Ağrılar ve Tedavileri

Dirsek Nedir? Dirsek Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

Disek, humerusun(üst kol kemiği)alt ucunun radius ve ulnanın (ön kol kemikleri) üst uçları ile birleştiği yerde oluşan destek eklemidir.

Disek nedir?

Disek, humerusun(üst kol kemiği) alt ucunun radius ve ulnanın (ön kol kemikleri) üst uçları ile birleştiği yerde oluşan destek eklemidir. Dirsek eklemi, humeroulnar, humeroradial ve proksimal radioulnar eklem olmak üzere üç eklemden oluşur. Dirsek önde, arkada ve yanlarda bağlar ile dengelenmiştir. Dirsek eklemi kolun bükülmesini ve düzleştirilmesini ve üst kolun çok hafif bir hareketi ile ön kolun uzun ekseni etrafında neredeyse 180 derece dönmesini sağlar.

Dirsek bozuklukları

 • Dirseğin bozuklukları, artrit ve eklemin ve onu çevreleyen kas, tendon ve bağların değişik yaralanmalarını içerir.
 • Ön kol kaslarının onları dirseğe bağlayan tendonlarında tekrarlayan incinmeler, epikondilit olarak bilinen enflamasyonla sonuçlanabilir. İki temel epikondilit vardır; tenisçi dirseği ve golfçü dirseği.
 • Dirsek eklemi çevresindeki bağlarda incinme olabilir.
 • Olekranon bursiti, lokal irritasyona yanıt olarak dirseğin ucunda ortaya çıkar.
 • Dirsek ekleminde incinme efüzyona (eklem içi sıvı birikmesine) ya da travmatik sinovite (eklem kapsülünü döşeyen zarların enflamasyonu) neden olabilir.
 • Olekranon kemik çıkıntısına (dirseğin kemik ucu) bu kemik ucu ”funny bone” olarak da bilinir, keskin bir darbe, bu bölgedeki bir oluktan geçen ulnar sinire de dokunabilir ve ani bir rahatsızlık oluşturur (uyuşma hissi ve kol boyunca inen dördüncü ve beşinci parmaklara ulaşan delici ağrı olur).
 • İyice gerilmiş el üzerine ya da dirsek ucuna düşme sonucu kırık ya da çıkıklar oluşabilir.

Dirsek ağrısı nedenleri

Dirsek ağrısı eklem ve çevresindeki yumuşak dokulardan ya da diğer bölgelerden yansıyan ağrı şeklinde görülebilir. Dirsek ekleminde en sık görülen ağrı nedeni, tendonların yapışma yerlerinde tekrarlayan zorlanmalara bağlı gelişen entesopatilerdir.

 • Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)
 • Medial epikondilit (golfçü dirseği)
 • Olekranon bursit
 • Romatoid artrit
 • Osteoartrit
 • Psödogut
 • Seronegatif spondiloartropatiler
 • Sinovit
 • Septik artrit
 • Olekranon kırığı
 • Radius başı kırığı
 • Dirsek çıkıkları
 • Osteokondritis dissekans
 • Kubital tünel sendromu
 • Pronator teres sendromu
 • Anterior interosseöz ve posterior interosseöz sinir tuzak nöropatileri
 • Tümörler.

Tenisçi dirseği – lateral epikondilit nedir?

Tenisçi dirseği nedir? Dirseğin dış tarafında ve ön kolun arka tarafında ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Lateral epikondilitis olarak da bilinen tenisçi dirseği, parmakları ve bileği humerusa doğru uzatan kasları bağlayan tendondonun yangılanmasından kaynaklanır.

Tenisçi dirseği belirtileri: Dirsek ekleminin dış tarafında ağrı ve hassasiyet, el ve el bileğinin hareketi ile dirsek dışında ağrı oluşması, ağır bir cisim kaldırmaya çalışırken ağrının artması, yumruk yapıldığında ağrının artması, kapı kolunu çevirirken ağrının artması, bir cisim kavramaya çalışırken ağrının artması, zaman zaman dirsek dış tarından ön kola yayılan ağrı gibi belirtiler görülebilir.

Tenisçi dirseği tedavisi: Tenisçi dirseğinin tedavisinde kolun dinlendirilmesi, buz uygulama ve aneljezik (ağrı kesici) ilaçlar ya da non-steroid antiinflamatuar ilaçlar gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Fizik tedavi uzmanının önereceği germe egzersizleri de tenisçi dirseğinde oldukça faydalıdır. Bazı hastalarda ultrason tedavisi, kortikosteroid enjeksiyon uygulama veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Epikondilit Nedir

Golfçü dirseği – medial epikondilit nedir?

Golfçü dirseği nedir? Golfçü dirseği , sürekli tornavida kullanımı veya yanlış bir kavrayışla golf oynamak gibi aktiviteler sonucunda, bileği ve parmakları, büken ön kol kaslarının aşırı kullanımından kaynaklanan bir durumdur.

