D

Duocid 375 mg Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Duocid Nasıl Kullanılır?

DUOCID 375 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Duocid ağızdan alınır.

Duocid etkin maddesi: 375 mg sultamisiline eşdeğer 520.80 mg sultamisilin tosilat (375 mg sultamisilin, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisiline eşdeğerdir.) içerir.

Duocid yardımcı maddeleri: Susuz laktoz, kurutulmuş mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, saf su, polietilen glikol 6000 (macrogol), hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit (E171), talk gibi yardımcı maddeler içerir.

Duocid Kullanma Talimatı

DUOCID NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Duocid, ağızdan alınan, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisilin içeren bir antibiyotiktir.

Beyaz kapsül şeklinde film kaplı tabletlerdir.

Duocid alüminyum folyo blisterde 10, 14 ve 20 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.

Duocid aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

Duocid, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

DUOCID KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Penisilin türevi ilaçlar veya Duocid’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu) varsa,
 • Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz,
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa,
 • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Duocid kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

DUOCID’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz,
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse,
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse,
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa,
 • Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Duocid kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DUOCID’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

HAMİLELİKTE DUOCID KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, Duocid’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DUOCID KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Duocid’i doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki Duocid yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DUOCID KULLANABİLİR Mİ?

Sultamisilinin araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemektedir. Sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

DUOCID”İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Duocid tablet laktoz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu), Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) olarak adlandırılan bir probleminiz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Duocid tablet sodyum içermektedir. Ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DUOCID KULLANIMI

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, Duocid bu ilaçların bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol ilacınızın doğum kontrolü etkinliği azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) Duocid ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan Duocid’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba karşı etkili ilaçlar) Duocid’in vücuttan atılma süresini uzatabilir.
 • Duocid bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DUOCID NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, Duocid’in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25 g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örn. bir bardak) bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Duocid Kullanımı:

Doktorunuz Duocid dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Duocid Kullanımı:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeydeyse doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Duocid Kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz varsa Duocid’i kaç saat arayla alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer Duocid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Duocid Kullandıysanız: Duocid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Duocid’i Kullanmayı Unutursanız: Duocid tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Duocid İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe Duocid’i almaya devam etmeniz önemlidir.

DUOCID’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Duocid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Duocid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma,
 • Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi,
 • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Duocid’in çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkileri;

İshal (diyare).

Duocid’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Bulantı,
 • Karın ağrıları.

Duocid’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Baş ağrısı,
 • Uykulu olma hali,
 • Kusma,
 • Yorgunluk.

Duocid’in seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri;

 • Kalın bağırsak iltihabı (Pseudomembranöz kolit),
 • Bağırsak iltihabı (Enterokolit)
 • Sersemlik.

Duocid’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri;

 • Alerjik reaksiyon,
 • Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon,
 • Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite),
 • Sakinlik (Sedasyon),
 • Hazımsızlık (Dispepsi),
 • Dışkıda kan görülmesi (koyu renkli dışkı – Melena),
 • Nefes darlığı (Dispne),
 • Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği,
 • Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü,
 • Kırgınlık,
 • Ateş,
 • Kandaki azot miktarında artış,
 • Kandaki kreatin değerinde artış,
 • Bir çeşit mantar hastalığı (kandidiyaz),
 • Kolay iyileşememe (patojen direnci),
 • Kandaki tüm hücrelerde azalma (Pansitopeni),
 • Pıhtılaşma zamanında artış,
 • İştahsızlık (Anoreksi),
 • Sinir dokusunun etkilenmesi (Nörotoksisite),
 • Alerjik vaskülit (Kan damarları iltihabı),
 • Kanlı ishal (Hemorojik enterokolit),
 • Ağız kuruluğu,
 • Tat alma duyusunda bozulma,
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans),
 • Eklem ağrısı (artralji),
 • Deri reaksiyonları,
 • Mukozal iltihap.

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden Duocid kullanmamalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DUOCID NASIL SAKLANMALI?

 • Duocid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Duocid’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Duocid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Duocid’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Duocid’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 25.07.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git