E

Eales Göz Hastalığı Nedir? Eales Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Eales hastalığı, genç erişkinlerde ve çoğunlukla da erkeklerde görüldüğü bilinse de erkek ve kadınları eşit oranda etkilediğini bildiren çalışmalar da vardır. Hastalık retina venlerinin inflamasyonu (iltihabı) ve tekrarlayan vitröz hemoraji ile karakterizedir. Vitröz salgı içinde kanın varlığı görüşü etkileyebilir.

Eales hastalığı nedenleri

Hastalığa neden olabilecek faktörler hakkında birçok moleküler, biyolojik, immünolojik ve biyokimyasal araştırmalar yapılmasına rağmen henüz nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Eales hastalığı belirtileri

Olguların yarısında veya çoğunda her iki göz bu durumdan etkilenir. Hastaların çoğunda ilk başlarda herhangi bir belirti olmayabilirken, hastalık ilerledikçe göz önünde uçuşmalar, bulanık görme, baş ağrıları ve hemorajilere (kanamalara) bağlı görme kaybı oluşabilir.

Eales hastalığı teşhisi

Eales hastalığı tanısında iyi bir göz muayenesi ve bazı görüntüleme yöntemleri gereklidir. Tanıda fundus floresein anjiyografisi (FA), oküler ultrasonografi (USG), optik koherens tomografi (OKT), lazer fotokoagulasyon gibi  yöntemler kullanılır.

Eales hastalığını doğrulamak için bazı hastalıklardan ayırıcı tanısının yapılması çok önemlidir.

Ayırıcı tanıda dışlanması gereken hastalıkları sıralayacak olursak;

Eales hastalığı tedavisi

Hastalığın takip ve tedavisi evresine göre değişir.

Enflamasyonun (iltihabi durumun) aktif olduğu evrede kortikosteroid ajanlar kullanılır. Steroid tedavisinin nasıl uygulanacağı ve dozu tutulan kadran sayısı ve makula ödemi olup olmadığına göre ayarlanır.

Steroid tedavisine yanıt vermeyen, yan etkiler yüzünden steroid tedavisi uygulanamayan veya tedavinin kesilmesi gereken hastalarda uygun immünsupresif ilaçlar kullanılabilir.

Hastalığın proliferasyon evresinde kapiller perfüzyon yokluğu ve neovaskülarizasyon varlığında lazer fotokoagülasyon uygulanır. Fakat aktif enflamasyon (iltihaplanma) döneminde lazer tedavisi uygulanmaz. Lazer tedavisine ihtiyaç duyulan olgularda tedavi enflamasyon baskılandıktan sonra uygulanır.

Bu tedaviler ile gerilemeyen vitreus hemorajilerinde ve retina dekolmanında pars plana vitrektomi cerrahisi yapılabilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Retina kanaması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Retinal arter tıkanıklığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Retinal ven tıkanıklığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Viterus hemoraji nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git