E

Ecopirin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ecopirin İlacın Yan Etkileri

Ecopirin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir.

ECOPIRIN 100 mg enterik kaplı tablet kullanma talimatı nedir?

Ecopirin’in etkin maddesi: 100 mg asetilsalisilik asit içerir.

Ecopirin’in yardımcı maddeleri: Nişasta, Ac-Di-sol (kroskarmelloz sodyum), hidroksipropil metil selüloz, trietil sitrat, talk 8070, talk**, sunset yellovv, deiyonize su*, eudragit-L30D solids gibi yardımcı maddeleri içerir.

Ecopirin ağız yoluyla alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

ECOPIRIN nedir ve ne için kullanılır?

Ecopirin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir. Asetilsalisilik asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır.

Ecopirin, 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler turuncu renklidir. Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar.

Ecopirin aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Ecopirin, hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında
 • Birden fazla risk faktörü taşıyan hastaların kalp damarlarının tıkanmasının önlenmesinde
 • Yeni kalp krizinin önlenmesinde
 • Kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde
 • Geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde.

Ecopirin Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ECOPIRIN kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (ECOPIRIN’IN kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) varsa
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa
 • Mide veya bağırsak ülseriniz (yara) varsa
 • Kanama eğiliminiz (kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama bozuklukları (hemorajik bozukluk) var ise
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz, bunlar gibi durumlarda Ecopirin kullanmayınız.

ECOPIRIN kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Ağrı kesici, iltihap giderici ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılık ve diğer nedenlere bağlı alerjiniz var ise
 • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz
 • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz
 • Eşzamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor iseniz
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da dolaşım sisteminizde bozukluk var ise
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hastası iseniz
 • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa
 • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız
 • Daha önceden geçirilmiş astım, saman nezlesi, burun eti, kronik solunum yolu hastalıklarınız varsa
 • Alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi) şikayetleriniz varsa
 • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz
 • Eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık, ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan Gut hastalığınız ya da yatkınlığınız var ise, bunlar gibi durumlarda Ecopirin kullanırken dikkatli olunuz.

Çocuklarda ve gençlerde, ateşle veya ateşsiz seyreden enfeksiyonlarda su çiçeği ve grip ihtimali bertaraf edilene kadar hekime danışılmadan kullanılmamalıdır; bu durumlarda eşzamanlı Ecopirin kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan reye sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için uzun süreli Ecopirin tedavisine başlamadan önce, doktorunuz tarafından size özel yarar risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Özel durumlarda ECOPIRIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Ecopirin kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Düşük doz asetilsalisilik asitin doğum kontrol metotlarıyla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, Ecopirin kullanımı sırasında uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Ecopirin, hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 6 ayında ise doktorunuza danışmadan Ecopirin kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Ecopirin kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ecopirin düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Ecopirin kullanımı: Ecopirin şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Ec0pirin kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Yiyecek ve içecekler ile Ecopirin kullanımı: Alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

ECOPIRIN’IN içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 100 mg ında 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”

Yardımcı madde olarak içerdiği sunset yellow (günbatımı sarısı) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte ECOPIRIN kullanımı nasıl olmalı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Ecopirin’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örneğin; insülin, sülfonilüre
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Kortizon türü ilaçlar
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit
 • Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri
 • Lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib
 • Eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/sistemik)
 • Multivitaminler
 • Omega-3 yağ asitleri
 • Kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum
 • Potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat
 • Vitamin E
 • Bir diyet tuzu olan amonyum klorür
 • Virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir
 • Pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat)
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat
 • Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ECOPRIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;

 • Yeni kalp krizinin önlenmesinde ve hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısında: Günde 1-3 tablet.
 • Birden fazla risk faktörü taşıyan hastalarda kalp damarlarında tıkanmanın önlenmesinde: Günde 1-2 tablet.
 • Kalp ve damar ameliyatlarında ameliyat sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde: Günde 1 tablet.
 • Geçici felçlerin ve inmenin önlenmesinde: Günde 1-3 tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile tercihen yemeklerden önce ağızdan alarak kullanınız.

Ecopirin alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir, bu nedenle Ecopirin kullanılırken alkol alınmamalıdır.

Ecopirin, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Tedavi sürenize doktorunuz karar vermelidir.

