Aşısı Yapılan Hastalıklar

Enfluvir Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Enfluvir’in Yan Etkileri Nelerdir?

ENFLUVIR 75 mg Sert Kapsül Kullanma Talimatı

Enfluvir’in etkin maddesi: Her bir kapsül 75 mg oseltamivire eşdeğer 98.5 mg oseltamivir fosfat içerir.

Enfluvir’in yardımcı maddeleri: Pregelled nişasta, povidon K30, kroskarmeloz sodyum, talk, koloidal silikon dioksit, jelatin (sığır jelatini) gibi yardımcı maddeler içerir.

Enfluvir ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

ENFLUVIR nedir ve ne için kullanılır.

Enfluvir’in etkin maddesi oseltamivir’dir. Enfluvir “nöraminidaz inhibitörleri” denen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar grip virüsünün vücudun içinde yayılmasını engeller ve bu sayede grip virüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşacak belirtileri dindirir veya engeller.

Rap kısmı renksiz, kapak kısmı kırmızı sert jelatin kapsüllerde bulunur.

Enfluvir 75 mg kapsüller 10 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Enfluvir size gribi tedavi etmek veya önlemek amacıyla reçete edilmiştir.

Enfluvir, 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde influenza ve avian influenza proflaksisinde ve tedavisinde endikedir (kullanılır).

Enfluvir geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla, 1 yaşın altındaki küçük çocukların grip tedavisinde veya gribi önlemek amacıyla endikedir (kullanılır).

Enfluvir Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Grip (influenza) kısaca nedir?

Grip, influenza (grip) virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Gribin belirtileri; ateşin ani yükselmesi (>37.8″C), öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları ve sıklıkla aşırı bitkinliktir. Bu belirtiler aynı zamanda grip dışı hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Gerçek grip enfeksiyonları yalnızca toplumda grip virüslerinin dolaştığı yıllık salgın dönemlerinde ortaya çıkar. Bu salgın dönemi dışında, bu belirtiler, genellikle başka enfeksiyonlar veya hastalıklar nedeniyle oluşacaktır.

ENFLUVIR kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer oseltamivire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, ilacı kullanmayınız.

ENFLUVIR’IN dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Diğer ilaçlara alerjiniz varsa,
 • Böbrekleriniz ile ilgili sorunlarınız varsa.

Enfluvir’i kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu yukarıdaki durumlar hakkında bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda ENFLUVIR kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Enfluvir kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Enfluvir’in doğmamış çocuklar üstündeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz Enfluvir’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Enflluvir kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirilen bebekler üstündeki etkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz Enfluvir’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Enfluvir Kullanımı: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, grip tedavisi için Enfluvir kullanmadan önce doz ayarlaması için doktorunuza başvurunuz. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullananlar Enfluvir kullanablir mi? Enfluvir’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

Enfluvir’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Enfluvir aç veya tok karnına kullanılabilir. Enfluvir’in yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir.

ENFLUVIR’In içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte ENFLUVIR kullanımı

 • Enfluvir yüksek ateşi tedavi etmek için uygun ateş düşürücü ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.
 • Enfluvir grip aşılarının yerine kullanılmaz.
 • Enfluvir grip aşılarının etkisini değiştirmez. Grip aşısı olmuş olsanız bile doktorunuz size Enfluvir reçete edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ENFLUVIR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsül kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

Enfluvir size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlayınız; bu, grip virüsünün vücudunuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.

Ergenlerde (13-17 yaş) ve yetişkinlerde grip hastalığının tedavisinde Enfluvir kullanımı:

Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak bir adet 30 mg kapsül ile bir adet 45 mg kapsül kullanılabilir.

Sabah akşam günde iki kez 75 mg, 5 gün süre ile kullanınız. Grip tedavisi için ilaç size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacınızı alınız. Kısa sürede kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, 5 günlük tedaviyi tamamlayınız.

1 yaş ve üstü bebekler ile 2-12 yaş arası çocuklarda Enfluvir kullanımı:

Kapsül yerine Enfluvir oral süspansiyon tozu kullanılabilir.

40 kg’dan ağır ve kapsül yutamayan çocuklarda 10 gün boyunca günde bir kez 75 mg dozunda süspansiyon kullanılabilir.

