D

Dressler Sendromu Nedir? Dressler Sendromu Tanı ve Tedavisi

Dressler sendromu; infarktüs sonrası sendrom, postperikardiyotomi sendromu olarak da bilinen bu durum, miyokard enfarktüsü (kalp krizi), kardiyak cerrahi girişim, künt göğüs travması, perkütan sol ventrikül biyopsisi, kalp pili ameliyatı gibi nedenlerle oluşabilen nadir bir bozukluktur.

DRESSLER SENDROMU BELİRTİLERİ

Belirtiler arasında ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı görülebilir. Göğüs ağrısı sıklıkla ateş başlamadan önce başlar ve ağrı genellikle baskı tarzında, künt ve yanıcı, bıçak saplanır tarzda, omuz ve kürek kemiği bölgesine yayılabilir.

Dressler sendromunun diğer klinik özellikleri; perikardit (kalbi saran zarın yangılanması), perikard tamponadı ve plörezi (plevral efüzyon) gibi komplikasyonlar ve bu komplikasyonlara yönelik belirtilerdir.

DRESSLER SENDROMU TEŞHİSİ

Dressler sendromunun özgül bir bulgusu olmadığından, bu duruma yönelik kesin bir tanı yöntemi de yoktur. Miyokard enfarktüsü veya kardiyak bir işlem/operasyon geçiren hastalarda oluşmuş plörezi, perikardit bulguları var ise Dressler sendromunun akla getirilmesi önemlidir. Plevral ve serum sıvı incelemelerinin tanıda değeri vardır. Plörezi teşhisinde akciğer grafileri yardımcı olabilir. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi, kardiyak manyetik rezonans görüntüleme gibi tanı yöntemleri de kullanılabilir.

DRESSLER SENDROMU TEDAVİSİ

Dressler sendromunun tedavisi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAII) grubundan (örn. aspirin, indometasin, ibuprofen gibi), fakat bazı şiddetli olgularda kortikosteroid ilaçlar ile yapılır. Hastaların çoğundan NSAII ve/veya kortikosteroidlere iyi yanıt alınır.

Tekrar eden plörezi durumlarında ve gereken durumlarda intravenöz immünglobulin ve kolşisin kullanılabilmektedir.

Solunum sıkıntısına neden olan geniş plörezili hastalarda terapötik torasentez yapılabilir. Benzer şekilde yaşamı tehdit eden perikardiyal efüzyonların neden olduğu perikard tamponadı durumunda perikardiyosentez uygulanabilir.

Belirtilerin ısrarla kaybolmadığı veya medikal tedaviye rağmen hastalığın tekrar ettiği hastalarda torakotomi (açık veya video yardımlı torakoskopik cerrahi) gerekebilir.

Benzer Yazılarımız

  1. Miyokard Enfarktüsü Nedir
  2. Perikardit Nedir
  3. Plörezi Neden Olur
  4. Göğüs Ağrısı Nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git