Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Pankreas Endokrin Tümörlerin Belirtileri ve Tedavileri

Pankreasın endokrin tümörleri ortak histolojik, sitokimyasal özelliklerine göre iki gruba ayrılırlar. Bu gruplama tümörlerin anatomik lokalizasyonlarının tahmininde ve dolayısıyla cerrahi tedavisinde önemlidir.

Endokrin pankreas tümörleri

Pankreasın endokrin tümörleri ortak histolojik, histokimyasal özelliklerine göre fonksiyonel ve non-fonksiyonel endokrin pankreas tümörleri şeklinde iki gruba ayrılırlar. Bu gruplama tümörlerin anatomik lokalizasyonlarının tahmininde ve dolayısıyla cerrahi tedavisinde önemlidir. Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülür. Pankreasın endokrin tümörleri her yaşta görülebilir, ancak ortalama yaş 6. dekaddır.

Pankreasın endokrin tümörleri genellikle pankreas başı yerleşimli, çapları 1-15 cm arasında değişir. İyi sınırlı gri beyaz, gri pembe kitlelerdir. Klinik bulgular tümöral kitlenin neden olduğu bulgulara ve hormon üretimi olup olmadığına bağlıdır.

Tümörün hormon üretimi indirek belirleyicidir. İnsülin, glukagon, somatostatin ve pankreatik polipeptit üreten tümörlerin %20’den azı malign (ancak hormon üretimine bağlı klinik sendrom varlığı ve yokluğu önemli), gastrin ve vazoaktif intestinal polipeptit üreten tümörlerin %80’i maligndir.

 • İnsülinoma: Bütün pankreatik neoplazmaların %35-40’ını oluşturur. Sıklıkla gövde ve kuyrukta yerleşim gösterir.
 • Gastrinoma: Malign gastrinomalar bütün pankreatik endokrin tümörlerin %20’sini, bütün fonksiyonel tümörlerin %30’unu oluşturur. 3/4’ü pankreas bezinin baş kısmında yerleşim gösterir. Ekstrapankreatik gastrinomalar (özellikle onikiparmak bağırsağında) yerleşim gösterirler ve MEN 1 sendromuna eşlik ederler.
 • Glukagonoma: Glukagonoma’ların %80’i maligndir. Fonksiyonel tümörlerin %10’unu, bütün endokrin tümörlerin %5’ini oluştururlar. Kalça, kasık, perine, uyluk ve distal ekstremitelerde nekrolitik gezici eritem vardır. 5-8’inci dekadda ve kadınlarda sık görülür.
 • Somatostatinoma: %75’i maligndir. Hastalar genellikle diabetes mellitus, hipoklorhidri, diyare, kilo kaybı, anemi ile başvururlar. 4-6’ıncı dekadda ve kadınlarda sıktır.
 • Vipoma: Bütün pankreatik tümörlerin %5-10’unu oluştururlar. %55’i malign’dir. Hastalar genellikle sulu diyare (sulu ishal), aklorhidri ve hipokalemi ile gelirler. Vipoma 40-50 yaşlarında ve kadınlarda daha sık görülür.
 • Pankreatik polipeptidoma: Pankreas polipeptit hücrelerinden köken alır. 20-70 yaşları arasında görülebilmektedir. Pankreatik polipeptit ile birlikte sekretuar diyare, kronik duodenal ülser, nesidioblastozis görülür. Karaciğere metastaz yapar.

Benzer sağlık yazıları

 1. Pankreas kanseri nedenleri ve tedavisi
 2. Diabetes mellitus nedenleri ve tedavisi
 3. İshal nedenleri ve tedavisi
 4. Gastrinoma nedenleri ve tedavisi
 5. Aklorhidri nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git