1 yaş üstü çocuklar ile 2-12 yaş arası çocuklarda grip tedavisi için uygulanan Enfluvir dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız):

Çocuklarda Enfluvir Kullanımı

12 aylıktan (1 yaşından) küçük bebeklerde Enfluvir kullanımı:

İnfluenza ile enfekte olan 2 yaşın altındaki çocuklarda sınırlı farmakokinetik ve güvenli verileri mevcuttur. 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere ilaveten, bu veriler kullanılarak farmakokinetik modelleme yapılmıştır. Bu sonuçlar, 3 ile 12 aylık bebeklerde günde iki kez mg/kg ve 1 ile 3 aylık bebeklerde günde iki kez 2,5 mg/kg dozun sağladığı maruziyetin, 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülen klinik olarak etkili maruziyette benzer olduğunu göstermektedir. 1 aylıktan küçük bebeklerde Enfluvir kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi tedavi etmek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan dozlar verilmektedir. 

Bebeklerde Enfluvir Kullanımı

Bir yaşından küçük bebeklerde Enfluvir uygulaması, bebekte meydana gelebilecek muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

ENFLUVİR AYNI ZAMANDA GRİBİ ÖNLEMEK AMACIYLA DA KULLANILABİLİR.

Ergenlerde (13-17 yaş arası) ve yetişkinlerde grip hastalığının önlenmesinde Enfluvir kullanımı:

Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak 1 adet 30 mg kapsül ile 1 adet 45 mg kapsül kullanılabilir. Enfluvir 10 gün boyunca, günde bir kez alınmalıdır. Bu dozu sabah kahvaltısıyla birlikte almak en uygundur.

1 yaş ve üstü bebekler ile 2-12 yaş arası çocuklarda Enfluvir kullanımı:

Çocuklarda gribi önlemek için uygulanan Enfluvir dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız):

Çocuklarda Enfluvir Kullanımı

12 aylıktan (1 yaşından) küçük bebeklerde Enfluvir kullanımı:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsülü çocuğunuza vermelisiniz.

İnfluenza salgını esnasında, 12 aylıktan küçük bebekler için tavsiye edilen günlük önleme dozu, günlük tedavi dozunun yarısı kadardır. Bu, influenzayı önlemek için tedavi dozunun yarısına eşdeğer önleme dozunun klinik olarak etkinliğini gösteren 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdeki klinik verilere dayanmaktadır. 1 aylıktan küçük bebeklerde Enfluvir kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

Aşağıda 12 aylıktan (1 yaşından) küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan dozlar verilmektedir.

Bebeklerde Enfluvir Kullanımı

1 yaşından küçük bebeklere Enfluvir uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Eğer Enfluvir gribi önlemek için reçete edildiyse, doktorunuz ilacı almaya devam etmeniz gereken süre hakkında size tavsiyede bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Enfluvir kapsülleri bütün olarak su ile yutunuz. Enfluvir Kapsülleri bölmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Enfluvir oral süspansiyon bulunmadığı zaman ilacın kullanıma hazırlanması:

Kapsül yutamayan yetişkinler, ergenler veya çocuklar, Enfluvir oral süspansiyonun bulunmadığı durumlarda, kapsülleri açıp, acı tadı maskelemek için uygun bir tatlandırıcı gıdanın az bir miktarı (en fazla bir çay kaşığı) içine kapsül içindeki tozu boşaltarak uygun Enfluvir dozunu alabilirler. Tatlandırıcı gıda olarak şekerli su, çikolata şurubu, kiraz şurubu ve tatlı gıdalar (karamel veya yumuşak şekerleme sosu) kullanılabilir. Kapsül içindeki toz tatlandırıcı ürün içinde karıştırılmalı ve karışımın tamamı hastaya verilmelidir. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır.

1 yaşından küçük bebekler için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1- Bir adet Enfluvir 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın. Ne kadar sıvı çekildiğini görebilmek için üzerinde ölçek işaretleri olan dereceli bir enjektör ile 7,5 mL su ölçerek kaptaki tozun üzerine ekleyin ve yaklaşık 2 dakika karıştırın. Not: Kapsülden boşaltılan tozun tümü su içinde dağılmayabilir. Dağılmayan beyaz toz etkisiz olduğunda endişelenmeyin.

2- Enfluvir kapsül ve eklenmesi gereken su miktarı:

Enfluvir Kapsül ve Eklenmesi Gereken Su Miktarı

3- Aşağıdaki tabloyu takip edin, tablonun sol tarafından çocuğun ağırlığını bulun, sonra tablonun sağ tarafına bakarak enjektöre çekilecek, çocuğun ağırlığına karşılık gelen, Enfluvir-su karışımının miktarını bulun. Kaptaki Enfluvir-su karışımından doğru miktarı enjektöre çekin. Enjektörün pistonunu aşağı doğru bastırarak enjektörün içindekileri tamamen boş olan ikinci bir kaba boşaltınız.

