Erkek Hastalıkları ve Tedavileri

Erkeklerde İdrar Kaçırma Neden Olur?

İdrar kaçırma, istemsiz olarak idrarı tutamama halidir ve birçok sebebe bağlı olabilir. İdrar kaçırma sorunu olan erkeğin doktor muayenesinde iyi sorgulanması gereklidir. İdrar kaçırmanın tipi, nedeni açısından çok önemlidir.

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi

İdrar kaçırma, istemsiz olarak idrarı tutamama halidir ve birçok sebebe bağlı olabilir. İdrar kaçırma sorunu olan erkeğin doktor muayenesinde iyi sorgulanması gereklidir. İdrar kaçırmanın tipi, nedeni açısından çok önemlidir.

İdrar kaçırma sanılandan daha sık görüle, ancak doktora baş vurmada veya bu durumu ifade etmede sosyokültürel nedenlerden dolayı ihmal edilen bir sorundur. İdrar kaçırma problemi her yaş ve hen cinste görülebilir. İdrar kaçırma tek bir hastalık değildir ve her idrar kaçırma aynı olmaz. İdrar kaçırma probleminin farklı tipleri ve bu tiplerin farklı nedenleri vardır. Bu nedenle idrar kaçırmanın tedavisi tipine ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Erkeklerde idrar kaçırma tipleri ve nedenleri

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma nedir :Stres tipi idrar kaçırma problemi öksürme, aksırma, hapşırma, gülme sırasında karın basıncı arttığında meydana gelen idrar kaçırma sorunu stres tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır. Stres tipi idrar kaçırma erkeklerde daha çok iyi huylu prostat büyümesi ya dakötü huylu prostat büyümesinedeni ile yapılan prostat cerrahisi sonrası daha sık görülür.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma nedir : Sıkışma tipi idrar kaçırma bir anda idrarın sıkışması sonucu tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırmanın birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden en sık görüleni akut idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında taş olması, idrar yolları tümörleri, geçirilen kazalara bağlı olarak idrar kesesinin sinirsel kontrolünün bozulması, yine kazalara bağlı leğen kemiklerinin travması sonucu idrar kaçırma, felç kalan hastalarda sinirsel kontrolünün aşırı olması, tansiyona ve kalp hastalığına bağlı olarak inme geçirme, kronik idrar yolu enfeksiyonu, özellikle erkeklerde 50 yaş sonrası idrar kesesi kaslarının zayıflığına bağlı olarak sıkışma tipi idrar kaçırma görülebilir.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma nedir : Dolup taşma tarzı idrar kaçırma, idrar kesesini uyaran sinirlerde ciddi derecede harabiyet oluşması sonucu meydana gelir. Bu harabiyet nedeni ile hasta idrarını hiç hissetmez ve dolup taşma tarzında idrarını kaçırır. Bu tip idrar kaçırma iki başlık altında incelenir. Birincisi tedavi edilemeyen dolup taşma tarzında idrar kaçırma, ikincisi ise prostatın büyümesinde ve prostata bağlı hastalıklarda son dönem idrar kaçırma olarak görülür. Diğer bir neden ise şeker hastalığı nedeni ile 15 yıl civarı kontrolsüz kalmış idrar kesesini uyaran sinirlerin harabiyetine bağlı olarak dolup taşma tarzı idrar kaçırma problemi ortaya çıkar.

Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeni nasıl teşhis edilir?

Erkeklerde idrar kaçırma bir sonuçtur ve bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkar. Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeninin bulunması için hastanın bir üroloji uzmanına baş vurması gerekir. İdrar kaçırmanın sebebinin bulunması için üroloji uzmanının yapacağı fizik muayene sırasında hastanın öyküsünün iyi alınması ve iyi değerlendirilmesi gereklidir. Stres tipi idrar kaçırma sorununda hastanın geçirmiş olduğu cerrahi bir tedavi olup olmadığı sorgulanır.

Sıkışma tipi denilen idrar kaçırma sorununda hastanın iyi dinlenmesi gerekir. İdrar kaçırma sorunu olan erkeklerde muayenede prostat varlığı, cerrahi geçirmiş olması, kronik idrar yolu enfeksiyonu varlığı, taş hastalığı varlığı, sinir harabiyetine bağlı nörolojik bir bozukluk varlığı, geçirmiş olduğu kaza ve travmalar varlığı gibi hastalıkların değerlendirilmesi ve araştırılması için gerekli idrar testleri, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Uzun süren ve ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırma sorunu nörolojik olarak incelenmelidir.

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi

Erkeklerde idrar kaçırmanın tedavisi idrar kaçırmanın nedenine, tipine bağlı olarak değişir.