Golfçü dirseği belirtileri: Tekrar tekrar travmaya uğrayan deri yüzeyinde yıtıklar oluşur ve bu yırtıklar, dirseğin etkilenen kasların bulunduğu iç kısımda, epikondilin (kemik çıkıntı) iltihaplanmasına yol açar. Bu durum da, ağrı ve dirsekte ve bazen de ön kolda hassasiyet gibi yakınmalara neden olur.

Golfçü dirseği tedavisi: Şiddetli ve sürekli devam eden ağrılar için lokal antiinflamatuar krem ve jeller lokal kortikosteroid ilaç enjeksiyonu kullanılabilir. Bu tedavilere direnç gelişen durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelebilir.

Olekranon bursit – dirsek bursiti nedir?

Olekranon bursit nedir? Olekranon, ulnanın (ön kolun iç kısmındaki kemik) üst ucunda yer alan ve dirseği oluşturan kemik çıkıntı dır. Olekranon bursit, dirseğin ucunda olekranonu destekleyen küçük, sıvı dolu kesenin enflamasyonudur. Bu durum sıklıkla dirseği sert bir yüzeye uzun süre dayanmasından dolayı, sert bir travmadan sonra veya enfeksiyon ya da romatizmal hastalıklara ikincil olarak olekranon bursası iltihabına bağlı oluşur.

Olekranon bursit belirtileri: Bu durum, ağrı ve şişmeye neden olur. Hastanın ilk yakınması ağrı ve eklem sertliğidir. Şişlik, kızarıklık ve bölgesel ısı artışı bu belirtilere eşlik eder.

Olekranon bursit tedavisi: İltihabi durumun ilerlemediği durumlarda birkaç gün dinlenme ve eklem üzerine baskı uygulanmaması gibi önlemler ile iyileşir veya kese içine iğne ile girilerek sıvı boşaltıldıktan sonra kompresif bandaj uygulanır ve hastaya antiinflamatuar ilaç verilir. İltihaplanma olmuş olgularda ise yine sıvı boşaltılır ve bandaj uygulanır, beraberinde antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Bu tedaviler de fayda etmez ise bursa içine kortizon enjeksiyonu uygulanır. Hastanın şikayetleri bütün bu tedavilere rağmen yine geçmezse cerrahi olarak kesenin çıkarılması işlemine başvurulur.

Romatoid artrit nedir?

Romatoid artrit: Romatoid artrit en sık görülen enflamatuvar eklem hastalığı olarak, dünya nüfusunun %1’ini etkilemektedir. Romatoid artritin nedeni henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Romatoid artrit etyolojisinde tek başına veya birlikte rol oynayan birçok mekanizma vardır. Hastalık kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Fakat bu farkın nedeni tam olarak belli değildir.

Romatoid artritin sebep olduğu patolojiler: Romatoid artrit, kronik poliartiküler sinovit, kıkırdak ve kemikte ilerleyici erozyon ile karekterizedir. Proliferatif sinovit, tendonları infiltre eder, nodüller oluşturur, yapısal özelliklerini değiştirir, fonksiyonlarını bozar ve bazen kendiliğinden meydana gelen tendon yırtılmalarına neden olur. Romatoid artritteki fonksiyon kaybı, kronik inflamatuar olayın neden olduğu eklem kıkırdağındaki geri dönüşümü olmayan hasardan kaynaklanır.

Romatoid artrit belirtileri ve bulguları: Hastalığın başlangıcı genellikle sinsidir. Eklem ya da sistemik şikayetler başlangıç belirtileri olabilir. Sistemik ve hastalığa özgü olmayan bulgular; yorgunluk, yaygın ekstremite ağrısı, düşük dereceli ateş ve zayıflıktır. Öncelikle bir eklem tutulur ve sonrasında diğerleri onu takip eder. Uyku sırasında eklem içinde ödem sıvısının birikmesi sonucu sabah sertliği meydana gelir. Ağrı sıklıkla sabahları ve uzun süreli istirahatten sonra daha fazladır. Buna karşın ağrı istirahat ile azalırken, aktivite ile artar. Eklemlerde şişlik ve hassasiyet vardır. Lokal ısı artışı olabilir. Genellikle ilk tutulan eklemler; metakarpofalangeal, interfalangeal ve el bileği eklemleridir. Daha büyük eklemler genellikle hastalığın ileri safhalarında tutulurlar (omuz, dirsek, diz, ayak bileği en sık tutulan büyük eklemlerdir). Kas atrofisi artrite eşlik eden önemli diğer bulgudur. Romatoid artritli hastaların %50 kadarında hastalık sürecinde herhangi bir zamanda eklem dışı bulgular ortaya çıkabilir. Bunlar; hematolojik tutulum, Felty sendromu, karaciğer tutulumu, akciğer tutulumu, kalp tutulumu, göz tutulumu, nörolojik tutulum, kas tutulumu, böbrek tutulumu ve damar tutulumu gibi tutulumlardır.

