E

Euthyrox Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Euthyrox’un Yan Etkileri Nelerdir?

EUTHYROX 75 mcg tablet kullanma talimatı

Euthyrox’un etkin maddesi: Her bir tablet 75 mcg levotiroksin sodyum içerir.

Euthyrox’un yardımcı maddeleri: Mannitol, Mısır nişastası, Kroskarmelloz sodyum, Jelatin (balık jelatini), Susuz sitrik asit, Magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Euthyrox  ağız yoluyla alınır. 

Euthyrox Kullanma Talimatı

EUTHYROX nedir ve ne için kullanılır?

Bir yüzünde “EM 75” baskısı bulunan tabletler 75 mcg levotiroksin sodyum içerir, 50 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Euthyrox’un içeriğinde bulunan levotiroksin etken maddesi, tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sentetik bir tiroid hormonudur.

Etkisi tiroid tarafından salgılanan doğal hormonlar ile aynıdır.

Euthyrox tedavisi gerektiren durumlar;

 • Normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatrı tedavi etmek için,
 • Cerrahi sonrasında guatrın nüksetmesini önlemek için,
 • Tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında, doğal tiroid hormonlarının işlevini yerine getirmek için,
 • Tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için, Euthyrox bunlar gibi durumlarda kullanılır.

Hormonların aşırı düzeyde üretimi antitiroid ilaçlarla tedavi edildiğinde, tiroid hormon düzeylerini dengelemek amacıyla kullanılan Euthyrox dozu;

25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram ve 100 mikrogram dozlarında kullanılır.

EUTHYROX kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • İlacın içerisindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Tedavi edilmemiş böbrek üstü bezi (adrenal bez), hipofiz bezi işlev bozukluğu veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi (tirotoksikoz) gibi durumlarda,
 • Akut kalp hastalığında (kalp krizi veya kalp iltihabı), bunlar gibi durumlarda Euthyrox kullanılmamalıdır.

Gebelikte Euthyrox ile birlikte antitiroid ilaçlar kullanılmaz (aşağıda gebelik ve laktasyonda kullanımı kısmına bakınız).

EUTHYROX kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer aşağıdaki kalp hastalıklarından herhangi birine sahipseniz Euthyrox’u  kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz:

 • Kalbin kan damarlarında yetersiz düzeyde kan akışı (anjina pektoris),
 • Kalp yetmezliği,
 • Hızlı ve düzensiz kalp ritmi,
 • Yüksek kan basıncı.

Arterlerde yağ kalıntıları (arteriyoskleroz) varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekir.

Euthyrox kullanmadan önce veya bir tiroid süpresyon (baskılama) testi yaptırmadan önce üstte bahsi geçen rahatsızlıkların tıbbi olarak kontrol altına alınması gerekir. Euthyrox kullanırken tiroid hormonları yakından takip edilmelidir. Bu rahatsızlıkların sizde olup olmadığından emin değilseniz veya bu rahatsızlıklar olduğu halde herhangi bir tedavi görmüyorsanız, doktorunuza danışın.

Doktorunuz öncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya kontrol altına alınmamış aşırı düzeyde hormon üretimi (tiroid otonomisi) ile seyreden tiroid bezi işlev bozukluğu olup olmadığını araştıracaktır.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, doktorunuza danışın:

