D

Dyloxia Ne İçin Kullanılır? Dyloxia Nasıl Kullanılır? Dyloxia Yan Etkileri

DYLOXİA 60 MG GASTRO-REZİSTAN SERT KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Duloksetin. Her kapsül 60 mg duloksetine eşdeğer miktarda enterik kaplı duloksetin hidroklorür pelletleri içerir.

Yardımcı maddeler: Şeker kürecikleri, hipromelloz, talk, saf su, sukroz, hipromelloz ftalat, trietil sitrat, izopropil alkol, diklorometan, titanyum dioksit, sarı demir oksit, jelatin (sığır jelatini), indigotine-FD&C blue2, siyah demir oksit, eritrosin-FD&C red 3 gibi yardımcı maddeler içerir.

DYLOXİA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Dyloxia 60 mg gastro-rezistan sert kapsüller, beyaz beyazımsı renkte pelletler içeren, lacivert/açık yeşil renkli “1” numara sert jelatin kapsüllerdir. Dyloxia 28 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.

Dyloxia duloksetin etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Dyloxia sinir sistemindeki serotonin ve noradrenalin seviyelerini artırır.

Dyloxia yetişkinlerde aşağıdaki durumlar için kullanılır:

 • Depresyon,
 • Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağrı, bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibi kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir.),
 • Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir.),
 • Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.),
 • Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı hissedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.).

Dyloxia, depresyonu veya anksiyetesi olan kişilerin çoğunda iki hafta içinde etkisini göstermeye başlar, ancak kendinizi daha iyi hissedene kadar geçen bu süre 2-4 hafta kadar da olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size Dyloxia vermeye devam edebilir.

Diyabetik nöropatik ağrısı olan kişiler kendilerini iyi hissedene kadar bir kaç hafta geçebilir. Eğer tedaviye başladıktan iki ay sonra kendinizi iyi hissetmezseniz doktorunuzla konuşunuz.

DYLOXİA KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dyloxia yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarda ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakınen izlenmesi gereklidir.

DYLOXİA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Duloksetin veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız),
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte Dyloxia kullanımı” bölümüne bakınız),
 • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız,
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte Dyloxia kullanımı” bölümüne bakınız).

Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz (doktorunuz Dyloxia alıp alamayacağınızı size söyleyecektir).

DYLOXİA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdakiler Dyloxia’nın size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa Dyloxia’yı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

Eğer;

 • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
 • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan sarı kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız,
 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Daha önce nöbet geçirmişseniz,
 • Taşkınlık (mani) durumunuz varsa,
 • Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz,
 • Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa,
 • Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa,
 • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız),
 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız,
 • Hepatit, karaciğer enzimlerinizde artış varsa,
 • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
 • İstenmeyen veya acı veren huzursuzluk ve oturup kalkmada yetersizlikle karakterize akatiziniz varsa,

Dyloxia huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle bir şey olursa doktorunuza bildirin.

İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

 • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa intihara eğilim riski artmaktadır.
 • Genç bir yetişkinseniz; klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceniz olduysa veya olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

Dyloxia’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara Dyloxia önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya Dyloxia reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar Dyloxia kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve/veya kötüleşirse doktorunuzu haberdar etmelisiniz. Dyloxia’nın bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DYLOXİA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Dyloxia aç veya tok karnına kullanılabilir.

Dyloxia ile tedavi olurken alkol alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DYLOXİA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dyloxia’yı potansiyel yararları ve doğmamış çocuğunuza vereceği zarar ve yararını doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanabilirsiniz.

Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde Dyloxia kullanmayınız.

Doktorunuzun Dyloxia kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamileyken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz ile derhal temasa geçiniz.

Eğer Dyloxia’yı hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler; gevşek kaslar, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DYLOXİA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken Dyloxia kullanımı önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DYLOXİA KULLANABİLİR Mİ?

Dyloxia kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir.

