Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Exoderil Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Exoderil İlacın Yan Etkileri

Exoderil naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır.

Exoderil %1 krem kullanma talimatı nedir?

Exoderil’in etkin maddesi: Her 1 gram krem 10 mg naftifin hidroklorür içerir.

Exoderil’in yardımcı maddeleri: Sodyum hidroksit, benzil alkol, sorbitan stearat, setil palmitat, setil alkol, stearil alkol, polietilen glikol-60-sorbitan stearat, isopropil miristat, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Exoderil deri üzerine uygulanır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Exoderil nedir ve ne için kullanılır?

Exoderil 15 g ve 30 g’lık tüplerde bulunan bir kremdir.

Exoderil naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır. Exoderil deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkinlik gösterir, aynı zamanda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir. Exoderil’in iltihap giderici etkisi iltihap belirtilerini ve özellikle kaşıntıyı hızla azaltır.

Exoderil deride oluşan aşağıdaki mantar enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılır: 

 • Deri veya deri kıvrımlarının mantar enfeksiyonları (kızarıklık, pullanma ve şişkinlik ya da kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür)
 • Parmak arası mantarları
 • Tırnaklarda görülen mantar enfeksiyonları
 • Derinin kandida enfeksiyonları (Candida türlerinin sebep olduğu mantar enfeksiyonu)
 • Pityriasis versicolor (deri yüzeyindeki bir mantarın aşırı üremesi ile oluşan sık rastlanılan bir deri hastalığı)
 • İltihaplı deri mantarlarının (kaşıntılı veya kaşıntısız) tedavisi için kullanılır.

Exoderil Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Exoderil kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer; naftifin, benzil alkol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa Exoderil’i kullanmayınız.

Exoderil kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Yalnızca haricen kullanım içindir, göze temas ettirmeyiniz. Eğer hastalığınızın belirtileri iyileşmezse ve ilacınız beklenen etkiyi göstermezse doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Exoderil’in özel kullanım durumları

Hamilelikte Exoderil kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe Exoderil’i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Exoderil kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde Exoderil kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği durumunda Exoderil kullanımı: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Exoderil’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Araç ve makine kullananlar Exoderil kullanabilir mi? Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir.

Exoderil’’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan stearil alkol ve setil alkol nedeniyle bölgesel deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

Exoderil benzil alkol içermektedir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Exoderil kullanımı

Exoderil’in diğer ilaçlar ile etkileştiğine dair bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Exoderil nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Exoderil’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Exoderil, hastalıklı deri bölgesine tercihen akşam yatmadan önce ince bir tabaka halinde sürülür ve hafifçe ovuşturulur. Her uygulamada, hastalıklı deri bölgesinin bütününe ve bunun dışındaki sağlıklı derinin 2 cm kadarlık bölümüne sürülmelidir. Deri kıvrımları arasındaki mantarlarda, ilaç sürüldükten sonra, gece boyunca kıvrımlar arasına ince bir gazlı bez konması yararlı olur.

Tırnak enfeksiyonlarında, tırnak mümkün olduğu kadar dipten kesilir. Günde bir defa Exoderil uygulanır ve tırnak içine doğru ovuşturulur. Hasta tırnağın bantla kapatılması uygun olur.

Tedavinin başarısı için, Exoderil yeterince uzun bir süre uygulanmalıdır. Hastalığın tekrarını önlemek için, belirtilerin kaybolmasından en az iki hafta sonrasına kadar uygulamaya devam edilmelidir.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki durumları dikkate alınız: 

 • Mantar enfeksiyonuna yol açan organizmalar giysilerinize geçebileceğinden giysiler her gün değiştirilmelidir.
 • Enfeksiyonlu deriyi kuru tutunuz. Dar ve hava geçirmeyen giysiler giymekten kaçınınız (dar ayakkabılar içerisine sentetik çoraplar gibi)
 • Yıkandıktan sonra enfeksiyonlu bölgeyi kurulayınız ve kullanılan bez ve havluları her gün değiştiriniz.
 • Eğer ayağınızda mantar enfeksiyonu varsa, başkalarına bulaşmasını engellemek ve kendinizde enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olmamak için evde, havuzda veya otel gibi yerlerde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınınız.
 • Mantar enfeksiyonunuz tamamen iyileşinceye kadar sauna veya buhar banyosuna gitmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine veya tırnaklara sürülerek uygulanır. Uygulamadan önce hastalıklı deri ya da tırnak bölgesi ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

Çocuklarda Exoderil kullanımı: Çocuklarda etki ve güvenilirliği konusunda henüz araştırma yapılmamıştır.

Yaşlılarda Exoderil kullanımı: Yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği durumunda Exoderil kullanımı: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Exoderil kullandıysanız: Exoderil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Exoderil’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Exoderil ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Eğer Exoderil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Exoderil’in 0lası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Exoderil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Deride yanma, kuruluk hissi
 • Deride kızarıklık, kaşıntı
 • Deride batma
 • Deri hassasiyeti

Tedaviye bu nedenle sadece bazı durumlarda son verilmelidir. Yan etkiler tedaviye son verildikten sonra ortadan kalkar.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Exoderil nasıl saklanmalı?

 • Exoderil’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Exoderil’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Exoderil’i kullanmayınız.
 • Exoderil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Exoderil’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 30.10.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Vücut mantarı nedir ve neden olur
 2. Ayak mantarı nedir ve neden olur
 3. Tırnak mantarı nedir ve neden olur
 4. Kasık mantarı nedir ve neden olur
 5. Mantar hastalığı nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git