Ağrılar ve Tedavileri

Endol Nedir? Endol 25 mg Kapsül Ne İşe Yarar? Endol İlaç Nasıl Kullanılır?

ENDOL 25 MG KAPSUL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 25 mg indometazin (mikronize) içermektedir.

Yardımcı madde(ler): Kapsül içeriği: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), nişasta, koloidal silikon dioksit, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat. Jelatin kapsül: İndigo karmin FD&C Blue 2 (E132), titanyum diooksit (E171), jelatin (sığır kemiği jelatini) gibi yardımcı maddeler içerir.

Endol Prospektüs

ENDOL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ENDOL ENDİKASYONLARI)

Endol etkin madde olarak indometazin içerir. Bu, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç veya NSAID olarak bilinen ilaç grubuna aittir. Etkisini, vücudun ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilen iltihabı üretme yetisini azaltarak gösterir.

Aşağıdaki Sorunlardan Birini Yaşadığınız İçin Doktorunuz Size Endol Vermiştir:

 • Romatoid artrit (genel olarak eklem hastalığı),
 • Osteoartrit (eklem hastalığı),
 • Ankilozan spondilit (genellikle sırtı etkileyen artrit türü),
 • Ortopedik ameliyat sonrası ağrı, iltihap ve şişme,
 • Kas ve iskelet rahatsızlıkları,
 • Regl ağrısı,
 • Sırtın alt kısmında ağrı,
 • Kalça eklemi hastalığı,
 • Bunlara ek olarak, Endol akut gut artriti için reçetelenebilir.

ENDOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İndometazine veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa (örneğin solunum güçlüğü, kurdeşen görünümlü deri döküntüsü veya burun akıntısı yaşadıysanız) veya aspirine ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Peptik ülseriniz (midenizde veya onikiparmak bağırsağınızda) veya midenizde kanama varsa ya da iki peptik ülser, mide kanaması veya perforasyon (delinme) geçirdiyseniz,
 • Kaşınma, kurdeşen, hırıltı veya yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ya da yutma veya nefes almada güçlüğün eşlik ettiği, burunda polip sorunu yaşıyorsanız,
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz,
 • Koroner arter by-pass greft cerrahisinde, ameliyat sonrası ağrı tedavisinde,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Mide kanaması, beyin kanaması ve diğer kanama bozuklukları sorununuz varsa,
 • Daha önce NSAİİ’lerle ilişkili mide kanaması ve delinmesi öykünüz varsa, bunlar gibi durumlarda Endol kullanılmamalıdır (kotrendikedir).

ENDOL’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa, kapsülleri almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Epileptikseniz (sara hastalığınız varsa),
 • Parkinson hastalığınız varsa,
 • Psikiyatrik probleminiz varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz veya el, yüz veya bacaklarda şişmeye (sıvı tutulmasına) yatkınlığınız varsa,
 • Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise,
 • Daha önce inme geçirmişseniz,
 • Daha önce mide-bağırsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme (perforasyon) geçirdiyseniz,
 • İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Eğer kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili sorununuz varsa, 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa,
 • Büyük ameliyatların hemen sonrasında ve her türlü ameliyat öncesinde,
 • Astım atakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altı doku ödemi (Quincke ödemi), ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcı solunum rahatsızlığı olan hastalarda, bunlar gibi durumlarda Endol kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

Diğer Durumlar;

 • Daha önce mide bağırsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir hastaysanız karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu durumda doktorunuza danışınız).
 • Yaşlı hastalarda bu tür ağrı, ateş ve iltihap giderici ilaçların kullanımından sonra özellikle mide ve bağırsakta belirli koşullar altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık görülmektedir, bu nedenle yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi gerekmektedir.
 • Mide-bağırsak sisteminizde kanama, ülser veya delinme riskiniz yüksek ise veya düşük dozda aspirin ya da bu riskleri artıracak başka bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz size bazı koruyucu ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri gibi) reçete edebilir.
 • Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin oluşumundaki kalıtsal bir metabolizma bozukluğu olan porfiri varsa, risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.
 • Sebebi bilinmeyen ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu cilt, eklem ve çeşitli organların bağ dokusunda ortaya çıkan sistemik lupus eritematozus ve/veya karma bağ dokusu hastalıklarınız varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.
 • Görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Kan testi yaptırırsanız, doktorunuzun Endol kullandığınızı bildiğinden emin olun.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENDOL’UN YİYECEK ve İÇECEK İLE KULLANILMASI

Yemekle veya yemekten sonra alınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE  ENDOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız Endol hamile kalmanızı zorlaştırabilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Gebeliğin son üç ayında Endol kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ENDOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde Endol’un kullanılması önerilmez. İndometazin anne sütüne geçer.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ENDOL KULLANABİLİR Mİ?

Endol; bazı kişilerde baş ağrılarına, baş dönmesine, sersemliğe ve görme bozukluklarına neden olabilir. Bunları yaşarsanız, dikkat gerektiren faaliyetlerde bulunmaktan kaçının.