Romatoid artrit tedavisi: Tedavinin amaçları; ağrıyı gidermek, eklemlerdeki ve diğer sistemlerdeki inflamasyonu baskılamak, eklem hasarını durdurmak veya yavaşlatmak, hastaların fonksiyonel kapasitelerini iyileştirmektir. Non-steroid antienflamatuar ilaçlar ile tedavi, metotreksat ile tedavi, bunların kombine tedavisi, immün sistemi baskılayan ilaçlar ile tedavi, kortizon tedavisi  romatoid artrit tedavisinde uygulanan ilaç tedavileridir. Hastalığın hem tedavisinde hem de seyrinde düzenli romatolojik takip gerekir. Romatoid artritin ilaç dışı tedavisi ise, egzersiz tedavisi, elektro-fiziksel modaliteler, ortezler ve yardımcı cihazlar, davranış tedavisi, diyet gibi tedavileri içerir.

Osteoartrit nedir?

Osteoartrit: Sık görülen ağrı, tutukluk ve fonksiyon kaybına yol açan bir eklem hastalığı olan osteoartrit, eklem yüzeylerinde bulunan kıkırdağın dejenerasyonu ya da osteofit (kemik çıkıntıları) oluşumudur. Osteoartrit, artritin en sık görülen formudur. Buna zaman zaman yıpranma artriti de denir. Osteoartrit genellikle 50 yaş üzeri kişileri etkiler ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Ancak eklemlerde bir yaralanma veya bir rahatsızlık söz konusu olduğunda gençlerde de görülür.

Osteoartrit belirtileri: Osteoartritin ana belirtileri tutulma, ağrı ve etkilenen eklemleri hareket ettirmede zorluk çekilmesidir. Fakat herhangi bir belirti olmayabilir de. Bu hastalığın belirtileri bir veya iki eklemde veya daha fazla sayıda eklemde görülebilir. Osteoatritin belirtileri gelip geçici nitelikte de olabilir. Diğer belirtiler arasında eklemlerin daha büyük ve çıkıntılı olması, hareket yeteneğinin kısıtlanması, etkilenen eklemlerde enflamasyon gibi belirtiler de bulunabilir.

Osteoartrit tedavisi: Osteoartrit hafif veya orta şiddette ise tedaviye gerek olmayabilir. Gereken durumlarda ilaç tedavileri ve bazı araçlar kullanılabilir. Ayrıca şişkinlik ve ağrıyı azaltan bir ilaç eklemlere enjekte edilen intraartiküler iğneler uygulanabilir. Sıcak-soğuk kompresler yapılabilir. Tens tedavisi uygulanabilir. Özel ayakkabılar ve tabanlıklar kullanılabilir. Bazı hastalarda diğer tedaviler fayda etmezse ve eklemlerden biri çok hasar görmüşse ameliyat gerekebilir. Osteoartrit tedavisinde egzersizin önemi büyüktür. Düzenli egzersiz, aktif ve hareketli olmanızı ve eklemleri ve kasların güçlenmesini sağlar.

Psödogut – yalancı gut hastalığı nedir?

Psödogut: Psödogut (yalancı gut), eklemlerde sertlik, ağrı ve hassasiyete neden olan bir tür iltihaplı romatizmadır. Belirtileri gut hastalığına benzediği için ”yalancı gut” olarak adlandırılmaktadır. Psödogut eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat birikimi sonucu ortaya çıkar.

Psödogut belirtileri: Yalancı gut sadece bir eklemi tutabileceği gibi birden fazla eklemi de aynı dönemde etkileyebilir. Sıklıkla diz ve el bileklerini tutar. Bazen kalça ve ayak bileklerini de etkiler. Ataklarla seyir gösteren bir romatizmadır. Psödogut hastalığında genellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan ani, şiddetli eklem ağrısı, dokunmaya karşı hassas ve şiş eklemler, eklem çevresi cildinde kızarıklık gibi belirtiler görülebilir. Bazı durumlarda eklem kireçlenmesi ve romatoid artritteki gibi özellikler gösterebilir.

Psödogut tedavisi: Psödogut tedavisi, gut hastalığının tedavisine benzer fakat hastalığın bu türünde uzun dönemli ürik asit düşürücü ilaçlar kullanılmaz. Uygulanan tedavi ile ataklar genellikle 24 saat içinde düzelir. Tedavinin asıl amacı, akut atağının tedavisi ve daha sonra gelişebilecek atakların önlenmesidir. Akut atakta, gut atağı tedavisinde kullanılan ilaçlar; steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ve kolşisin kullanılır.

Seronegatif spondiloartropatiler nedir?

