Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

E.S. Enema Nedir ve Ne İçin Kullanılır? E.S. Enema Lavman Nasıl Kullanılır?

E.S. ENEMA 161 mg/mL + 59 mg/mL KULLANMA TALİMATI

Rektal Çözelti Yetişkinler İçin: Rektal yolla kullanılır.

E.S. Enema Etkin Maddeleri: Her 118 mL’lik uygulama dozunda, Her 177 mL’lik uygulama dozunda;

 • Sodyum dihidrojen fosfat 19 g        28.5 g,
 • Disodyum hidrojen fosfat 7 g           10.5 g.

E.S. Enema Yardımcı Maddeleri: Metilparaben sodyum, deiyonize su, püskürtücü başlık (nozül) kayganlaştırıcısı: Beyaz yumuşak parafın.

E.S. Enema Kullanma Talimatı

E.S. ENEMA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

E.S. Enema yetişkinlerde:

E.S. Enema yetişkinler için, geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır.

E.S. Enema yetişkinler için, dışkıdaki su miktarını arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltımıdır.

E.S. Enema yetişkinler için’in içerisinde tuzlu müshil bulunur (şalin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ilâ 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir.

Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde; Rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır.

Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (nozül), kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır. Hiçbir E.S. Enema ürününde lateks kullanılmamaktadır.

E.S. Enema yetişkinler için yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılır.

E.S. ENEMA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

12 yaşın altındaki çocuklarda 135 mL’lik yetişkin dozu uygulamayınız. (12 yaşın altındaki çocuklar için yetişkin dozunun yarısına denk gelen 67.5 mL’lik doz bulunmaktadır.) Uygulamanın yapılması ile birlikte dışkı atılımı sulu olacaktır, bu nedenle vücutta 24 saat içerisinde bir şişeden fazla E.S. Enema yetişkinler için alınması zararlı olabilir. Doktorunuz tarafından önerilmemişse, müshil (laksatif) ürünlerini iki haftadan uzun süre kullanmayınız.

Ağızdan alınması durumunda acilen tıbbi yardım alınız veya zehir danışma merkezine müracaat ediniz.

İşlem nedeniyle rektal rahatsızlık veya yanma hissi oluşabilir.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • E.S. Enema yetişkinler için’in içindeki etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Kalın bağırsağınızda aşırı genişleme (megakolon) durumu varsa,
 • Anüste veya rektumda daralma veya kusur varsa,
 • Kalın bağırsakta tıkanıklık varsa (Hirschsprung hastalığı),
 • Şüpheli bir bağırsak tıkanıklığı varsa,
 • Bağırsaklarda tıkanıklık veya normal bağırsak hareketlerinde bir bozukluk varsa,
 • 3 yaş altı çocuklarda, E.S. Enema kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

Doktorunuz tarafından, aşağıdaki rahatsızlıklardan birinin dahi sizde olduğu veya olabileceği belirtilmiş ise:

 • Apandisit,
 • Delinmiş/hasarlı ya da tıkanmış bağırsak problemi,
 • İltihaplı bağırsak hastalığı,
 •  Rektal kanama tanısı konulması,
 • Kalbin tüm vücuda düzgün şekilde kan pompalamasında sorun (konjestif kalp yetmezliği),
 • Mide bulantısı veya susuzluk,
 • Karın ağrısı, gibi durumlarınız olduğu veya olabileceği doktorunuz tarafından belirtilmişse E.S. Enema yetişkinler için’i kullanmayınız.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Yaşlı veya güçsüz iseniz,
 • Kontrol edilememiş kan basıncınız varsa,
 • Kalp veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Karında su toplanması şikayetiniz varsa,
 • Rektal ülser veya çatlak şikayetiniz varsa,
 • Kolostomi ameliyatı olmuşsanız,
 • Vücudunuzdaki tuz ve su seviyelerinde değişiklik (elektrolit bozuklukları) varsa, E.S. Enema yetişkinler için’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİKTE E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik süresince uygulandığında ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli değildir. E.S. Enema doğum ve doğum sonrası dönemde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sodyum fosfat anne sütüne geçebildiği için E.S. Enema alındıktan sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak atılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN KULLANABİLİR Mİ?

E.S. Enema’nın araç ve makine kullanımına doğrudan etkisi yoktur. Su kaybından dolayı baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanılmasından sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

E.S. Enema yetişkinler için’in içeriğinde metilparaben sodyum ve deiyonize su kullanılmıştır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN KULLANIMI

Aşağıda yer alan türden reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı ilaçları (kalsiyum kanal blokerleri),
 • Mesane boşaltıcı ilaçlar (diüretik),
 • Ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar (lityum),
 • Vücudu susuz bırakabilecek ilaçlar veya elektrolit denge olarak bilinen vücuttaki tuz seviyesini (potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yalnızca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız.

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

Enjekte etmeye başlamadan önce renkli koruyucu kapağı çıkartınız.

Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, E.S. Enema yetişkinler için 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.

Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullanımdan sonra bir miktar likid şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar (genellikle 2-5 dakika) pozisyon korunur.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Sol yan pozisyonu:

Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.

E.S. Enema Uygulaması İçin Sol Yan Pozisyonu

Diz-göğüs pozisyonu:

Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.