Dyloxia’nın sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

DYLOXİA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Dyloxia sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DYLOXİA KULLANIMI

Dyloxia’nın etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup bu ilaçlar aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Diyabetik nöropatik ağrı, Fibromiyalji, Kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı, Depresyon, Anksiyete, İdrar kaçırma.

Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

Diğer ilaçlarla birlikte Dyloxia kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) Dyloxia kullanmamalısınız. MAOİ’lerin örnekleri bir antidepresan olan moklobemid ve bir antibiyotik olan linezolidi içermektedir. Dyloxia’da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. Dyloxia kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce Dyloxia kullanmayı kesmeniz gerekir.

Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fenobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve fluoksetin gibi), SNRI’lar (venlafaksin gibi), trisiklik antidepresanlar (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, sarı kantaron (St.John’s Wort) ve MAOİ’ler (moklobemid ve linezolid gibi) örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini Dyloxia ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Fluvoksamin gibi CYP1A2 inhibitörleri: Dyloxia antidepresan ilaçlar grubunda yer alan fluvoksamin gibi CYP1A2’nin inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

CYP1A2 indükleyiciler: Sigara kullanımı duloksetin metabolizmasında rol alan CYP1A2 enziminin aktivitesinin artmasına neden olur. Bu nedenle sigara içenlerde içmeyenlere oranla plazmada %50 daha düşük duloksetin konsantrasyonları gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DYLOXİA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Depresyon, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji ve kronik ağrının tedavisi için:

Önerilen Dyloxia dozu günde bir kez 60 mg’dır.

Genel anksiyete bozukluğunun tedavisi için:

Dyloxia’nın alışılagelmiş başlangıç dozu günde bir kez 30 mg’dır. Hastaların çoğunluğu daha sonra günde bir kez 60 mg dozu ile tedavisine devam eder, ancak doktorunuz size sizin için en uygun olan dozu reçete edecektir. Sizin Dyloxia’ya vermiş olduğunuz yanıta göre, doz günde 120 mg’a kadar ayarlanabilir.

UygulamaYolu ve Metodu:

Dyloxia ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.

Dyloxia almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.

Dyloxia’yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz.

Doktorunuzla konuşmadan Dyloxia kullanmayı bırakmayınız veya dozunuzu değiştirmeyiniz. Eğer tedavi edilmezseniz durumunuzda iyileşme meydana gelmeyebilir, tedaviniz daha ciddi ve daha zor bir hale gelebilir.

Eğer Dyloxia’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklar ve Ergenlik Döneminde Dyloxia Kullanımı:

Dyloxia’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir (çocuklarda kullanım ve etkileri hakkında daha fazla bilgi için “Uyarılar önlemler” bölümüne bakınız).

Yaşlılarda Dyloxia Kullanımı:

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Dyloxia Kullanımı:

Dyloxia son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağır böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Dyloxia Kullanımı:

Dyloxia herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Dyloxia Kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla Dyloxia kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler;

 • Uyuklama,
 • Koma,
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon),
 • Nöbetler,
 • Kusma,
 • Kalp çarpıntısı.

Dyloxia’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dyloxia Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla Dyloxia kullanmayınız.

Dyloxia İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla Dyloxia kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu azaltmanızı isteyecektir.

Dyloxia’yı aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görülebilir;

 • Baş dönmesi,
 • İğne batıyor gibi karıncalanma hissi veya elektrik şokuna benzer hisler (özellikle başınızda),
 • Uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama),
 • Yorgunluk,
 • Uyuklama,
 • Rahatsız veya tedirgin hissetme,
 • Kaygı duyma,
 • Bulantı veya kusma,
 • Titreme,
 • Baş ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Huzursuzluk,
 • İshal,
 • Aşırı terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sizin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmalısınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

DYLOXİA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Dyloxia’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Uykulu hissetme,
 • Bulantı,
 • Ağız kuruluğu.

