Hastalıklar ve Tedaviler

Elektroşok Cihazı (ICD) Nedir? ICD Cihazı Nasıl Takılır?

ICD cihazları, özellikle hayatı tehdit edenve ani ölüme neden olabilecek kardiyak aritminin (ritim bozukluklarının) tedavisinde kullanılan cihazlardır.

Kardiyoverter defibrilatör (ICD) nasıl takılır?

ICD cihazları, özellikle hayatı tehdit edenve ani ölüme neden olabilecek kardiyak aritminin (ritim bozukluklarının) tedavisinde kullanılan cihazlardır.

Uyarı merkezinin yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya uyarı, iletim yollarında giderken bir kesinti olması durumunda kalp atışlarının durması veya aşırı yavaşlaması gibi bir durum meydana gelebileceği için, hastanın normal yaşamını devam ettirebilmesi için kalp hızını sağlamak amacı ile kalp pillerine ve elektroşok cihazlarına gereksinim duyulur.

Kalp hızının aşırı fazla olduğu ritim bozukluklarında da kalbin ritmini ve hızını normal bir hale getirebilmek için ICD denilen ve pil özelliği de olan şok cihazları kullanılır. Elektroşok cihazları kalp pillerine göre biraz daha büyük olup, bir jeneratör-bilgisayar kutucuğu ve bir ya da iki adet iletken elektrod tel parçalarından oluşur. Şok cihazları ileri derecede gelişmiş teknoloji ürünleri olup kalbin çalışmasını sürekli hissederek gerek duyulduğunda devreye girer. Bu cihazlar sayesinde kalp atış düzeni normal olacağı için hastalarda bayılma, baş dönmesi, fenalık hissi, nefes darlığı gibi şikayetler görülmez.

Elektroşok cihazı nasıl yerleştirilir?

Elektroşok cihazlarının genel yapıları kalp pillerine benzer ve vücuda yerleştirilme işlemleri de benzemektedir. Jeneratör kutucuğu kalp pili takılmasına benzer bir şekilde köprücük kemiğinin aşağısına ve cilt altına yerleştirilir.

Elektrod teller ise genellikle köprücük toplardamar yolu ile kalp içine ilerletilir ve ucundaki iletken bantlar sağ kalp ile temasını sürdürebilecek şekilde yerleştirilir. Elektroşok cihazının yerleştirilme işlemi genellikle bölgesel anestezi altında hastanın bilinci açık olarak yapılır. Bu işlemin yapılma süresi genelde bir saat kadar sürer.

Elektroşok cihazı neden takılır?

Elektroşok cihazının telleri bir taraftan kalbin ritmini devamlı olarak jeneratör bilgisayar kutucuğuna iletir ve bir taraftan da gereken elektriksel tedaviyi kalbe ulaştırır. Kalpte ölümcül risk taşıyan ritim bozukluğu teşhis edildiğinde bu cihazlar genelde iki türlü tedavi uygular.

Hızlı elektriksel uyarı ile kalbin düzenli ve ritmik bir şekilde kasılmasını sağlamak ve ritim sorununu bu yolla baskılamaktır (anti tachycardia pacing). Elektroşok cihazı ile risk taşıyan ritmi sonlandırmak ve kalbin yeterli ritim ile çalışmasını sağlamaktır. Şok tedavisi, elektroşok ya da defibrilasyon olarak ta tanımlanan bir yöntemdir.

Elektroşok cihazı takıldığında hasta cihazı hisseder mi?

Elektroşok ilk uygulandığı sırada hasta bunu hissetmez. Lakin, elektroşok uygulaması esnasında hastalar acı ya da darbe hissi hissedebilir. Eğer hasta hayatı tehdit eden ritim bozukluğu, hastanın bilincinde ani kapanma veya bayılma durumuna neden oldu ise hasta bu elektroşok tedavisini hissetmez.

Elektroşok cihazı tedavisi doktor kontrolü ister mi?

Elektroşok cihazının, normal olmayan kalp ritimlerini tanıyıp, gereken durumda doğru tedaviyi uygulayabilmesi için kardiyolog uzmanı tarafından programlanması gereklidir. Bu nedenle işlem sırasında cihaz ayarları hastaya uygun olacak şekilde yapılır ve sonraki takiplerde sürekli gözden geçirilerek hastanın ihtiyaç durumuna göre bu takip süreci devam ettirilir. Zamanla hastalığın ve ritim bozukluğunun seyri değişebileceği için cihazın ayarlarının da yenilenmesi gerekebilir. Bu nedenle hastanın belli aralıklar ile kontrollerinin yapılması gereklidir.

Ritim bozuklukları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Ritim bozukluğu nedir
  2. Taşikardi nedenleri ve tedavisi
  3. Bradikardi (kalbin yavaş atması) neden olur
  4. Ventriküler fibrilasyon nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git