Reiter sendromu ve reaktif artrit nedir? Vücutta başka bir odakta enfeksiyon varlığında veya enfeksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkan eklemde mikroorganizmanın üretilemediği, non-süpüratif artritlerdir. Belirtileri ve bulguları arasında entezit, tendinit ve genellikle alt ekstremitelerde oligoartrit veya poliartrit şeklinde kendini gösterir. Artrite sıklıkla deri, mukoza ve göz belirtileri eşlik eder Deri ve mukoza bulguları arasında (balanitis sirsinata, eritema nodusum, yüzeysel organ ülserleri) sayılabilir. Göz bulguları arasında (üveit, konjonktivit, irit) bulunabilir. Reiter ve reaktif artritlerin tedavisinde; non-siteroid antienflamatuar ilaçlar, akut dönemde intra-artiküler steroid enjeksiyonları, eklem fonksiyonlarının korunması, kas kuvvetinin korunması gibi yöntemler uygulanır.

Psöriatik artrit nedir? Psöriazis (sedef hastalığı) ile birlikte bulunan inflamatuar artrittir. Sedef hastalarının %5-8’inde psöriatik artrit gelişir. Vakaların %75 kadarında artrit cilt lezyonları ortaya çıkmasından ve hastalığın tanısı konduktan sonra ortaya çıkabileceği gibi, ilk bulgu artrit’de olabilir. Hastalığın özellikleri ve tipleri; distal interfalangeal eklem tutulumu, artritis mutilans, simetrik poliartrit, asimetrik oligoartrit, spondiloartropati, sosis parmak. Psöriatik artrit tedavisinde uygulanan yöntemler arasında eklem fonksiyonlarının korunması, non-steroid antienflamatuar ilaçlar, steroid tedavisi, antimalaryal ilaçlar, altın tuzları, sulfasalazin, metotreksat, siklosporin gibi yöntemler vardır.

Enteropatik artrit nedir? Crohn hastalığı, Ülseratif kolit, İntestinal bypass cerrahisi, Çölyak hastalığı, Whipple hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarının varlığı ile birlikte olan seronegatif spondiloartropatilerdir.

Jüvenil Ankilozan spondilit nedir? 16 yaşından önce başlayan, çoğunlukla erkek çocuklarda görülen seronegatif spondiloartropatidir. Jüvenil Ankilozan spondilit belirtileri ve bulguları arasında genellikle alt ekstremitelerin oligoartriti şeklinde başlar. 5-10 yıl içinde omurga tutuluşu ve sakroileit gelişir. Sıklıkla entezit eşlik eder. Akut irit ve aort yetmezliği eklem dışı bulgular arasında sayılabilir.

Behçet hastalığı nedir? Tekrarlayan oral ülserler, tekrarlayan genital ülserler, göz bulguları (üveit gibi), deri lezyonları, pozitif paterji testi ile karakterizedir. Her yaşta ortaya çıksa da 20-30’lu yaşlarda daha sık görülür ve erkeklerde daha şiddetli seyir gösterir. Hastalığın belirtileri arasında ağız içinde ağrılı, içi küçük oyuk veya aftöz yaralar; Gözlerin arka veya ön bölümünde üveit, bunun sonucunda ağrı, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet, hatta körlük gelişmesi; ciltte sivilce benzeri cilt döküntüsü; genital bölgede ağız yaraları gibi lezyonlar; akciğerde anevrizma; nörolojik tutlumda baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, kişilik değişikliği ve inme;  eklemlerde şişlik ve ağrılar; damarlarda anevrizmalar ve sindirim sisteminde ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde ülserler oluşması gibi belirtiler bulunabilir. Behçet hastalığının tedavisi, hastalığın şiddeti ve organ ve sistem tutulumlarına göre belirlenir.

Sinovit nedir?

Sinovit: Hareketli bir eklemin kapsülünü saran zarın iltihaplanmasıdır. Bu durum bir artrit, kaza ya da enfeksiyon atağı sonucu akut olarak ya da romatoid artrit, gut, sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklarla kronik olarak da görülebilir.

Sinovit belirtileri: Sinovit oluşan eklem şişer, ağrı olur, hassasiyet olur, kızarıklık ve sıcaklık artışı olur.

Sinovit tedavisi: Öncelikle siovitin nedeninin saptanması için eklem aspirasyonu (eklemin kaygan sıvısından bir örnek alınması işlemi) veya sinovyum biyopsisi (zardan örnek alınması işlemi) gerekebilir. Sinovitin belirtileri istirahatle ve etkilenmiş eklemin bir koaptör ya da alçıya alınarak eklemin desteklenmesiyle, aneljezik ilaçlarla, steroid dışı antienflamatuar ilaçlarla ve nadiren de kortikosteroid enjeksiyonu ile geçer. Kronik sinovit sinovektomi (sinovyumun cerrahi olarak çıkarılması) ile tedavi edilir.

