Ağrılar ve Tedavileri

Eklem Ağrısı Neden Olur? Eklem Ağrısı Tedavisi

Eklem ağrıları her yaş grubunda ve her iki cinste de görülebildiği gibi, özellikle ailesinde eklem ağrısı şikayeti olan kişilerde daha sık görülür.

Eklem nedir? Eklemler neden ağrıyor?

Hareket sistemini oluşturan temel yapılardan biri eklemdir. Eklemler, iki ya da daha fazla kemiğin birleşim noktasıdır. Eklemler, işlevlerine göre üç grupta değerlendirilir. Bunlar fibröz eklem, kartilaginöz eklem ve sinoviyal eklem şeklindedir.

 • Fibröz eklem nedir? Fibröz eklemler (sinartroz) kafatası kemiklerini birleştiren, hareket yeteneği bulunmayan eklemlerdir.
 • Kartilaginöz eklem nedir? Kartilaginöz (amfiartroz) eklemlerde eklem yüzeyleri kıkırdak yapı ile örtülüdür ve bu yapı, eklemlerin sınırlı şekilde hareket etmelerine izin verir.
 • Sinoviyal eklem nedir? En hareketli eklemler sinoviyal eklemlerdir ve bu eklemlerin kapsülle çevrili bir eklem boşluğu mevcuttur. Eklem yüzeyleri kıkırdak ile örtülüdür ve eklem boşluğunu sinoviyal sıvı doldurur.

Eklem ağrıları nasıl meydana gelir?

Eklem terimi sadece eklemleri oluşturan kemikleri değil onları saran kapsülleri, bağları, kirişleri, kasları, yumuşak dokuları ve keseleri kapsayan bir terimdir, bu nedenle eklem ağrıları anatomik yapısı ve işlevsel özellikleri farklı olan çeşitli yapılardan ve sistemlerden kaynaklanabilir.

Eklem ağrılarının nedenleri ve meydana geliş mekanizmaları (travmalar, yaralanmalar, darbeler, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar, metabolizma bozuklukları, kireçlenmeler, kıkırdak sıvısının azalması ya da iltihaplanması ve tümörler gibi) farklılıklar gösterebilir.

Eklem ağrıları kimlerde görülür?

Eklem ağrıları her yaş grubunda ve her iki cinste de görülebildiği gibi, özellikle ailesinde eklem ağrısı şikayeti olan kişilerde daha sık görülür. Bunun dışında eklem ağrıları çok et yiyen kişilerde, dengesiz ağırlık kaldıran ya da taşıyan kişilerde, metabolizması zayıf kişilerde ve bağışıklık sistemi güçsüz kişilerde daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Eklem ağrıları çocuklarda genellikle büyüme ağrıları şeklinde de görülür. Eklem ağrıları ileri yaş hastalarda dejeneratif kemik sorunlarından (kireçlenme, kemik erimesi ve benzeri) görülür.

Eklem ağrısına eşlik eden rahatsızlıklar nelerdir?

Eklem ağrısı belirtileri

Eklem ağrısı belirtileri

Eklem ağrıları sebebe bağlı olarak başka şikayetler ile birlikte görülebilir.

Örneğin eklem çevresinde şişlik veya kızarıklık herhangi bir travma nedeni ile ortaya çıkabilir. Genellikle hasta bu durumun nedenini bilir fakat bazı durumlarda travma benzeri tetikleyici bir neden olmamasına rağmen eklemlerde şişlik, kızarıklık, ağrı, hareket bozukluğu, hareketlerde beceriksizlik ve bazende hafif derecede ateş, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetler olabilir. Bu tür eklem ağrılarında genellikle altta yatan sistemik bir hastalık vardır.

Örneğin romatizma başlangıcı belirtisi, hipertansiyonu olan bir hastada gut hastalığının belirtisi, viral bir enfeksiyon gibi hastalıkların belirtisi olarak da eklemlerde ağrı ortaya çıkabilir. 