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma tedavisi : Stres tipi denilen idrar kaçırma iyi huylu ya da kötü huylu prostat cerrahileri sonrası görülür. Bu durum genellikle 6 ay içerisinde düzelir. Fakat düzelmeyen vakalarda hastaya kegel egzersizi denilen pelvik taban kaslarını güçlendirici, hayali bir idrar tutma şeklinde kasların 5 saniye kasılıp 5 saniye gevşetilmesi egzersizleri tedavi olarak verilir. Bu egzersiz ile 6 ay sonra idrar kaçırma probleminde % 50 oranında düzelme sağlanır.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi :Sıkışma tipi idrar kaçırmanın tedavisinde genellikle nedene yönelik tedaviler uygulanır. Sıkışma tipi idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonuna bağlı ise bunun tedavisi, taşa bağlı idrar kaçırma ise taşın kırılarak veya düşmesi sağlanarak tedavisi, dirençli olan sıkışma tipi idrar kaçırma sorununda nörolojik bir problem varlığının araştırılması ve tedavi edilebilecek bir durum ise buna yönelik tedavi, prostatın 50 yaşından sonra büyümesine bağlı olarak idrar kesesindeki düzensiz kasılmalara bağlı sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde idrar kesesini rahatlatıcı tedavi yöntemleri uygulanır.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma tedavisi : Dolup taşma denilen, idrar kesesinin dolduğu halde hastanın hissetmediği tip idrar kaçırma tedavisinde ise sulu nelaton kateterler ile (bir çeşit sonda) hastanın günde 4-5 kez idrarını boşaltması şeklinde tedavi yöntemi uygulanır. Bu tip sondayı kullanamayan hastalara daimi sonda takılır.

Erkeklerde idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi :İdrar kaçırma ile ilgili cerrahi tedavi idrar kaçırmanın tipine ve nedenine bağlı olarak değişir. Stres tipi denilen öksürünce, aksırınca, ıkınınca olan idrar kaçırma erkeklerde prostat cerrahisi sonrası oluşur. Prostatın hemen ön tarafında idrar tutmaya yarayan bir kas dokusu vardır. Cerrahi sırasında bu kas dokusu zedelenir ise hasta cerrahi sonrası idrar kaçırır. Bu hastalarda yapılacak ilk tedavi zarar gören kas dokusunun yerine hacim oluşturan kollojen tipi maddenin enjeksiyonudur. Bu tedavi ile % 40-50 oranında başarı sağlanabilir.

Bu yöntem ile başarı sağlanamayan stres tpi idrar kaçırma probleminde Kadınlarda da uygulanan, idrar yolunun altına konulan bir bant konularak yapılan askı operasyonu tedavisi uygulanır. Diğer bir yöntem ise zarar gören bölgeye hastanın kendisinin manipüle ettiği, yapay sfinkter denilen bir cihazın yerleştirilmesi işlemidir.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi : Sıkışma tipi denilen bir anda aniden idrarı sıkışarak idrar kaçırılan tip idrar kaçırmanın tedavisinde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda idrar kesesi içerisine botoks enjeksiyonu (farklı noktalara kas içerisine yapılan botoks enjeksiyonu) yüksek oranda başarı sağlar. Bu işlem 6 ile 9 ay aralıklar ile tekrarlanarak uygulanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırmanın diğer bir tedavisi cerrahi olarak bel bölgesine yerleştirilen bir peysmekır olan elektriksel stimülasyon üreten cihaz yerleştirilmesi tedavisidir. Bu cihazlar ile idrar kesesinin sinirsel aktivitesi kontrol altına alınır ve düzensiz kasılmalar engellenir ve hasta bu şekilde tedavi edilir.

Erkeklerde ileri yaş ve prostat idrar kaçırmaya neden olur mu?

Erkeklerde yaşlanma ile idrar kaçırma arasında doğru bir orantı vardır. Çünkü erkeklerde genellikle 50’li yaşlardan sonra prostat büyümesi başlar. Büyüyen prostat tıkanma ile ilgili şikayetlere neden olur ve bu hastaların tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilemeyen veya edilmeyen hastalarda idrar kesesi kaslarında damarsal ve kaslar ile ilgili ciddi problemler oluşur. İdrar kesesinin esnek yapısı kaybolur ve daha katı bir hal alır. Bu nedenle prostat büyümesi şikayetler başlayınca tedavi edilmelidir. Yaşa bağlı olarak görülen idrar kaçırma nedeninin diğeri de hormonal değişikliklerdir.

Çünkü yaşlanan erkeklerde androjen miktarı azalır. Bu azalmaya ve hormonal etkileşime bağlı olarak hastada geceleri daha çok idrar üretimi olur ve hasta geceleri daha sık idrara çıkar. Bu nedenle idrar kaçırma problemi ortaya çıkabilir. Yaşlılığa bağlı olarak idrar kaçırmanın diğer bir nedeni ise yaşlılarda daha fazla görülen kronik hastalıklardır. Örneğin, kronik akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları ve özellikle bu hastalıklar nedeni ile kullanılan ilaçlar ve ilaçların yan etkileri idrar kaçırma nedeni olabilir. Bu nedenle bu ilaçların gözden geçirilmesi ve gerekir ise düzenlenmesi gerekir.

Kegel egzersizi erkeklerde idrar kaçırmayı önler mi?

Erkeklerde idrar kaçırma önlenir mi

Erkeklerde idrar kaçırma önlenir mi

Erkeklerde idrar kaçırmaya karşı yapılabilecek en önemli egzersiz kegel egzersizleridir. Pelvik taban kasları, idrar kesesinin ve rektumun çevresinde bulunan ve bu yapıları destekleyen, idrar kontrolünde ve gaita (dışkı) kontrolünde oldukça önemli görevleri olan kaslardır. Bu sistemin zafiyetinde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkar.

