Ağrılar ve Tedavileri

Dufen Fort Nedir, Ne İşe Yarar? Dufen Fort Nasıl Kullanılır?

DUFEN FORT 600 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 600 mg ibuprofen.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, Mısır nişastası, Aerosil 200, Stearik asid, Hidroksipropil Metil Selüloz, Talk, Titandioksit.

Dufen Fort Prospektüs

DUFEN FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (DUFEN FORT ENDİKASYONLARI)

Dufen Fort, 30 film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Her bir film tablet 600 mg ibuprofen içerir.

Dufen Fort, etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

Dufen Fort bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,
 • Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı,
 • Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,
 • Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı,
 • Adet dönemi ağrılarının giderilmesi (primer dismenore).

DUFEN FORT KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kalp-Damar Sistemi İle İlgili Riskler:

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Dufen Fort koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim Sistemi İle İlgili Riskler:

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi yan etkilere yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

DUFEN FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (DUFEN FORT KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,
 • İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,
 • Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa.

DUFEN FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir.
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz, bu tablolarda alevlenme görülebilir.
 • Böbrek hastalığınız varsa, böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski. kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise, vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir.
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz, bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse.
 • Su çiçeği hastalığı geçirmekteyseniz.
 • Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, Dufen Fort infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DUFEN FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Dufen Fort tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi Dufen Fort ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır.

Dufen Fort kullanırken tercihen alkol almayınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DUFEN FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte mümkünse Dufen Fort kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DUFEN FORT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dufen Fort’un emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DUFEN FORT KULLANABİLİR Mİ?

İbuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

DUFEN FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Dufen Fort’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DUFEN FORT KULLANIMI

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, Dufen Fort tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Yüksek tansiyon ilaçları, tansiyon düşürücü etki azalabilir.
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.
 • Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
 • Beta-blokörler (atenolol gibi), beta-adrenoreseptör bloke edici olarak tanımlanan ilaçların antihipertansif etkisini (tansiyon düşürücü etkisi) azaltır.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi, mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • NSAİİ’ler, tiyazidlerin (diazoksit) tansiyon düşürücü etkilerini (antihipertansif etki) azaltırlar.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.
 • Kolestiramin, ibuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Bu ilaçlar birlikte kullanıldığında en az 2 saat ara ile alınmalıdır.
 • Sülfonilüre, NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.
 • Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı); ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olabilir.
 • Siklosporin, böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
 • Takrolimus, NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.
 • Zidovudin, NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir.
 • Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.
 • CYP2C9 İnhibitörleri, özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DUFEN FORT NASIL KULLANILIR?

Dufen Fort’u ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler:

Normal günlük doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır. Doktorunuz hastalığınızın belirtilerine göre günlük dozunuzu arttırabilir. Fakat bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

Çocuklarda Dufen Fort Kullanımı:   

Dufen Fort’un tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.12 yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların (şurup, süspansiyon gibi) kullanılması tavsiye edilir.

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar alınabilir.

Yaşlılarda Dufen Fort Kullanımı:

Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Böbrek/Karaciğer ya da Kalp Yetmezliği Durumlarında Dufen Fort Kullanımı:

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü Dufen Fort gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer Dufen Fort’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Dufen Fort Kullandıysanız:

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Dufen Fort kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler;

 • Mide bulantısı,
 • Karın ağrısı,
 • Kusma (kanlı çizgiler olabilir),
 • Baş ağrısı,
 • Kulak çınlaması,
 • Bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş dönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

Dufen Fort’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dufen Fort Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dufen Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar Dufen Fort kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. Dufen Fort almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

OLASI YAN ETKİLERİ DUFEN FORT NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Dufen Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dufen Fort kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Spesifik olmayan alerjik reaksiyon,
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi),
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 • Kaşıntı (pruritus),
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem),
 • Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı,
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü,
 • Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı),
 • DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dufen Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer Yan Etkiler

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • İshal (diyare),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı,
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans),
 • Kabızlık (konstipasyon),
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji),
 • Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama),
 • Yorgunluk,
 • Döküntü.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Alerjik nezle (rinit),
 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 • Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni),
 • Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma),
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu),
 • Burun kanaması (epistaksis),
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 • Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma),
 • Kemik iliği baskılanması,
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Uykusuzluk,
 • Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete),
 • Sinirlilik,
 • Uyuşma (parestezi),
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Görme bozukluğu,
 • Duyma bozukluğu,
 • Astım, bronkospazm veya sıkıntılı soluk alıp verme (dispne),
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),
 • Onikiparmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),
 • Mide ülseri (gastrit ülser),
 • Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Sarılık,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kaşıntı (pruritus),
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite),
 • Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil),
 • Akut böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan bulunması (hematüri),
 • Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensi azalması),
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı),
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi),
 • Depresyon,
 • Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon),
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon),
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit),
 • Toksik optik nöropati (ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık),
 • Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi),
 • Görme bulanıklığı,
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • Ödem.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği,
 • Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı,
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu),
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DUFEN FORT’UN SAKLANMASI

 • Dufen Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dufen Fort’u 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  Dufen Fort’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dufen Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dufen Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git