D

Drusen Nedir? Optik Disk Druseni Nedir? Drusen Belirtileri ve Tedavisi

Drusen, retinada (gözün arkasındaki ışığa duyarlı katmanda) biriken ve merkezi görme bozukluğuna yol açabilen anormal sarımsı birikintilerdir.

DRUSEN TİPLERİ ve NEDENLERİ

Drusen, yaşa bağlı veya konjenital (doğumsal) anomali (kalsifik hyalin birikimi) ile karakterize “Optik disk druseni” olmak üzere iki tipte görülebilir.

Yaş ile ilişkili drusen: Birkaç sert drusen oluşması yaşın ilerlemesiyle birlikte normaldir ve 60 yaşını aşmış kişilerin çoğunda drusen görülebilmektedir. Bununla birlikte, daha büyük ve fazla sayıda drusen yaşla ilgili makuler dejenerasyonun bir belirtisi olabilir.

Optik disk druseni: Oluşum mekanizması tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte; anormal aksonal metabolizmanın mitokondriyal kalsifikasyona neden olduğu düşünülmektedir. Akabinde aksonal rüptür oluşmasıyla konjenital olarak yatkın olan optik disklerde kalsiyum ve amorf ekstrasellüler bileşenler drusen oluşturmak üzere birikir.

Bazı oftalmik ve sistemik hastalıklar ile birlikte de drusen görülebilir.

Bu hastalıklara örnek verecek olursak;

DRUSEN BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Yaşa bağlı drusen belirtileri ve bulguları: 60 yaş üstü çoğu insanda drusen oluşur. Drusen varlığında hastanın görme ile ilgili bir problemi olmasa bile düzenli takip gerekir. Yaşa bağlı drusen oluşmuş hastaların bazılarında orta derecede görme kaybı olabilir. Eğer drusen, makula dejenerasyonunun bir belirtisi ise ve dejenerasyon ileri dereceye ulaşmışsa ciddi görme kaybı olabilir. Amerika Birleşik Devletlerinde yaşa bağlı makula dejenerasyonu, 50 yaş üzeri kişilerde görme kaybının en önemli nedenlerinden biridir.

Makula dejenerasyonu ve belirtileri, tedavisi hakkında daha detaylı bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz: 

Makula dejenerasyonu nedir?

Optik disk druseni belirtileri ve bulguları: Birçok hasta asemptomatik (belirtisiz) olmasına karşın, optik disk druseni ilerleyici görme alanı kaybına neden olabilmektedir. Bu durum nadiren görme kaybına neden olabilse de, sıklıkla hafif görme kayıpları gelişir. ODD’ye bağlı gelişen ani görme kaybının en sık nedeni olarak nonarteritik anterior iskemik nöropati suçlanmaktadır. ODD’de, nadiren subretinal neovaskülarizasyon, santral retinal arter ve ven tıkanıklıkları, retinal hemoraji (retina kanaması) gibi komplikasyonlar da gelişebilir.

DRUSEN TEŞHİSİ

Yaşa bağlı drusen teşhisi: Yüzeysel drusenler genellikle rutin bir göz muayenesinde teşhis edilebilir. Drusenin, makula dejenerasyonunun bir belirtisi olup olmadığının anlaşılması ve makula dejenerasyonu teşhisi için iyi bir göz muayenesinin yanı sıra kapsamlı bir retina muayenesi de oldukça önemlidir. Kapsamlı göz muayenesinde; amsler grid testi (kareli kağıt testi), fundus floresein anjiografi (göz anjiyosu), OCT (optik koherens tomografisi) gibi teşhis yöntemleri kullanılır.

Optik drusen teşhisi: Optik disk druseni (ODD) olan hastalarda hayatın erken döneminde genellikle görme fonksiyonları etkilenmemekte ve bazı hastalarda görsel şikayetler olmadığından bu durum klinik muayenelerde atlanabilmektedir. Optik disk druseninin gerçek optik disk ödeminden ayırt edilmesi, özellikle bazı hastalarda oldukça zor olabilir. Yüzeysel ODD’ler oftalmoskop muayenesi sırasında daha kolay ayırt edilebilirken, lamina kribrozaya yakın yerleşim gösteren drusenleri bu muayenede görüntülemek çok mümkün değildir. Bu nedenle ek tanı yöntemlerine (fundus otofloresan, bilgisayarlı tarama ultrasonografi, fundus floresein anjiografi gibi) gerek vardır.

DRUSEN TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Yaşa bağlı drusen tedavisi: Drusen, makula dejenerasyonunun bir belirtisi değilse, drusen için herhangi bir tedavi gerekli değildir ve bazen kendiliğinden kaybolabilirler. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun erken tedavisi hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve görme kaybı gelişim riskini azaltabilir.

Optik disk druseni tedavisi: ODD’nin halen bir tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. Fakat oluşabilecek komplikasyonlar açısından uzun süre düzenli ve dikkatli bir takip gereklidir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Retinal arter tıkanıklığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Retina dekolmanı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Retinal ven tıkanıklığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Optik atrofi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git