Bu durum menopoz sonrası kadınlarda sık görüldüğü gibi, 50 yaşlarından sonra erkeklerde de görülen bir durumdur. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için genellikle kegel egzersizi önerilir. Kegel egzersizi tuvalette küçük abdest yaparken bir anda sıkıp idrarı tutmak zorunda kalınan şekilde sıkıp bırakma egzersizidir. Fakat bu egzersiz tuvalet yapma sırasında değil günün herhangi bir zamanında özel olarak zaman ayırıp, yapılması önerilen bir egzersizdir.

Örneğin, hayali bir şekilde idrarı tutma manevrası yapılır ve bu kasıp gevşetme hareketi 5 saniyede bir yapılır. 5 saniye kasıp 5 saniye gevşeme şeklinde yapılır. Bu egzersiz günde birkaç defa 20’şer tekrar olarak yapılır ise idrar kaçırma şikayetlerinde yaklaşık altı ay sonra % 50 oranında hastada düzelme gözlenir. Bu egzersizler alışıldıktan sonra ayakta, otururken, yatarken de yapılabilir. Fakat günde en azından 2-3 defa 20’şer tekrar şeklinde özel zaman ayırarak yapmak konsantrasyon açısından ve yanlış kasları çalıştırmama açısından önemlidir. Bu egzersizleri tek başına uygulayamayan hastaların fizyoterapi desteği alması faydalı olur.

Erkek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

 1. Kegel egzersizi nasıl yapılır
 2. Prostat büyümesi nedenleri ve tedavisi
 3. Laparoskopik radikal prostat ameliyatı
 4. Erkeklerde kasık ağrısı neden olur

42 Yorum

 1. Avatar

  Adsız

  4 Haziran 2015 at 21:48

  Erkeklerde idrar kaçırma neden oluyor? benim galiba böyle bir sorunum olmaya başladı. Başında geçen arkadaşlardan düşüncelerini paylaşmasını istiyorum. Şimdiden teşekkürler =)

 2. Avatar

  Adsız

  5 Haziran 2015 at 19:21

  Erkeklerde idrar kaçırma genellikle yaşa bağlı ortaya çıktığı gibi bir çok nedeni de vardır. Eğer yaşınız genç ise idrar yolu enfeksiyonu, taşları gibi nedenler veya ağır bir travma, kaza benzeri kalça kemiklerinin kırılmasına gevşemesine bağlı da idrar kaçırma oluşabilir. Bu durum için doktora gitmen önemli, bir an önce bir üroloji uzmanına gitmenizde yarar var.

 3. Avatar

  Adsız

  26 Ağustos 2015 at 21:39

  Epilepsi hastasının idrar kaçırması olursa ne yapılır, neden olur, engellenebilir mi?

  • Avatar

   Adsız

   27 Ağustos 2015 at 18:35

   Epilepsinin farklı klinik tipleri vardır. Epilepsinin en sık görülen bir tipinde, herhangi bir anda otururken, araba kullanırken, uyurken, yüzerken, ani bir bilinç kaybı oluşur ve hasta nöbet geçirir. Bu nöbetler sırasında hafif bir çığlık sesi, hasta ayakta ise düşme, hastanın ağzında bir şey var ise nefes borusuna kaçması, yüzüyor ise boğulma, mesanesi dolu ise idrar kaçırma gibi sorunlar görülebilir. Bu durumu nöbetler ne zaman gelişeceği bilinmediğinden engellemek mümkün değildir. Hasta kendine geldikten sonra ne olup bittiğinden habersiz olur. Bu nedenle hastanın yanındakiler bu durum ile ilgilenmelidir. Hastanın üzerini değiştirmek gerekebilir. Hastayı utandırmamak için üzerine su döküldü gibi pembe yalanlar söylemek bu gibi durumlarda doğru bir davranış olabilir. Epilepsi hastalarında ilaçlarını düzenli kullandığı sürece, uykusuna ve yaşam tarzına, beslenmesine, doktor kontrollerine dikkat ettikleri sürece bu kadar ağır nöbetler geçirmeleri nadir görülür.

 4. Avatar

  Hakan

  15 Aralık 2015 at 01:20

  İyi günler. Benim idrar kaçırma gibi bir sorunum var. Geçen sene omurliğimde bir sorun olmuştu ve sinirler hasar görmüştü. Acaba bu nedenle olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Aralık 2015 at 18:56

   Omurilik hasarları sinirlere baskı uygulayacağı için idrar kaçırmaya neden olabilir. Doktora görünerek daha iyi bir netice alabilirsiniz. Ona göre size bir tedavi de uygulanabilir.

 5. Avatar

  Murat

  4 Nisan 2016 at 17:59

  İyi günler
  Bende acılı birşey yediğim zaman karabiber pulbiber sambal gibi bir sonraki gün otururken idrar yok ayaga kalktığım zaman hemen ihtiyaç hissediyorum ve wc ye zor yetişiyorum. Azda olsa kaçıyor.
  Bir hastalık belirtisi mi yoksa acılı yememekle geçmesini beklemem mi lazım?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Nisan 2016 at 22:24

   Acılı bir şeyler yendiğinde büyük abdest sıkışması olabilir. Fakat küçük abdest sıkışmasının acı bir şeyler yeme ile ilgisi olmamalı. Fakat erkeklerde idrar kaçırmanın daha önemli nedenleri olabilir. Bir üroloji uzmanına gitmenizde fayda var.

   Geçmiş olsun.

