Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Eliquis Nedir? Eliquis Ne İçin Kullanılır? Eliquis Ne İşe Yarar? Eliquis Yan Etkileri

ELIQUIS 5 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 5 mg apiksaban içerir.

Yardımcı maddeler: Susuz laktoz (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz (E460), kroskarmelloz sodyum (E468), sodyum lauril sülfat (E487), magnezyum stearat (E470b), Opadry II Sarı (laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin (E1518), kırmızı demir oksit (E 172)) gibi yardımcı maddeler içerir.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için “Yan etkilerin raporlanması” bölümüne bakabilirsiniz.

Eliquis Prospektüs

ELİQUİS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Eliquis, etkin madde olarak apiksaban içerir ve antikoagülanlar adı verilen, kan sulandırıcı olarak da bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç, kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir madde olan faktör Xa’yı engelleyerek kan pıhtısı oluşumunu önler.

Film kaplı tabletler pembe, oval olup bir tarafında “894” diğer tarafında “5” yazmaktadır. 56 film kaplı tablet içeren blisterleri içeren karton kutuda satılırlar.

Eliquis Yetişkinlerde Aşağıdaki Durumlarda Kullanılır:

* Düzensiz kalp atımı (atriyal fıbrilasyon) olan ve en az bir ilave risk faktörünün (geçirilmiş inme veya beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak), 75 ve üzeri yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi) bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

Kan pıhtıları kopup beyne giderek inmeye yol açabilir veya diğer organlara giderek söz konusu organa ulaşan normal kan akışını engelleyebilir (sistemik embolizm olarak da bilinir). İnme, yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

* Bacaklarınızdaki toplardamarlarda (derin ven trombozu) ve akciğerlerinizdeki kan damarlarındaki kan pıhtılarını (pulmoner emboli) tedavi etmek ve bacaklarınız ve/veya akciğerlerinizdeki kan damarlarında kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

ELIQUIS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKSYONLAR)

 • Apiksaban veya Eliquis’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Aşırı kanamanız varsa,
 • Vücudunuzda bir organda ciddi kanama riskini arttıran bir hastalığınız varsa (mide veya bağırsakta aktif veya yeni ülser, yakın zamanda geçirilmiş beyin kanaması gibi),
 • Kanama riskinin artmasına yol açan karaciğer hastalığınız varsa (hepatik koagülopati),
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (örn. varfarin, rivaroksaban, dabigatran veya heparin) alıyorsanız (kan sulandırıcı tedavinizde değişiklik yapılacağı durumlar ve damar yolunun açık kalmasını sağlamak için gerekli durumlar dışında).

ELIQUIS’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdakilerden herhangi birisi sizde mevcutsa ilacınızı almadan önce doktorunuza danışınız.

Aşağıdaki durumlar gibi, artmış kanama riski:

 • Kanama bozuklukları (düşük trombosit aktivitesine neden olan hastalıklar dahil),
 • Tıbbi tedavi ile kontrol edilemeyen, çok yüksek kan basıncı,
 • 75 üzeri yaş,
 • 60 kg veya daha düşük vücut ağırlığı,
 • Ciddi böbrek hastalığı ya da diyalize girme,
 • Bir karaciğer problemi ya da karaciğer problemi öyküsü (Eliquis karaciğer fonksiyonu değişikliği belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Doktorunuz Eliquis kullanmadan önce sizin karaciğer fonksiyonunuzu test edecektir ve karaciğer fonksiyonunda değişiklik belirtileri olan hastalarda bu ilaç dikkatli şekilde kullanılacaktır),
 • Düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon) olan ve pıhtı oluşumunu engelleyen veya ikili ilaç tedavisi uygulanması gereken hastalarda,
 • Yapay kalp kapağı olan hastalarda,
 • Kan dolaşımında düzensizlik olan ve akciğerlerindeki kan damarlarında kan pıhtıları (pulmoner emboli) olan hastalar ve pıhtıların çözülmesi veya akciğerlerdeki kan pıhtısının çıkarılması ameliyatı gereken hastalarda,
 • Aktif kanseri olan hastalarda,
 • Kanamaya yol açabilecek bir ameliyat ya da girişim yapılması gerekiyorsa, doktorunuz bu ilacı kısa bir süre için geçici olarak bırakmanızı isteyebilir (bir işlemin kanamaya yol açıp açmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışınız),
 • ASA (asetil salisilik asit, örn. aspirin) veya ASA ile klopidogrel kombinasyonu alan, birden fazla kalp ve kalp ile ilgili olmayan eş zamanlı hastalık ile karakterize yüksek riskli olan kalbi besleyen damarlarda ani tıkanıklık geçirmiş hastalarda,
 • Asetil salisilik asiti de içeren non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) (bir grup ağrı kesici) ile eş zamanlı uygulandığında,
 • Beyne giden damarların ani geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felcin (akut iskemik inme) tedavisi için pıhtı eritici (trombolitik) ajanların kullanımı durumunda,
 • Cerrahi işlemlerden sonra diğer trombosit agregasyon inhibitörleri (bir takım kan sulandırıcı ilaç grubu) ile kullanıldığında,
 • Yaşlı hastalarda potansiyel yüksek kanama riski nedeniyle, Eliquis ve asetil salisilik asit (örn. aspirin) eş zamanlı uygulanırken,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve ergenlerde:

Eliquis çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde tavsiye edilmemektedir.

ELIQUIS’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Eliquis yiyeceklerle veya tek başına alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ELIQUIS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. Eliquis’in gebelik ve doğmamış çocuklar üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Gebeyseniz Eliquis kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ELIQUIS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eliquis’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulmasına veya Eliquis tedavisinin durdurulmasına doktorunuz karar verecektir.

Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ELIQUIS KULLANABİLİR Mİ?

Eliquis’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi olup olmadığı gösterilmemiştir.

ELIQUIS’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Eliquis laktoz (sütte bulunan bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ELIQUIS KULLANIMI

Bazı ilaçlar Eliquis’in etkilerini arttırırken bazıları düşürebilir. Bu ilaçları alırken Eliquis kullanıp kullanamayacağınıza ve ne sıklıkta takip edilmeniz gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Aşağıdaki ilaçlar Eliquis’in etkilerini ve istenmeyen kanamaların olasılığını arttırabilir:

 • Mantar enfeksiyonları için kullanılan bazı ilaçlar (örn. ketokonazol vb.),
 • HIV/AIDS için kullanılan bazı antiviral ilaçlar (örn. ritonavir),
 • Kan pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan diğer ilaçlar (örn. enoksaparin vb.),
 • Anti-inflamatuar veya ağrı kesici ilaçlar (örn. aspirin veya naproksen, özellikle yaşınız 75’in üzerindeyse ve aspirin alıyorsanız, artmış kanama riskiniz olabilir),
 • Yüksek kan basıncı veya kalp problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. diltiazem),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak bilinen antidepresanlar (örn. selektif serotonin geri alım inhibitörleri veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri).

Aşağıdaki ilaçlar, Eliquis’in kan pıhtısı oluşumunu önlemedeki etkilerini azaltabilir:

 • Sara (epilepsi) veya nöbetleri engellemek için kullanılan ilaçlar (ör. fenitoin vb.),
 • Sarı kantaron [St John’s Wort (depresyon için kullanılan bitkisel takviye)],
 • Verem veya diğer enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ELIQUIS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Eliquis’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktor, eczacı veya hemşirenize danışınız.

Doktorunuz size bu ilacı almanızı söylediği sürece her gün, günde iki kere bir tablet almalısınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Eliquis ağız yoluyla alınır.

Tableti bütün halinde su ile birlikte yutunuz. Eliquis yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Eğer tableti bütün halinde yutmakta zorlanıyorsanız Eliquis’i almanın diğer yolları hakkında doktorunuzla konuşunuz. Tablet almanızdan hemen önce ezilip su, suda %5 dekstroz çözeltisi, elma suyu veya elma püresi ile karıştırılabilir.

