Ağrılar ve Tedavileri

Etol SR Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Etol SR İlacın Yan Etkileri

Etol SR iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuar) ilaç grubundandır.

ETOL SR 600 mg uzatılmış salımlı tablet kullanma talimatı nedir?

Etol sr’ın etkin maddesi: Her uzatılmış salımlı tablet 600 mg etodolak içerir.

Etol sr’ın yardımcı maddeleri: Methocel K100 Premium LVCR, laktoz monohidrat, dibazik sodyum fosfat dihidrat, etil selüloz (Ethocel Standard 4 Premium), talk, magnezyum stearat, Opadry YS-1-7003 vvhite (hipromelloz, polisorbat 80, titanyum dioksit, polietilen glikol/ makrogol) gibi yardımcı maddeleri içerir.

Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

ETOL SR nedir ve ne için kullanılır?

Etol SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salımlı tablettir. Uzatılmış salımlı tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur.

Etol SR iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuar) ilaç grubundandır.

Etol SR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (Osteoartrit), eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit) ve özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit) gibi eklem hastalıklarının belirtileri ve bulgularının tedavisinde kullanılır.
 • Akut gut artriti (damla veya zengin hastalığı olarak da bilinir), akut kas iskelet sistemi ağrıları, post-operatif ağrı (cerrahi girişimler sonrasındaki ağrı) ve dismenore (bayanlarda ağrılı adet görme) gibi ağrılı durumların tedavisinde kullanılır.

Etol SR Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ETOL SR kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (ETOL SR’ın kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Etol SR’ın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,
 • Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn. kalp krizi, inme) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir Etol SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
 • Daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa,
 • Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Aspirin veya Etol SR’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn. ibuprofen, selekoksib) karşı daha önce şiddetli alerjik reaksiyon (örn. şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip), baş dönmesi) yaşadıysanız,
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,
 • Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirmişseniz,
 • 18 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Etol SR’ı kullanmayınız.

ETOL SR kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Etol SR’ın kalp damar sistemi ile ilgili riskleri: NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Etol SR’IN sindirim sistemi ile ilgili riskleri: NSAİİ’ler kanama, yara oluşması,mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Eğer;

 • Sindirim sisteminizde kanama, ülser veya delinme (perforasyon) belirtileri varsa (bu durumda ilacın kullanımını hemen kesiniz),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
 • İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,
 • Vücutta sıvı birikmesi varsa,
 • Lupus adı verilen ve burun/yanaklardaki deri hastalığınız varsa,
 • Astımınız varsa,
 • Burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip) varsa,
 • Ağızda iltihaplanma varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları varsa,
 • Kalp sorunları (örn. kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
 • Sağlığınız bozuksa,
 • Su kaybı (dehidratasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa,
 • Alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
 • Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda ETOL SR kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Etol SR kullanlır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etol SR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız Etol SR’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Etol SR kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etodolak’ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Etol SR alırken emzirmeyiniz.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Etol SR kullanımı: Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Araç ve makine kullananlar Etol SR’ı kullanabilir mi? Etol SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. Etol SR’a karşı nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

Etol SR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Etol SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. Etol SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

ETOL SR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Etol SR 105.75 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Etol SR her tabletinde 105 mg dibazik sodyum fosfat dihidrat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte ETOL SR kullanımı nasıl olmalı?

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar [örn. varfarin içeren ilaçlar]), aspirin, kortikosteroidler (örn. prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI’ler) (çünkü mide kanaması riski artabilir).

Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında Etol SR’ın yan etki riski artabilir.

Etol SR kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

Etol SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir:

 • Siklosporin
 • Digoksin
 • Lityum
 • Metotreksat
 • Kinolonlar (örn. siprofloksasin içeren ilaçlar)
 • Sülfonilüreler (örn. glipizid içeren ilaçlar).

Etol SR ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar:

Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örn. enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örn. furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ETOL SR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg).

Doktorunuz rahatsızlığınızın ciddiyetine göre alınması gereken doz ve sıklığı size söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda Etol SR’ın diğer formları ile tedaviye devam edilmesini önerebilir.

Etol SR bir günde 2 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Etol SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte veya yemekten sonra ağızdan alınır.

İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

Etol SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. Etol SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Çocuklarda Etol SR kullanımı:

Etodolak’ın 18 yaşından küçüklerde kullanılmasının güvenliliği ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda Etol SR kullanımı:

Yaşlılarda genellikle başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez. Ancak, gençlere göre yaşlı hastalar mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Etol SR kullanımı:

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Eğer Etol SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Etol SR kullandıysanız: Etol SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz kullanım belirtileri; idrar çıkışında azalma, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, mide barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi olabilir), seyrek olarak ishal, aşırı uyarılabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

Etol SR’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir Etol SR dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten fazla almayınız.

