Ağrılar ve Tedavileri

Dolphin 500 mg Tabet Nedir, Ne İşe Yarar? Dolphin Nasıl Kullanılır?

DOLPHİN 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Etkin madde: Her film tablet 500 mg diflunisal içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz PH 101, magnezyum stearat, titanyum dioksit, hidroksipropil metilselüloz 15 cP, talk, FD&C Yellow No.6 HT gibi yardımcı maddeler içerir.

Dolphin Nasıl Kullanılır

DOLPHİN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (DOLPHİN ENDİKASYONLARI)

Her film tablet 500 mg diflunisal içerir. Diflunisal, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır. NSAİİ’ler ağrı ve enflamasyonun (iltihabın) tedavisinde kullanılmaktadır.

Dolphin, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

Dolphin’in Terapötik Endikasyonları:

 • Kas iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisinde,
 • Osteoartrit ve romatoid artrite eşlik eden ağrı ve enflamasyonun tedavisinde endikedir (kullanılır).

DOLPHİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (DOLPHİN KONTRENDİKASYONLARI)

 • Dolphin, diflunisale veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Diflunisal, aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaşmış hastalarda kullanılmamalıdır. Bu tip hastalarda NSAİİ’ye karşı şiddetli, nadiren fatal, aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
 • Diflunisalin koroner arter bypass greft operasyonu geçirenlerde ameliyat öncesi ağrı kesici olarak kullanılması kontrendikedir.

DOLPHİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Kan pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa,
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise,
 • Kalp yetmezliği ve ödem varsa,
 • Önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • 65 yaşın üzerindeyseniz,
 • Yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz, bunlar gibi durumlarda Dolphin dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DOLPHİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Dolphin yemeklerle birlikte alınmalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DOLPHİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz Dolphin’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DOLPHİN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Dolphin’i kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR DOLPHİN KULLANABİLİR Mİ?

Dolphin’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir veri yoktur.

DOLPHİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 • FD&C Yellow No.6 HT (E110) içermektedir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DOLPHİN KULLANIMI

Eğer;

 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır),
 • Asetaminofen (ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır),
 • Antiasitler (hazımsızlık tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ağrı kesici ve kan sulandırıcı olarak kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücü olarak kullanılır),
 • Lityum (psikiyatride kullanılır),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Nonstreoid antiinflamatuar gruba ait diğer ilaçlar,
 • Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar),

Kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz. Bu ilaçlar ile etkileşim gösterirler. 

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

DOLPHİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

Kas iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrılar: Dolphin, 1000 mg’lık başlangıç dozunu takiben günde 2 veya 3 defa 500 mg dozunda uygulanır. Doz hastanın yaş ve kilosuna veya tedaviye alınan cevaba göre ayarlanır. Günde 1.5 g’lık idame dozunun aşılmaması önerilir.

Osteoartrit veya romatoid artrit: Tavsiye edilen günlük doz 500 mg – 1000 mg’dır. Bu doz günde bir defada veya ikiye bölünmüş dozlar halinde verilebilir. Dozaj ağrının tabiatına ve şiddetine göre ayarlanır.

Maksimum günlük doz 1.5 g’ı geçmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Dolphin, sadece ağız yoluyla alınabilir.

Tabletler, çiğnenmeden veya kırılmadan yeterli miktarda sıvı ile (örn. bir bardak su ile) yutulmalıdır.

Çocuklarda Dolphin Kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda Dolphin kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Dolphin Kullanımı:

Dolphin, 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların tedavisinde dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Dolphin Kullanımı:

Dolphin böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalı ve daha düşük dozlar uygulanmalıdır.

Dolphin tedavisi sırasında, karaciğer hastalığına işaret eden klinik belirti ve semptomlar gelişirse Dolphin kesilmelidir.

Eğer Dolphin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Dolphin Kullandıysanız:

Dolphin’den fazla miktarda yutmanız durumunda, derhal size en yakın hastanenin acil servisine veya doktorunuza başvurunuz.

Doz aşımı belirtileri şunlardır:

 • Uyuşukluk,
 • Kusma, bulantı,
 • İshal,
 • Kalp atımının hızlanması,
 • Terleme,
 • Kulak çınlaması,
 • Yönü şaşırmak ve sersemliktir.

Dolphin’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dolphin Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dolphin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Eğer Dolphin bırakmak almayı isterseniz doktorunuz ile konuşunuz.

DOLPHİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Dolphin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Dolphin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide-bağırsak kanaması,
 • Bronş spazmı ile birlikte aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden döküntü, iltihap, deride içi sıvı dolu kabarcıklar).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dolphin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Mide-bağırsak ülseri, gastrit, anormal karaciğer fonksiyonu, sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer iltihabı,
 • Hayal görme, zihin karışıklığı,
 • Kafada uyuşma hissi,
 • Bulanık görme dahil olmak üzere geçici görme bozuklukları,
 • Ağız içinde iltihap,
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücreleri sayısında azalma, beyaz kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık,
 • Ağrılı idrar yapma, böbrek bozukluğu, böbrek iltihabı, idrarda kan tespit edilmesi, idrarda protein tespit edilmesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı, kusma, hazımsızlık, mide-bağırsak ağrısı, ishal, kabızlık ve gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, iştahsızlık,
 • Uyuklama hali, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon,
 • Sersemlik, baş ağrısı, yorgunluk, kuvvetsizlik, ödem, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Döküntü, kurdeşen, kaşıntı, terleme, ışığa duyarlılık.

Bunlar Dolphin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DOLPHİN’İN SAKLANMASI

 • Dolphin’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Dolphin’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Dolphin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajında belirlenen son kullanma tarihinden sonra Dolphin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dolphin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git