Eklem ağrısı yapan enfeksiyöz hastalıklar

 • Septik artrit eklem ağrısına neden olur mu? Septik artrit, bir şekilde bakteri denilen mikroorganizmanın ekleme ulaşması ve burada hastalık yapması durumudur.
 • Osteomiyelit (kemik iltihabı) eklem ağrısına neden olur mu? Kemik dokusunun iltihabı sonucu meydana gelir. Genellikle mikroorganizmalar kan yolu ile kemiğin metafiz denilen bölgelerinde yerleşerek apse oluşturur.
 • Sepsis (kan zehirlenmesi) eklem ağrısına neden olur mu? Septisemi (kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışması durumudur.
 • Subakut bakteriyel endokardit eklem ağrısına neden olur mu? Daha öncesinden var olan kalp kapak bozukluğu veya lezyonu üzerine kan zehirlenmesi sonucu meydana gelen bir kalp hastalığıdır. Bu duruma neden olan septisemi (kan zehirlenmesi) bir diş çürüğünden bile kaynaklanabilir.
 • Enterik enfeksiyonlar eklem ağrısına neden olur mu? Hastalık yapan enterobakteriler, zorunlu patojenler ve fırsatçı patojenler olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Zorunlu patojenler tifo, Shigella, bakteriyel dizanteri, veba gibi hastalıklara neden olur ve bu hastalıkların belirtileri arasında eklem ağrıları da vardır. Fırsatçı patojenler ise kan zehirlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve abdominal enfeksiyonlara neden olurlar ve buna bağlı eklem ağrıları ortaya çıkar.
 • Bruselloz enfeksiyonu eklem ağrısına neden olur mu? Aslen hayvan hastalığı olan Bruselloz insanlarda da görülen zoonoz bir hastalktır. Bruselloz birçok sistemi tutabileceği gibi eklemleri de tutarak eklem ağrılarına yol açar.
 • Viral enfeksiyonlar eklem ağrısına neden olur mu? Virüslerin farklı türlerinin oluşturduğu hastalıklardır. Viral enfeksiyonlar su çiçeği, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, soğuk algınlığı, grip türleri, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, zona, çocuk felci, kuduz, hantal ateşi, HPV, HIV gibi daha birçok hastalığa neden olarak eklem ağrılarına neden olurlar.
 • Tüberküloz enfeksiyonu eklem ağrısına neden olur mu? Tüberküloz (verem) bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz birden fazla organda görülebildiği gibi, daha çok akciğerleri, akciğerlere ait lenf bezlerini tutar. Tüberküloz enfeksiyonu sistemik bir enfeksiyon olabilir ve eklem ağrılarına neden olur.

Eklem ağrısı yapan yangısal hastalıklar

Eklem ağrısı hangi hastalıklardan olur

Eklem ağrısı hangi hastalıklardan olur

 • Romatoid artrit eklem ağrısına neden olur mu? Bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan kronik, enflamatuvar bir otoimmün bozukluktur. Romatoid artrit eklem ağrısı ve eklem aşınmasına sebep olarak önemli derecede hareket kaybına yol açabilir.
 • Vaskülitler eklem ağrısına neden olur mu? Kan damarı duvarında oluşan yangısal değişimlerin tamamına verilen addır. Vaskülitler durumunda damar sisteminde tıkanma, daralma, anevrizmalar ile seyir gösteren çoklu organ yetmezliği ortaya çıkabilir ve bu gelişmelere bağlı eklem ağrıları görülebilir.
 • Henoch-Schönlein purpurası eklem ağrısına neden olur mu?Döküntü, eklem ağrısı ve böbrek fonksiyon bozuklukları ile seyir gösteren kronik bir durumdur. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir fakat vakaların çoğunda hastalık başlamadan önce 2-4 hafta kadar süren ateşli bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olma öyküsü veya hastaların çok az bir kısmında da canlı bir virüs aşısı olma durumu vardır.
 • Kawasaki hastalığı eklem ağrısına neden olur mu? Kawasaki hastalığı sıklıkla çocuklarda görülen 5 günden uzun süren ve düşmeyen ateş ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kawasaki hastalığı başka sistemleri, organları da tutabilir ve  bunlara bağlı eklem ağrılarına sebebiyet verebilir.
 • Sistemik lupus eritematozus eklem ağrısına neden olur mu? SLE doktorlar arasında lupus olarak da adlandırılır. Sebebi bilinmeyen cilt, eklem, kalp zarı, akciğer zarı, böbrek gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı farklı belirtiler ile seyreden bir hastalıktır ve lupus eritematozus eklem ağrılarına neden olabilir.
 • Bağ dokusu hastalıkları eklem ağrısına neden olur mu? Bağ dokusu hastalığı, diğer bağ dokusu hastalıklarının belirtilerine ve semptomlarına neden olan ve nadir görülen bir öz bağışıklık bozukluğudur. Bağ dokusu hastalığı olan kişiler, Lupus, Skleroderma ve Polimiyozitten oluşan diğer hastalıkların belirtilerini gösterirler ve bu durumlara bağlı eklem ağrıları kaçınılmaz olur.
 • Jüvenil skleroderma hastalığı eklem ağrısına neden olur mu? Jüvenil skleroderma çocukluk döneminde nadir görülen ve farklı alt tipleri olan bir hastalıklar grubudur. Hastalığın en önemli özelliği ciltte oluşan sertleşme ve katılaşmadır. Skleroderma en sık cildi etkileyebileceği gibi her organı tutabilir ve eklem ağrılarına sebep olabilir. Etkilenen organda fibrozise yol açar.
 • Jüvenil dermatomiyozit eklem ağrısına neden olur mu? Çocukluk döneminde erişkinlik dönemine göre daha sık görülen proksimal kas güçsüzlüğü, deri ve kasları ilgilendiren vaskülopati, tipik deri döküntüsü ile seyreden bir hastalıktır. Bu durum bağırsak tutulumu, akciğer tutulumu, kas tutulumu ve kardiyak tutulum da gösterebilir. Eklem şişlikleri, kızarıklıkları ve döküntüleri görülebilir. Diğer tutulumlara bağlı olarak eklem ağrılarına neden olabilir.