1 ile 12 aylık bebekler için doz tablosu 

Bir İle 12 Aylık Bebekler İçin Doz Tablosu

Bir aylıktan küçük bebekler için doz tablosu 

Bir Aylıktan Küçük Bebekler İçin Doz Tablosu

4- İkinci kaba, Enfluvir-su karışımının acı tadını maskelemek için, az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin ve iyice karıştırın.

5- Karıştırdıktan sonra tabaktaki karışımın tamamını çocuğa verin. Karışım hazırlandıktan sonra hemen yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa az miktar su ile çalkalayın ve çocuğun bu karışımı da içmesini sağlayın.

6- Çocuğa içmesi için uygun bir içecek verin.

7- İlk kaptaki kalan karışımı dökün.

1 yaşındaki ve 1 yaşından büyük çocuklar için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1- Bir adet Enfluvir 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzeride tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın.

2- Bir dereceli enjektör ile tozun üzerine 5 ml su ekleyin. Yaklaşık 2 dakika karıştırın. Not: Kapsülden boşaltılan tozun tümü su içinde dağılmayabilir. Dağılmayan beyaz toz etkisiz olduğundan endişelenmeyin.

3- Kaptaki Enfluvir-su karışımından doğru miktarı enjektöre çekin. Enjektörün pistonunu aşağı doğru bastırarak enjektörün indekileri tamamen bir kaba boşaltın. Hastanın ağırlığını biliyorsanız gerekli olan karışımın doğru miktarını belirlemek için aşağıdaki ilk tablonun sol tarafından hastanın ağırlığını bulun. Sonra, tablonun orta kolonuna bakarak enjektöre çekmeniz gereken Enfluvir-su karışımı miktarını bulun ve gerekli miktarı enjektöre çekin. Eğer çocuğun ağırlığını bilmiyorsanız, aşağıdaki ikinci tablonun sol tarafında çocuğun yaşını bulun. Sonra, tablonun orta kolonuna bakarak enjektöre çekmeniz gereken Enfluvir-su karışımı miktarını bulun ve gerekli miktarı enjektöre çekin.

Bir Yaşındaki ve Bir Yaşından Büyük Çocuklar İçin Kg Göre Enfluvir Dozu

Bir Yaşındaki ve Bir Yaşından Büyük Çocuklar İçin Yaşa Göre Enfuvir Dozu

4- Tavsiye edilen doz, 5 günlük tedavi için günde iki kez ve önleme tedavisi için 10 gün boyunca günde bir kez 30 mg, 45 mg veya 60 mg’dır.

5- İkinci kaba, acı tadı maskelemek için az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin. ve iyice karıştırın.

6- Karışımı karıştırın ve kaptaki karışımın tamamını hastaya verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve hastanın bu karışımı da içmesini sağlayın.

7- İlk kapta geriye kalan karışımı dökün.

75 mg doza ihtiyacı olan ve kapsül yutamayan hastalar için:

Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

1- Bir adet Enfluvir 75 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın.

2- Acı tadı maskelemek için az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin. ve iyice karıştırın.

3- Karışımı karıştırın ve kaptaki karışımın tamamını hastaya verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve hastanın bu karışımı da içmesini sağlayın.

Her ilaç almanız gerektiğinde bu prosedürü tekrarlayın.

Çocuklarda Enfluvir kullanımı:

Güvenlik ve etkinlik verilerinin olmaması nedeniyle, Enfluvir 1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Enfluvir sadece salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla 1 yaşından küçük çocukların grip tedavisinde kullanılabilir.

1 yaş ve üstü bebekler ile 2-12 yaş arası çocuklarda kullanımı için yukarıdaki “uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda Enfluvir kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliği durumunda Enfluvir kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, grip tedavisi için Enfluvir kullanmadan önce doz ayarlaması için doktorunuza başvurunuz.

Karaciğer yetmezliği durumunda Enfluvir kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer Enfluvir’in etkisinin çok giiçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Enfluvir kullandıysanız: Enfluvir’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Enfluvir’i kullanmayı unutursanız: Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın fark ederseniz, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Enfluvir ile tedavi sonlandırdığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuzun tavsiyesinden önce Enfluvir kullanmayı bırakırsanız herhangi bir yan etki gözlenmez. Ancak, eğer doktorunuzun tavsiye ettiği tarihten önce Enfluvir kullanmayı bırakırsanız, grip belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

ENFLUVIR’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Enfluvir’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Enfluvir’in yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • Baş ağrısı.

