E

Esom İlacı Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Esom 40 mg Yan Etkileri

ESOM 40 MG ENTERİK KAPLI MİKROPELLET KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Esom ağız yolu ile alınır.

Esom etkin maddesi: Her bir kapsül 40 mg esomeprazol’e eşdeğer 43.4 mg esomeprazol magnezyum dihidrat içerir.

Esom yardımcı maddeleri: Nötr pellet, Hidroksi propil metil selüloz, Hidroksipropil selüloz-SL (HPC-SL), Magnezyum stearat, Eudragit L 30 D 55 dispersiyonu (%30’luk), Trietil sitrat, Simetikon emülsiyon %30, Talk. Renk maddeleri; brillant mavisi, sunset sarısı, eritrosin ve titanyum dioksit.

Esom Kullanma Talimatı

ESOM NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Esom, 40 mg esomeprazol’e eşdeğer 43.4 mg esomeprazol magnezyum dihidrat içeren pelletleri içeren, opak mor gövde/opak mor kapak kapsüller şeklindedir.

Esom, 14 ve 28 kapsül Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Esom,“proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

Esom aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

* Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (erozif reflü özofajit’in tedavisinde),

* Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde).

 • Sürekli NSAII (non-steroid anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda

* Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAII) kullanımı ile ilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde).

 • Ülserler

* Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde (gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAII tedavisine bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesi).

 • Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda

* İnfüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde,

 • Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşırı asit salgısı durumlarında.

Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

ESOM KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine ya da Esom içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı alerjiniz (örn. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol) varsa,
 • Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir (HIV (AIDS) tedavisi ilacı) ile birlikte, bunlar gibi durumlarda Esom kullanılmamalıdır.

ESOM’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza bağlı kırık riskiniz varsa,
 • Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz,
 • Digoksin ya da kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. diüretikler) kullanıyorsanız (doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir),
 • En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz,
 • Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz, bunlar gibi durumlarda Esom kullanımı sırasında dikkatli olunuz.
 • Aşağıdaleden herhangi birini fark ederseniz:

* Esom ile tedavi sırasında ağrı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda,

* Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda,

* Dışkının siyah olması ve kanamalı noktaların olması halinde, DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Eğer mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketakonazol, vorikonazol), anksiyete ilacı (diazepam), sara (epilepsi) ilacı (fenitoin), kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç (varfarin), kesik topallama ilacı (silostazol) ve midenin boşalmasını hızlandırıcı ilaçlardan (sisaprid) herhangi birini alıyorsanız doktorunuza danışınız.

Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebileceğinden, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi böbrek problemleriniz mevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

H. pylori’nin yok edilmesi için size üçlü tedavi reçete edilmişse veya Esom size ihtiyacınız halinde kullanmak üzere verildiyse, almakta olduğunuz herhangi başka bir ilaç varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ESOM’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Kapsülleri gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE ESOM KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Esom’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, Esom’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ESOM KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Esom’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduğunuzu söyleyiniz.

Emzirme durumunda, Esom’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ESOM KULLANABİLİR Mİ?

Esom araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemez.

ESOM’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçeriğindeki sunset sarısı (gün batımı sarısı) nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ESOM KULLANIMI

 • Esom; mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik (itrakonazol, ketakonazol, vorikonazol gibi) ilaçlar,
 • Anksiyete tedavisinde kullanılan bir ilaç olan diazepam,
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan fenitoin,
 • Kan pıhtılaşması tedavisinde kullanılan varfarin,
 • Kesik topallama tedavisinde kullanılan silostazol,
 • Midenin boşalmasını hızlandırıcı ilaçlar (örn. sisaprid gibi),
 • Kalp problemleri için kullanılan digoksin,
 • Verem tedavisi tedavisinde kullanılan rifampisin,
 • Depresyon tedavisi ilacı St Jonh’s Wort (hypericum perforatum),
 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar (atazanavir), Esom bu ilaçlar ile eşzamanlı kullanıldığında ilaçların etkileri değişkenlik gösterebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ESOM NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Gastro-özofajial reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde kullanım

Yetişkinler:

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının (erozif reflü özofajit) tedavisinde önerilen doz günde bir kez Esom 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır. Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Esom 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Esom 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Esom 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

12-18 yaş çocuklarda kullanım:

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının (erozif reflü özofajit) tedavisinde önerilen doz günde bir kez Esom 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır. Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez Esom 20 mg’dır.

Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez Esom 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız. Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez Esom 20 mg almanızı tavsiye edebilir.

Sürekli NSAII (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gerektiren hastalarda kullanım

Yetişkinler:

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrı veya üst karın boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAII ile ilişkili üst gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir kez Esom 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta içinde geçmezse doktorunuza danışınız.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile 8 hafta boyunca günde bir kez Esom 20 veya 40 mg’dır.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin önlenmesinde önerilen doz günde bir kez Esom 20 veya 40 mg’dır.