 6. Avatar

  Küçük sorun

  23 Ağustos 2016 at 12:28

  Tuvalet ihtiyacımı giderip kalktığım zaman veya bir kaç adım yürüdüğüm de bir kaç damla idrar kaçırma oluyor sebebi ve tedavi yöntemleri nelerdir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ağustos 2016 at 23:03

   Erkeklerde idarar kaçırmanın en önemli nedenlerinden biri de yaşın ilerlemsine veya alınan travmalara, geçirilen enfeksiyonlara bağlı pelvis kaslarının zayıflamasıdır.

   Bunun dışında erkeklerde idrar kaçırmaya neden olan faktörler arasında fazla kilolu olmak, prostat büyümesi, prostat iltihabı, tip 1 diyabet hastalığı, ağırlık kaldırma sporları, böbrek hastalıkları, mesane hastalıkları, bel fıtığı, omurga kanal darlığı, omurga enfeksiyonları, alkol kullanımı, antidepresan ilaçlar, psikolojik hastalıklar, mesane tümörü, prostat kanseri, beyni ilgilendiren bazı tümörler veya hastalıklar gibi birçok sebep vardır.

   İdrar kaçırmanın tedavisi nedene yönelik yapılır. Yani sebep olan bir durum var ise öncelikle bu durumun tedavisi gerekir.

   Öncelikle bir üroloji uzmanına gitmeyi ihmal etmemeniz gerekir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 7. Avatar

  selahattin

  19 Eylül 2016 at 16:52

  merhabalar ben 20 yaşındayım gece tuvalete kalkamıyorum ve şeker hastasıyım ama 2012 de yakalandım şeker hastalığına ama şeker hastası olmadan öncede böyle bir sorun oluyordu doktora gitmeye utanıyorom bunun bir çözümü varmıdır tedavi edilebilirmi ???

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Eylül 2016 at 12:25

   Tuvalete uyanamadığınız için kalkamıyorsanız bu durum şeker hastalığına veya şeker düşüklüğüne bağlı olabilir.

   Hastalık teşhis edilmeden de şeker hastalığı belki varmıştır.

   Bu yaşlarda gece tuvalete kalkamamak ciddi bir durumdur ve bu durum için doktora gitmeyi utanmak yanlış olur.

   Bazı hastalarda aşırı şeker düşüklüğü uykudan uyanmayı zorlaştırabilir ve buna bağlı olarak gece kalkmanız zor oluyor olabilir.

   Bu durum için öncelikle bir sinir-beyin cerrahisi uzmanına ve üroloji uzmanına gitmek gerekir, çünkü sinirsel hasarlar veya ürolojik sorunlar bu duruma yol açabilir. Özellikle sinirlere baskı yapan ve sinir hasarına neden olan birçok faktör hissetmemeye neden olarak bu gibi durumlara yol açabilir.

   Yine bu durumların psikolojik olma ihtimali de vardır ve bu gibi bir durumda psikiyatri uzmanına veya psikoloğa gitmek gerekir.

   Doktora gitmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz, çünkü sağlıkta utanma, ayıp olmamaz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 8. Avatar

  Şaban

  25 Eylül 2016 at 20:22

  Babam prostat idrar tıkanıklık nedeniyle tedavi gördü raporlu ilaç verildi ama şimdi ise idrar kaçırıyor. Tedavi için ilaç verildi hiçbir faydası yok. Önereceğiniz bir tedavi yöntemi varmı yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Eylül 2016 at 14:50

   Prostat büyümesi durumunda idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, çatallı işeme, idrar bittikten sonra damlama gibi sorunlar olur.

   Eğer prostat ameliyatı olmuş ise bu ameliyattan sonra idrar kaçırma gibi problemler oluşabilir.

   Prostat büyümesinde ameliyat edilecek kadar büyük olmayan ancak şikayetlere yol açan büyümelerde şikayetleri ortadan kaldırmak için verilen ilaç tedavileri vardır. Kullandığı ilaca göre bu ilaçların yan etkileri olabilir veya unutarak falan fazla doz alınmış ise buna bağlı yan etkiler de görülebilir veya prostat daha büyük ise ameliyat gerekebilir.

   Prostat büyümesine bağlı idrar kaçırma sorununda bazen ilaçlar faydalı olmaz. Bu gibi durumlarda cerrahi yöntemler gerekebilir.

   Doktorunuz ile mutlaka bu konuyu görüşmeli ya da tekrar kontrole gitmelisiniz, belki daha başka tetkikler yapılması gerekebilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 9. Avatar

  mustafa

  5 Aralık 2016 at 01:12

  merhaba sıkışınca veya aklima gelince kesinlikle ilk işim tuvalete gitmek olmalı yoksa tutamıyorum.Üç ay once bu yoktu ama şimdi farkettim ki bi anda geliyor ve tutamıyorum.Neden ? (Hastaneye belli bir süre gidemiyeceğim :S)

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Aralık 2016 at 18:13

   Erkeklerde idrar kaçırmanın en önemli nedenlerinden bir iyi huylu prostat büyümesidir.

   Mesane sendromu, mesane iltihabı, mesane taşları, mesane tümörleri de erkeklerde idrar kaçırmaya sebep olabilir.

   Alkolizm idrar kaçırmaya sebep olabilir.

   Bazı ilaçlar (diüretik ilaçlar, tansiyon ilaçları, depresyon ilaçları, alerji ilaçları gibi) idrar kaçırmaya neden olabilir.

   Beyin fonksiyonlarında bozukluğa neden olan hastalıklar (alzheımer, demans ve beyin damar hastalıkları gibi) idrar kaçırmaya neden olabilir.