 • Menopoz veya menopoz sonrası dönemdeyseniz, kemik erimesi (osteoporoz) riski nedeniyle doktorunuzun tiroid fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol etmesi gerekebilir.
 • Levotiroksin içeren bir ilaçtan başka bir ilaca geçiş yaptıysanız, ilacın etkisi biraz farklı olabilir, bu nedenle yakın takip altında olmanız ve dozun ayarlanması gerekebilir.
 • Eğer bir tür psikolojik hastalığınız var ise (psikotik bozukluk belirtileri ile karşılaştınız ise; içe kapanma, düşünce bozuklukları, davranışta bozukluk, gerçekte var olmayan şeyleri varmış gibi algılama durumu, var olmayan bir şeyi görme, duyma, koku veya tadını alma gibi durumlar) doktorunuz tarafından yakından takip edilmeniz ve kullandığınız Euthyrox dozunun ayarlanması gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte EUTHYROX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Euthyrox tedavisine gebelik döneminde devam edilmelidir. Gebelik döneminde dozun artırılması gerekebilir. Gebe kadınların her üç aylık dönemde tiroid hormon değerlerini (TSH) ölçtürmeleri gerekmektedir. Tiroid hormon seviyelerindeki artış Euthyrox dozunda ki artış ile düzeltilmelidir. Doğumdan hemen sonra gebelik öncesinde kullanılan Euthyrox dozuna geri dönülmelidir. Gebelik sonrası 6-8. haftada doktorunuz tarafından tiroid hormon (TSH) düzeyinize bakılmalıdır. Gebelik döneminde ve sonraki dönemde bu konuyu doktorunuz ile konuşunuz.
 • İlacı önerilen dozlarda kullandığınız takdirde, mevcut deneyimlerden elde edinilen bilgilere göre anne karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde zararlı etkilerinin oluşması beklenmemektedir. Buna rağmen gebelik esnasında alınan yüksek doz Euthyrox’un, anne karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek amacıyla kullanılan antitiroid bir ilaç ile Euthyrox gebelikte beraber kullanılmaz, beraber kullanımlarında antitiroid ilaçların dozunun yüksek olması gerekir; yüksek dozlardaki antitiroid ilacın plasentaya geçtiği ve bebeğin tiroid hormon yapımını azalttığı bilinmektedir. Bu ürünleri beraber kullanıyorsanız, doktorunuz gebelik döneminde Euthyrox kullanımına ara vermenizi söyleyecektir. Bu konuyu doktorunuz ile konuşmanız gerekmektedir.

Bazı tiroid hastalıklarında tanı koyabilmek amacıyla yapılan testlerde kullanılan radyoaktif maddeler gebelerde kullanılmamalıdır, bu nedenle bu testler gebelikte yapılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde EUTHYROX kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde, doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda Euthyrox kullanımına devam edilmelidir. İlaç anne sütüne geçse de, bu oran çocuğunuzu etkileyecek düzeyde değildir.

Araç ve makine kullananlar EUTHYROX kullanabilir mi?

İlacın araba ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur. Bununla birlikte, levotiroksin doğal tiroid hormonu gibi olduğundan, Euthyrox’un araba ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olacağı düşünülmemektedir.

EUTHYROX yiyecek ve içecekler ile kullanılır mı?

Eğer soyalı besinler tüketiyorsanız ve özellikle de yediğiniz miktarda değişiklik yaptıysanız doktorunuza bildirin. Soyalı besinler, bağırsaklarda Euthyrox emilimini azaltabileceğinden, ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

EUTHYROX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte EUTHYROX kullanımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin, Euthyrox diğer ilaçlar ile etkileşebilir:

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürücü ilaçlar): Euthyrox antidiyabetik ilaçların etkisini azaltabileceğinden, özellikle Euthyrox tedavisine başlamadan önce kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Euthyrox kullanırken, antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

Kumarin türevleri (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar): Euthyrox bu tür ilaçların etkisini artırabileceğinden özellikle yaşlı kişilerde olmak üzere kanama riskini arttırabilir. Euthyrox tedavisi başlangıcında ve süresince kan pıhtılaşma değerlerinize baktırmanız gerekebilir. Euthyrox kullanırken, kullandığınız kumarin ilacının dozunun ayarlanması gerekebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, önerilen zaman aralıklarına uyunuz:

Safra asitlerini bağlayan ve yüksek kolesterolü düşüren (örn. kolestiramin veya kolestipol gibi) ilaçlar: Bu tür ilaçlar levotiroksin sodyumun bağırsaklardan emilimini bloke edebileceğinden, Euthyrox bu ilaçlardan 4-5 saat önce alınmalıdır.