Sinovit Belirtileri

Septik artrit nedir?

Septik artrit: Ekleme, açık bir yaradan ya da kan yoluyla bakterilerin gelmesi ile gelişen artrit tipidir. Septik artrit; diz, kalça, dirsek, omuz, el bileği, ayak bileği gibi eklemlerde gelişebilir.

Septik artrit belirtileri: Septik artrit belirtileri aniden ortaya çıkar, bunlar arasında artritin geliştiği eklemde şişlik, ağrı ve ateş bulunabilir. Eğer cerahat gelişirse eklemde kalıcı hasar oluşabilir.

Septik artrit tedavisi: Öncelikle teşhis için eklemden sıvı alınarak enfeksiyon varlığı araştırılır. Tedavide ağrıyı gidermek için cerahat drene edilebilir. Başlangıç tedavisi intravenöz antibiyotik ilaçlarla yapılır. Bundan sonra haftalar ve aylarca ağızdan alınan antibiyotikler kullanılabilir. Eklemi uygun pozisyonda korumak gerekir.

Dirsek olekranon kırığı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Olekranon kırığı: Olekranon kırıkları dirsek çevresi kırıklarının yaklaşık %10’unu oluşturur. Ulnanın cilt altı yerleşimi onu travmaya ve kırıklara yatkın hale getirir. Olekranon kırıklarının çoğu travma kuvvetinin humerus distalinden ulna proksimali üzerine doğrudan etkisi veya dolaylı bir etki ile triceps yapışma yerinin proksimal ulnayı çekmesiyle oluşur.

Olekranon kırığı belirtileri ve bulguları: Dirsek üzerine düşünce veya direkt darbe alınca olekranon kırıldığında ağır bir dirsek acısı hissedilir. Kemik bölgesinde şişme ve kolu tam düz doğrultamama görülür. Kırık sonrası uygun eklem onarımı sağlanmadığında dirsek sertliği ve eklem yangısı kaçınılmaz olur.

Olekranon kırıkları tedavisi: Olekranon kırıklarının tümü eklem içi kırıklardır. Bu yüzden tedavinin amacı, eklem yüzeyinin anatomik onarımı, kırığın kesin ve mutlak tespiti ve erken hareketin sağlanmasıdır. Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde öncelikle kırığın tipi ve yapılanması, hastanın ek hastalıkları ve fonksiyonel beklentilerin değerlendirilmesidir. Ayrışmış, ayrışmamış, parçalanmış, parçalanmamış, kırıklı çıkıklar, dengeli olmayan kırıklı çıkıklar gibi kırık tipine göre tedavi yöntemleri değişiklik gösterir. Tedavi yöntemleri arasında gergi bant uygulama, plak ile tespit, plak ve vida ile tespit, kırık parçanın çıkartılması ve yeniden oluşturulması gibi yöntemler sayılabilir.

Dirsek radius başı kırığı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Radius başı kırıkları: Radius başı kırıkları oldukça sıktır. Dirsek kırıklarının yaklaşık 1/3’ünü oluşturur. Radius başı kırıkları radius boyun kırıklarından daha fazla görülür. Bu kırıklarda genellikle ek yaralanmalar da eşlik eder.

Radius kırıkları belirtileri ve bulguları: Radius başı kırıklarında en sık görülen belirtiler arasında dirsek dışında ağrı, dirsek ekleminin şişmesi, ağrı eşliğinde dirseği bükme veya düzeltme zorluğu, ön kolun döndürülmesinde yetersizlik veya zorluk gibi belirtiler sayılabilir.

Radius başı kırıklarının tedavisi: Radius başı kırıklarında ayrılma yoksa ya da çok küçük bir ayrılma varsa erken harekete başlamak üzere konservatif tedavi uygulanması önerilir. Parçalı kırıklarda ve/veya kolu içe ve dışa döndürmede %70’e yakın kısıtlılık olması durumunda cerrahi tedavi uygulanır. Üçten fazla parça varlığında artroplasti veya instabilite olmayan hastalarda radius başı eksizyonu yapılabilir. Ayrılmış kırıklarda tartışmalı olmakla birlikte genel olarak 2 mm’den fazla ayrışma varsa cerrahi olarak tespit uygulanması önerilmektedir.

Dirsek çıkığı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Dirsek çıkığı: Erişkinlerde omuz ve parmaklardan sonra en sık görülen çıkık tipidir. Çocuklarda ise en sık çıkık oluşan eklem de dirsek eklemidir. Dirsek çıkıları çoğu zaman dirsek eklemi gerginken el üzerine düşme sonucu meydana gelir. Dirsek çıkıkları posterior ve anterior olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. En sık posterior çıkıkları görülürken, anterior çıkıkları daha nadir görülür.