ENDOL’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Nadir kalıtımsal galaktoz- intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ENDOL KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Aspirin veya benzer ilaçlar,
 • Diflunisal dahil diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar,
 • Kanı incelten antikoagülanlar (örn. varfarin gibi),
 • Probenesid adı verilen gut ilacı,
 • Kanser, ağır cilt hastalığı ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat,
 • Yeni bir organ veya kemik iliği naklini vücudun reddetmesini önlemek ve ciddi cilt hastalığını ve romatoid artriti tedavi eden bir ilaç olan siklosporin,
 • Mental rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan lityum,
 • Diüretikler (yüksek tansiyon hastalığında kullanılan idrar miktarını arttıran ilaçlar),
 • Konjestif kalp yetmezliği ve belirli kalp ritmi değişikliklerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar olan, digoksin gibi kardiyak glikozitler,
 • Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar (alfa adrenerjik blokör ajanlar, ACE inhibitörleri, beta-adreneıjik blokör ajanlar, diüretikler, hidralazin veya losartan (anjiyotensin II reseptör antagonisti) gibi),
 • Genellikle reçetesiz satılan soğuk algınlığı giderici preparatlarda mevcut fenilpropanolamin adı verilen nazal dekonjestan,
 • Anti-inflamatuar ve replasman tedavileri de içeren kortikosteroid ilaçlar (kortizon benzeri ilaçlar),
 • Hamileliğin sonlandırılması için acil durumda kullanılan mifepriston,
 • Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, ofloksasin gibi ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ENDOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

 • Endol’u daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanın.
 • Emin olmadığınız durumlarda, doktorunuza veya eczacınıza danışın.
 • Yemekle veya yemekten sonra alınız.

Kullanacağınız miktar, durumunuza göre değişecektir.

Olağan yetişkin dozu, günde 50 ile 200 mg arasındadır.

 • Olağan yetişkin dozu günde bir veya iki kapsüldür.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Endol kapsül ağızdan kullanım içindir, bir bardak su ile birlikte yutulmalıdır.

Yemekle veya yemekten sonra alınız.

Çocuklarda Endol Kullanımı:

Çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Endol Kullanımı:

Endol, advers reaksiyonlara daha meyilli daha yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Endol Kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer Endol’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Endol Kullandıysanız:

Endol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Endol Kullanmayı Unutursanız:

Kapsülü almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alın. Bir sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa, bir sonraki doza normal olarak devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Endol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz devam etmenizi söylediği sürece Endol’u almaya devam etmelisiniz. Doktorunuzun tavsiyesi dışında kullanmayı bırakmanız tehlikeli olabilir.

ENDOL’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Endol’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Endol’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, göğüste ağrı, ayak bileklerinde şişme meydana gelmesi veya bu önceden var ise daha da şiddetlenmesi,
 • Ciddi veya sürekli mide ağrısı veya siyah dışkı,
 • Deri ve gözlerin sararması (sarılık: karaciğerinizde sorun olduğunun belirtisidir),
 • Deride yara ve kabarcıklar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar,
 • Ateş, özellikle el ve ayaklarda ya da ağız bölgesinde çıban ve iltihap (Stevens-Johnsons hastalığı),
 • Varisella (suçiçeği) hastalığı geçiriyorsanız deride ciddi enfeksiyonlar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Endol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bilinen Yan Etkiler:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mide bulantısı,
 • İştah azalması,
 • Kusma,
 • Mide ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık ve ishal,
 • Mide borusu, mide, ince ya da kalın bağırsağın delinmesi ve kanaması dahil ülserler gelişebilir.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Damar iltihabı,
 • Ağız boğaz ve yutağın aniden şişmesi, şok benzeri durumu andıran kan basıncında ani düşüş, ani alerjik reaksiyon,
 • Sersemleme, endişe, bayılma, nöbetler, koma, el ve ayaklarda uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, istemsiz kas hareketleri, uykusuzluk, halüsinasyonlar ve yabancılık hissi, karıncalanma hissi, disartri, epilepsinin kötüleşmesi ve Parkinsonizm,
 • Bulanık görme, çift görme ve göz ağrısı,
 • Sağırlık,
 • Ödem, artmış kan basıncı, kalp atım hızının artması, göğüs ağrısı, kalp ritim bozukluğu, çarpıntı, düşük kan basıncı, kalp yetmezliği, kan üre artışı ve idrarda kan bulunması,
 • Ani solunum yetmezliği, astım ve akciğer ödemi,
 • Mide iltihabı, gastrit, gaz, kalın bağırsakta kanama veya delinme, ülser oluşumu,
 • Hepatit ve sarılık,
 • Kaşıntı, ürtiker, kızarıklık, deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık, deri iltihabı, Stevens-Jonhson sendromu, Eritema multiforme, Toksik Epidermal Nekroliz, saç kaybı,
 • İdrarda protein bulunması, böbrekte süzülüm yapan nefronların deforme olması, nefronlar arası doku iltihabı ve böbrek yetmezliği,
 • Vajinal kanama, kanda şeker miktarının yüksek olması, idrarda şeker bulunması, kanda bulunan potasyum iyonlarının yüksek miktarda olması, ateş basması ve terleme, burun kanaması, meme büyümeleri (kadınlarda ve erkeklerde), kalın bağırsak iltihabı.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kanda lökosit miktarının azalması, derideki kılcal damar kanamaları veya kanın damarlardan çıkarak deriye girmesi, cilt içindeki kanamalar, kansızlık, kanda akyuvar sayısının azalması, kemik-kemik iliği azalması, kılcal damarlarda pıhtılaşma sonucu oluşan hastalık ve trombosit sayısının azalması,
 • Tenesmus (bağırsak ve mesanenin acilen boşaltılması gereksinimi) ve anüste rahatsızlık hissi (süpozituarlarda).

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Baş ağrıları, baş dönmesi, denge bozukluğu, depresyon, vertigo ve yorgunluk (halsizlik ve kayıtsızlık da dâhil olmak üzere),
 • Kulak çınlaması, duyma problemleri,
 • Ülseratif kolit ve bölgesel ileum (bağırsağın bir bölgesi) iltihabı.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ENDOLUN SAKLANMASI

 • Endol’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Endol’u 30°C altında saklayınız.
 • Endol’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Endol’u  kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Endol’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 09.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Romatoid artrit nedenleri ve tedavisi
 2. Ankilozan spondilit nedenleri ve tedavisi
 3. Adet dönemi ağrıları (regl ağrısı) neden olur
 4. Sırt ağrısı neden olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git