   Bir üroloji uzmanına gitmek gerekir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 10. Avatar

  Adsız

  23 Ocak 2017 at 17:18

  Merhabalar lütfen yardımcı olun.
  İdrarımı tutmakta zorlaniyorum oturduğum zaman oluyor yürüdüğüm zaman olmuyor 1 ay önce gittim doktora idrar testieb girdim 2.5 yada 3 litre su bitirdim sonra doktor yok birşey dedi 1 ay geçti tekrar olmaya başladı lütfen yardim edin

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ocak 2017 at 11:15

   Mesaneye oturduğunuz zaman baskı yapan bir durum olabilir. Omurga ile ilgili bir problem (örneğin sadece oturulduğunda bir sinire baskı yapan fıtık gibi) bir şey olabilir. İdrar kontrolünü sağlayan sinirde bası yapıyor olabilir. Fıtık dışında başka omurga sorunları da bu tür sorunlara yol açabilir.

   Bu konuyla ilgili (mesaneyle ilgili, prostat ile ilgili, böbrekler ile ilgili, idrar kanalı ile ilgili) ürolojide yapılması gereken tetkikler yapıldı ise bir beyin cerrahisine giderek sinir ileti testleri yaptırabilirsiniz ve sinir basısı, sıkışması veya hasarı olup olmadığını bu sayede öğrenebilirsiniz.

   Ayrıca bu durum psikolojik de olabilir. Aktif mesane denilen bir durum olabilir.

   Sağlık dileğiyle.

 11. Avatar

  Hasan

  28 Şubat 2017 at 15:41

  Merhabalar ben 19 yasindayim ve çoğu zaman gece idrar kaçırıyorum artık bu durum beni hayattan soğuttu doktora gitmekte çok utaniyorum napabilim yardımcı olurmusunuz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mart 2017 at 23:19

   Herhangi bir omurga veya beyin ile ilgili sinir hasarı, yaralanma, enfeksiyonel bir hastalık (omurga enfeksiyonu, beyin ile ilgili bir enfeksiyon) gibi olaylar geçirmemişseniz bu durum önemlidir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir.

   Sinir-beyin cerrahisi, üroloji ve psikiyatri uzmanlarınca değerlendirmeler, tetkikler gerekebilir.

   Mutlaka doktora gitmelisiniz, çünkü sinirsel, nörolojik bir problem olabileceği gibi ürolojik, psikolojik bir problem de olabilir veya ciddi bir problem olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 12. Avatar

  isa

  14 Haziran 2017 at 09:57

  yaklaşık 16 yıl önce trafik kazası sonucu L1-L3 vertebra kırığına bağlı paraparazi yim kaza önceside çok nadiren olsada kazadan sonra özellikle geceleri olmak üzere idrar kaçırma sorunu yaşıyorum. ne yapmam gerekir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Haziran 2017 at 15:22

   Paraparazi bir hastalık değil, bir hastalığın ya da geçirilen bir travmanın sunucunda ortaya çıkan her iki bacağın felcini (örn. hareket olup yardımsız yürüyecek kadar gücün olmamasını) tanımlayan bir terimdir. Kazadan sonra bacakların felç kalmasına neden olan sinir hasarı idrar tutma kaslarının kontrolünü sağlayan sinirleri de etkilediği için bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Fakat kazadan önce de bu sorununuz vardı ise kazadan önce sinirler ve beyin ile ilgili bir problem daha önceden de olabilir.

   Bunu doktorlarınız incelemiş olmalı. Daha öncesinden de bu sorunu yaşadığınızı doktorlarınıza söylememişseniz, bunu doktorlarınıza mutlaka söylemelisiniz. Kazalar sonucu bu tür sorunlar genellikle fizik tedavi ve düzenli yapılan kasları güçlendirme egzersizleri ile bazı hastalarda zamanla düzelebilir, bu nedenle kasları güçlendirmek için nasıl egzersizler yapabilirsiniz bunu bir fizik tedavi uzmanı ile görüşmenizde fayda vardır. Ancak bu durum doğumsal bir bozukluğa bağlı ise düzelme şansı olmayabilir veya beyin ile, sinirler ile ilgili daha detaylı incelemeler yapılması gerekebilir. Bu tür sorunlar ürolojik de (örn. penil tip ve penopubik tip epispadias, vezikoüreteral reflü gibi) olabilir, bu nedenle ürolojik değerlendirmeler de gerekir.

   Doktorunuz ile bu konu hakkında tekrar değerlendirme yapmanızda fayda vardır.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 13. Avatar

  Beytullah

  2 Temmuz 2017 at 22:01

  24 yaşındayım böbrek kanaması var küçüklükten beri doktora gittim sıkıntı yok dedi bobrek de büyüme yok dedi sonra kataterin taktılar böbrek taşını aldılar baya sonra idraRimi yaptıktan sonra 4.5 damla geliyor nedendir şimdiden teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Temmuz 2017 at 22:45

   Taş için cerrahi bir operasyon geçirmişseniz(endoskopik ya da açık cerrahi) şimdi gelen kanama buna bağlı da olabilir, idrar kanallarındaki taşların düşmesine bağlı kanama olabilir, kateter takılmasına bağlı kanama olabilir, idrar yollarında ya da böbreklerde iltihap oluşmuş olabilir ve buna bağlı kanama olabilir, yapılan cerrahi işlemin bir komplikasyonu olabilir.

