D

Diyacure Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Diyacure’un Yan Etkileri

Diyacure 250 mg liyofilize toz içeren saşe, suda çözüldükten sonra, ağızdan alınan toz formunda bir ilaçtır.

Diyacure 250 mg liyofilize toz içeren saşe kullanma talimatı nedir?

Diyacure’un etkin maddesi nedir? Her bir poşet 282.5 mg Liyofilize Saccharomyces boulardii içerir.

Diyacure’un yardımcı maddeleri: Fruktoz, karışık meyve aroması içerir.

Diyacure ağızdan alınır. 

Bu KullanmaTalimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de Diyacure’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Diyacure nedir ve ne için kullanılır? (Diyacure’un endikasyonları)

Diyacure 250 mg liyofilize toz içeren saşe, suda çözüldükten sonra, ağızdan alınan toz formunda bir ilaçtır.

Diyacure’un etkin maddesi Saccharomyces boulardii; doğal canlı bir mayadır.

Diyacure aşağıdaki durumlarda kullanılabilir: 

 • İshal
 • Enfeksiyöz ishallerin tedavisinde
 • Enfeksiyöz ishallerin önlenmesinde
 • Antibiyotik ilişkili ishal tedavisi ve önlenmesinde
 • Seyahat ishallerinin önlenmesi ve tedavisinde destek amaçlı, bunlar gibi durumlarda Diyacure kullanılabilir.

Diyacure’u kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonları)

Eğer etkin madde ya da Diyacure’un herhangi bir yardımcı maddesine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Eğer sizde kalbe direkt katılan bir toplar damara yerleştirilen tüp (santral venöz kateter) var ise Diyacure kullanmayınız.

Diyacure’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

 • Eğer sindirim mukozası değişikleri nedeni ile, genel durumunuz zayıf ise
 • Eğer geniş spektrumlu antibiyotik alıyorsanız
 • Eğer ciddi bağışıklık sistemi sorununuz var ise, bunlar gibi durumlarda Diyacure’u dikkatli kullanınız.

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi) riski ile ilişkili olan bir mayadır.

S.boulardii kaynaklı sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi) vakaları şu risk faktörleri olan hastalarda görülmüştür:

Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi sonucunda sindirim mukozası değişiklikleri; bağışıklık sisteminin baskılanması durumu (immünosupresyon); kalbe direkt katılan bir toplar damara tüp yerleştirilmesi (santral venöz kateterizasyon). S. boulardii poşet içeriğinin uygulanmasına özen gösterilmemesi nedeniyle, toplar damara tüp (venöz kateter) yerleştirilmesi, sistemik mantar enfeksiyonlarında (fungemi) rol oynayan faktörlerden biri olmuştur.

Özel durumlarda Diyacure kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Diyacure kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Diyacure’un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Diyacure kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Saccharomyces boulardii’nin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Saccharomyces boulardii’nin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Diyacure emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Diyacure kullanımı: Yeterli veri yoktur.

Araç ve makine kullananlar Diyacure kullanılabilir mi? Diyacure’un araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur ya da yok denecek kadar azdır.

Diyacure’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Diyacure, canlı hücrelerden oluşmakta olup, 50°C’den daha fazla sıcaklıklara maruz olmuş sıvılarla kullanılmamalıdır. Bu ilaç günün herhangi bir saatinde aç veya tok karna alınabilir, ancak çok hızlı bir etki sağlamak için hazım faaliyetinin olmadığı yemek yeme saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

Diyacure’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Diyacure kullanımı

Sistemik veya ağızdan alınan mantar ilaçları (antifungal ilaçlar) ile birlikte reçete edildiğinde etkinliğinin azalmasının dışında, Diyacure’un bilinen başka bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Diyacure nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yetişkinlerde: Günde 1 veya 2 poşet alınabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Poşet içeriği bir bardak su içinde karıştırılarak içilir. Diyacure, 50°C’den daha fazla sıcaklıklara maruz olmuş sıvılarla kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Diyacure kullanımı: 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; çocuklarda günde 1 bir, bir bardak su içine bir poşet içeriği dökülür.

Bebeklerde (2 yaş altı) çocuklarda Diyacure kullanımı: 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, bebeklerde günde 1 poşet kullanılır. Poşeti açınız ve biberon şişesinde yeterli miktarda su ile karıştırınız, iyice çalkalayınız ve bebeğinizi içiriniz.

Yaşlılarda Diyacure kullanımı: 

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Diyacure kullanımı: 

Yeterli veri yoktur.

Kullanmanız gerekenden fazla Diyacure kullandıysanız: 

Diyacure’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Diyacure’u ait doz aşımı semptomları bilinmemektedir.

Diyacure’u kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Diyacure ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: 

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Diyacure’u doktorunuzun size tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Eğer Diyacure’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Diyacure’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Diyacure’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Alerjik reaksiyonlar (Cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diyacure’u karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Küçük kırmızı deri lezyonları (tüm vücuda yerleşmiş, dağılmış).

Sistemik mantar enfeksiyonu (fungemi) (“Diyacure’u dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: 

Bağırsak gazı

Kaşıntı

Bunlar Diyacure’un hafif yan etkileridir.

Bu hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Diyacure nasıl saklanır?

 • Diyacure’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Diyacure’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından koruyarak ambalajında saklayınız.
 • Diyacure’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Diyacure’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Diyacure’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 15/12/2011 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. İshal nedenleri ve tedavisi 
 2. Yaz ishali neden olur
 3. Hamilelikte ishal neden olur
 4. Gaita nakli nedir ve nasıl yapılır
 5. Salmonella neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git