E

Emedur Nedir, Ne İçin Kullanılır? Emedur Tablet Nasıl Kullanılır? Emedur Yan Etkileri Nelerdir?

EMEDUR 200 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan uygulanır.

Etkin madde: Trimetobenzamid HCI 200 mg.

Yardımcı maddeler: Laktoz, karboksimetil selüloz, sodyum, nişasta, magnezyum stearat, HPMC 2910/15 cP, titanyum dioksit, makrogol/PEG 4000 gibi yardımcı maddeler içerir.

Emedur Prospektüs

EMEDUR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (EMEDUR’UN ENDİKASYONLARI)

Emedur film kaplı tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg trimetobenzamid hidroklorür içeren 20 tablet bulunur.

Piyasada Emedur’un ampul ve suppozituar formları da bulunmaktadır.

Emedur, bulantı ve kusmayı engelleyen (antiemetik) ilaçlar grubuna dahildir. Emedur, beyinde kusmaya yol açan sinyalleri azaltarak etkisini gösterir. Doktorunuz bulantı ve kusma şikayetinizi kontrol altına almak için Emedur’u reçete etmiştir.

EMEDUR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer, trimetobenzamid hidroklorüre veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, Emedur’u kullanmayınız.

EMEDUR’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Herhangi bir nedene bağlı aniden oluşan kusma durumunuz varsa,
 • Akut ateşli bir hastalık, beyin iltihaplanması (ensefalit), mide bağırsak sisteminde iltihap (gastroenterit), aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) ve elektrolit dengesizliği durumunda,
 • Başka bir bulantı ve kusma önleyici ilaç (antiemetik) kullanıyorsanız,
 • Yaşlılar ve genel sağlık durumu bozulmuş kişilerde,
 • Yakın zamanda merkezi sinir sistemi üstüne etki yapan ilaçlar (fenotiyazinler, barbitüratlar, belladon türevleri) kullandıysanız,
 • Şiddetli kusmanız varsa,
 • Göz içi basıncının artması ile sonuçlanan kapalı açılı glokomunuz varsa,
 • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması (üriner retansiyon) varsa,
 • Prostat doku ve hücrelerinde büyüme (prostat hiperplazisi) varsa,
 • Onikiparmak bağırsağı ile mide arasındaki bölgede bir tıkanma mevcutsa,
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Alkol aldıysanız, bunlar gibi durumlarda Emedur dikkatli kullanılmalıdır.

Emedur apandis iltihaplanması teşhisini ve diğer ilaçların doz aşımına bağlı toksisite belirtilerinin anlaşılmasını güçlendireceğinden dikkatli olunmalıdır.

Çocuklar (çocukların basit kusmalarının tedavisinde bulantı ve kusma önleyici ilaçlar verilmemeli, bu  ilaçlar yalnızca nedeni bilinen uzun süren kusmalarda kullanılmalıdır).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EMEDUR’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Emedur emilimi gıda ve içeceklerden etkilenmez, yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE EMEDUR KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında Emedur tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da emzirme sırasında Emedur tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR EMEDUR KULLANABİLİR Mİ?

Emedur tedavisi ile bazı hastalarda uyuşukluk hissi meydana geldiği bildirilmiştir. Eğer, uyuşukluk hissi, baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtiler yaşarsanız, ilaca verdiğiniz bireysel cevap belirlenene kadar, dikkat gerektiren araç ve makine kullanımı gibi işleri yapmamalısınız.

EMEDUR’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE EMEDUR KULLANIMI

Emedur’un aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

 • Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antikoagülan),
 • Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını baskılayan ilaçlar (güçlü ağrı kesiciler, uyku ilaçları, sakinleştiriciler, endişeyi gideren ilaçlar ve ciddi psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar),
 • Alkol,
 • Atropin (ince bağırsak ve kalın bağırsak spazmlarında, acil canlandırma işleminde ve ameliyat öncesinde ve sırasında solunum yollarındaki salgıları önlemek için kullanılır),
 • Bazı depresyon ilaçları (trisiklik ve monoamin oksidaz inhibitörleri),
 • Aminoglikozid grubu antibiyotikler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EMEDUR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Yetişkin ve ergenlerde; doz günde 3-5 defa 1 film kaplı tablettir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan uygulanır.

Çocuklarda Emedur Kullanımı:

 • Çocuğun vücut ağırlığı dikkate alınarak 1-4 doz halinde uygulanan 15 mg/kg /gün’dür.
 • 15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 defa 1 film kaplı tablet kullanılır.
 • 15 kg’ın altındaki çocuklarda 100 mg’lık Emedur supozituarın kullanılması tavsiye edilir.

Yaşlılarda Emedur Kullanımı:

Emedur yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır, istenmeyen etkilerle ilgili risk artacağından doz ayarlaması gerekebilir. Yaşlı hastalar uyuşukluk hissi ve sersemlik gibi istenmeyen etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Emedur Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Doktorunuz Emedur ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Emedur’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Emedur Kullandıysanız:

Emedur’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Düşük tansiyon, kasılma nöbetleri, merkezi sinir sistemi işlevlerinin azalması, kalpte ritim bozuklukları ve zihin karışıklığı belirtileri görülebilir.

Emedur Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Emedur İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuza danışmadan Emedur tedavisini sonlandırmayınız, kusma şikayetiniz yeniden başlayabilir.

EMEDUR’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Emedur’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Emedur’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (deride yaygın kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, dilde şişme, baygınlık ve nefes darlığı),
 • Sırtta yay gibi geriye doğru şiddetli kasılma olması (opistotonus),
 • Yüzde, ağızda, dilde, kollarda veya bacaklarda olağandışı, kontrol edilemeyen hareketler olması (ekstrapiramidal semptomlar),
 • Bilinç kaybı (koma),
 • Deride kızarma, toplu iğne başı gibi kanamalar, morarmalar olması,
 • Solunum durması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Emedur’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bildirilen diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir:

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kan hücrelerinin sayılarında değişiklikler,
 • Çökkün ruh hali,
 • Uyuşukluk hissi,
 • Baş dönmesi, baş ağrısı,
 • Kasılma nöbetleri,
 • Zihin karışıklığı,
 • Bulanık görme,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • İshal,
 • Karaciğer bozukluğu,
 • Kas krampları,
 • İdrar torbasında idrar yapamamaya bağlı birikim,
 • Sarılık (hepatit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

EMEDUR’UN SAKLANMASI

 • Emedur’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Emedur’u 25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 • Emedur’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Emedur’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 30.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kusma neden olur
 2. Kanlı kusma nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git