ve şişkinlik ya da kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür) ve tırnaklarda oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde deri üzerinde kullanılır.

Exoderil Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Exoderıl kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer; 

Naftifin, propilen glikol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa Exoderil’i kullanmayınız.

Exoderıl kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Yalnızca haricen kullanım içindir, göze temas ettirmeyiniz ve açık yaralara uygulamayınız.

Eğer hastalığınızın belirtileri iyileşmezse ve ilacınız beklenen etkiyi göstermezse doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda exoderıl kullanımı

Hamilelikte Exoderil kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe Exoderil kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Exoderil kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde Exoderil kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği durumunda Exoderil kullanımı: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Araç ve makine kullananlar Exoderil kullanabilir mi? Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir.

Exoderil’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Exoderıl’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan propilen glikol ciltte iritasyona (tahrişe) neden olabilir.

Exoderil etanol içerir, bu nedenle gözlere temas ettirilmemeli ve ciltte açık yaralar bulunan yerlere sürülmemelidir. Etanol, ağrılı yanmalara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Exoderıl kullanımı

Exoderil’in diğer ilaçlar ile etkileştiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Exoderıl nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Exoderil’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından farklı bir doz önerilmemişse, Exoderil günde bir kez, tercihen akşamları, hastalıklı bölgeye püskürtülür.

Solüsyon, hastalıklı derinin çevresindeki sağlıklı derinin yaklaşık 2 cm dışına taşacak biçimde uygulanmalıdır.

Kaşıntı gibi belirtilerin çok çabuk ortadan kaybolmasına karşın nüksü (tekrar etmesini) önlemek için tedavi, bütün hastalık belirtileri kaybolduktan sonra 1-2 hafta daha sürdürülmelidir. Toplam tedavi süresi, enfeksiyondan sorumlu mantar türüne, enfeksiyonun yerine ve şiddetine bağlıdır.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki durumları dikkate alınız: 

 • Mantar enfeksiyonuna yol açan organizmalar giysilerinize geçebileceğinden giysiler her gün değiştirilmelidir.
 • Enfeksiyonlu deriyi kuru tutunuz. Dar ve hava geçirmeyen giysiler (dar ayakkabılar içerisine sentetik çoraplar gibi) giymekten kaçınınız.
 • Yıkandıktan sonra enfeksiyonlu bölgeyi kurulayınız ve kullanılan bez ile havluları her gün değiştiriniz.
 • Eğer ayağınızda mantar enfeksiyonu varsa, başkalarına bulaşmasını engellemek ve kendinizde enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olmamak için evde, havuzda veya otel gibi yerlerde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınınız.
 • Mantar enfeksiyonunuz tamamen iyileşinceye kadar sauna veya buhar banyosuna gitmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu: 

Deri veya tırnak üzerine püskürtülerek uygulanır. Uygulamadan önce hastalıklı deri ya da tırnak bölgesi ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

Ambalaj ilk açıldığında, ilacın püskürmesi için pompaya birkaç kez basılması gerekir. Solüsyon püskürmeye başladığında, her basışta 1 ml Exoderil püskürtülür. Özel tasarımı sayesinde, şişenin her pozisyonunda pompa kolaylıkla çalıştığından, vücut kıvrımlarına yerleşmiş enfeksiyonlara ulaşmak mümkündür.

Çocuklarda Exoderil kullanımı: 

Çocuklarda etki ve güvenilirliği konusunda henüz araştırma yapılmamıştır.

Yaşlılarda Exoderil kullanımı: 

Yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği durumunda Exoderil kullanımı: 

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Eğer Exoderil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Exoderil kullandıysanız: Exoderil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Exoderil’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Exoderil ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Exoderıl’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Exoderil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

 • Kuruluk hissi
 • Kızarıklık ve yanma gibi lokal tahriş belirtileri

Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemekle birlikte tedaviye bu nedenle sadece bazı durumlarda son verilmelidir. Yan etkiler tedaviye son verildikten sonra ortadan kalkar.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Exoderil’in saklanması

 • Exoderil’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Exoderil’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Exoderil’i kullanmayınız.
 • Exoderil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Exoderil’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 27.01.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Kasık mantarı nedir ve neden olur
 2. Mantar hastalığı nedir ve neden olur
 3. Vücut mantarı nedir ve neden olur
 4. Ayak mantarı nedir ve neden olur
 5. Tırnak mantarı nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git