Hastalıklar ve Tedaviler

Emes Hastalığı Neden Olur? (Multipl Skleroz Nedir?)

Emes hastalığı sinir ağının çeşitli yerlerinde oluşabileceğinden, belirtileri ve etkileri de hastadan hastaya ve bazen aynı hastada bile zaman içerisinde farklılıklar gösterebilir.

Emes hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Multipl skleroz (MS) hastalığı merkezi sinir sitemi beyin, beyincik ve omuriliğin oluşturduğu ve insan vücudunun bütün faliyetlerinin eşgüdümlü olmasını sağlayan merkezi sinir sisteminde meydana çıkan kronik bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle genç erişkinlerde görülür ve daha sık kadınlarda rastlanır.

Multipl skleroz (emes hastalığı) nedenleri

İnsan vücudundaki sinir hücreleri beyin ile organlar arasındaki iletişimi özel bir elektrik akışı ile sağlar. Bu akış, etrafında ”miyelin kılıfı” adı verilen esnek bir tabakaya sahip ”aksonlar” (sinir lifleri) aracılığı sayesinde gerçekleşir. Miyelin kılıfı sinir liflerini korumakla birlikte bu iletişimin eksiksiz işlemesine olanak sağlar. Emes hastası ya da hastalığın şüphesi olan kişinin gitmesi gereken doktor nörologdur.

Emes hastalığı, vücudun herhangi bir kısmında miyelin kılıfının ya da sinir liflerinin zarar görmesi sonucu meydana çıkan ve farklı işlev bozukluklarına neden olan bir hastalıktır. Miyelin kılıfı yerine sertleşmiş doku gelişince beyin ile organlar arasındaki ulaşım sistemi tamamen ya da kısmen engellenir. İletişimin tamamen ya da kısmen engellenmesi veya yanlış yerlere komut gitmesinden dolayı bedensel işlevler kontrolsüz hale gelir.

Multipl skleroz (emes hastalığı) belirtileri

Emes hastalığı sinir ağının çeşitli yerlerinde oluşabileceğinden, belirtileri ve etkileri de hastadan hastaya ve bazen aynı hastada bile zaman içerisinde farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden emes hastalığında bazı belirtiler birbirine benzese bile, meydana çıkış şekli ve seyri açısından kişiye özel bir hastalıktır.

Multipl skleroz hastalığında en sık rastlanan belirtiler arasında görme bozuklukları, kas gücü ve el becerisinin kaybı, duyusal şikayetler, konuşma bozuklukları, aşırı yorgunluk hissi, bilgisel sorunlar, cinsel problemler, tam veya kısmi felç olma riski, denge kaybı, koordinasyon bozuklukları gibi belirtilerin biri ya da birkaçı görülebilir. Emes hastalığının seyri, tekrarlama ve düzelme çeşitliliği de belirti ve etkilerin birbirinden ayrılmasına sebep olur. Bazı hastalarda hafif ataklar halinde kendini gösteren hastalık, bazı hastalarda ise tekrarlama, düzelme, bazı hastalarda da ilerleyen bir seyirde görülebilir.

Emes hastalığı (multipl skleroz) teşhisi

Emes hastalığının başlangıç evresinde belirtiler gelip geçici bir çok hastalığa benzer şekilde görülebilir. Bu gibi durumlarda doktor için tanıyı koymak zorlaşabilir. Bazı testler ve görüntüleme teknikleri tanıyı koymada yardımcı olsa da, emes hastalığı varlığını kesin olarak tespit edecek bir test yoktur.

Emes hastalığının tanısında ilk aşama hastanın şikayetleri ve geçmişindeki olayların doktor tarafından değerlendirilmesi şeklinde başlar. Nörolojik muayeneden sonra manyetik rezonans görüntüleme tetkiki, belden su alınması (lomber ponksiyon) ve EEG ölçümleri ile tanının kesinleşmesi sağlanabilir.

Emes hastalığı (multipl skleroz) tedavisi

Emes hastalığı tedavisi birkaç ayrı bölümde incelenir. Bunlardan biri ataklardır ve ataklar ortaya çıktığı zaman serum ile yüksek dozda kortizon verilir. Bu serum tedavisinin süresi 3-5-7 gün arasında değişir fakat bu tedavi her emes atağında uygulanmaz. Bazı ataklar hafif olur ve hiç bir tedavi uygulamadan kendiliğinden geçer. Kortizon tedavisi atakların daha çabuk düzelmesi için uygulanır.

Ayrıca tedavi amaçlı kullanılan bazı programlar vardır ve bu programlarda fizik tedavi, psikoterapi, özel cihazlar, sanatsal ve eğitsel kursları içeren programlardır. İlaç tedavisi ile desteklenen bu çalışmalar emes hastalarının yaşam standartlarını yükseltme amaçlıdır.

Günümüzün tıbbi olanaklarında emes hastalığının ataklarının görülme sıklığını ve şiddetini azaltan, sinir sisteminde yeni hasarların oluşmasını önleyen ilaç tedavileri uygulanır. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatan bu ilaçların yanı sıra emes hastalığının yol açtığı sorunları gidermeye yönelik terapiler de vardır.

Emes hastalığının seyri

Emes hastalığının seyri

Emes hastalığının ilerlemesi önlenebilir mi?

Emes hastalığının özellikle ilerleyici tiplerinde atakların sıklığına ya da şiddetine yönelik ilaç tedavileri bulunmaktadır. Bu tedaviler genellikle iğne olarak kimi zaman haftada bir kimi zaman gün aşır veya her gün yapılan tedavilerdir. Tıp dünyasında hala gizemini koruyan emes hastalığı için kesin bir tedavi bulunmadığı gibi dünya genelinde tanı, tedavi ve rehabilitasyona yönelik araştırmalar sürmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda emes hastalığının oluşum nedeni hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşlerden birisi hastalığın bir veya birden çok virüsün sinir hücrelerine saldırması sonucu meydana çıktığını öne sürmüştür. Bir başka görüş ise emes hastalığının bağışıklık sisteminden kaynaklandığını söylemektedir. Bu görüşe göre virüs ve bakterilere karşı vücudu savunan bağışıklık sistemi kimi zaman geri teperek bedeni saldırabilir. Bir başka görüş ise yukarıda anlatılan iki görüşün aynı anda gerçekleşebileceğini iddia etmektedir.

Her ne kadar görüşler arasında farklılıklar olsa da, nöron (sinir hücresi) incelemelerinden doku deneylerine ve immünoterapiye (bağışıklık sistemi tedavisi) ne kadar hastalığın nedeni ve tedavisine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bir taraftan da tanı ve rehabilitasyon konusunda önemli gelişmeler olmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde emes hastalarının bağımsız, rahat ve üretken olmalarını sağlamak amacı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon programları vardır.

Nörolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Narkolepsi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Mega sisterna magna nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Berry anevrizması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Ateşli havale nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Bayılmalarda ilk yardım nasıl yapılır
  6. İntraventriküler ve periventriküler kanama neden olur
  7. Konvülsiyon nedenleri, belirtileri ve tedavisi

6 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git