Etol SR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Etol SR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

Etol SR’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Etol SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Etol SR’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli mide veya sırt ağrısı,
 • Ciddi mide ülserleri veya kanaması (Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır, ilacı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.),
 • Dışkı renginin siyahlaşması (melena), kan veya kahve tanecikleri gibi kusma (bu belirtiler mide barsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir.),
 • Olağandışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik,
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes zorluğu, göğüs darlığı, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişlik),
 • İnme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Etol SR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Etol SR’ın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Yorgunluk,
 • Baş dönmesi,
 • Ruhsal çöküntü (depresyon),
 • Sinirlilik,
 • Bulanık görme,
 • Kulak çınlaması,
 • Hazımsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, bağırsakta gaz, kabızlık,
 • Mide iltihabı,
 • Siyah dışkı,
 • Kaşıntı, döküntü,
 • Ağrılı idrar, sık idrara çıkma,
 • Titreme ve ateş.

Etol SR’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Ciltte morarma,
 • Kansızlık,
 • Kanda kan pulcuklarının azalması, kanama zamanında artış, beyaz kan hücresi ve kırmızı kan hücresi değerlerinde azalma, alyuvarların yıkıma uğramasıyla oluşan kansızlık (hemolitik anemi),
 • Ödem,
 • Böbrek fonksiyonlarını gösteren bir değer olan serum kreatininde artış,
 • Daha önce kontrol altında olan diyabetik hastalarda kan şekeri artışı,
 • Vücut kilosunda değişiklik,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Uykusuzluk,
 • Bilinç bozukluğu,
 • Uyuşukluk,
 • Akıl karışıklığı,
 • Işık hassasiyeti,
 • Geçici görme bozukluğu, göz içi iltihabı,
 • Sağırlık,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Tıkanıklığa bağlı (konjestif) kalp yetmezliği, kalpte ritim bozukluğu, kalp krizi,
 • Yüz kızarması,
 • Çarpıntı,
 • Bayılma,
 • Damar iltihabı,
 • Beyin damarlarının tıkanmasıyla beynin hasar görmesi,
 • Astım,Beyaz kan hücresi yüksekliği (eozinofili) ile seyreden akciğer ödemi (pulmoner infiltrasyon),
 • Hava yolu iltihabı (bronşit),
 • Nefes darlığı,
 • Yutak iltihabı,
 • Nezle,
 • Burun, şakak, alın ve göz çevresindeki içi hava dolu boşlukların (sinüs) iltihabı,
 • Susama,
 • Ağız kuruluğu,ağız yaraları,
 • Yeme bozukluğu,
 • Geğirme,
 • İnce bağırsak iltihabı,
 • Kanamalı ya da kanamasız midede yara ve/veya delinme,
 • Bağırsakta yara,
 • Pankreas iltihabı,
 • Yemek borusu ile mide arasında yer alan kasın kasılması veya daralma ile birlikte seyreden ya da tek başına yemek borusu iltihabı,
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme,
 • Safra kanalı kaynaklı karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer iltihabı,
 • Safra kanalı kaynaklı sarılık,
 • Sarılık,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer harabiyeti,
 • Ciltte yaygın ödem,
 • Terleme,
 • Deri döküntüsü,
 • Ciltte su toplamasıyla seyreden döküntü,
 • Ciltte kabarık kırmızı döküntü ile ciltte damar iltihabı,
 • Ciltte ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları ile seyreden bir hastalık (Stevens-Johnson sendromu),
 • Ciltte kabarma ve cildin soyulması ile karakterize, hayatı tehdit eden bir cilt hastalığı (toksik epidermal nekroliz),
 • Ağız, gözler ve cinsel bölgede kızarıklık, su kabarcıkları ve yaralar oluşturan bir cilt hastalığı (eritema multiforme),
 • Cilt renginde koyulaşma,
 • Saç dökülmesi,
 • Bazı alanlarda düz, bazı alanlarda deriden kabarık yaygın kırmızı renkli döküntü (makülopapüler döküntü),
 • Işığa duyarlılık,
 • Kan üre azotunda artış,
 • Böbrek yetmezliği, böbrek bozukluğu, böbrek hücre harabiyeti, böbrek taşı, böbrek iltihabı,
 • Mesane iltihabı,
 • İdrarda kan görülmesi,
 • Rahimde kanama düzensizlikleri,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtiler ile seyreden, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (şok dahil),
 • Hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosu (infeksiyon),
 • Baş ağrısı,
 • Deri soyulması.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ETOL SR’ı nasıl saklanır?

 • Etol SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Etol SR’ı 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Etol SR’ı son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız. Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Etol SR’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Etol SR’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 08/03/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Osteoartrit nedir ve neden olur
 2. Romatoid artrit nedir ve neden olur
 3. Ankilozan spondilit nedir ve neden olur
 4. Gut hastalığı nedir ve neden olur
 5. Eklem ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git