Çocuklarda Ecopirin kullanımı:

Ecopirin’in 18 yaş altı çocuklarda güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Bu yaş grubu için veri yoktur. Bu yüzden, 18 yaş altı çocuklarda Ecopirin kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Ecopirin kullanımı:

Ecopirin şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Ecopirin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Ecopirin kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden fazla Ecopirin kullanmışsanız; aşırı ve hızlı soluk alıp verme, terleme, bulantı ve kusma, ateş yükselmesi, tansiyon düşmesi ya da yükselmesi, ritim bozukluğu gibi kalp rahatsızlıkları, susuzluk, kan şekerinin düşmesi ya da yükselmesi, kulak çınlaması, sağırlık, mide kanaması, baş ağrısı ve sersemlik hali, baş dönmesi, işitme bozukluğu, zihin karışıklığı, idrar çıkışında azalma, uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir. Tüm hasta gruplarında ciddi zehirlenme belirtileri olabilir. Sersemlik ve kulak çınlaması özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda ciddi zehirlenme belirtileri olabilir. Ecopirin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ecopirin’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ecopirin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bilinen bir etkisi yoktur.

ECOPIRIN ilacın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Ecopirin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ecopirin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nezle, burun tıkanıklığı
 • Cilt reaksiyonları (kaşıntı, kurdeşen, ödem)
 • Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi).

Ecopirin’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri

 • Mide yanması
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın ağrısı ve ishal gibi mide-bağırsak sistemi (gastrointestinal) bozukluklar
 • Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı (mikro hemoraj).

Ecopirin’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri

 • Gastrointestinal ülser (Çok seyrek vakalarda perforasyona (delinmeye) yol açabilir).
 • Gastrointestinal kanama (uzun süreli Ec0pirin 100 mg kullanımı, gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir).
 • Gastrointestinal enflamasyon oluşabilir.
 • Dışkınızın koyu renkli olması (melena) veya kan kusmanız durumunda (her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtileridir) derhal doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Cilt reaksiyonları oluşabilir.

Ecopirin’in seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri

Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve/veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral kanama (beyin kanaması) gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.

Özellikle astım hastalarında cilt, solunum yolları, gastrointestinal kanal ve kardiyovasküler sistemde (dolaşım sistemi) aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları belirtileri ve bulguları arasında hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), dispne (nefes darlığı) atakları, rinit (soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık), geniz tıkanması, anafilaktik şok (hayati risk taşıyan, ani ve aşırı duyarlılığın yol açtığı klinik tablo) ve anjiyonörotik ödem (derialtında belirli bir bölgeyle sınırlı, ürtikere benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin belirdiği alerjik bozukluk) bulunabilir.

Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) (bir tür enzim) eksikliği formları olan hastalarda hemoliz (kan yıkımı) ve hemolitik anemi (alyuvarların [kırmızı kan hücrelerinin] normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması) bildirilmiştir.

Muhtemelen kanama süresinin uzadığı, burun kanaması, dişeti kanaması, kutanöz kanama veya ürogenital kanama gibi kanamalar olabilir. Bu etki, kullanımdan sonra 4 ile 8 gün kadar sürebilir.

Ecopirin’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri

 • Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve/veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek, antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda serebral kanama (beyin kanaması) gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
 • Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gelişebilir.
 • Düşük dozlarda asetilsalisilik asit ürik asit atılımını azaltır. Bu durum eğilimi olan hastalarda gut (eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık) ataklarına neden olabilir.
 • Yüksek karaciğer değerlerine sebebiyet verebilir.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği gibi yan etki oluşabilir.
 • Eritema eksudativum multiforme (simetrik, sabitlenmiş, kırmızı, ciltten kabarık lezyonların ani ortaya çıkışı olarak adlandırılan cilt reaksiyonları) oluşabilir.

Ecopirin’in bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • İşitme bozukluğu
 • Kulak çınlaması, zihin karışıklığı gibi aşırı doz belirtileri olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ECOPIRIN nasıl saklanır?

 • Ecopirin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ecopirin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.
 • Ecopirin’i Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ecopirin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 26/11/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Göğüs ağrısı neden olur
 2. Kalp damar hastalığı nedenleri
 3. Kalp krizi nedenleri ve tedavisi
 4. Ateroskleroz nedenleri
 5. Nefes darlığı nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git