Eklem ağrısı yapan romatizmal hastalıklar

 • Akut romatizmal ateş eklem ağrısına neden olur mu? Genellikle çocukluk dönemlerinde görülen, A grubu Beta hemolitik Streptokokların neden olduğu farenjit (farenks iltihabı) durumundan 7-10 gün sonra ortaya çıkan, eklem ve kalp tutulumları ile seyreden bir hastalıktır. Akut romatizmal ateş gezici eklem tutulumları ve ağrıları yapar. Hastalık akut eklem romatizması olarak da adlandırılır.
 • Post-enfeksiyöz reaktif artritler eklem ağrısına neden olur mu? Reaktif artrit genelllikle bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile meydana gelir. Reaktif artritin semptomları, olayın ortaya çıkmasına neden olan üretrit ve enteritten 1-3 hafta sonra kendini gösterir. Reaktif artritler eklemler dahil birçok sistemi ve organı tutabilir. Eklemlerde tutukluluk, miyalji ve bel ağrısı erken görülen belirtiler arasındadır.
 • Kalçanın geçici sinoviti eklem ağrısına neden olur mu? Geçici sinovit sıklıkla çocuklarda görülen ve kalça ekleminde ağrılara yol açan bir durumdur. Geçici sinovit kalçaya bağlı ve kalça çevresindeki sistemlere bağlı belirtiler gösterdiği için nedeninin araştırılması gerekir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber üst solunum yolu enfeksiyonları sorumlu tutulmaktadır ve bu durum özellikle kalça ekleminde ve kalça çevresindeki eklemlerde ağrıya yol açar.
 • Serum hastalığı eklem ağrısına neden olur mu? Hayvan kaynaklı bir anti serumun ya da penisilin gibi bazı ilaçların alınmasından yaklaşık 10 gün sonra gelişebilen bir tür aşırı reaksiyon hastalığıdır ve bu durum eklem ağrısına neden olabilmektedir.
 • Ailesel Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) eklem ağrısına neden olur mu? FMF hastalığı, ateşin de eşlik ettiği karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. Ailesel Akdeniz ateşi hastalığı genetik geçişli kalıtsal bir hastalıktır ve ataklar döneminde eklem ağrısı en sık görülen belirtiler arasındadır. Hastalık daha birçok sistemi tutabilmektedir.
Eklem ağrıları kimlerde görülür

Eklem ağrıları kimlerde görülür

Eklem ağrısı yapan malign (kötü huylu) hastalıklar

 • Lösemi eklem ağrısına neden olur mu? Kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde artması ile meydana gelen bir kanser türüdür. Lösemiler farklı tiplerde görülebilir. Lösemilerin tam olarak nedenleri bilinmediği gibi genetik faktörler, çevresel faktörler gibi durumların rolünün olduğuna inanılmaktadır. Lösemilerin tiplerine göre farklı belirtileri vardır ve lösemi nedeni ile eklem ağrıları görülebilmektedir.
 • Lenfoma eklem ağrısına neden olur mu? Lenfomalar bağışıklık sisteminin urları dır. Lenf düğümlerinde çıkan ve lenfositlerden oluşan tümörler lenfoma olarak adlandırılır. Lenfomaların da farklı türleri vardır ve lenfomalar nedeni ile eklem ağrıları olur.
 • Kemik tümörleri eklem ağrısına neden olur mu? Kemik tümörleri kemiğin kendisinden kaynaklanan (primer) kemik tümörleri ve kemiğe başka bir yerden yayılan (sekonder) kemik tümörleri olarak iki grupta değerlendirilir ve kemik tümörleri nedeni ile de eklem ağrıları olur.
 • Yumuşak doku tümörleri eklem ağrısına neden olur mu? Yumuşak doku tümörleri uzuvlar ve gövdenin her türlü yumuşak dokusunda (kas dokusu, yağ dokusu, bağ dokusu, damarlar, sinirler ve kıkırdak doku gibi) oluşabilir. Yumuşak doku tümörleri tipine ve tuttuğu kısma göre eklem ağrılarına neden olabilir.