Dirsek çıkığı belirtileri ve bulguları: Hasta dirseğini yaklaşık 45 derece fleksiyonda tutar, eklem şiş ve deformedir, olekranon çıkıntısı arkada belirgindir. Şişlik nedeniyle çıkık veya suprakondiler kırığın ayrımını yapmak zorlaşabilir. Anterior çıkıklarda damar sinir yaralanması sık görülür.

Dirsek çıkığı tedavisi: Çıkık oluştuktan sonra en kısa zamanda çıkığın yerine oturtulması gerekir. Yerine oturtma tedavisi ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler verilerek yapılabilir. Çıkık yerine oturtulduktan sonra posterior alçı atel uygulanır. 1-4 hafta sonra alçı çıkarılır ve egzersizlere başlanır.

Dirsek Kırıkları Nedenleri ve Tedavisi

Osteokondritis dissekans nedir?

Osteokondritis dissekans: Eklem yüzeyinin hemen altındaki bir kemiğin dejenerasyonu sonucu kemik ve kıkırdak parçalarının ayrılması durumudur. Osteokondritis genellikle diz eklemini etkileyebileceği gibi dirsek, ayak bileği ve nadiren kalça gibi eklemleri de etkileyebilir ve genellikle ergenlik çağında başlar

Osteokondritis dissekans belirtileri: Bu durum eklemin kitlenmesine neden olabilir. Diğer belirtiler arasında etkilenmiş olan eklemde ağrı, huzursuzluk ve şişlik sayılabilir.

Osteokondritis dissekans tedavisi: Eğer bir parça eklemden tamamen ayrılmışsa, tekrar yapışmanın sağlanması için eklem bir flaster alçıya alınarak hareketsiz tutulabilir. Artroskopi işlemi ile eklemdeki gevşek kemik ya da kıkırdak parçaları alınabilir. Eklem yüzeyindeki pürüzsüzlüğün bozulması osteoartrit riskini arttırır.

Kubital tünel sendromu nedir?

Kubital tünel sendromu: Ulnar sinir, dirsek seviyesinde kubital olukta seyretmektedir. Kubital oluk medial epikondil ve olekranon olarak arasında uzanım gösterir. Dirsek seviyesindeki sinir tuzaklanmasının sebebi yüksek oranda kubital oluk üzerinde tekrarlayan bası ve travmalardır. Bunların dışında bu bögedeki kemik kırıkları, romatizmal hastalıklara bağlı gelişen sinovit, osteofit, yumuşak doku tümörleri ve ganglion kistleri, kemik ve kas anomalileri ile perinöral yapışıklıklar da kubital tünel sendromuna neden olabilir. Atıcı atletlerdeki dirsekte aşırı valgus şeklindeki zorlanma da kubital tünel sendromuna yol açabilir.

Kubital tünel sendromu belirtileri ve bulguları: Başlıca bulgular, elin ulnar sinir dermatomunda uyuşma, karıncalanma hissi ve hissizlik, ağrı, el kaslarında güçsüzlük, 4. ve 5. parmaklarda pençe eli deformitesi gibi belirtiler ve bulgular görülebilir.

Kubital tünel sendromu tedavisi: Sadece duyusal belirtileri olup motor bozukluğu olmayan hafif basılı hastalarda konservatif tedavi denenebilir. Konservatif tedavide amaç, dirsekte bası oluşturacak kolu içe ve dışa döndürmelerden kaçınılmasıdır. Geceleri kolu çok fazla oynatmamak için ortez takılması önerilebilir. 6 ay boyunca konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir. Daha sonra güçlendirme egzersizlerine başlanır.

Pronator teres sendromu nedir?

Pronator teres sendromu: Pronator sendromu, median sinirin dirsek bölgesindeki pronator teres kası ve ilişkileri ile ilgili kronik basının oluşturduğu klinik tablodur, bu kas ile olan ilişkisine affe, pronator teres sendromu diye tanımlanmıştır. Pronator teres özellikle ani ve çok aktif olarak kullanıldığı tenis oyunu sırasında veya başka nedenlerden dolayı travmaya maruz kalabilir. Bunun sonucu olarak bu kasın başları arasından geçen n.medianus basınç altında kalabilir.

Pronator teres sendromu belirtileri ve bulguları: Kolun distalinin voler yüzeyi ile proksimal ön kol volar yüzde ağrı ve hoş olmayan duyumsamalar kliniğin temelini oluşturur. Karpal tünel sendromundaki belirtilere benzer belirtiler de görülür. Parmaklarda uyuşma, ellerde şişlik hissi, kolda ağrı, ağrının zamanla omuza yayılması, ellerde güç kaybı, çabuk yorulma gibi belirtiler görülebilir.

Pronator teres sendromu tedavisi: Son yıllarda bu sendromun tedavisi konusunda değişik yöntemler denenmiştir. Konservatif tedavi ile iyileşme sağlanabilir. Ancak büyük serilerde yapılan çalışmalarda konservatif tedaviler sonucunda nüksler (tekrarlama) görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle pronator teres sendromlu hastalarda genellikle cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Tuzak nöropatisi, Anterior interosseöz ve Posterior interosseöz sinir sendromları nedir?

