Ağrılar ve Tedavileri

Excedrin Nedir? Excedrin Ne İşe Yarar? Excedrin Yan Etkileri Nelerdir?

EXCEDRIN FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg parasetamol, 250 mg asetil salisilik asit ve 65 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler: Hidroksipropilselüloz, mikrokristalin selüloz, stearik asit, hipromeloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol, benzoik asit, karnauba mumu gibi yardımcı maddeler içerir.

Excedrin Prospektüs

EXCEDRIN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Excedrin etkin madde olarak parasetamol, asetilsalisilik asit ve kafein kombinasyonunu içeren film tablet formunda bir ilaçtır.

Excedrin, “diğer analjezikler ve antipiretikler” denilen bir ilaç grubuna dahil olan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Parasetamol hem ağrı kesici hem ateş düşürücü etki sağlarken, asetilsalisilik asit prostaglandin denen maddelerin oluşumunu engellemesine bağlı olarak ağrı kesici ve iltihap giderici etki sağlar.

Excedrin film tabletler, beyaz, oblong şekilli, bir yüzünde “E” baskılı tabletler görünümündedir. Excedrin, 24 film tablet içeren PVC/PCTFE(Aklar)/PVC- Aluminyum folyoda, orijinal ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Excedrin, 16 yaş üstü adolesanlarda ve yetişkinlerde; hafif ve orta dereceli hafif ağrılarda ve ateşli durumlarda kullanılır.

EXCEDRIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Parasetamol, asetil salisilik asit veya kafeine veya Excedrin’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmayınız.

EXCEDRIN KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Daha önceden asetil salisilik asit veya diklofenak ya da ibuprofen gibi diğer bir nonsteroidal antiinflamatuvar (NSAI) ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaç aldıktan sonra hırıltı ya da nefes darlığı belirtileri, kurdeşen, yüz ya da dilde şişme ya da ani nezle hali gibi alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,
 • Mide ya da onikiparmak bağırsağınızda aktif yaralarınız (ülser) ya da mide-bağırsak kanaması ya da delinme ve peptik ülser öykünüz varsa,
 • Dışkıda kan ya da siyahlık fark ederseniz (gastrointestinal kanama ya da delinme belirtisi),
 • Kanama bozukluklarınız (hemofili gibi) varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg ya da üzeri metotreksat tedavisi görüyorsanız,
 • Gebeyseniz (özellikle son üç aylık dönemde iseniz),
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Yakın zamanda cerrahi operasyon (diş operasyonu gibi küçük işlemler dahil) geçirdiyseniz ya da 7 gün içinde bir operasyon geçirecekseniz.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (Glukoz-6- fosfat dehidrojenaz eksikliği) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

EXCEDRIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki nedenlerden birisi sizde mevcutsa Excedrin sizin için uygun olmayabilir. Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer;

 • Yatak istirahatı gerektirecek kadar şiddetli bir migreniniz varsa ya da normal migren ağrınızdan farklı bir ağrı hissediyorsanız ya da migren baş ağrınıza kusma eşlik ediyorsa,
 • Baş yaralanması, güç harcama, öksürme veya eğilmenin ardından başlayan ya da bunların neden olduğu baş ağrılarınız varsa,
 • Her gün baş ağrınız oluyorsa ya da ilk baş ağrınız 50 yaşından sonra ortaya çıktıysa,
 • Mide yaraları ya da kanaması gibi mide-bağırsak sistemi problemleri ya da ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaç kullandığınızda mide yanması, mide sıkıntısı, mide ağrısı gibi problemler yaşadıysanız,
 • Kanama sorunları (hemofili gibi) ya da adet döneminde anormal kanama (örn .olağandışı şekilde ağır ve uzun adet görme) gibi problemleriniz varsa,
 • Astım, yüksek ateş, burun polipi, sürekli solunum hastalıkları ya da alerjik reaksiyonlar (örn.cilt reaksiyonu, kaşınma, kurdeşen) varsa,
 • Gut, şeker hastalığı (diyabet), hipertroidizm, kalp ritim bozuklukları (aritmi), kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Alkol problemleriniz varsa (Excedrin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması bölümüne bakınız),
 • Asetil salisilik asit ya da parasetamol içeren ilaçları ya da Excedrin ile etkileşen ve yan etki oluşturabilen (diğer ilaçlar ile birlikte Excedrin kullanımı bölümüne bakınız) diğer ilaçları zaten kullanıyorsanız,
 • Su kaybı riskiniz (örn. kusma, ishal ya da büyük bir ameliyatın öncesi ya da sonrasında) varsa.