   Buradan net bir şey söylemek zordur.

   En doğrusu ürolojik kontrol veya cerrahi işlemi yapan doktor kontrolünüz olacaktır.

   Geçmiş olsun.

 14. Avatar

  Emrullah

  26 Ekim 2017 at 20:56

  Merhaba ben 23 yaşındayım son bir haftadır idarırımı yaparken yanma oluyor ve zon iki gündür çok sıkışınca azda olsa kaçırdığımı fark ediyorum sebebi ne olabilir acaba yardımcı olursanız sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2017 at 21:10

   İdrar yaparken yanma, idrar kaçırıyormuş gibi olma mesane taşına, mesane iltihabına, idrar yolu taşlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına, Prostat iltihabı, prostat büyümesi, mega üreter, üretrit, böbrek taşları, böbrek iltihabı, bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, şeker hastalığına bağlı böbrek hasarları, başka sistemik hastalıklara bağlı böbrek hasarı gibi durumlara bağlı olabilir.

   Bir üroloji uzmanına gitmenizde ve ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 15. Avatar

  Murat

  16 Kasım 2017 at 21:07

  Ben on senedir bu hastalığı çekiyorum.Doktora beş altı defa gittim.çare olmadı gece kaçırma bazen bir saat içinde üç dört defa sıkışma

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Kasım 2017 at 12:36

   Mesane kontrolünün kaybı sonucu ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırma (üriner inkontinans), kadınlarda ve erkeklerde ilerleyen yaş ile görülme sıklığı artan önemli bir geriatrik sorundur. Üriner inkontinans, temel olarak geçici veya kalıcı (kronik) inkontinans olarak sınıflandırılmaktadır.

   GEÇİCİ ÜRİNER İNKONTİNANS NEDENLERİ: Akut-deliryum konfüzyon, idrar yolu enfeksiyonları, üretrit, ilaçlar, psikolojik etkenler, fazla sıvı alımı, fekal impakt, hareket kısıtlığı ve kadınlarda atrofik vajinit gibi nedenler sayılabilir.

   KALICI İNKONTİNANS; stres tipi inkontinans, urge tipi inkontinans, miks tip inkontinans ve taşma tipi inkontinans gibi inkontinans alt tiplerini içerir.

   Sizdeki durum urge tipi inkontinans olabilir.

   URGE TİPİ İNKONTİNANS; detrusor kasının istemsiz olarak aşırı kasılmasına bağlı gelişen inkontinans tipidir. Erkeklerde en sık görülen idrar kaçırma tipidir. Aniden ortaya çıkan sıkışma hissi ardından büyük hacimli idrar kaçırma ile karakterizedir. Bu tip inkontinans tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve davranışsal terapi, medikal tedavi, botilinum enjeksiyon tedavisi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

   Hayat tarzı değişikleri, mesane eğitimi, pelvik taban egzersizleri gibi durumlar için ayrıca fizik tedavi uzmanı, diyetisyen gibi uzmanlıklar ile de görüşmeniz gerekebilir.

   Nörolojik problemlere (multipl skleroz, Parkinson hastalığı, spinal kord yaralanması, demans, inme gibi) bağlı da idrar kaçırma olabilir, bu nedenle nörolojik değerlendirmelerin yapılmasında da fayda vardır. Şeker hastalığı, kalsiyum yüksekliği, konjestif kalp yetmezliği, alkol ve kafein tüketimi gibi durumlar da inkontinansa neden olabilir.

   Üroloji uzmanınızla bu konuda daha detaylı görüşmenizde fayda vardır.

   Geçmiş olsun…

 16. Avatar

  Murat

  6 Ocak 2018 at 17:00

  19 yaşındayım yaklaşık 2 haftadır istemsiz idrarım geliyormuş gibi hissediyorum ama gelmiyor sanki 1 2 damla kalmış o akıyor gibi ne yapmam gerekiyor ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ocak 2018 at 13:44

   İŞEME SONRASI DAMLAMA; işemenin sonunda genellikle ayağa kalktıktan sonra ya da hareketle beraber idrar damlalarının düşmesidir. Sizin anlatmaya çalıştığınız durum buysa, bu durum genellikle mesane çıkım tıkanıklığı olan erkeklerde görülür.

   MESANE ÇIKIM TIKANIKLIĞINA SEBEP OLABİLECEK FAKTÖRLERE GELİNCE; mesane taşı, mesane tümörleri, üretra darlığı, üretra kanseri, ileri yaş hastalarda prostat hiperplazisi, prostat kanseri gibi faktörler sayılabilir.

   idrar yaptıktan sonra damlama durumuna diyabet (mesanenin sinir iletisine zarar verebileceği için) sebepler arasında bulunabilir.

   Dış idrar yolunda, kalın bağırsakların çeperinde oluşan divertiküller de idrar sonu damlamaya neden olabilir.

   Nörolojik bazı hastalıklara veya sinir hasarlarına bağlı da bu tür idrar damlamaları olabilir.

   Herhangi bir hastalık olmaksızın da işeme sonrası birkaç damla idrar kaçırma olabilir.

   Buradan tam olarak bir şey söylemek çok mümkün olmamaktadır.

