Ağrılar ve Tedavileri

Doline Sprey Nedir? Doline Sprey Ne İşe Yarar? Doline Sprey Nasıl Kullanılır?

DOLİNE % 10 SPREY, ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

Deri üzerine uygulanır.

Etkin madde: 1 ml Doline % 10 sprey, çözelti 100 mg etofenamat içerir.

Yardımcı maddeler: Setomakrogol 1000, İzopropil alkol, Polietilen glikol 400, Propilen glikol, Diizopropil adipat ve saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Doline Sprey Prospektüs

DOLİNE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Doline, 50 ml’lik cam şişelerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

Doline, etkin madde olarak etofenamat içerir. Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundadır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Doline, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar,
 • Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.

DOLİNE KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Etofenamata veya Doline’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar) aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • İlacı uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzama, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa,
 • 18 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Doline’i kullanmayınız.

Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine Doline’i uygulamayınız.

Hamileliğin geç evresinde (6.aydan sonra) iseniz Doline’i kullanmayınız.

DOLİNE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da bilinir), kronik obstrüktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse,
 • Başka maddelere karşı deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız, bunlar gibi durumlarda Doline’i dikkatli kullanınız.

Doline, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, Doline’i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DOLİNE’İN YİYECEK ve İÇECEK İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından Doline’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DOLİNE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doline hamileliğin altıncı (6.) ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe Doline’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE DOLİNE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle Doline’i uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenize Doline’i kullanmayınız.

DOLİNE’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Doline’in içerdiği propilen glikol deride irritasyona (tahrişe) neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE DOLİNE KULLANIMI

Doline’in deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

DOLİNE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak Doline dozunu size söyleyecektir.

Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Doline, vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) uygulayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Doline sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız.

Doline ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir.

 • Spor yaralanmaları gibi künt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.
 • Romatizmal hastalıklar için 3-4 haftalık tedavi çoğu hastada yeterli olmaktadır.

Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Doline Kullanımı:

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Doline ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda Doline kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Doline Kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Doline Kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Doline’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Doline Kullandıysanız:

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, Doline’i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

Doline’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doline’i Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Doline İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

DOLİNE’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Doline’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır.

Doline için belirtilen istenmeyen etkiler

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte kızarıklık,
 • Kaşıntı,
 • Yanma hissi,
 • Deri döküntüsü,
 • Bazen kabarcıklar ve ürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonları.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Bölgesel alerjik reaksiyonlar (temas dermatitti).

Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek duyulmamaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

DOLİNE’İN SAKLANMASI

 • Doline’i çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Doline’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Doline’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 21/02/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Konuyla İlişkili Benzer Yazılarımız

 1. Kırık, çıkık ve burkulmalar
 2. Spor yaralanmaları nasıl önlenir
 3. Fastjel nedir ve ne için kullanılır
 4. Romatizma nedir
 5. Diz romatizması belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git