Eklem ağrısı yapan mekanik ve ortopedik hastalıklar

 • Travmalar eklem ağrısına neden olur mu? Travma bir çoğu ciddi olan ve bir uzvun kopması gibi vücutta hasar oluşturan fiziksel yaralanmalar ya da ruhsal hasarlardır ve travmalar nedeni ile eklem ağrıları olur.
 • Avasküler nekroz eklem ağrısına neden olur mu? Bir hastalık ya da yaralanma kanın serbest şekilde kemiğe akmasını engel olur ise tutulan kemik hücreleri ölmeye başlar. Kemik kururken, çevresinde bulunan kıkırdak doku da bozulmaya başlar ve bu durum sonucu eklem ağrıları ve diğer belirtiler ortaya çıkar.
 • Düz tabanlık eklem ağrısına neden olur mu? Düz tabanlık doğumsal olabileceği gibi kilo fazlalığından, romatizmal hastalıklardan ve uygunsuz ayakkabı giymeye bağlı da oluşabilir. Düz tabanlık nedeni ile eklem ağrıları olabilir.
 • Kaymış femoral epifiz sendromu eklem ağrısına neden olur mu? Femur başı epifiz kayması uyluk kemiğinin (femur) büyüyen ucunun (epifiz) kemiğin gövdesi üzerinde kayması sonucu oluşur. Bu durum tek bir kalçada ya da her iki kalçada birden oluşabilir. Genellikle 11-16 yaşları arasında görülür. Nedeni tam olarak bilinmez ve özellikle kalça bölgesi eklem ağrılarına yol açabilir.

Eklem ağrısına neden olan diğer hastalıklar

Eklem ağrısı yapan hastalıklar

Eklem ağrısı yapan hastalıklar

 • Hipermobilite sendromu eklem ağrısına neden olur mu?Toplumda yaklaşık % 10 kişide bir dereceye kadar hipermobilite vardır. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Hipermobilite çoğunlukla herhangi bir şikayete neden olmaz fakat bazı kişilerde kronik eklem ağrılarına neden olabilmektedir. Gevşek eklemler ile birlikte kronik ağrısı veya bu durum ile alakalı başka sorunları olan kişilerde hipermobilite sendromu teşhis edilebilir.
 • Büyüme ağrıları eklem ağrısına neden olur mu? Büyüme ağrıları genellikle 3-12 yaşları arasındaki çocuklarda görülen, kol ve bacaklarda hissedilen, daha çok akşam üzeri ve geceleri ortaya çıkan, bazen çocuğun uykudan uyanmasına bile neden olan, yarım saat ya da birkaç saat sürebilen dönemsel ağrılardır. Büyüme ağrıları eklemlerde ağrılara neden olabilir.
 • İskelet displazileri eklem ağrısına neden olur mu? İskelet displazileri kemik ve kıkırdakların anormal gelişmeleri ve büyümeleri ile karakterize genetik kökenli büyük bir hastalık grubudur. 200’ün üzerinde iskelet displazisi tarif edilmiştir ve bu hastalıklar grubu eklem ağrılarına neden olabilir.
 • İmmün yetersizlikler eklem ağrısına neden olur mu? Bağışıklık sistemi yetersizliği hastalıklarının ortak özellikleri enfeksiyona duyarlılığın artması olan çeşitli hastalıklardan oluşan bir gruptur ve bu hastalıklarda da genellikle eklem ağrıları olur.
 • Metabolik hastalıklar eklem ağrısına neden olur mu? Metabolik hastalıklar protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da katabolizması ile ilgili olaylar sonucu gelişen patolojik tablolardır. Metabolik hastalıklar arasında bazı hastalıklar da eklem ağrısı yapabilir. Örneğin Fabry hastalığı, Farber hastalığı ve Mukopolisakkaridozlar gibi hastalıklarda eklem ağrıları sık görülür.
 • Gut hastalığı eklem ağrısına neden olur mu? Gut hastalığı (ayak başparmağını da tuttuğunda ”podagra” olarak da adlandırılır). Hastalığın ayırt edici özelliği tekrarlayan akut enflamatuvar artrit (kırmızı renkli, hassas, sıcak eklem şişliği) ile kendini belli eden bir hastalıktır.  
 • Diğer eklem ağrısı yapabilen faktörler: Aşılama sonrası görülen artritler, Raşitizm hastalığı, Kalsiyum matabolizma bozuklukları, Refleks sempatik distrofi ve eritromelaji, nörolojik (sinir sıkışmalarına bağlı) gibi durumlarda da eklem ağrıları olabilir.