18 yaşın altında iseniz. Çocuklara ya da ergenlere verildiğinde, asetil salisilik asit ve Reye sendromu arasında olası bir ilişki vardır. Reye sendromu, beyin ve karaciğeri etkileyen ve öldürücü olabilen çok seyrek görülen bir hastalıktır. Bu nedenle Excedrin 18 yaşın altındaki kişilerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Diğer Uyarılar:

 • Ağrı kesicilerin sürekli kullanılması baş ağrısına neden olabilir ve aynı ağrı kesici ilacın yüksek dozu ile tedavi edilmemelidir. Böyle bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
 • Excedrin bir enfeksiyonun (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) semptomlarını azaltabilir ve belirlenmesini zorlaştırabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktorunuza Excedrin kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.
 • Excedrin laboratuvar testleri sonuçlarını etkileyebilir. Kan, üre ya da diğer laboratuvar testleri yaptıracaksanız Excedrin kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXCEDRIN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Alkol: Günde 3 bardak veya daha fazla alkollü içecek tüketiyorsanız Excedrin ya da diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Parasetamol ve asetilsalisilik asit, karaciğer hasarı ve mide kanamasına neden olabileceğinden Excedrin kullanılırken alkollü içeceklerden kaçınınız.

Kafein: Önerilen Excedrin dozu yaklaşık bir fincan kahvenin içerdiği miktarda kafein içermektedir. Aşırı dozda kafein sinirlilik, aşırı hassasiyet, uykusuzluk ve nadiren hızlı kalp atışına neden olabileceği için, tedavi sırasında kafein içeren diğer ilaçların, yiyeceklerin ve içeceklerin kullanımını azaltınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE EXCEDRIN KULLANIMI

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Excedrin gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile iseniz, Excedrin doktorunuz tarafından kesin gereklilik görülmedikçe, özellikle gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, Excedrin kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR EXCEDRIN KULLANABİLİR Mİ?

Excedrin ile tedavi sırasında sersemlik ya da uyuşukluk gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Eğer sizde de bu türlü etkiler görülürse araç ve makine kullanımı gibi tehlike potansiyeli olan işlerden uzak durmalısınız.

EXCEDRIN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Excedrin’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE EXCEDRIN KULLANIMI

Eğer, reçetesiz ilaçlar dahil yakın zamanda herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza danışınız:

 • Parasetamol veya asetilsalisilik asit içeren başka herhangi bir ilaç veya başka bir ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar,
 • Kan pıhtılaşmasını azaltıcı ilaçlar, antikoagülanlar (örn. varfarin), heparin, trombolitikler (pıhtı çözücüler) (örn. streptokinaz) ya da diğer antiplateletler (tiklodipin, klopidogrel, silostazol),
 • İltihabın iyileşmesinde kullanılan kortikosteroidler,
 • Uykusuzluk ve gerginlik için kullanılan ilaçlar (barbitüratlar ve benzodiazepinler),
 • Depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar (lityum, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ya da fluvaksamin),
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüreler ve insülin),
 • Metotreksat (bazı kanser türlerinde, artrit ya da psöriaziste kullanılır),
 • İnfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. rifampisin, izoniyazit, kloramfenikol, siprofloksisin ya da pipemidik asit),
 • Levotroksin (hipertroidizm tedavisinde),
 • Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde),
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Yüksek kan basıncı ya da kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ve fazla sıvı tutumunu azaltan ilaçlar),
 • Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları,
 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Yavaş mide boşalmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, propantelin gibi,
 • Şizofrenide kullanılan klozapin,
 • Düşük kan basıncını arttırmak ya da burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan sempatomimetikler,
 • Alerjik reaksiyonları önleyen ya da hafifleten antiallerjikler,
 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Mantar enfeksiyonlarında kullanılan terbinafin,
 • Mide yanması ve peptik ülser tedavisinde kullanılan simetidin,
 • Alkol bağımlılık tedavisinde kullanılan disülfiram,
 • Sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan nikotin,
 • Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan kolestramin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EXCEDRIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Yetişkimler ve 16 yaşın üzerindeki kişilerde:

Günde 1-2 tabletten 6 tablete kadar kullanılabilir.

Günde 6 tabletten fazla kullanmamalısınız. Daha fazla ya da uzun kullanımlar için doktora danışmalısınız.