Yaygın (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İştahsızlık,
 • Uyuma güçlüğü,
 • Huzursuzluk,
 • Cinsel istekte azalma,
 • Anksiyete,
 • Orgazm zorluğu ya da yaşanmaması,
 • Anormal rüyalar görme,
 • Baş dönmesi, uyuşukluk (letarji),
 • Titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma,
 • Görme bulanıklığı,
 • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma),
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi,
 • Kan basıncında artış,
 • Ateş basması,
 • Esnemede artış,
 • Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma,
 • Terlemede artış,
 • Kaşıntılı döküntüler,
 • Kas ağrısı, kas kasılması,
 • Ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma,
 • Ereksiyon zorluğu, erken boşalma,
 • Düşme (çoğunlukla yaşlı hastalarda),
 • Yorgunluk,
 • Kilo kaybı.

Bu ilaçla tedavi edilen depresyonu olan 18 yaş altı çocuk ve ergenler ilacı ilk almaya başladıklarında biraz kilo kaybı yaşamışlardır. Tedaviye başladıktan 6 ay sonra kendi yaş ve cinsiyet grubundaki diğer çocukları ve ergenleri ile aynı kiloya ulaşmışlardır.

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ses kısılmasına neden olan boğazda iltihaplanma,
 • İntihar düşünceleri,
 • Uyuma zorlukları, uyku kalitesinin bozukluğu,
 • Diş gıcırdatma veya diş sıkma,
 • Zihin karışıklığı hissetmek,
 • Motivasyon kaybı,
 • Kaslarda ani kasılmalar ve seyirmeler,
 • Huzursuzluk hissi veya yerinde duramama,
 • Sinirli hissetme,
 • Konsantrasyon güçlüğü,
 • Tat alma duyusunda değişiklik,
 • Hareketlerin kontrolünde güçlük (örn. koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri),
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri,
 • Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo),
 • Kulak ağrısı,
 • Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon),
 • Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi,
 • El ve veya ayak parmaklarında üşüme,
 • Boğazda sıkışma,
 • Burun kanaması,
 • Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme, yutkunmada zorluk gibi sindirim sistemi sorunları,
 • Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı,
 • Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış gibi cilt problemleri,
 • Adale sertliği, adale seyirmesi,
 • Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkma isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma gibi üriner sistem sorunları,
 • Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklarda anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu,
 • Testislerde veya testis torbalarında ağrı,
 • Göğüs ağrısı,
 • Üşüme,
 • Susama hissi,
 • Titreme,
 • Ateş basması,
 • Yürüyüş tarzında anormallik,
 • Kilo alma.

Dyloxia karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.

Seyrek (1.000 hastanın 1’inden az fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar,
 • Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, belirtileri; baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme, kendini iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler; bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretik hormonun yetersiz salınımı sendromu (SIADH),
 • İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, fikir uçuşmaları ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık,
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon),
 • Nöbetler,
 • Göz içi basıncının artması (glokom),
 • Yüksek tansiyona bağlı kriz (hipertansif kriz),
 • Ağızda iltihaplanma,
 • Dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması,
 • Nefes kokusu,
 • Kalın bağırsakta iltihaplanma (ishale neden olan),
 • Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sarılık),
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık),
 • Anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar),
 • Çene kaslarında kasılma,
 • Anormal idrar kokusu,
 • Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi.

Çok seyrek (10.000 hastanın 1’inden az görülebilen) yan etkiler;

Ciltteki kan damarlarında iltihaplanma (kutanöz vaskülit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DYLOXİA’NIN SAKLANMASI

 • Dyloxia’yı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dyloxia’yı 25°C altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında nemden koruyarak saklayınız.
 • Dyloxia son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dyloxia’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dyloxia’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul.

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No.3 Esenyurt/İstanbul.

Bu kullanma talimatı 17/05/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Depresyon nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 2. Anksiyete bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 3. Diyabetik nöropati nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 4. Miyofasiyal ağrı sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir
 5. Kronik yorgunluk sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git