E.S. Enema Uygulaması İçin Diz Pozisyonu

 • Yukarıdaki iki pozisyondan (sol yan pozisyonu veya diz-göğüs pozisyonu) uygun olanını tercih ediniz.
 • Renkli koruyucu kapağı çıkarınız.
 • Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.
 • Ucu rektuma yerleştirirken aşırı kuvvet uygulamayınız çünkü hasara neden olabilir.
 • Makata bağırsak boşaltım hareketi verilirse (dışkı atım hareketi sağlanması), uç daha kolay yerleştirilir. Bu hareket, makatın (anüs) etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.
 • Sıvının neredeyse tamamı boşalana kadar şişeyi sıkınız.
 • Ucu rektumdan çıkarınız ve bağırsakta boşaltım hareketi başlayana kadar pozisyonunuzu koruyunuz (normal olarak 2-5 dakika).

Çocuklarda E.S. Enema Kullanımı:

3-12 yaş arası çocuklar için “E.S. Enema Çocuklar İçin” formu mevcuttur. E.S. Enema yetişkinler için’in yetişkin dozu 135 mL’dir. Çocuklar için bu dozun yarısına denk olan, 67.5 mL’lik doz bulunmaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında E.S. Enema Kullanımı:

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, tuz yasaklı bir diyetteyseniz ya da böbrek hastasıysanız doktorunuz önermedikçe kullanmayınız.

Yaşlı ve halsiz hastalarda ve kontrol edilemeyen atardamar (arteryel) hipertansiyonu, karında su toplanması, kalp hastalığı, bağırsak iç yüzey (rektal mukoza) değişikliği (örn. ülser, fissür), kolostomi olan veya önceden süregelen kalsiyum seviyesi düşüklüğü (hipokalsemi), kanda potasyum seviyesi düşüklüğü (hipokalemi), kanda fosfat seviyesi yüksekliği (hiperfosfatemi), kandaki sodyum düzeyi artışı (hipematremi) gibi elektrolit bozuklukları bulunan ve özellikle şeker hastalığında kanın asitli hali (asidoz) görülmüş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer E.S. Enema yetişkinler için’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla E.S. Enema Kullandıysanız:

Gerekenden fazla miktarda E.S. Enema yetişkinler için alınması durumunda profesyonel yardım alınız veya bir sağlık merkezi ile bağlantıya geçiniz.

Aşırı doz veya tutulum (retansiyon), kandaki sodyum düzeyinin artması (hipernatremi), kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi), kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi) ve kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi) de dahil çeşitli fonksiyonlar için vücutta ihtiyaç duyulan örneğin tuz ve mineral düzeyinin (elektrolit) bozukluğuna sebep olabilir. Bunların yanı sıra bazı işaret ve belirtilerle (örn. metabolik asidoz, böbrek yetmezliği ve tetani) dehidrasyon (su kaybı) ve hipovolemi (kan hacminde azalma) oluşabilir. Bazı ağır elektrolit bozukluklar, kalp ritim bozukluğu (kardiyak aritmi) ve ölüme sebebiyet verebilir. Aşırı doz almış iseniz dikkatle takip edilmeniz gerekir. Elektrolit bozukluk tedavisi, uygun elektrolit ve sıvı yenilemesi (replasman) ile acil tıbbi müdahale gerektirir.

E.S. Enema yetişkinler için’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

E.S. Enema Kullanmayı Unutursanız:

E.S. Enema’yı kullanmayı unutursanız, yine normal dozlarda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

E.S. Enema İle Tedavi Sonlandırıldığındaki Oluşabilecek Etkiler:

Tedavi sonlandınldığında, herhangi bir etki olduğuna dair veri bulunmamaktadır.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi E.S. Enema yetişkinler için’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

E.S. Enema yetişkinler için ile görülen istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir (mevcut verilerden tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, E.S. Enema yetişkinler için’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Rektal kanama (bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi),
 • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) zor nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi olması,
 • E.S. Enema yetişkinler için verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil
bölümüne başvurunuz:

 • Dehidrasyon (vücudun aşın su kaybetmesi),
 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)),
 • Kanda elektrolitlerin (tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar,
 • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz,
 • Kusma veya mide bulantısı,
 • Gaz birikimine bağlı şişkinlik,
 • İshal,
 • Anal bölgede kaşıntı veya yanma,
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması,
 • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali,
 • İğnelenme,
 • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi),
 • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi),
 • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi),
 • Kandaki sodyum düzeyinin artması (hipernatremi),
 • Vücuttaki asit atılımının bozulması (metabolik asidoz).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN NASIL SAKLANMALI?

 • E.S. Enema yetişkinler için’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • E.S. Enema yetişkinler için’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İlacı dondurmayınız.
 • E.S. Enema yetişkinler için’in kesilmiş veya açılmış ambalajlarını satın almayınız.
 • E.S. Enema yetişkinler için’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra E.S. Enema yetişkinler için’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 02/02/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:

Doğuştan megakolon, bağırsak tıkanıklığı, imperforat anüs veya konjestif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Böbrek bozukluğu, önceden süregelen elektrolit bozukluklar veya kolostomi yapılmış veya diüretik kullanan veya elektrolit seviyelerini etkileyen hipokalsemi, hiperfosfatemi, hipernatremi gibi ilaçları kullanan veya asidoz görülmüş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

E.S Enema’nın yetişkin ve çocuk formları bulunduğundan reçetelendirme buna göre yapılmalıdır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Kolonoskopi Nedir
 2. Enema Nedir
 3. Kabızlık Nasıl Geçer

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git