Tuzak nöropati nedir? Tuzak nöropatileri, duygusal, motor ve otonom sinir liflerini içeren periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca bir fibröz veya fibro-osseöz tünel içinde sıkışması ya da mekanik distorsiyonu sonucu gelişen fokal kompresyon nöropatileridir. Her periferik sinirin anatomik (yapısal) olarak tuzaklanmaya daha yatkın kısımları olmasına karşın tuzaklanma, sinir boyunca herhangi bir noktada oluşabilir.

Tuzak nöropatilerin nedenleri: Sinir sıkışmasına/basısına neden olabilecek durumlar arasında anatomik daralma, deformite, travma, yer kaplayan oluşumlar (büyümüş lenf bezleri, kallus dokusu gibi), sistemik hastalıklarda görülen inflamasyon (iltihabi bir oluşum), amiloid, mukopolisakkarid birikimi (genellikle romatoid artrit, amiloidoz, miksödem gibi durumlarda oluşur), ödem (gebelikte daha sık ödem oluşur), sinir metabolizmasını kötü yönde etkileyen diyabetis mellitus gibi hastalıklar dahil pek çok faktör tuzak nöropatilerin gelişiminden sorumlu tutulmaktadır.

Tuzak nöropatilerin genel belirtileri: Tuzak nöropatilerin klinik seyrinde görülen ortak bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler; sinirin duyusal dağılım alanında yayılan rahatsız edici iğnelenme tarzında hisler, özellikle hareketsiz kalındığında ve geceleri artış gösteren şikayetler, yanma ve karıncalanma hisleri, bazen kaşıntı duyusu ve sinirin uyardığı kasları da içine alan ağrılar, sinirin sıkışma bölgesinde elle bastırıldığında veya elle muayene edildiğinde sinirin duyusal dağılımı boyunca ağrı hissedilmesi ve hassasiyet, ileri derecede ve kalıcı olan sinir basılarında veya sıkışmalarında o ekstremitede fonksiyonel bozukluk, atrofi ve kas güçsüzlüğü gibi özelliklerdir.

Tuzak nöropati tedavisinde uygulanan yöntemler: Tedavide splintleme, kortikosteroid enjeksiyonları, ultrason tedavisi, parafin ve iyontoforez başta olmak üzere fizik tedavi yöntemleri ve genellikle sıkışan sinirin cerrahi olarak sinir basısının giderilmesi gibi tedaviler uygulanır.

Anterior interosseöz sinir (AİS) sendromu nedir? Anterior interosseöz sinir, median sinirin ön kol tuzak nöropatileridir. Nadir olarak görülür. Median sinir koltuk altının alt kısmından çıkar ve kola doğru uzanır. Bu sinir sadece motor lifler içerir. Bu sinir başlıca 3 kası (fleksör pollisis longus, pronator kuadratus, fleksör digitorum profundusun 2. ve 3. parmağa giden kısmını) kontrol eder ve seyri boyunca çeşitli nedenlerle hasara uğrayabilir. AİS sendromunun karakteristik klinik özelliği, başparmak interfalangeal ve işaret parmak distal interfalangeal eklemlerin fleksiyon yapamamasıdır (örn. başparmak ve işaret parmağı ile ”yuvarlak O” işareti yapılamaz). Eğer pronator kası ilgilendiren sıkışma/bası olursa pronator sendromu meydana gelebilir ve bu kasın tutulumunda en belirgin şikayet ön kolda ağrıdır. Ağrı dirseği içine alan pronasyon ve kavrama hareketleriyle artış gösterir. Karıncalanma ve uyuşmalar olabilir, bu nedenle karpal tünel sendromuyla karıştırılabilir. Tedavisi genellikle konservatif tedaviler şeklinde yapılır ve hastaların çoğunda 6 hafta 12 ay arasında iyileşme gerçekleşir.

Posterior interosseöz sendromu nedir? Radial sinirin derin dalı olan posterior interosseöz sinir, supinator kasının derin ve yüzeyel başları arasına girmeden supinator kasının içinde basıya uğrayabilir. Klinik tablo lateral epikondilittekine benzer. Lateral epikondilde hassasiyet, bilek ve parmakların dirençli kasılmalarında ağrı ve düşük parmak bulgusu gibi belirtiler ve bulgular ön plandadır. Tedavide, konservatif ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. En sık uygulanan konservatif tedavi yöntemleri; el bileği splinti ile immobilizasyon, ultrason tedavisi, fizik tedavi ve non-steroid antienflamatuar ilaçlar kullanımıdır. Ayrıca radyal tünel içine lokal anestezi verilerek tam ya da kısmi radyal sinir bloğu yöntemi de uygulanabilir. Kolda ve dirsekte ağrıyı arttıran hareketlerden kaçınılması da tedaviye eklenir. Konservatif tedavi ile 3 ay süresince şikayetleri düzelmeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Posterior İnterosseoz Sinir Sendromu Belirtileri

Eklem tümörleri neden olur ve belirtileri nelerdir?

