Ağrılar ve Tedavileri

Episakral Lipoma – Kopeman Nodülleri Belirtileri ve Tedavisi

Episakral lipoma veya Kopeman nodülleri, başlıca posterior iliyak krest bölgede oluşan küçük, hassas deri altı nodüllerdir.

Episakral lipoma nedir?

Episakral lipoma veya Kopeman nodülleri, başlıca posterior iliyak krest bölgede oluşan küçük, hassas deri altı nodüllerdir. Bu durum akut ve kronik bel ağrısının önemli nedenleri arasında olmakla birlikte, tedavi edilebilir bir problemdir. Episakral lipoma, torakodorsal fasyadaki bir yırtık sonucu fıtıklaşmış subfasiyal yağ dokusudur. Yapılan bazı çalışmalar sonucu episakral lipomanın ciddi bel ağrısı nedeni olduğu gösterilmiştir.

Episakral lipoma her iki cinste de görülebilmekle birlikte kadınlarda, özellikle orta derecede kilolu kadınlarda daha sık görülür. Hastalar genellikle 25-65 yaş aralığındadır.

Episakral lipoma belirtileri

Episakral lipomaya bağlı ağrının kalça ve bacağa yayılması tipik bir şikayettir. Hafif disk lezyonu olan kişilerde episakral lipoma da varsa ağrı daha fazla hissedilir, bu hastalara şiddetli ağrıdan dolayı disk cerrahisi bile uygulanabilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda büyük trokanterik ağrı sendromu (BTAS), abdominal ağrı gibi ağrılara da neden olduğu bilinmektedir.

Episakral lipoması olan birçok hastada şikayetler olmayabilir (çoğu hasta asemptomatik olabilir). Şikayetlerin başlamasında travmanın rolü önemlidir. Yük kaldırma, ani travma ya da uzamış yatak istirahati gibi durumlar şikayetlerin ortaya çıkmasında tetikleyici olabilir. Nodüller bir ya da birden fazla sayıda olabilir ve genellikle 1-3 sm boyutundadır.

Episakral lipoma teşhisi

Episakral lipoma teşhisi iyi bir fizik tedavi uzmanının yapacağı fiziksel muayene ile de konulabilir. Lomber (bel) bölgesinin dikkatli yapılan elle muayenesinde kısmen hareketli, basınca karşı hassas bir nodül tespit edilebilir. Tanıda temel bulgu bu nodüllerdir. Nodül elle bastırıldığında, o bölgedeki ağrı ve bacağa yayılan ağrı şiddetlenebilir ve bu bulgular tanıda oldukça yardımcıdır. Fakat bu hastalarda yanlış tanı nedeni ile tekrar tekrar gereksiz cerrahi işlemler bile uygulanabilmektedir, bu nedenle dikkatli fizik muayene, hastanın öyküsünün dikkatli alınması ve gerekli tetkiklerin yapılması çok önemlidir. Tanı genellikle ağrıyı bir miktar da olsa hafifleten lokal anestezi enjeksiyonu ile teyit edilir.

Episakral lipoma teşhisinde fiziksel muayenenin dışında manyetik rezonans görüntüleme, yumuşak doku ultrasonografisi gibi yöntemler de kullanılır.

Episakral lipoma tedavisi

Episakral lipoma tedavisi ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar yoktur. Bununla birlikte episakral lipomanın fizik tedavi ve rehabilitasyonunda yüzeyel ve derin sıcak uygulama, masaj tedavisi, elektrik stimülasyon tedavisi, manipülasyon, kuru iğneleme, topikal non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, lokal kortikosteroid ve anestezik enjeksiyonlar gibi tedaviler uygulanabilir. Fakat hem ilaç tedavisi hem de fizik tedavide uygulanan yöntemler ile ağrı geçici bir süreliğine azalsa bile tekrarlayabilir ya da geçmeyebilir. Bu tedavilerin yetmediği durumlarda cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Benzer sağlık yazıları

  1. Bel ağrısı nedenleri ve tedavisi
  2. Aseptik nekroz nedenleri ve tedavisi
  3. Kalça ağrısı nedenleri ve tedavisi
  4. Siyatik ağrısı nedenleri ve tedavisi
  5. Disk kayması nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git