Antiasit ilaçlar: Levotiroksin içeren ilaçların antiasit (asitlere bağlı hazımsızlığı rahatlatmak için), alüminyum, magnezyum, simetikon, kalsiyum karbonat, kayekselat, orlistat, demir ve sükralfat (mide veya barsak ülserleri için) etkin maddelerini içeren ilaçlar ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan; iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Pankreatit lipazın inhibitörü olan (örn. orlistat) ilaç: Orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile tedaviye başlamadan, tedaviyi değiştirmeden veya tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz tarafından yakından takip edilmeniz ve kullandığınız Euthyrox dozunun ayarlanması gerekebilir. Orlistat ve levotiroksinin en az 2 saat ara ile kullanılması gerekmektedir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin, bu ilaçlar Euthyrox’un etkisini azaltabilir:

 • Propiltiourasil (antitiroid ilacı),
 • Glukokortikoidler (antialerjik ve antiinflamatuar ilaçlar),
 • Beta- blokörler (kan basıncını düşürücü ilaçlar, aynı zamanda kalp hastalıklarının tedavisinde de kullanılır),
 • Sertralin (antidepresif ilaç),
 • Klorokin veya proguanil (sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır),
 • Barbitüratlar veya karbamazepin (antiepileptik ilaçtır, davranış bozukluklarını kontrol etmek ve bazı ağrı tiplerini hafifletmek için de kullanılır) gibi birtakım karaciğer enzimlerini aktive eden ilaçlar (sedatifler, uyku hapları),
 • Menopoz döneminde veya menopozdan sonra hormonların yerine koyma tedavisi için veya gebelikten korunmak için kullanılan östrojen içeren ilaçlar,
 • Sevelamer (fosfat bağlayan ilaçtır, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılır),
 • Tirozin-kinaz inhibitörleri (kanser ilaçları ve antiinflamatuar ilaçlar).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin, bu ilaçlar Euthyrox’un etkisini artırabilir:

 • Salisilatlar (ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılan ilaçlar),
 • Dikumarol (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan ilaç),
 • 250 mg gibi yüksek dozlarda furosemid (diüretik ilaç),
 • Klofibrat (kan lipid düşürücü ilaç).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin, bu ilaçlar Euthyrox’un etkisini değiştirebilir:

 • Ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaz inhibitörü, HIV enfeksiyon ajanı),
 • Fenitoin (anti-epileptik ilaç).

Bu ilaçları kullanıyorsanız, tiroid hormon seviyelerinizi düzenli kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Euthyrox dozunuzun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin, bu ilaçlar Euthyrox’un etkisini değiştirebilir:

 • Amiodaron kullanıyorsanız doktorunuza bildirin, bu ilaç tiroid bezinizin işlevini ve aktivitesini etkileyebilir.
 • Tanı amacıyla iyot içeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptıracaksanız, doktorunuza Euthyrox kullandığınızı bildirin, tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon yapılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kilo vermek için tiroid hormonları kullanılır mı?

Tiroid hormonları, kilo vermek amacıyla kullanmaya uygun değildir. Tiroid hormon düzeyleriniz normal ise, tiroid ilaçları sizi zayıflatmaz.

Doktor tavsiyesi olmadan ilacın dozunu artırdığınız takdirde, ciddi veya hatta yaşamı tehdit eden durumlar görülebilir. Yüsek dozda tiroid hormonlarını, kilo kaybı için kullanılan belirli ilaçlar (örn. amfepramon, katin, fenilpropanolamin gibi) ile birlikte kullanmayınız. Aksi takdirde, ciddi veya yaşamı tehdit eden durumlar oluşabilir.

EUTHYROX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Euthyrox’u her zaman doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda kullanın. Emin olamadığınız zaman, doktorunuza danışın.

Doktorunuz, muayeneler ve laboratuvar testleri sonucuna göre sizin için en uygun dozu belirleyecektir. Genellikle düşük bir dozda tedaviye başlanır ve tam doza ulaşılana kadar, 2 ile 4 haftada bir doz artırılır. Tedavinin ilk haftalarında doz ayarlamasını yapmak için bir takım laboratuvar testleri yaptırmanız gerekir.

EUTHYROX KULLANIMI ve ÖNERİLEN GÜNLÜK DOZ:

Euthyrox Kullanımı ve Önerilen Günlük Doz

Euthyrox ile tedavi süresi nedir?

Tedavinin süresi, Euthyrox’u kullandığınız duruma göre değişir. Bu nedenle ne kadar süre kullanmanız gerektiğini doktorunuza danışın. Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu devam eder.

Uygulama yolu ve metodu:

Euthyrox ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Sabahları (kahvaltıdan en az yarım saat önce) aç karnına, tercihen bir miktar sıvı ile (örn. yarım bardak su) alınır.