Eklem ağrıları teşhisi

Eklem ağrıları bir haftadan uzun sürer ve devam eder ise bu hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. Eklemde daha önce olmayan şişlik, deride kızarıklık ve ısı artışı var veya bu durumu hasta ilk kez yaşıyor ise ağrının bir hafta bile sürmesini beklemeden ortopedi, fizik tedavi, cildiye (dermatoloji) ya da bir romatoloji uzmanına gitmesi gerekir.

Hastanın fizik muayenesinde hastaya bir travma, üst solunum yolu enfeksiyonu, ishalli bir hastalık, idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler geçirip geçirmediği sorulur. Hipertansiyonu olan bir hastada gut hastalığı varlığının olup olmadığı araştırılır. Muayene sırasında hastada sadece ekleme yönelik değil, hastanın şikayetlerine neden olabilecek diğer sistemik sorgulamanın da iyi yapılması önemlidir.

Eklem ağrısının nedeni bu yöntemler ile tespit edilemez ise kan testleri ve diğer görüntüleme yöntemleri gerekebilir. Yani eklem ağrısının nedeni bulunamadığında araştırma hastanelerinde araştırılması gerekir, çünkü eklem ağrısı yapabilecek birçok hastalık ve durum vardır.

Eklem ağrıları tedavisi 

Eklem ağrısı tedavisi

Eklem ağrısı tedavisi

Eklem ağrıları genellikle sebebe yönelik tedavi edilir. Eklem ağrısı mekanik nedenlerden (hastanın kilo problemi, eklemin yanlış kullanılması, tekrarlayan travmalar, mesleki faktörler, kireçlenme gibi) kaynaklanmış ise bu tür durumlarda ilaç tedavisi etkisiz olabilir.

Bu hastaların fizik tedavi uzmanlarınca değerlendirilmeleri ve fizik tedavi görmeleri daha doğru bir tedavi olur. Eklem ağrısının nedeni eğer iltihabi bir sorun ise bu durumda ilaçlar ile tedavi gereklidir.

Bu gibi durumlarda öncelikle iltihabı kontrol altına almak için değişik seviyelerde ilaç tedavisi uygulanır ve iltihap kontrol altına alındıktan sonra fizik tedavi uygulanabilir.

Eklem ağrısı tedavisinde ayrıca eklem içi enjeksiyon tedavisi, akupunktur ve kaplıca tedavileri gereken durumlarda uygulanabilir. Eklem ağrısının pek çok nedeni olabileceği için nedene yönelik tedavi gerektirir.

Eklem ağrıları nasıl azaltılır?

Eklem ağrıları olan kişiler için fazla güç gerektirmeyen, ritmik, akıcı ve yumuşak hareketler yapmak faydalı olur.

 • Yokuş olmayan yolda bisiklet kullanmak, yüzme, yürüme, dans etme gibi yöntemler eklem ağrılarında yararlıdır.
 • Su, vücut ağırlığını taşır ve eklemlerin hareketlerini kolaylaştırır, bu nedenle yüzme ideal bir spordur.
 • Tenis, basketbol, voleybol ve futbol gibi ani ve yön değiştirici hareketler ile birlikte yapılan spor türleri eklem kıkırdağının aşınmasına yol açar, bu nedenle eklem ağrısının nedeni tam olarak bilinmeden bu kişiler bu tür sporlara dikkat etmelidir.
 • Eklem ağrıları için güçlendirme ve germe egzersizleri eklemleri koruyan kasların etkinliğini arttırarak eklemleri güçlendirir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Bağışıklık sistemi yetersizliği neden olur
 2. Romatizma nedir? Romatizma belirtileri
 3. Romatoid artrit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Omurga kırıkları nedenleri ve tedavisi
 5. Akdeniz ateşi hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git