Tabletin Ezilmesi İçin Talimatlar:

Tableti bir havan ve tokmak yardımı ile eziniz.

Tozu dikkatlice uygun bir kaba alınız, bir karışım elde etmek için sonrasında az miktarda örn. 30 mL (2 çorba kaşığı) su veya yukarıda belirtilen diğer sıvılardan biri ile karıştırınız.

Karışımı yutunuz.

Tableti ezmek için kullandığınız havan ve tokmağı ve kabı az miktarda su veya diğer sıvılardan biri ile (örn. 30 mL) çalkalayınız ve çalkaladığınız sıvıyı yutunuz.

Eğer gerekiyorsa, doktorunuz 60 mL su veya su içinde %5’lik dekstroz çözeltisi içinde ezilmiş Eliquis tablet karışımını bir nazogastrik tüp aracılığı ile de verebilir.

Düzensiz kalp atımı olan ve en az bir veya daha fazla risk faktörünün bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek için tavsiye edilen doz günde iki kez bir adet Eliquis 5 mg tablettir.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA TAVSİYE EDİLEN DOZ GÜNDE İKİ KEZ BİR ADET 2,5 mg ELIQUIS TABLET ŞEKLİNDEDİR:

Ağır düzeyde böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlası sizin için geçerliyse;

 • Kan testi sonuçlarınız böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1,5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse),
 • 80 yaşında veya üzerindeyseniz,
 • Ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse, önerilen doz günde iki kez bir tablettir, örneğin, sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız. Doktorunuz tedaviye ne kadar süre devam etmeniz gerektiğine karar verecektir.

Bacaklarınızdaki toplardamarlarda ve akciğerlerinizdeki kan damarlarındaki kan pıhtılarını tedavi etmek için;

 • Tavsiye edilen doz ilk 7 gün için günde iki kez iki adet Eliquis 5 mg tablettir; örn. sabah ve akşam ikişer tablet (toplam günlük doz 20 mg olacak şekilde).
 • 7 günün sonrasında tavsiye edilen Eliquis dozu günde iki kez bir adet Eliquis 5 mg tablettir; örn. sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız (toplam günlük doz 10 mg olacak şekilde).

6 aylık tedavinin tamamlanmasını takiben kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek için;

Tavsiye edilen doz günde iki kez bir adet Eliquis 2,5 mg tablettir, örn. sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız (toplam günlük doz 5 mg olacak şekilde).

Doktorunuz tedaviye ne kadar süre devam etmeniz gerektiğine karar verecektir.

DOKTORUNUZ, ANTİKOAGÜLAN TEDAVİNİZİ AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞTİREBİLİR:

Eliquis’ten pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaçlara geçiş: Eliquis kullanmayı bırakınız. Sonraki tableti almanız gereken zamanda, antikoagülan ilacı (örn. heparin) ile tedaviye başlayınız.

Pıhtılaşma önleyici ilaçlardan Eliquis’e geçiş: Pıhtılaşma önleyici ilacı kullanmayı bırakınız. Sonraki antikoagülan ilaç dozunu almanız gereken zamanda, Eliquis ile tedaviye başlayınız, sonrasında tedaviye normal şekilde devam ediniz.

K vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici (örn, varfarin) tedavisinden Eliquis’e geçiş: K vitamini antagonisti içeren ilacı almayı bırakın. Doktorunuzun kan ölçümleri yapması gerekecektir ve size Eliquis kullanmaya başlamanız gereken zamanı söyleyecektir.

Eliquis’ten K vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici (örn, varfarin) tedaviye geçiş: Doktorunuz, K vitamini antagonisti içeren bir ilacı kullanmanız gerektiğini söylerse, K Vitamini antagonisti içeren ilacın ilk dozundan sonra en az 2 gün boyunca Eliquis almaya devam ediniz. Doktorunuzun kan ölçümleri yapması gerekecektir ve size Eliquis kullanmayı bırakmanız gereken zamanı söyleyecektir.