Çocuklarda Euthyrox kullanımı:

Eğer bebeğiniz doğuştan hipotiroid ise, hızlı replasman önemli olduğu için doktorunuz daha yüksek doz başlamanızı isteyebilir. Öngörülen başlangıç dozu ilk 3 ay için kg vücut ağırlığı başına 10 ile 15 mikrogramdır. Daha sonra, doktorunuz dozu çocuğunuza göre ayarlayacaktır.

Bebeklere doz, günün ilk öğününden en az yarım saat önce tek seferde verilir. Tabletler, verilmeden hemen önce ezilir, biraz su ile karıştırılır ve bir miktar sıvı ile verilir. Karışım her zaman hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Euthyrox kullanımı:

Yaşlı hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmeli, tedaviye düşük dozda başlanmalıdır (örn. 12.5 mikrogram/gün) ve tiroid hormonları takip edilerek, uzun aralıklarla ve daha sık tiroid hormon seviye kontrolü ile doz yavaşça artırılmalıdır (örn. 2 haftada bir doz artışı 12.5 mikrogram/gün olacak şekilde). Bununla birlikte ideal dozun altında bir dozun da TSH düzeyini tam olarak düzeltemeyeceği unutulmamalıdır.

Euthyrox özel kullanım durumları:

Olağan doz aralığı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, Euthyrox’un daha düşük dozu kişiye özgün olarak yeterli olabilir;

 • Yaşlı bir hastaysanız,
 • Kalp hastalığı sorunlarınız varsa,
 • Ciddi düzeyde veya uzun süredir tiroid fonksiyonlarınız az çalışıyorsa,
 • Zayıfsanız veya guatrınız büyükse.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Euthyrox kullandıysanız:

Nabızda hızlanma, endişe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler görülebilir.

Sinir sistemini etkileyen bir bozukluğu olan hastalarda istisnai olarak sara hastalığı (epilepsi), nöbet geçirme gibi durumlar oluşabilir.

Psikolojik hastalık açısından (örn. psikotik bozukluk) riskiniz varsa içe kapanma, düşünce bozuklukları, davranışta bozukluk, halüsinasyonlar ile kendini gösteren bir tür psikolojik hastalık belirtileri (örn. akut psikoz) ile karşılaşabilirsiniz.

Bu belirtilerin görülmesi durumunda, derhal doktorunuza başvurun.

Euthyrox’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Euthyrox kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz tableti de göz önünde bulundurarak iki doz içmeyin, ertesi gün normal günlük dozunuz ile tedavinizi devam edin. Euthyrox’un kullanımına ilişkin sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Euthyrox ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler;

Eğer Euthyrox kullanım endikasyonu olan hipotiroid kalıcı iyileşmeden önce tedavi kesilirse, hipotiroidizm bulguları ortaya çıkabilir. Eğer kalıcı iyileşme sebebiyle tedavi sonlandırılırsa herhangi bir yan etki gözlenmez.

EUTHYR0X’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Euthyrox’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Euthyrox’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde ödem (şişme) ve anjiyoödem (yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Euthyrox’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Euthyrox kişinin tolerans sınırını geçerse veya aşırı doz alınırsa, özellikle tedavinin başlangıcında ilacın dozu birdenbire aşırı düzeyde artırılmışsa, sıklığı bilinmeyen şu belirtiler görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm),
 • Adet bozuklukları,
 • Baş ağrısı,
 • Kafa içi basınç artışı (psödotümör serebri),
 • Titreme,
 • Huzursuzluk,
 • Uyku bozukluğu,
 • Kalp ritim bozuklukları,
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu,
 • Çarpıntı,
 • Kalp sıkışması,
 • Göğüs ağrısı,
 • İshal,
 • Kusma,
 • Aşırı terleme (hiperhidroz),
 • Kas zayıflığı,
 • Kas krampları,
 • Sıcak basması,
 • Ateş,
 • Kilo kaybı.

Bu yan etkilerden herhangi biri görülürse, doktorunuza başvurun. Doktorunuz, birkaç günlüğüne tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana dek ilacın dozunu azaltabilir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

EUTHYROX nasıl saklanır?

 • Euthyrox’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Euthyrox’u 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korumak için ambalajı içinde saklayınız.
 • Euthyrox’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Euthyrox’u kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 14.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Basit guatr nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Tiroid kanseri nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Hipotiroidi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Levotiron nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git