   En doğrusu, iyi bir ürolojik muayene ve gerekli incelemelerin yapılması olacaktır. Ürolojik muayeneden bir sonuç alamazsanız nörolojik ve diyabet gibi hastalıklar bakımından endokrinolojik araştırmalar da gerekebilir.

   Bu durum idrar yollarında, mesanede, üretrada iltihabi bir duruma bağlı da olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 17. Avatar

  Emir

  2 Şubat 2018 at 22:56

  18 yaşındayım tuvalette idrarımı yaptıktan sonra kalkıyorum en ufak ters harekette idrar damlaması yaşıyorum doktora gittim sıvazla dedi yaptığım halde idrar kaçırıyorum sebebi ne olabilir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2018 at 12:14

   İDRAR KAÇIRMA

   * İdrar yolu taşları, enfeksiyonları idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Üretit (üretra iltihabı) ve üretra taşları idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Üretra divertikülleri sık idrara çımaya, idrar kaçırmaya ve idrar yaptıktan sonra damlama olmasına neden olabilir.
   * Mesane iltihabı ve mesane taşları idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Mesane divertikülleri idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Mesanede yer kaplayan başka bir oluşum idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Böbrek taşları, böbrek iltihabı idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Diyabetes insipidus idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Bazı ilaçlar idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Vezikoüreteral reflü idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Disk kayması, bel fıtığı, omurga tümörleri, omurga kireçlenmesi gibi bazı omurgayı ilgilendiren hastalıklar veya sakatlıklar idrar kontrolsüzlüğüne neden olabilir.
   * Şeker hastalığı sinirleri etkileyerek idrar kontrolsüzlüğüne neden olabilir.
   * Prostat iltihabı idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Beyni ilgilendiren bazı hastalıklar idrar kontrolsüzlüğüne neden olabilir.
   * Boyun omurgasını ilgilendiren bazı problemler idrar kontrolsüzlüğüne neden olabilir.
   * Psikolojik bazı rahatsızlıklar idrar kaçırmaya neden olabilir.
   * Kaslarla ilgili bazı problemler idrar kaçırmaya neden olabilir.

   İdrar kaçırma veya damlatma uzun süredir devam ediyorsa, herhangi bir teşhis konulmamış ise mutlaka daha detaylı araştırılmalıdır. Bu durumun nedeni, üroloji (böbrekler ve idrar yolları ve mesanede bir problem olup olmadığı bakımından), nöroloji (beyin ve omurga ile ilgili bir sorun olup olmadığı bakımından), sinir-beyin cerrahisi (sinirler ile ilgili bir problem olup olmadığı bakımından), endokrinoloji ya da iç hastalıkları (şeker hastalığı veya diyabetis insipidus bakımından), fizik tedavi (kaslar ile ilgili bir sorun olup olmadığı bakımından), psikiyatri (psikolojik bir sorun olup olmadığı bakımından) değerlendirmeler, incelemeler yapılarak bulunabilir ve nedene yönelik tedaviler uygulanabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 18. Avatar

  Ismail

  21 Şubat 2018 at 13:14

  37 yaşındayım, oturarak idrar yapıyorum ve bitti sanıp kalktığımda ayakta da geliyor ve akşamları 6 kez tuvalet ve gündüzleri 15 kez geliyor fakat çok çay içiyorum. Devamlı bir saatte 4 kez tuvalette gidiyorum. Tedavisini söylerseniz sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Şubat 2018 at 20:31

   Sık idrara çıkmanın birden çok nedeni olabilir. İnternet sitesi üzerinden herhangi bir hastalığınız var demek ve tedavi önermek mümkün değildir.

   ERKEKLERDE SIK İDRARA ÇIKMA NEDENLERİNE DEĞİNECEK OLURSAK;

   * Prostat büyümesi
   * Prostat iltihabı
   * Prostat kanseri

   * Mesane taşları
   * Mesane iltihabı
   * Aktif mesane sendromu

   * İdrar yolu enfeksiyonları
   * İdrar yolu taşları

   * Böbrek taşları
   * Böbrek iltihabı
   * Böbrek yetmezliği

   * Şeker hastalığı
   * Diabetes insipidus
   * Mesane divertikülleri ve bu divertiküllere bağlı gelişen sorunlar
   * Üretra divertikülleri ve buna bağlı gelişen sorunlar
   * Kullanılan bazı ilaçlar
   * Reaktif artrit ve bu duruma bağlı gelişen (üretra iltihabı, prostat iltihabı gibi) diğer hastalıklar
   * Hiperparatiroidizm ve bu duruma bağlı ortaya çıkan komplikasyonlar
   * Kalp yetmezliği
   * Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
   * Akdeniz ateşi hastalığı ve buna bağlı idrar yolu, böbrek problemlerinin gelişmesi.

