D

Distoni Nedir? Distoni Tedavisi Nasıl Yapılır? Distoni Tipleri

Distoni, ağrılı spazmlara, vücudun alışılmamış sabit duruşlarına ya da tuhaf hareket örüntülerine neden olan anormal kas hastalığıdır. Distoni vücudun sınırlı (lokalize) bir alanını etkileyebilir ya da daha genelleşmiş olabilir.

DİSTONİ NEDEN OLUR?

Distonilerin çeşitli nedenleri vardır.

Distoni bazı hastalarda genetik bir nedene bağlı ortaya çıkabilirken, diğer hastalarda distoniye yol açan sebep ise nörolojik bir hasar, enfeksiyonlar (beynin viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonları), bir ilaç (özellikle nöroleptikler) nedeniyle ya da madde maruziyetine bağlı olabilir. Bazı kişilerde ise yazı yazma (yazıcı krampı), müzik aleti çalma (müzisyen distonisi) gibi tekrarlanan aktiviteler distoniye neden olur. Fakat bazı distoni hastalarında da neden bulunamaz (primer distoni).

DİSTONİ TÜRLERİ

Lokalize (fokal) distoni: Tortikollis (ağrılı boyun spazmı – servikal distoni) ve sırtta kas spazmı oluşturan bir yaralanmanın neden olduğu skolyoz (omurganın yana doğru anormal eğriliği) sık görülen lokalize distoni tipleridir. Diğer fokal distoniler; blefarospazm, oromadibular distoni, spazmodik disfoni ve göreve spesifik disfoniyi içerir.

Segmental distoni: İki ya da daha fazla komşu alanı tutan distoni. Vücudun bitişik iki bölümünü etkiler.

Multifokal distoni: İki ya da daha fazla komşu olmayan alanları tutan distoni.

Hemidistoni: Aynı tarafta üst ve alt ekstremileri tutan distoni. Vücudun bir tarafındaki kolu ve ayağı etkiler.

Yaygın (generalize) distoni: Yaygın distoni, Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozukluklar nedeniyle oluşabilir ya da antipsikotik ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Nadir olgularda ise distoni çocukluk döneminde başlar ve vücudun pek çok bölgesi etkilenir.

FOKAL DİSTONİ TİPLERİ

Servikal distoni (spazmodik tortikollis): Boyun kaslarındaki kasılmalar başın anormal dönmesine ya da eğrilmesine neden olur ve çoğu zaman titreme ve sıçrama hareketleri ile birliktedir.

Blefarospazm ve Meige sendromu: Yüz kaslarındaki kasılmalar, aşırı göz kırpma ve göz kapanması yapan spazmlara neden olur ve bu durum blefarospazm olarak adlandırılır. Bu durum alt yüz bölgesinde spazmlar ile birlikte olduğunda Meige sendromu olarak bilinir.

Oromandibulolingual distoni: Çene ve/veya dil kaslarını etkiler. Bu kaslarda distoni tek tek olabileceği gibi çene ve dil kaslarının tamamını da kapsayabilir. Çene konuşma veya yeme sırasında kilitlenip açılmaz ya da ağız istemsiz olarak açılır, hasta ağzını kapatamaz. Çene öne, yana kayabilir. Dilde yanlara, yukarı ve aşağı doğru kasılmalar olur, bazen dil ağız içinden çıkar. Boyunda da kasılmalar görülebilir. Konuşma bozulur. Sıklıkla idiyopatik olmakla birlikte sekonder (aşırı ilaç kullanımı veya çeşitli hastalıklara (örn. Wilson hastalığı gibi) bağlı) olarak da görülebilir.

Larengeal distoni (spazmodik disfoni): Bu durumda hastalar zorlanarak ve kesik kesik ses çıkarırlar.

Task spesifik distoniler: Sadece belli bir motor işlev sırasında ortaya çıkan distonilerdir. Genellikle üst ekstremiteyi etkileyen bu sendromun en sık görülen formu yazıcı krampı denilen durumdur. Bu durum genellikle yazı yazmak ve müzik aleti çalmak gibi belli aktiviteleri gerçekleştirirken ortaya çıkar. Kalem parmaklar arasında istemsiz olarak güçlü bir şekilde sıkılır, bilek ve dirsek arasında gerginlik ve kasılma hissedilir. Bu durumda yazı şekli iyice bozulur ve okunamaz hale gelir. İstirahat sırasında bu belirtiler olmaz.

DİSTONİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Distoni antikolinerjik ilaçlar, benzodiazepinler, baklofen, kas gevşeticiler, Parkinson ilaçları ile tedavi edilerek azaltılabilir.

Bazı olgularda biyogeribildirim eğitimi fayda sağlayabilir.

Tutulmuş kaslara yapılan botulinum toksini enjeksiyonları bazı distoni tiplerini tedavi etmede etkilidir.

İdiopatik jeneralize distonilerde derin beyin stimülasyonu ameliyatları da uygulanabilir.

Bir sebebe bağlı distonilerde nedene yönelik tedavi işe yarayabilir.

Benzer Konularımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git