Bu yan etkiler sıklıkla ilacın ik dozundan sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavi sürerken kesilir. Bu yan etkilerin görülme sıklığı, ilaç yiyecekler ile birlikte alınırsa azalır.

Yetişkinler ve ergenlerde (13 yaş ve üstü çocuklarda) Enfluvir’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

Bu yaygın olmayan yan etkiler grip sebebiyle de meydana gelebilir.

 • Üst karında şişkinlik,
 • Mide ve bağırsak kanalında kanama,
 • Bronşlarda İltihaplanma,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Sersemlik,
 • Yorgunluk,
 • Uyumada zorluk,
 • Deri reaksiyonları,
 • Orta ile karaciğer fonksiyon bozuklukları,
 • Görme bozuklukları,
 • Kalp ritminde bozukluklar.

Grip, hayal görme, huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirtiler gösteren ani geçici bilinç bozukluğu, anormal davranış, gibi olayları içeren, bazı hastalarda ölümcül de olabilen, çeşitli sinir sistemi ile ilgili (nörolojik) ve davranışsal belirtilerle ilişkili olabilir. Bu olaylar, beyni etkileyen birer hastalık olan ensefalit veya ensefalopati durumlarında meydana gelebilir, ancak belli bir ciddi hastalık olmaksızın da bu belirtiler olabilir.

Bilinç seviyesinde azalma, zihin karışıklığı, anormal davranış, sanrı, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar gibi belirtileri içeren havale (konvülsiyon) ve huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirtiler gösteren ani geçici bilinç bulanıklığı (deliryum) görülebilir. Bu davranışlar birkaç vakada kaza ile yaralanmalara yol açmıştır ve bu kaza ile yaralanmaların bazıları ölümle sonuçlanmıştır. Bu olaylar özellikle çocuklarda ve ergenlerde rapor edilmiştir ve genellikle birdenbire başlayıp hızla düzelen olaylardır. Enfluvir’in bu olaylara katkısı bilinmemektedir. Bu tip nöropsikiyatrik olaylar Enfluvir almayan grip hastalarında da raporlanmıştır.

Çocuklarda (1-12 yaş arasındakilerde) Enfluvir’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Öksürük,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Kulaklarda iltihaplanma, kulak rahatsızlıkları,
 • Akciğerlerde iltihaplanma,
 • Sinüzit (sinüs iltihabı),
 • Bronşit,
 • Daha önceden var olan astımın alevlenmesi,
 • Burun kanaması,
 • Deride iltihaplanma,
 • Lenf bezlerinin şişmesi,
 • Konjonktivit (göz akı iltihaplanması),
 • Görme bozuklukları,
 • Kalp ritminde bozukluklar.

Bu yaygın olmayan yan etkiler grip sebebiyle de meydana gelebilir.

Bebeklerde (1 yaş 6 aylık bebeklerde) yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

6-12 aylık çocuklarda grip tedavisinde kullanılan Enfluvir’in raporlanan yan etkileri, daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkiler ile benzerlik göstermektedir (bilgi için 1-12 yaş arası çocuklarda Enfluvir’in yaygın olmayan yan etkileri bölümüne bakınız).

Bebeklerde (0-6 aylık bebeklerde) Enfluvir’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

0-6 aylık çocuklarda grip tedavisinde kullanılan Enfluvir’in raporlanan yan etkileri, 6-12 aylık arasındaki bebeklerde ve daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkiler ile benzerlik göstermektedir (bilgi için 1-12 yaş arası çocuklarda Enfluvir’in yaygın olmayan yan etkileri bölümünü okuyunuz).

1 aylıktan küçük bebeklerde Enfluvir kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

Eğer siz veya çocuğunuz sıklıkla hasta oluyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer grip belirtileri kötüye gider veya ateş sürerse de doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türküye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmış olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ENFLUVIR nasıl saklanmalı?

 • Enfluvir’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Enfluvir’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Enfluvir’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Enfluvir’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 06/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mevsim gribi nedir
 2. H3N2 gribi nedir
 3. A-ferin sinüs tablet nedir ve ne için kullanılır
 4. Vaxigrip nedir ve ne için kullanılır
 5. Kuş gribi nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git