KARDİYOVERSİYON UYGULANACAK HASTALAR

Anormal kalp atımınızın kardiyoversiyon denen bir prosedürle normale döndürülmesi gerekiyorsa, beyninizdeki kan damarlarındaki ve vücudunuzdaki diğer kan damarlarındaki kan pıhtılarını önlemek için doktorunuzun size söylediği zamanlarda Eliquis’i kullanın.

Çocuklarda Eliquis Kullanımı:

Eliquis çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda Eliquis Kullanımı:

Doz azaltılması kriterlerinin bulunmadığı durumlarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Aşağıdaki durumlardan ikisi veya daha fazlası sizin için geçerliyse, tavsiye edilen doz günde iki kez 2,5 mg Eliquis şeklindedir:

 • Kan testi sonuçlarınız böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1,5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse),
 • 80 yaşında veya üzerindeyseniz,
 • Ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Eliquis Kullanımı:

 • Eliquis ağır karaciğer hastalığı olanlarda tavsiye edilmemektedir.
 • Hafif veya orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda Eliquis dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Eliquis Kullanımı:

Böbrek fonksiyonunu gösteren bir kriter olan kreatinin klirensi sonucunun <15 ml/dk olduğu ileri evre böbrek yetmezliği hastalarında, klinik deneyim olmadığından, Eliquis tavsiye edilmemektedir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) apiksabanın günde iki kez 2,5 mg’lık düşük dozunu almalıdır.

Aşağıdaki durumlardan ikisi veya daha fazlası sizin için geçerliyse, tavsiye edilen doz günde iki kez 2,5 mg Eliquis şeklindedir:

 • Kan testi sonuçlarınız böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1,5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse),
 • 80 yaşında veya üzerindeyseniz,
 • Ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse.

Eğer Eliquis etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Eliquis Kullandıysanız:

 • Eliquis’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Boş da olsa ilaç paketini de yanınızda götürünüz.
 • Tavsiye edilenden daha fazla Eliquis alırsanız kanama riskiniz artabilir. Eğer kanama görülürse ameliyat veya kan nakli gerekebilir.

Eliquis’i Kullanmayı Unutursanız:

 • Dozunuzu hatırladığınız anda alınız ve sonraki Eliquis dozunuzu normal zamanında alınız, daha sonra normaldeki gibi devam ediniz
 • Eğer ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya birden fazla doz atladıysanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eliquis İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz ile konuşmadan Eliquis almayı bırakmayınız, çünkü tedaviyi çok erken bırakırsanız kan pıhtısı gelişme riski daha yüksek olabilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

ELIQUIS YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Eliquis’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir, ancak bu etkiler herkeste görülmez. Eliquis’in en yaygın genel olası yan etkisi yaşamsal tehlike oluşturabilen ve acil tıbbi müdahale gerektirebilen kanamadır.

Asağıdakilerden biri olursa, Eliquis’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve/veya boğazda şişme ve nefes almada zorluk ile kendini gösteren alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Eliquis’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ilacı kullandıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktor veya eczacınızı bilgilendirin:

Eliquis, yaşamsal tehlike oluşturabilen kanamalara neden olabilir.

SIKLIKLAR AŞAĞIDAKİ GİBİ TANIMLANMIŞTIR:

Düzensiz kalp atımı olan ve en az bu ilave risk faktörlerinin bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek için Eliquis alıyorsanız aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

Yaygın

 • Gözlerde kanama,
 • Midede veya bağırsakta kanama,
 • Makatta kanama.
 • İdrarda kan,
 • Burun kanaması,
 • Dişeti kanaması,
 • Morarma ve şişme,
 • Halsizlik veya solgunluğa neden olabilecek kansızlık (anemi),
 • Güçsüz veya hızlanmış kalp atışı hissedebileceğiniz düşük kan basıncı,
 • Bulantı (hasta hissetme),
 • Kan testlerinde: gama-glutamiltransferaz (GGT) enziminde artış.

