Ağrılar ve Tedavileri

Elektra Plus Jel Nedir? Elektra Plus Jel Ne İçin Kullanılır? Elektra Plus Prospektüs

ELEKTRA PLUS %1.25 + %0.25 JEL KULLANMA TALİMATI

Haricen uygulanır.

Etkin maddeler: 1 g jel, etkin madde olarak 12,5 mg deksketoprofene eşdeğer 18,45 mg deksketoprofen trometamol ve 2,5 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer, trometamol, etil alkol, lavanta esansı ve deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Elektra Plus Prospektüs

ELEKTRA PLUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Elektra Plus, sarı renkli, berrak jeldir, aktif madde olarak % 1.25 a/a oranında deksketoprofen ve % 0.25 a/a oranında tiyokolşikosid içeren 30 ve 50 g’lık tüpler halinde bulunmaktadır.

 • Deksketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar=NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.
 • Tiyokolşikosid, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

Elektra Plus, aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir;

 • Kireçlenme (osteoartrit),
 • Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kirişinin iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit) ve eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) gibi romatizmal hastalıklar,
 • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları,
 • Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları.

ELEKTRA PLUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Deksketoprofen, tiyokolşikosid ya da ürünün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Asetilsalisilik aside (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Kanama probleminiz varsa ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız,
 • Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı meydana geldiyse,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz, bunlar gibi durumlarda Elektra Plus kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine uygulanmamalıdır.

Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

Elektra Plus tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

Elektra Plus’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

ELEKTRA PLUS ’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
 • Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, solaryuma (ultraviole ışınlarına) maruz kalınmamalıdır.
 • Deksketoprofenin sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Elektra Plus’ın uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ELEKTRA PLUS’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ELEKTRA PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ELEKTRA PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ELEKTRA PLUS KULLANABİLİR Mİ?

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

ELEKTRA PLUS’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçeriğinde uyarı gerektirecek yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ELEKTRA PLUS KULLANIMI

Deksketoprofen, deri/cilt üzerine uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ELEKTRA PLUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ağrılı bölgeye günde 2-3 defa uygulanır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Elektra Plus haricen uygulanır.

Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır. Elektra Plus kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Çocuklarda Elektra Plus Kullanımı:

Bu ilacı 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda Elektra Plus Kullanımı:

Deksketoprofen: Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Tiyokolşikosid: Tiyokolşikosidin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Elektra Plus Kullanımı:

Deksketoprofen: Şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Tiyokolşikosid: Tiyokolşikosidin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer Elektra Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Elektra Plus Kullandıysanız: Elektra Plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Elektra Plus kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Elektra Plus İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bulunmamaktadır.

ELEKTRA PLUS’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Elektra Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Elektra Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Elektra Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri, dermatit (ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme),
 • Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin Raporlanması

Bu kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ELEKTRA PLUS’IN SAKLANMASI

 • Elektra Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Elektra Plus’ı 25 ’C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Elektra Plus’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Elektra Plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Elektra Plus’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19/12/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Osteoartrit Nedir, Neden Olur
 2. Romatoid Artrit Nedir, Neden Olur
 3. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
 4. Eklem Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git