   Öncelikle bir üroloji uzmanına gitmenizde fayda vardır. Üroloji doktorunuz duruma göre size başka uzmanlıklara yönlendirebilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 19. Avatar

  memet

  8 Mayıs 2018 at 08:48

  selam mutlu sabahlar bende surekli olarak idrar sıkışması istem disi bi sekilde kacirma oluyor nedeni nedir yardimci olurmusunz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Mayıs 2018 at 16:16

   Sıkışma hissi, sık sık idrara çıkma, tuvalete yetişememe ve/veya altına kaçırma gibi şikayetlerin sebebi aşırı aktif mesane sendromu olabilir. Aşırı aktif mesane sendromu çoğunlukla kadınları etkiler, ancak erkeklerde de görülür. Türkiye’de her 5 kadından birinde, her 7 erkekten birinde aşırı aktif mesane sendromu görüldüğü tahmin edilmektedir. Bu sorun gençlerde görülme oranı daha düşük olmakla birlikte yaşın ilerlemesiyle görülme oranı artmaktadır. Aşırı aktif mesane sendromu çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

   AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMUNA NEDEN OLABİLECEK BAZI DURUMLARI SIRALAYACAK OLURSAK;

   * İdiopatik (nedeni belli olmayan veya bulunamayan)
   * Nörojenik
   * Karışık tip idrar kaçırma
   * Benign (iyi huylu) prostat büyümesi
   * Depresyon
   * Yaşın ilerlemesi
   * Mesane taşı, mesane iltihabı, mesanede yabancı cisim, mesane tümörleri
   * Diyabet (şeker) hastalığı
   * Böbrek yetmezliği
   * Polidipsi (aşırı susama ve buna bağlı aşırı su içme), bu durum genellikle böbreği etkileyen böbrek ile ilgili bir soruna (primer) ya da başka hastalıklara (sekonder) bağlı olabilir.
   * İlaç kullanımı
   * Pelvik prolapsus
   * Böbrekleri ve idrar yollarını tutan başka bazı sistemik hastalıklar.

   Vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına gitmeniz önemlidir. Doktorunuz duruma göre size başka bölümlere sevk edebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 20. Avatar

  bulutbey

  12 Ağustos 2018 at 06:39

  23 yasındayım illk kez gece yatarkenr idrarımı kacırdım sıkıntı nedir sizce tesekkur

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Ağustos 2018 at 14:20

   Üriner inkontinans “her türlü idrar kaçırma yakınması” olarak tarif edilebilir. Çok derin uykuya dalmışsanız, o gün çok yorulmuşsanız, çok uykusuz kalmışsanız, aşırı sıvı tüketmişseniz, rüyanızda tuvalete gittiğinizi görmüşseniz ve bir şekilde uyanamamışsanız bunlara bağlı da idrar kaçırma problemi yaşamış olabilirsiniz.

   Bunların dışında idrar yollarında enfeksiyon, idrar yollarında taş, mesane iltihabı, mesane taşları, bel fıtığı, omurga ile ilgili başka bir hastalık veya durum, beyin ile ilgili bir hastalık veya durum, prostat iltihabı, prostat büyümesi, kullanılan bazı ilaçlar, alkol, kafein, bazı psikiyatrik bozukluklar (örn. depresyon gibi) gibi birçok faktör idrar kaçırmaya neden olabilir.

   En iyisi bir üroloji uzmanına başvurmanız olacaktır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 21. Avatar

  isimsiz

  6 Aralık 2018 at 20:26

  merabalar ben 16 yasindayim bobrek hastasim okuldan eve otobusle gelirken idrarimi tutamayip altima kacirdim normalmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Aralık 2018 at 23:30

   Böbrek hastasıyım derken; böbrek taşı mı, böbrek iltihabı mı, böbrek kistleri mi, böbrek yetmezliği mi? Belirtmemişsiniz.

   ÖRNEĞİN;

   * Üriner sistem enfeksiyonları idrar kaçırmaya neden olabilir. Örneğin böbrek taş hastalığınız varsa, bu durum idrar yolları enfeksiyonlarına neden olur.

   * Bazı ilaçların yan etkileri de idrar kaçırmaya neden olabilir.

   * Aşırı kafeinli içecekler idrar kaçırmaya neden olabilir.

   * Hiperkalsemi gibi durumlar idrar kaçırmaya neden olabilir.

   * Böbrek hastalığınızın altında yatan sebep diyabet ise, diyabet hastalığı da idrar kaçırma nedenleri arasındadır. Ayrıca böbrek hastalığınızın ne olduğu ve nedeni hakkında net bir bilgi yoksa, diyabetin araştırılmasında fayda vardır.

   * Aşırı sıvı tüketimi idrar kaçırmaya neden olabilir.

   * Akut ve kronik böbrek yetmezliğinde kalsiyum ve fosfor dengesinde bozulmalar olabilir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliğinde başka komplikasyonlar da gelişebilmektedir. Bu nedenle düzenli takip gerekir.

   Doktorunuzla görüşmeyi veya kontrole gitmeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

   İyi yaşam dileğiyle.

 22. Avatar

  mümin

  22 Ekim 2019 at 11:55

  BEN 63 YAŞINDYIM. SONGÜNLERDE BU İDRAR MESELESİ BENİ ÇOLK RAHATSIZ EDER OLDU ŞÖYLEKİ İDRARA SIKIŞINCA KALKIYORUM EN FAZLA BİR VEYA İKİ ADIM ATAR ATMAZ BAKMIŞSINKİ 2-3 DAMLA KACIRMA OLUYOR.BUDA BENİ ÇOK ÜZÜYOR AÇİKLARSANIZ SEVİNİRİM.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Ekim 2019 at 22:47

   Prostat bezinin büyümesine bağlı idrar kaçırma olabileceği gibi, mesane boynu disfonksiyonu (mesane boyunu işlev bozukluğu), üretra darlığı, sistit, mesane çıkım tıkanıklığı, nörolojik hastalıklar, daha önce geçirilen ameliyatlar gibi nedenlere bağlı da idrar kaçırma olabilir.

   Üroloji doktorunuza gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git