Eklem tümöründen bahsedildiğinde ilk akla gelen eklem içindeki snoviyadan gelişen tümörlerdir. Bunlar da çok sık görülmez.

Nodüler tenosinovitis nedir? Hemen her yaşta, fakat genellikle 20-50 yaş arasında ve kadınlarda daha sık görülür. Elde, el bileğinde, parmaklarda, dirsekte, ayaklarda, ayak bileğinde, dizde, büyük eklemlerde yerleşim gösterebilir. Tümör seneler içinde yavaş büyüme gösterir, bazende senelerce aynı boyutta kalabilir. Belirtileri olarak ağrısız, sert, hareketsiz multilobüle bir kitle şeklinde kendini belli eder.  Tedavisi lokal eksizyondur; kapsüllü olduğu için tam olarak çıkarılır fakat multilobüle olduğundan satellit lezyonlar gözden kaçabilir, bu nedenle tekrarlama oranı vardır. Kemik tutulumunda daha agresif cerrahi gerekir.

Pigmente villonodüler sinovitis nedir? Eklem sinovyasını yaygın tutar ve bazen eklem dışına çıkar. Nadir olarak eklem dışında bursa veya tendon kılıfında da görülebilir. Belirtileri olarak uzun süreli ağrı, hareket kısıtlılığı ve zaman zaman sinovit bulunabilir. Tedavide oluşumun iyi eksize edilmesi gerekir, aksi taktirde kitle kapsülsüz ve eklem içine yayıldığı için nüks (tekrar etme) olasılığı %40-50 oranlarındadır. Kemik tutulumu varsa (özellikle tedavisi gecikmiş vakalarda) daha radikal cerrahi girişimler veya daha da tehlikelisi amputasyon gerekebilir.

Lipoma arborescens nedir? Eklem içi lipoma nadirdir. Özellikle dizi, nadiren omuz, kalça ve dirsek eklemini de tutar. Çoğunlukla erişkinlerde görülse de çocuklarda da görülebilir. Belirtileri olarak eklemde şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı en belirgin belirtilerdir. Tedavi lokal sinovektomidir.

İntraartiküler hemanjiom nedir? Nadir görülür. Teorik olarak her sinoviyal yüzeyden gelişebilir, dolayısıyla her tendon kılıfı veya eklem içinde olabilir. Çoğunlukla diz eklemini tutar. Belirtileri olarak zaman zaman tekrarlayan ağrı, şişlik ve eklem sıvısı artışı bulunur. Belirtiler çoğu hastada çocukluk döneminde başlar ve tanı konuluncaya kadar senelerce devam eder. Tedavi artrotomi ile total ya da parsiyel sinovektomidir.

Sinovyal kondromatozis nedir? Özellikle diz olmak üzere kalça, dirsek, omuz, ayak bileği, el bileği  gibi eklemlerin sinovyasından gelişen kıkırdak ve kemik metaplazisidir. Bazen tendon kılıfı sinovyasından veya bursalarda da farklı boyutlarda ve sayıda oluşabilir. Belirtileri olarak ağrı, hareket kısıtlılığı sayılabilir. Tedavi total sinovektomidir. Cerrahi tedavi sonrası nüks görülebilir.

Sinovyal sarkom nedir? Klinik ve radyolojik olarak iyi tarif edilmiş, sinoviyal olarak adlandırılmasına rağmen eklem içinde oldukça nadir görülen ve sinovyal doku ile alakasız yerlerde görülen sarkomdur. Özellikle ekstremitelerde paraartiküler bölgelerde, tandon kılıfları, bursa ve eklem kapsüllerinde yerleşim gösterir. Çoğunlukla adölasan ve genç erişkinlerde (15-40 yaşları arasında) ve erkeklerde biraz daha sık görülür. Belirtileri olarak ağrılı sert kitle, eklemlerde hareket kısıtlılığı ve ilerlemiş vakalarda kilo kaybı gibi belirtiler gösterir. Sinsi ve yavaş seyirlidir. Klinik şikayetlerin süresi genellikle 2-4 yıldır. Tedavide geniş cerrahi eksizyon, radyoterapi ve kemoterapi, gereken durumlarda amputasyon gibi yöntemler uygulanır.

Eklem Tümörleri Belirtileri

Benzer sağlık yazıları

 1. Omuz ağrısı nedenleri ve tedavisi
 2. Bilek ağrısı neden olur
 3. Bacak ağrısı neden olur
 4. Topuk ağrısı neden olur
 5. Tekrarlayan zorlanma ağrıları 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git