Helicobacter pylori isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda kullanım

Yetişkinler:

Yetişkinler için önerilen doz günde iki kez Esom 20 mg’dır. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki antibiyotikleri almanızı önerecektir: amoksisilin ve klaritromisin. Önerilen tedavi süresi bir haftadır, ilacınızı kullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu doktorunuza danışınız. Bu tedavi hem mevcut ülserinizi iyileştirecek, hem de ülserlerin tekrar oluşmasını önleyecektir.

12-18 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı:

Yaygın kullanım dozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon tedavisinde günde iki kez Esom 20 mg’dır. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

İnfüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostazın) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerde tekrar kanamanın önlenmesinde kullanım

4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg. Oral yolla tedavi periyodundan önce, asit baskılanması tedavisi için esomeprazol 80 mg infüzyon 30 dakika için bolus infüzyon şeklinde uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat devamlı intravenöz infüzyon uygulanmalıdır.

Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşırı salgı durumlarında (Zollinger-Ellison sendromu) tedavisinde kullanım

Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu günde iki kez Esom 40 mg’dır. Doktorunuz, doz ayarlamasını ihtiyacınıza göre yapacak ve ayrıca ilacı ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Esom’u her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız kapsülün dozu ve ne kadar süre kullanılacağı hastalığınızın durumuna bağlıdır.

Çocuklarda Esom Kullanımı:

Esom kapsüller 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Esom Kullanımı:

Esom yaşlılarda kullanılabilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Esom Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbreklerin, esomeprazol’ün kendisinden değil, metabolitlerinin atılımından sorumlu olmasından dolayı, böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol metabolizmasının değişmesi beklenmez.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Esom Kullanımı:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün metabolizması bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizma hızı azalır ve esomeprazol’ün EAA-Eğri altındaki alanı iki kat artar. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve metabolitlerinin birikim eğilimi görülmez.

Eğer Esom’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Esom Kullandıysanız: Esom’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Esom’u Kullanmayı Unutursanız: Eğer bir dozu almayı unutursanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, kaçırılan dozu almayınız, sadece zamanı gelen dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ESOM’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Esom’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek olarak;

 • Bulanık görme,
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (ateş, şişme, anaflaktik reaksiyonlar/şok, deride toksik lezyonlar),
 • Kas ağrısı,
 • Kan hastalıkları (kandaki hücre sayısının azalması örn. lökopeni ve trombositopeni gibi),
 • Depresyon,
 • Kandaki sodyum seviyesinde azalma,
 • Sinirlilik,
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı),
 • Tat almada bozukluk,
 • Göğüste daralma,
 • Ağızda iltihaplanma,
 • Mide iltihabı,
 • Gastrointestinal (sindirim sistemi) mantar iltihabı,
 • Karaciğer iltihaplanması (sarılıkla veya sarılıksız),
 • Saç dökülmesi,
 • Güneş ışığına hassasiyet,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Kaslarda ağrı ve terlemede artma görülebilir.

Esomeprazol ile tedavi sırasında çok seyrek olarak;

 • Ciddi cilt hastalıkları,
 • Kan hastalıkları (agranülositoz ve pansitopeni),
 • Sinirlilik hali,
 • Sanrı (halüsinasyon),
 • Yetersiz karaciğer fonksiyonu, daha önce karaciğer hastalığı olanlarda beyin dokusu hasarı,
 • Dikkatte azalma,
 • Kaslarda zayıflık,
 • Böbrek iltihaplanması,
 • Erkeklerde meme büyümesi ve kanda düşük magnezyum rapor edilmiştir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • İshal, gaz, karın ağrısı,
 • Hasta hissetme/hasta olma,
 • Kabızlık,
 • Deri reaksiyonları (kızarma, deride kaşıntılı lezyon, kaşıntı, arı sokması gibi şişme),
 • Yanma/karıncalanma/uyuşukluk hissi,
 • Uyuma güçlüğü,
 • Uykulu hissetme,
 • Sersemlik, baş dönmesi,
 • Ağız kuruluğu,
 • El ve ayaklarda şişme.

Bunlar Esom’un hafif yan etkileridir.

Esom ile aşağıdaki yan etkiler de oluşabilir. Bunlar sadece kan testi uygulandığında gözlenecektir:

Karaciğer enzimlerinin miktarında artış.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ESOM NASIL SAKLANMALI?

 • Esom’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Esom’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Esom’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Esom’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Esom’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 10/02/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Gastroözofajiyal Reflü Hastalığı Nedir
 2. Özofajit Nedir, Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir
 3. Zollinger Ellison Sendromu Nedir
 4. Peptik Ülser Nedir, Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git