E

Erdostin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Erdostin İlacın Yan Etkileri

Farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşit ve bronkopnömoni (akciğer ile nefes borularının iltihabı) gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla.

Erdostin 300 mg kapsül kullanma talimatı nedir?

Erdostin ağız yoluyla uygulanır.

Erdostin’in etkin maddesi nedir? Her kapsül; 300 mg erdostein içerir.

Erdostin’in yardımcı maddeleri: Avicel pH 102, povidon K 30, magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit, eritrosin, kinolin sarısı gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veva eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Erdostin nedir ve ne için kullanılır?

Erdostin, gövdesi; isaretsiz, opak açık sarı renkli, kapağı; işaretsiz, opak beyaz renkli olan kapsüllerdir. İçinde fildişi renkte toz içerir ve 20 adet kapsül içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

Erdostin, mukolitikler grubundan bir etkin madde olan erdostein içerir.

Erdostin, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için kullanılır: 

Farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşit ve bronkopnömoni (akciğer ile nefes borularının iltihabı) gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla.

Özellikle kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum yollarında biriken yoğun kıvamlı balgamın atılması amacıyla.

Erdostin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Erdostin kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Eedostin’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • Ciddi karaciğer bozukluğu yüzünden ağrınız varsa
 • Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa
 • Ülser hastası iseniz, bunlar gibi durumlarda Erdostin’i kullanmayınız.

Erdostin’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Orta şiddette karaciğer yetmezliğinden şikayetçiyseniz Erdostin’i dikkatli kullanınız veya bu ilacın size reçete edildiğini hastalığınızı takip eden doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Erdostin’in özel kullanım durumları

Hamilelikte Erdostin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik dönemlerinde Erdostin kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu dönemlerde önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Erdostin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme dönemlerinde Erdostin kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu dönemlerde önerilmemektedir.

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği durumunda Erdostin kullanımı: Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullananlar Erdostin kullanılabilir mi? Erdostin’in araç ve makine kullananlar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Erdostin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: İlacınızı bol su ile alınız. Diğer yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte Erdostin kullanımı

Erdostin, antibiyotikler (beta-laktam grubu, eritromisin, trimetoprim-sulfametoksazol), 62 mimetikler ve teofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkiler gözlenmez. Ancak, antibiyotikler ile aynı yönde etkiler oluşturmakta ve tedavi edici etkilerini arttırmaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Erdostin nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Yetişkinlerde sabah akşam günde 2 kez 1’er kapsül, 7-10 gün süre ile kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu: 

En az 1 bardak dolusu su ile ağızdan alınır.

Çocuklarda Erdostin kullanımı: Çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Erdostin kullanımı: Yetişkinlerle aynı şekilde kullanılır.

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, vb. durumlarda Erdostin kullanımı: Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer Erdostin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Erdostin kullandıysanız:

Günlük 1 200 gram’ın üzerinde kullanıldığı durumlarda mide-bağırsak sisteminizde hafif yan etkiler oluşabilir. Aşırı dozda alındığında hastanın en yakın sağlık kuruluşuna nakledilip, bir an önce kusturulması veya midesinin yıkanması gerekir. Erdostin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Erdostin’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Erdostin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun size söylediği şekilde ilacınızı alınız.

Erdostin’in 0lası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Eerdostin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Listelenen yan etkiler organ sistemlerine ve sıklıklarına göredir.

Erdostin’in sinir sistemi ile ilgili çok seyrek görülen yan etkileri: 

Baş ağrısı.

Erdostin’in solunum, göğüs ve mediastinal sistemlere ait çok seyrek görülen yan etkileri:

Soluk alıp vermede güçlüğü.

Erdostin’in gastrointestinal sisteme ait çok seyrek görülen yan etkileri:

Tat değişiklikleri, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı.

Erdostin’in deri ve deri altı dokularına ait çok seyrek görülen yan etkileri: 

Kaşıntı ile birlikte görülen döküntü, kızarıklık, egzema.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Erdostin nasıl saklanır?

 • Erdostin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Erdostin 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Erdostin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Eerdostin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 1 1.03.2009’da onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Balgam neden olur
 2. Koah hastalığı nedir ve neden olur
 3. Farenjit nedenleri ve tedavisi
 4. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 5. Zatürre (pnömoni) nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git