Yaygın olmayan

 • Beyin veya omurilikte kanama,
 • Ağızda kanama veya öksürürken tükürükte kan,
 • Karın içinde veya vajinadan kanama,
 • Dışkıda açık/kırmızı kan,
 • Morluk ve şişme dahil cerrahi yara/kesi bölgesinden kan veya sıvı sızıntısı (yara salgısı), ameliyatınızdan sonra veya enjeksiyon bölgesinde görülebilecek kanamalar,
 • Hemoroid kaynaklı kanama,
 • Dışkıda veya idrarda kan olduğunu gösteren testler,
 • Kanınızda azalmış trombosit sayısı (pıhtılaşmayı etkileyebilecek)
 • Kan testlerinde: Anormal karaciğer fonksiyonu, bazı karaciğer enzimlerinde artış, kırmızı kan hücrelerinin yıkım ürünü olan, derinin ve gözlerin sarı renk almasına neden olabilen bilirubinde artış,
 • Deri döküntüsü,
 • Kaşıntı.

Yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve/veya boğazda şişme ve nefes almada zorluk ile kendini gösteren alerjik reaksiyon. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuza danışınız.

Seyrek

 • Akciğerlerinizde veya boğazınızda kanama,
 • Karın boşluğunuz arkasındaki bölgelerde kanama,
 • Kas içinde kanama.

Bacaklarınızdaki toplardamarlarda ve akciğerlerinizdeki kan damarlarındaki kan pıhtılarını tedavi etmek veya tekrar oluşumunu önlemek için Eliçuis alıyorsanız aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

Yaygın yan etkiler;

 • Burun kanaması,
 • Dişeti kanaması,
 • Ağızda kanama,
 • İdrarda kan,
 • Morarma ve şişme,
 • Midede, bağırsakta ve rektumda kanama,
 • Vajinal kanama,
 • Halsizlik veya solgunluğa neden olabilecek kansızlık (anemi),
 • Kanınızda azalmış trombosit sayısı (pıhtılaşmayı etkileyebilecek),
 • Bulantı (hasta hissetme),
 • Deri döküntüsü,
 • Kan testlerinde: Gama-glutamiltransferaz (GGT) veya alanin aminotransferaz enziminde artış.

Yaygın olmayan yan etkiler;

 • Güçsüz veya hızlanmış kalp atışı hissedebileceğiniz düşük kan basıncı,
 • Göz içi kanama,
 • Ağzınızda kanama veya öksürürken tükürükte kan,
 • Dışkıda parlak/kırmızı kan,
 • Testlerde dışkıda veya idrarda kan olduğunun gösterilmesi,
 • Morluk ve şişme dahil cerrahi yara/kesi bölgesinden kan veya sıvı sızıntısı (yara salgısı), ameliyatınızdan sonra veya enjeksiyon bölgesinde görülebilecek kanamalar,
 • Hemoroid kaynaklı kanama,
 • Kas içinde kanama,
 • Kaşıntı,
 • Kan testlerinde: Anormal karaciğer fonksiyonu, bazı karaciğer enzimlerinde artış, kırmızı kan hücrelerinin yıkım ürünü olan, derinin ve gözlerin sarı renk almasına neden olabilen bilirubinde artış.

Yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve/veya boğazda şişme ve nefes almada zorluk ile kendini gösteren alerjik reaksiyon. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuza danışınız.

Seyrek yan etkiler;

 • Beyinde veya omurilikte kanama,
 • Akciğerlerde kanama.

Bilinmiyor

Karın içine veya kamın arkasındaki boşluğun olduğu yere kanama.

Herhangi bir yan etki oluşması durumunda doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu yan etkiler, bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir olası yan etkiyi de içerir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ELIQUIS NASIL SAKLANIR?

 • Eliquis’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Eliquis’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Eliquis’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Eliquis’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 24.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Atriyal Fibrilasyon Nedir, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Felç Belirtileri ve Tedavisi
 3. Daflon Nedir ve Ne İçin Kullanılır
 4. Beyne Pıhtı Atması Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git