Excedrin’in önerilen dozlarını aşmayınız. Doktor tavsiyesi olmaksızın ağrı için 10 gün, ateş için 3 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Excedrin ağız yoluyla kullanılır. Her dozun tam dolu bir bardak su ile alınması önerilir.

Çocuklarda Excedrin Kullanımı:

Excedrin, 16 yaşın altındaki çocuklarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Excedrin Kullanımı:

Excedrin, yaşlılarda, özellikle düşük ağırlıklı yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Excedrin Kullanımı:

Excedrin şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Excedrin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Excedrin Kullandıysanız:

Excedrin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

Excedrin Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Excedrin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

EXCEDRIN OLASI YAN ETKİLERİ NEERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Excedrin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Excedrin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dudaklar, ağız dil ya da boğazda şişmenin olduğu alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonları. Bu durum yutma zorluğu, hırıltı, nefes almada zorluk ve göğüste sıkışma hissine (astım belirtisi) neden olabilir. Ayrıca döküntü ya da kaşınma ve fenalık hali de görülebilir.
 • Cilt kızarıklığı, dudaklar, göz ya da ağızda sıvı dolu kabarcıklar, cildin soyulması.
 • Şiddetli karın ağrısı, kanlı ya da siyah dışkı ya da kusmanın eşlik edebildiği mide ya da bağırsakta kanama, mide ya da bağırsak yaraları (ülser). Bu durum tüm ağrı kesicilerde ya da ateş düşürücülerde, geçmişte olmamış olsa dahi, tedavi süresince herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve öldürücü olabilir. Bu yan etki özellikle yaşlı insanlarda ciddidir.
 • Cildin ya da gözlerin sarılaşması (karaciğer bozukluğunun belirtisi).
 • Baş dönmesi ya da sersemlik (düşük kan basıncı belirtisi).
 • Düzensiz kalp atışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Excedrin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Belirtilen yan etkiler sıklık derecelerine göre sınıflanmıştır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: Aşağıdaki yan etkiler Excedrin’in 4800 kişide kullanıldığı 16 klinik çalışmada raporlanan istenmeyen etkilerdir. Bunlardan birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Asabiyet, sersemlik,
 • Bulantı, karında rahatsızlık,
 • Uykusuzluk, titreme, keçelenme, baş ağrısı,
 • Kulak çınlaması,
 • Ağız kuruluğu, ishal, kusma,
 • Yorgunluk, gerginlik,
 • Kalp atışında artış.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Boğaz ağrısı, yutma zorluğu, ağız çevresinde keçelenme ya da karıncalanma, tükürük salgısında artış,
 • İştahta azalma, tat alma değişiklikleri,
 • Kaygı/endişe, aşırı neşeli duygu hali, gerilim,
 • Dikkat bozukluğu, hafıza kaybı, koordinasyon değişikliği,
 • Yanaklarda ve alında ağrı hissi,
 • Göz ağrısı, görme bozuklukları,
 • Sıcak basması, çevresel kan damarlarında problemler (örn. kol ya da bacaklar),
 • Burun kanaması, yavaş ya da sığ nefes, burun akıntısı,
 • Geğirme, mide gazı,
 • Aşırı terleme, kaşıntı, kaşıntılı döküntü, cilt hassasiyetinin artışı,
 • Kas, kemik ya da eklemlerde katılık, boyun ağrısı, sırt ağrısı, kas spazmları,
 • Zayıflık,
 • Göğüste rahatsızlık.

Aşağıdaki yan etkiler Excedrin için pazarlama sonrası raporlanan istenmeyen etkiler olup sıklık dereceleri bilinmemektedir.

 • Acelecilik, genel olarak iyi ya da normal hissetmeme,
 • Uykululuk hali, migren,
 • Cilt kızarıklığı, döküntü,
 • Kalp çarpıntısı, nefessiz kalma, ani nefes alma zorluğu ve hırıltı ya da öksürmeyle birlikte göğüs sıkışması (astım),
 • Karın ağrısı, yemeklerden sonra karında rahatsızlık.

Bunlar Excedrin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

EXCEDRIN’İN SAKLANMASI

 • Excedrin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Excedrin’i25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Excedrin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Excedrin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Excedrin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 26.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Analjezik İlaçlar
 2. Yansıyan Ağrı Nedir
 3. Arveles Nedir, Ne İçin Kullanılır
 4. Opioid Nedir

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git