D

Dryex Nedir? Dryex % 0.15 Göz Damlası Ne İçin Kullanılır? Dryex Damla Yan Etkileri

DRYEX % 0.15 GÖZ DAMLASI KULLANMA TALİMATI

Göze uygulanır.

Etkin madde: 1.5 mg/ml Sodyum Hiyalüronat içerir.

Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür %50, disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Dryex Prospektüs

DRYEX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Dryex, 10 ml’lik düşük yoğunluklu polietilen şişelerde kullanıma hazır steril göz damlasıdır.

Dryex, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

DRYEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Dryex’in içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

DRYEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Benzalkonyum klorür içerdiğinden yumuşak kontakt lenslerle kullanımı kontrendikedir.
 • Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DRYEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DRYEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sürecinde Dryex’i ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DRYEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dryex’in emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DRYEX KULLANABİLİR Mİ?

Dryex’in araç ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

DRYEX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Dryex 1 ml, 0,10 mg benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. Dryex ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi
  takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.
 • Dryex’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
 • Bu ürün sodyum içerse de uygulama yolu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DRYEX KULLANIMI

Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri içeren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DRYEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Dryex’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

 • Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak Dryex ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin Dryex’ten tam yarar görmenizi sağlar.
 • 1 ayı aşan tedavi periyotlarında kullanılmamalıdır.

Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Yalnız oftalmik kullanım içindir. Göze uygulanır.
 • Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.
 • İlacı kullanırken ambalajın ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.
 • Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Çocuklarda Dryex Kullanımı:

Pediyatrik yaş grubunda Dryex gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Dryex Kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Dryex Kullanımı:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Dryex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Dryex Kullandıysanız: Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir. Dryex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dryex’i Kullanmayı Unutursanız: Eğer Dryex’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki
gibi uygulayarak devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dryex İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuz reçete ettiği sürece Dryex kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DRYEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Dryex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu,
 • Kızarıklık,
 • Gözyaşı salgısında artış veya yüzeysel alerjik reaksiyonlar,
 • Keratit,
 • Kaşıntı, yanma.

Bunlar Dryex’in hafif yan etkileridir. Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DRYEX’İN SAKLANMASI

 • Dryex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dryex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Dryex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dryex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dryex’i kullanmayınız.

Dryex şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul.

Tel: 0212 366 84 00

Faks: 0212 276 20 20

Üretim Yeri:

Mefar İlaç San. A.Ş.

Ramazanoğlu Mah Ensar Cad. No:20 Kurtköy/Pendik/İstanbul.

Bu kullanma talimatı 22.09.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Göz Alerjisi Neden Olur
 2. Refresh Ne İçin Kullanılır
 3. Gözlerde Kaşıntı Neden Olur
 4. Konjonktivit Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git